• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 176

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 176

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

Denna bifogade pdf fil, till massutskicket av idag, läs den och se videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

HOW MRNA VACCINE AFFECTS CELL

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/08/how-mrna-vaccine-affects-cells-pdf.pdf

 

Läs också dessa som bifogades till dagens massutskick

DAVID E MARTIN INTERVIEW WHIT DR REINER FUELLMICH TRANSCRIPT

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/08/David-Martin-Interview-Reiner-Fuellmich-Corona-Ausschuss-7-9-2021.pdf

 

VAD DU BEHÖVER VETA OM INFORMERAT SAMTYCKE

https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2021/08/Vad-du-beh%C3%B6ver-veta-f%C3%B6r-informerat-samtycke.pdf

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 176

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

För första gången i historien har världens befolkning använts för masskliniska tester av ett experimentellt vaccin.

Allt bevis finns: Covid -vaccinet är ett misslyckande

 

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ska såklart se denna videointervju.

DET MEST DÖDLIGA NÅGONSIN

ÄR ”VACCINERNA” ETT VACCIN, SVARET BLIR NEJ!

Det är ett genetiskt experiment där mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är försöksråttorna, som skadas och dödas generellt och systematiskt, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK!

”VACCINERNA” ÄR ETT BIOVAPEN SOM UPPENBART SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN GENERELLT OCH SYSTEMATISKT

 

Världskände dr Lee Merritt redogör för/om ”vaccinerna” i denna intervju, MISSA INTE, MÅSTE SES!

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk,

DR. LEE MERRITT; BIOWEAPON KILL SHOT IS GLOBAL WAR AGAINST COMMON PEOPLE

https://beforeitsnews.com/alternative/2021/08/urgent-warning-youre-in-the-slaughterhouse-3756591.html

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

 

2021-08-20

KOM SÄRSKILT IHÅG

VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare en video som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

 

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGAS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh! ”VACCINERNA” och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

 

THIS IS NAZI GERMANY 2.0

Måste ses videon publicerad 2021-08-19, den världskände dr Christiane Northrup uttalar i denna video THIS IS NAZI GERMANY 2.0, alltså om ”vaccinerna”/biovapnen och Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE i alla dina nätverk, mycket allmänbildande om den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och skolmedicinens skadar och dödar verksamhet, citat

AN EVIL AGENDA BY BLOODLINE FAMILIES — DR. CHRISTIANE NORTHRUP

 

Christiane Northrup, M.D. joins me to expose the truth about the Covid-19 “pandemic” and “vaccine” which Dr. Northrup describes as “an evil agenda by bloodline families”. Thanks for tuning in..

https://www.sgtreport.com/2021/08/an-evil-agenda-by-bloodline-families-dr-christiane-northrup/

 

 

 

Om ”vaccinerna”/biovapnen och dras effekter

”Människor med detta dör vanligtvis av högersidig hjärtsvikt inom tre år,”

Publicerat 2021-08-20 MÅSTE SES VIDEO OCH ARTIKEL, se videon och läs hela artikeln, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Blodproppsbildning med mRNA -vacciner ‘oundvikliga’

62% av de nyligen vaccinerade patienterna har bevis på koagulation

 

Hoffe talade med Dr Sucharit Bhakdi, en pensionerad professor, mikrobiolog och specialist på infektionssjukdomar och immunologi, som tillsammans med flera andra läkare och forskare bildade Doctors for COVID Ethics. Bhakdi har också varnat för att SARS-CoV-2-spikproteinet binder till ACE2-receptorn på trombocyter. 5

 

Slutresultatet kan vara pulmonell artärhypertension, vilket i grunden är högt blodtryck i dina lungor, eftersom blodet inte kan ta sig igenom på grund av de många kärlen som är blockerade.

 

”Människor med detta dör vanligtvis av högersidig hjärtsvikt inom tre år,” sade Hoffe. 

 

”Så den stora oron för den här mekanismen för skada är att dessa skott orsakar permanent skada och det värsta har ännu inte kommit.” 12

 

Som han noterade, medan vissa vävnader, som din lever och njurar, kan regenerera, kan andra, som ditt hjärta, inte. En ökad risk för myokardit eller inflammation i hjärtmuskeln har redan setts bland unga män som får ett mRNA COVID-19-vaccin. 13 ”De har permanent skadade hjärtan”, förklarade Hoffe och tillade: 14

 

Spikprotein skadar mänskliga celler

Det viktigaste orsaksmedlet som orsakar skada från COVID-19-vacciner verkar vara spikproteinet. Forskare från University of California San Diego skapade ett pseudovirus, eller cell omgiven av spikproteinerna som inte innehöll ett virus. 16

 

 

Dr Robert Malone, uppfinnaren av mRNA- och DNA-vaccinkärnplattformstekniken, 17 har också uttalat sig om farorna med spikproteinet som används i COVID-19-vacciner.

 

Läkare förbjudna att motverka berättelsen

Lika störande som den potentiella skada som orsakas av experimentella mRNA -vacciner är censuren som följer med den, så att College of Physicians and Surgeons of Ontario (CPSO), som reglerar läkemedelsutövning i Ontario, utfärdade ett uttalande 21 som förbjuder läkare från kommentera eller ge råd som strider mot den officiella berättelsen-i princip vad som helst ”anti-vaccin, anti-maskering, anti-distansering och anti-lockdown.” 22

 

Läs mer i den bifogade pdf filen how mrna vaccine….., SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

Dr. José Luis Sevillano: ‘They’re putting graphene in the vaccine to make people sick and kill them’

https://www.orwell.city/2021/08/depopulation.html

Se denna MYCKET VIKTIGA videointervju med spetsspecialist sakkunnige dr Richard Fleming om ”vaccinerna”/biovapnen som systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, maskinöversättning, citat

Dr Richard Flemings ZOOM -presentation för BASES2021.

 

11 juli 2021

Detta är en avgörande och extremt detaljerad presentation av de allvarliga frågorna om kriminella kränkningar på många fronter, som nu går vidare till Nürnbergdomstolarna. Dr Flemings tidigare Master Class på SARS CoV2 är tillgänglig som Base116

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=3GzzBD1kJ0g

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige

Begär ett i laga ordning BESLUT om ert ställningstagande, fullständigt fullt följbart motiverat med besvärshänvisning utifrån vad som delgivits myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda över tid och denna dag i mycket stor mängd fakta och bevis, erkända sakförhållanden som inte bestridits av er, som synes fullt ut styrker att ”vaccinerna” är ett biovapen som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt.

Beslutet som härmed begäres ska innefatta varför myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh inte säkerställt att stoppa ”vaccinerna” som är ett biovapen mot nationen Sveriges medborgare/invånare, och om ert ställningstagande är förenligt med att skattemedel används på ett effektivt sätt för nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet utifrån alla fakta och bevis som tillförts er via alla massutskicken under 2020–2021 fram till dags dato.

Begär synnerligen rättssäker opartisk, saklig och objektiv handläggning och mycket skyndsam handläggning och att beslutet kommuniceras till undertecknad med e-post, då undertecknad kan befinna sig på resande fot och över tid också befinna sig utanför Svea Rikes gräns.

Bistår gärna med personlig kontakt till advokaten dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Kommittén Tyskland, eftersom denne/dessa uppenbart kan bistå myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige utifrån alla vittnesmål som avlagts till Corona Kommittén i Tyskland

Mvh

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

YTTERLIGARE MER SOM ÄR AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE

 

Om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och ”vaccinerna” som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

Denna videointervju med advokat dr Reiner Fuellmich publicerad 2021-08-18, intervjun genomförd av Mike Adams, The Health Ranger, och är ca 59 minuter och delger om sanningen och verkligheten om Coronabedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, intervjun är på engelska, lättförståelig och en MÅSTE SES INTERVJU, se den och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Reiner Fuellmich interviewed by Mike Adams: Covid crimes against humanity and the coming war crimes tribunals

 

https://www.brighteon.com/47ead4c5-8b3e-4016-a3f7-2a8544eaa263

 

OBS Använd denna länk när DU sprider vidare på sociala medier eftersom länkar från Brighteon censureras där 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/19/reiner-fuellmich-interviewed-by-mike-adams-covid-crimes-against-humanity-and-the-coming-war-crimes-tribunals/

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Vaxx and Blood Analysis Presented by Independent Researcher, Doctor and Lawyer

https://www.medicdebate.org/node/2397?language=en

 

 

 

BEVIS….., se denna videointervju, VITTNESMÅL i Corona Kommittén till advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team, och sprid vidare i alla dina nätverk, du också läsa, på engelska, hela texten, vad som framkommer i intervjun(VIDEO TRANSCRIPT), se bifogade pdf filen David Martin,

 

Proof Fauci and Pharma Running a RICO Criminal Conspiracy (Reiner Fuellmich – David Martin)

 

”A MANUFACTURED ILLUSION”

SAR-CoV-2 is not ”novel”… there is no pandemic.. there are no variants… It’s a campaign of coercion and terror to address a stated objective. ie ”THE GREAT RESET”

There was no novel Coronavirus. Check of gene sequence vs. all patent records showed not ”novel” since 1999! There are 120 patented pieces of evidence showing total fallacy of the ”novel” claim.

David Martin – Reiner Fuellmich Interview

Dr. David E. Martin | Sitzung 60: Die Zeit ist kein flacher Kreis (Posted July 9, 2021)
Corona Ausschuss – Reiner Fuellmich et al via ZOOM.
https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Sitzung-60-Die-Zeit-ist-kein-flacher-Kreis-5-Martin:f

VIDEO TRANSCRIPT (PDF)
https://archive.org/details/david-martin-interview-reiner-fuellmich-corona-ausschuss-7-9-2021/mode/2up

David E. Martin, PhD
https://www.davidmartin.world/

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vjsm8p-proof-fauci-and-pharma-running-a-rico-criminal-conspiracy-reiner-fuellmich-.html

 

 

 

The Fauci/COVID-19 Dossier

Ladda ner denna pdf fil genom denna länk

Dr. David Martin Releases ‘The Fauci/COVID-19 Dossier” | 205 Pages, 22 Years of Research

https://www.davidmartin.world/wp-content/uploads/2021/01/The_Fauci_COVID-19_Dossier.pdf

 

 

 

Vad du behöver veta för informerat samtycke

(men som Du garanterat inte fått veta av någon av Sveriges alla Regioner/fd landsting, politikerna och de anställda)

Vad har dessa som synes massmördare dolt/undanhållit för nationen Sveriges alla medborgare och invånare?

 

 

 

Läs den bifogade filen Vad du behöver veta för informerat samtycke

 MYCKET NOGSAMT

 

HAR DU FÅTT DENNA INFORMATION INNAN ”VACCINERNA” ERBJUDITS DIG?

SVARET KAN FÖRMODLIGEN ENDAST BLI NEJ!

Är det galningar i klanen Sveriges regering och deras medlöpare, region- politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, eller vad är dessa för avart av människosläktet?

 

Är dessa massmördare? Är dessa alla sammantaget skyldiga till Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare? Hur kan dessa nu anse och tycka att även BARNEN SKA ”VACCINERNAS” med dessa uppenbart dödsfarliga ”vacciner”/biovapen?

 

 

 

VARNING FÖR ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM SKADAR OCH DÖDAR SYSTEMATISKT OCH GENERELLT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

All of the evidence is in: The covid vaccine is a failure

Maskinöversättning, citat

 

Allt bevis finns:   Covid -vaccinet är ett misslyckande

Paul Craig Roberts

 

Kära läsare,

I mina ansträngningar att ge bra information i stället för Big Pharma-serverande propaganda om Covid och vaccinet har jag rapporterat till dig från de officiella databaserna om det stora antalet dödsfall och hälsoproblem som är förknippade med vaccinet.   För vissa åldersgrupper är vaccinet farligare än viruset.

Jag har också rapporterat till dig från officiella rapporter att den största andelen nya fall är associerade med dem som är helt vaccinerade.   Frågan är: är det faktiskt nya fall eller är det vaccinrelaterade sjukdomar?

 

Efter slutsatserna från en nobelpristagare i medicin och andra experter på högsta nivå har jag tillskrivit det som den medicinska anläggningen kallar nya fall, genombrott, deltavariant, till negativa reaktioner på själva vaccinet, vilket ifrågasätter existensen av deltavarianten.   Men efter att ha lyssnat på Dr Robert Malone verkar det som att det finns varianter också, och kommer att finnas fler varianter. Det nya utbrottet av det som rapporteras som covid -fall består alltså av både biverkningar av vaccinet och sjukdomar från de nya varianterna.

 

Dr Malone är uppfinnaren av mRNA -tekniken som användes för att utveckla mRNA -vaccinet.   Han är medlem i anläggningen.   Han är inte en kok, konspirationsteoretiker eller anti-vaxxer.   Han är en så solid medlem i etablissemanget att försvarsdepartementet har åberopat honom i åratal.   Där Dr Malone skiljer sig från etablissemanget är i sin ovilja att hålla tyst när han ser att den härskande covid -berättelsen inte passar fakta.

 

Dr Malone förklarar (vid 50 -minutersmärket) att vad vaccinet gör, förutom att döda och skada människors hälsa, vilket han inte betonar, utvecklar viruset på ett sätt att träna det för att undkomma vacciner.  Med andra ord förstärker själva vaccinet varianter som inte kan förhindras av vacciner.

 

Du kan lyssna på hans förklaringar under de första 57 minuterna av denna videeadress till en professionell grupp utbildade personer i Silicon Valley.   Även om du inte är välutbildad talar Malone med en tydlighet som gör att du kan förstå förklaringen. https://rumble.com/vl0zpf-dr.-robert-malone-the-liberty-forum-8-10-2021.html

 

De första 25 minuterna tas upp med Malones förklaring av vem han är, hans bakgrund och erfarenhet.   Han förklarar ursprunget och orsaken till den officiella folkhälsopolitiken att experter, oavsett hur utmärkta de är, censureras när de avviker från den officiella (och ständigt föränderliga) CDC, NIH, WHO, FDA-berättelsen.  Med andra ord har de officiella folkhälsomyndigheterna monopol på förklaringen.

 

Han förklarar att de vanliga medierna är sammanlänkade med folkhälsokontor och fungerar som censureringsagent.   Han talar med humor. Han beskriver att han är ”faktakontrollerad” och  deplattformad av ett avhopp från gymnasiet som används för att stänga av ”desinformation”,  vilket är allt som avviker från dagens officiella berättelse. Vi har nått den punkt i vår absurditet där framstående forskare censureras av totala dumheter.

 

Från och med 35 minuters mark kommer Malone in i hjärtat av det dilemma vi står inför.

Han gör det kristallklart att myndigheterna hade fel och att det inte finns något hopp om att vacciner är svaret.   Han gör det klart att deltavarianten kommer att springa genom befolkningen och ingen mängd vaccination, masker och avstängningar kan göra något åt ​​det.   Fokus måste bytas till behandling.   Det finns kända effektiva behandlingar, och fler är under utveckling och testning. Malone själv botades av Ivermectin.

 

Lyckligtvis rapporterar han att deltavarianten är mindre allvarlig än Covid-19, men framtida varianter kanske inte är det om vi fortsätter att använda ett vaccin som tränar nya varianter för att komma undan immunsystemet. Ett antal framstående forskare har kommit fram till samma slutsats. Se till exempel  https://www.lewrockwell.com/2021/08/tyler-durden/vaccine-expert-vanden-bossche-calls-for-immediate-halt-to-vaccinations-says-they-encourage-escape -mutant-varianter/ 

 

För första gången i historien har världens befolkning använts för masskliniska tester av ett experimentellt vaccin.

Bevisen hopar sig. Officiella rapporteringsdatabaser visar ovanligt många dödsfall och skador i samband med Covid -vaccinet.

 

De allra flesta nya fall är associerade med de helt vaccinerade.

 

De helt vaccinerade sprider viruset lika enkelt som ovaccinerade Covid -patienter enligt CDC och Dr Fauci själv.  Vaccinet är associerat med spontana aborter.   Detta är alla fakta som nu tyst erkänns av de bungande folkhälsokontor, men fortfarande främst hållna från människorna.

 

Folkhälsomyndigheterna vet inte hur de ska reagera på vaccinsvikten eftersom de satsar hela bollspelet på mRNA -vaccinet.   Alla förhoppningar och påståenden i samband med vaccinet tog fel.   Det är en lång lem att klättra tillbaka, särskilt när de inte har någon annan policy att föreslå.

 

Utan att veta vad de ska göra rekommenderar CDC fler stötar med det giftiga vaccinet. https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/cdc-panel-recommends-third-covid-19-vaccine-dose-for-immunocompromised_3948012.html?utm_source=News&utm_medium=email&utm_campaign=breaking-2021-08-13-3& 092db3c2207e302e76724bb7ec9567e0 & est =%2F8lqto%2B7%2BWPg%2BZW0EFu7j%2BNb4wY4dqytO%2FhsQbKFOqNMqq9OCLh7%2Fg%3D%3D

 

Alla ”faktakontroll” -mekanismer som finns för att tysta dem som förstår vad som händer är fortfarande på plats och censurerar fortfarande experterna som har verkliga lösningar.

 

Det är uppenbart att undertryckandet av experter nu måste upphöra.

Det hälsodilemma som okunnighet och arrogans hos folkhälsovårdsmyndigheter, dumma politiker och dumma medier har fångat oss i kan bara lösas genom öppen debatt bland världens experter.   Inga fler kontrollerade förklaringar, annars dör vi alla om inte av vaccinet sedan av en variant som skapats av vaccinet.

Ivermectin har stoppat Covid i Indien och media täcker de goda nyheterna

https://www.zerohedge.com/covid-19/indias-ivermectin-blackout?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zerohedge%2Ffeed+%28zero+hedge+-+on+a+long+enough+timeline%2C ++överlevnad+++för+alla+sjunker+till+noll%29 

 

Covid finansierad av NIH har fört totalitarism till världen

 

Trycket på ovaccinerat intensifierar

https://www.globalresearch.ca/pressure-unvaccinated-intensifies/5752891

 

De som protesterar mot det ”officiella” Covid-19-berättandet kategoriseras som ”psykopater”

https://www.globalresearch.ca/collective-narcissism-and-the-dark-triad-those-who-protest-against-the-official-covid-19-narrative-are-categorized-as-psychopaths-is- it-a-häxajakt/5722151

 

CDC Is Murder Incorporated

CDC: s egen statistik visar 1270 fosterdöd efter COVID -skott men CDC fortsätter att rekommendera gravida kvinnor att få COVID -injektioner

https://www.globalresearch.ca/cdc-own-stats-show-1270-premature-fetal-deaths-following-covid-shots-recommend-pregnant-women-get-covid-injections/5752897

 

Om du tar vaccinet kan detta vara ditt öde

https://www.bitchute.com/video/8I4NlpjAsaL3/

 

Läs mer på:  PaulCraigRoberts.org  och Vaccines.news .

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://www.afinalwarning.com/545604.html

 

 

 

 

2021-08-19 ”Vaccinerna”/biovapen DÖDAR MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare systemaitskt och generellt, varför STOPPAS INTE DENNA DEPOPULATIONS AGENDA och uppenbart biologiska krigföringen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare? Läs hela artikeln

Tens of thousands are dying from the first two covid shots as FDA, CDC push third “booster” injection

https://www.afinalwarning.com/545852.html

 

 

 

2021-08-19 måste ses video, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ca 45 som ingen bör missa om Coronabedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sverigesmedborgare och ”VACCINERNA” som systematiskt och genérellt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEH och nationen Sveriges medborgare, citat

Compilation: Doctors Warn The World Of COVID Vaccine

Share this epic compilation of doctors that are sounding the alarm about the dangers of the experimental COVID vaccine!

https://banned.video/watch?id=611db28e48e1245ce6942ab9

 

 

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, ca 33 minuter

BREAKING: Top Scientists/Doctors Confirm COVID Vaxx Causing Brain Damage and Blood Clots

…..multiple videos of doctors warning the public about what dangers the experimental COVID injection will pose to those who take it.

https://banned.video/watch?id=611d5a728473755afd29782b

 

 

 

Läs hela artikeln och se videon, citerar lösryckta delar ur artikeln, sprid vidare, maskinöversättning, publicerat 2021-08-19, citat

Masspsykos: hur man skapar en pandemi av psykisk sjukdom

 

”De moderna fenomen för total centraliserad statsmakt tillsammans med utplånandet av enskilda mänskliga rättigheter: I den totaliserade staten finns det makthavare och det finns de objektifierade massorna, offren.”

 

Masspsykosen som är totalitarism börjar inom den härskande klassen, eftersom individerna inom denna klass lätt förälskas i vanföreställningar som förstärker deras makt. 

Och ingen vanföreställning är större än den vanföreställning som de kan, och borde – verkligen är avsedda att – kontrollera och dominera alla andra.

Oavsett om den totalitära tankegången tar form av kommunism, fascism eller teknokrati, en härskande elit som har fallit för sina egna vanföreställningar om storhet börjar sedan att indoktrinera massorna i sin egen vridna världsbild. Allt som behövs för att åstadkomma den omorganisationen av samhället är manipulation av kollektiva känslor.

 

Killing of Mind

Menticid är en term som betyder ”dödande av sinnet”, och det är ett uråldrigt sätt att kontrollera massorna genom att systematiskt döda den mänskliga anden och den fria tanken. Det är ett system genom vilket den härskande eliten präglar sin egen vanföreställningsvärldsbild i samhället.

 

Sist men inte minst, för att förhindra nedstigning till totalitär galenskap, måste vettiga och rationella åtgärder vidtas av så många människor som möjligt. Den totalitära eliten sitter inte och vrider tummarna och hoppas och vill öka sin makt och kontroll. Nej. De tar aktivt steg för att öka sin position. För att försvara sig mot dem måste de som blir styrda vara lika aktiva och beslutsamma i sin motpuff mot frihet.

 

Allt detta kan vara extremt utmanande när människor i din omgivning viker för kollektiv psykos. Men som Thomas Paine en gång sa:

”Tyranni, som ett helvete, är inte lätt att erövra, men vi har denna tröst med oss, att ju hårdare konflikten är, desto mer härlig blir triumfen.”

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://www.technocracy.news/mass-psychosis-how-to-create-an-pandemic-of-mental-illness/

 

 

 

Läs artikeln och sprid vidare

Massive Fraud in Reporting Vaccine Injuries; Withheld Data, Pretense of ”Safe and Effective”

https://www.greenmedinfo.com/blog/massive-fraud-reporting-vaccine-injuries-withheld-data-pretense-safe-and-effectiv1

 

 

 

Se videon

ETT BREV TILL ETT BARN SOM OMYNDIGFÖRKLARAR FÖRÄLDERN

Jag ringer Magnus Thyberg Avdelningschef för kunskapsutveckling Region Stockholm som hävdar att vårdpersonalen är bättre lämpande att på några få minuter bedöma om ditt omyndiga barn är tillräckligt moget eller mognare än dig som förälder för att ta ett eget beslut om vaccinering även om det sker mot förälderns vilja.

Enligt patientlagen framgår det tydligt att barn inte får vaccineras utan föräldrars medgivande. Prop. 2013/14:106 Patientlag, också tydliggörs det följande:

 

Sammantaget innebär det att även om en vaccinering skulle anses falla inom begreppet vård, så får barnen ändå inte vaccineras – utan föräldrarnas medgivande, då de måste blandas in om inte barnen aktivt motsätter sig det och alltså ber vårdpersonalen om att inte tala om något för föräldrarna – eftersom vetenskapen säger att barn inte överhuvudtaget är i riskzonen för att drabbas särdeles negativt av SARS-CoV2 och heller inte i princip för någon smitta vidare.

 

Samtycke och vetenskap sätter alltså legala hinder i vägen för att barn och ungdomar ska vaccineras med något av de ”vaccin” som finns mot SARS-CoV2/Covid-19.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=EM-UXxSC-SM

 

 

 

 

Se videon av datum 2021-08-17

Intervju med leg. sjuksköterska Lotta Harming, Camilla Marydotter, Pia Hautajärvi och Ingvar Ågren.

 

Då inte traditionell media informerar folk om mycket annat än att man absolut ska vaccinera sig och inte ger en nyanserad bild av verkligheten, så uppmanas vi i denna video (och från andra håll) av vikten av att själv söka kunskap. Men folk i allmänhet förstår inte att de behöver söka kunskap själv.

 

Folk ser inte att i traditionella nyhetsprogram är nyheterna vinklade och full av propaganda. Många tror att man får tillräcklig kunskap genom att läsa traditionella tidningar eller t ex av att lyssna på Aktuellt och Rapport.

 

Ganska många har inte heller tillgång till Internet och även om de har det, så har de inte kunskap om exakt var de ska söka trovärdig information och sanningen. Folk har i allmänhet inte heller den tid som det behövs för att läsa på, så att de kan få en rättvisande bild av den komplicerande verklighet gällande det som nu pågår.

 

https://www.youtube.com/watch?v=ACu_51MW1gU

 

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu