• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 175

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 175

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 175

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

KORTHUSET CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RASAR FULLSTÄNDIGT IHOP, DET VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA AVSLÖJAS MER OCH MER FÖR VARJE DAG SOM GÅR, MED FAKTA!

 

 

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ska såklart se denna videointervju.

Denna videointervju med advokat dr Reiner Fuellmich publicerad 2021-08-18, intervjun genomförd av Mike Adams, The Health Ranger, och är ca 59 minuter och delger om sanningen och verkligheten om Coronabedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, intervjun är på engelska, lättförståelig och en MÅSTE SES INTERVJU, se den och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

 

Reiner Fuellmich interviewed by Mike Adams: Covid crimes against humanity and the coming war crimes tribunals

https://www.brighteon.com/023d3fcc-620d-424f-a328-d5264f1d8fd2

 

OBS Använd denna länk när DU sprider vidare på sociala medier eftersom länkar från Brighteon censureras där 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/19/reiner-fuellmich-interviewed-by-mike-adams-covid-crimes-against-humanity-and-the-coming-war-crimes-tribunals/

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

 

2021-08-19

KOM SÄRSKILT IHÅG

VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

Begär ett i laga ordning BESLUT om ert ställningstagande, fullständigt fullt följbart motiverat med besvärshänvisning utifrån vad som delgivits myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda över tid och denna dag i mycket stor mängd fakta och bevis, erkända sakförhållanden som inte bestridits av er, som synes fullt ut styrker att ”vaccinerna” är ett biovapen som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt.

Beslutet som härmed begäres ska innefatta varför myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh inte säkerställt att stoppa ”vaccinerna” som är ett biovapen mot nationen Sveriges medborgare/invånare, och om ert ställningstagande är förenligt med att skattemedel används på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet utifrån alla fakta och bevis som tillförts er via alla massutskicken under 2020–2021 fram till dags dato.

Begär synnerligen rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning och mycket skyndsam handläggning och att beslutet kommuniceras till undertecknad med e-post, då undertecknad kan befinna sig på resande fot och över tid också befinna sig utanför Svea Rikes gräns.

Bistår gärna med personlig kontakt till advokaten dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Kommittén Tyskland, eftersom denne/dessa uppenbart kan bistå myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige utifrån alla vittnesmål som avlagts till Corona Kommittén i Tyskland

Mvh

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

YTTERLIGARE MER SOM ÄR AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE

 

2021-08-18 Mike Adams delger World Wide VARNING FÖR ”VACCINERNA” som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare generellt och systematiskt, läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Alarming study confirms vaxxers will face catastrophic Antibody Dependent Enhancement

For over a year, intensive research conducted by health experts like Dr. Sherri Tenpenny has brought to light increasing concerns about ”Antibody Dependent Enhancement” (ADE), a phenomenon where vaccines make the disease far worse by priming the immune system for a potentially deadly overreaction.

 

A new science paper published in the Journal of Infection appears to provide solid evidence that the vaccines being administered around the world will, without question, cause ADE effects in people when they are exposed to the Delta variant or potentially other coronavirus strains.

 

With nearly 200 million Americans already vaccinated — and 2.4 billion around the world already injected — a mere 20% death rate could produce 40 million vaccine-induced deaths in the USA, and 480 million deaths globally. (This is the entire point, of course, of the depopulation vaccines.)

 

Maskinöversättning

Alarmerande studie bekräftar att vaxxare kommer att drabbas av katastrofala konsekvenser Antibody Dependent Enhancement (antikroppsberoende förstärkning)

I över ett år har intensiv forskning utförd av hälsoexperter som Dr. Sherri Tenpenny visat på ökad oro för ”Antibody Dependent Enhancement” (ADE), ett fenomen där vacciner gör sjukdomen mycket värre genom att förbereda immunförsvaret för en potentiellt dödlig överreaktion.

En ny vetenskaplig artikel som publicerats i Journal of Infection tycks ge solida bevis för att de vacciner som ges runt om i världen utan tvekan kommer att orsaka ADE-effekter hos människor när de utsätts för Deltavarianten eller eventuellt andra coronavirusstammar.

Med nästan 200 miljoner amerikaner som redan är vaccinerade – och 2,4 miljarder i världen som redan har fått injektioner – skulle en dödlighet på bara 20 procent kunna leda till 40 miljoner dödsfall orsakade av vaccin i USA och 480 miljoner dödsfall globalt. (Detta är naturligtvis hela poängen med avfolkningsvaccineringarna).

 

Även om vaccinerna stannar just nu kan en miljard människor dö runt om i världen under de kommande 36 månaderna eftersom vacciner tar ut sin rätt

Vad som är avgörande att förstå är att även om de dödliga covid -vaccinerna stoppas just nu, med 2,4 miljarder människor redan injicerade, är det väl inom risken att en miljard eller fler människor kan dö av ADE, spikprotein vaskulära skador, ”galna ko -sjukdom ”från spikproteinattacker på neurologi eller andra förödande effekter orsakade av covid -vaccinerna.

 

Bara i USA skulle en dödsgrad på 20% bland de vaccinerade stava till cirka 40 miljoner dödsfall , varav de flesta inträffade i blå städer och stater där vänsterlutad får visar hög lydnad mot falska myndigheter medan de frivilligt ställer sina kroppar till dödliga medicinska experiment i namnet ”vetenskap”. 

Du kanske inte har insett att i stort sett hela det demokratiska partiet i USA i huvudsak har ställt upp som frivilliga organdonatorer, men samtidigt kommer deras organ att koloniseras med spikprotein-nanopartiklar , så ingen kommer att vilja ha sina organ ändå.

Få fullständiga detaljer i dagens Situationsuppdateringspodcast, som också täcker många andra utvecklande nyheter på denna front:

 

Läs hela artikeln, lyssna på podden med Mike Adams och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/545319.html

 

Publicerat 2021-08-18 läs hela artikeln, lyssna på podden med Mike Adams och sprid vidare i alla dina nätverk, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA” som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare generellt och systematiskt, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

HEALTH CARE COLLAPSE warning: Vaccine spike protein will unleash widespread neurological damage that overwhelms world’s medical systems

Maskinöversättning

Med nästan 2,5 miljarder världen över redan injicerade med biovapen med spikprotein och med nästan 200 miljoner amerikaner som har ställt upp för att ta skotten, kastar världen tärningarna på ett globalt medicinskt experiment som riskerar att överleva hela nationer (om inte civilisation själv) under de kommande åren.

Vi vet redan att så många som 500 000 amerikaner redan har dödats av ”koaguleringsskottet”, men viktigare är att det bara är de kortsiktiga vaskulära effekterna av blodproppar.

Dessa dödsfall tar inte hänsyn till den långsiktiga, långsamt verkande neurologiska skadan som verkar likna den mänskliga formen av Mad Cow Disease, en prioninducerad proteinvikningsstörning som irreversibelt förstör hjärnvävnad över tiden. 

I en intervju som gjordes igår (och snart ska läggas ut) varnade Dr. Chris Shaw, expert på neurologi och elementär toxicitet, mig att utbredd, accelererande neurologisk skada nu är en mycket verklig möjlighet eftersom spikproteinet och mRNA -partiklar passerar blodet -hjärnbarriär.

 

Det betyder att giftiga nanopartiklar cirkulerar bland de vaccinerade hjärnorna. Biodistributionsstudier har vidare bekräftat att injektioner med spikprotein inte finns kvar på injektionsstället. Istället cirkulerar spikprotein -nanopartiklar (eller mRNA -instruktioner) genom de flesta av kroppens organ, inklusive hjärnan.

Vad händer när hjärnan utsätts för ett vapenmässigt spikprotein, utvecklat via förstärkning i ett laboratorium som drivs av en kommunistisk militär? (Wuhan -lab, via KKP.)

Svaret bör inte vara förvånande: Spikproteinet demonterar frisk neurologisk vävnad, förstör hjärnceller och försämrar kognitionen i processen.

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/545833.html

 

 

 

Publicerat 2021-08-18, maskinöversättning, läs hela artikeln, se videon och sprid vidare, citerar lösryckta delar, citat

La Quinta Columna om COVID -dödsfall som behandlades som dödsfall i strålning

Tidigt i pandemin, i vissa länder, märktes de första dödsfallen av covid som strålningsdöd. Det här gav ingen mening i början, men nu när forskningen har utvecklats och det har bevisats att COVID är ett rökskärmsnamn för strålsjukdom , är orsaken till ett sådant protokoll förstått.

https://www.orwell.city/2021/08/radiation-fatalities.html

 

Pfizer will NOT mandate covid vaccines for its own employees… wonder why?

https://www.afinalwarning.com/544846.html

 

Maskinöversättning, sprid vidare, citat

Geert Vanden Bossche: Att vaccinera människor mitt i en pandemi främjar spridning av dödliga ”varianter”

Expertvirologen Dr. Geert Vanden Bossche slår återigen larm om den folkhälsokris som är regeringens massvaccinationskampanj mitt i en ”pandemi”.

Även om det kanske inte är politiskt korrekt att säga det, fortsätter Bossche att varna för att massinjicering av människor med experimentella genterapikemikalier medan den plandemiska rasen kan ha en ”katastrofal inverkan” på ”global och individuell hälsa.”

https://www.afinalwarning.com/544855.html

 

Maskinöversättning, läs hela artikeln, se videon, sprid vidare, citat

”Upprepade injektioner kommer att vara dödliga”, varnar forskare om hur covid -vaccinet spike protein förstör naturlig immunitet

https://www.afinalwarning.com/544897.html

 

2021-08-18

VAXXED Patienters blodundersökta, fruktansvärda fynd avslöjade av tyska läkare!

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, VARNA ALLA FÖR ”VACCINERNA”, citat

VAXXED Patients’ Blood Examined, Horrific Findings Revealed by German Physicians!

https://rumble.com/vldaex-vaxxed-patients-blood-examined-horrific-findings-revealed-by-german-physici.html

 

 


Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

Report: 2 Kids DEAD After 24,000 Children Herded Into Stadium for JAB!

Stew Peters spoke with an Australian ex-military official who confirmed that AT LEAST two children are dead after being inoculated in a mass of 24,000 kids that were ushered into a sports arena to take the jab in the absence of any adults.

The horrific Nazi-like ushering of masses of helpless youths is the furtherance of proof that Australia is the prototype for the New World Order.

https://rumble.com/vlde24-report-2-kids-dead-after-24000-children-herded-into-stadium-for-jab.html

 


 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu