• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 177

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 177

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 177

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

 

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ska såklart se videos och läsa massutskicket särskilt nogsamt även denna dag.

DET HÄR ÄR VAD NAZITERNA GJORDE MOT MÄNSKLIGHETEN, SKADADE & DÖDADE GENOM MEDICINSKA EXPERIMNET, DÄRFÖR EXISTERAR BL.A. NURNBERG PROTOKOLLET & SVENSK LAGSTIFTNING

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014406-om-straff-for-folkmord-brott-mot_sfs-2014-406

 

 

De som har tagit MRNA-injektionen kommer att dö inom fem år av DR. SHAWN BROOKS

 

Måste ses video, sprid vidare, citat

THOSE WHO HAVE TAKEN THE MRNA INJECTION WILL DIE WITHIN FIVE YEARS BY DR. SHAWN BROOKS

https://bestnewshere.com/those-who-have-taken-the-mrna-injection-will-die-within-five-years-by-dr-shawn-brooks/

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

 

2021-08-21

KOM SÄRSKILT IHÅG

VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

 

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGAS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh! ”VACCINERNA” och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

 

Publicerat 2021-08-20, maskinöversättning, sprid vidare i alla dina nätverk om Coronabedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och ”vaccinerna”/biovapnen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. region/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia, citat

COVID-19-vacciner är folkmord, säger den legendariska läkaren

Dr Vladimir Zelenko, en styrelsecertifierad läkare i New York i spetsen för kampen mot pandemin, gjorde rubriker med sin överväldigande framgång i behandlingen av coronavirus (COVID-19) patienter med ett protokoll som inkluderade användning av hydroxiklorokin .

Hans framgångar är imponerande: 100 procent för lågriskpatienter och 99,3 procent för högriskpatienter.

”Zelenko -protokollet” innehåller dyra, säkra och effektiva mediciner, men  Centers for Disease Control and Prevention  (CDC) hindrade informationen från att komma ut.

Zelenko tror att COVID-19-vacciner kan minska livslängden med flera decennier beroende på flera faktorer, inklusive om du måste få boosters. Michael Yeadon, tidigare vice president och chefsvetare för allergi och andningsforskning vid Pfizer, tänker på samma sätt. Det gör den världsberömde virologen Luc Montagnier, som vann Nobelpriset för sin upptäckt av humant immunbristvirus (HIV).

Zelenko: Vacciner är ”giftdödsskott”

I sitt senaste vittnesbörd hänvisade Zelenko till COVID-19-vaccinerna som ”giftiga dödsskott”.

Han sa att vacciner gör mer skada än nytta och att de inte är säkra, effektiva eller nödvändiga. Han noterade att att tvinga någon att ta experimentella injektioner motsvarar folkmord. (Relaterat:  Moderna rep: Alla som tar COVID-19-vaccin är ”i stort sett” en del av en klinisk prövning. )

I sitt vittnesmål sa Zelenko att det är viktigt att utvärdera dessa experimentella injektioner och att  ställa rätt frågor är absolut kritiskt innan man vaccineras. Enligt Zelenko måste du veta om ämnet som injiceras i blodet är säkert eller inte, se övertygande bevis för att vaccinerna fungerar och vet om du verkligen behöver vaccinet.

Data visade att dödsorsaken nummer ett efter att ha fått vacciner mot COVID-19 involverar blodproppar, som uppstår inom tre till fyra dagar efter vaccination i 40 procent av fallen.

Zelenko förklarade att när den väl ympats blir kroppen till en proteinproducerande fabrik för spikar, vilket gör biljoner av detta virala protein som migrerar till endotelet-det inre fodret i dina blodkärl.

När blodkroppar flödar genom blodkärlen skadar små ”taggliknande” spikar dem och orsakar blodproppar. De förekommer vanligtvis i hjärtat och kan leda till hjärtinfarkt. Om de förekommer i hjärnan kan blodproppar leda till stroke.

Blodproppar är inte de enda biverkningarna av COVID-19-vaccinerna . Det har rapporterats om myokardit hos unga vuxna och missfall bland gravida kvinnor. Dessa komplikationer inträffade inom några dagar efter att vaccinet mottagits.

Zelenko sa att underrapportering är en del av problemet. Det verkliga antalet biverkningar är omöjligt att avgöra, med tanke på att Food and Drug Administration (FDA) inte insisterade på ett robust datainsamlingssystem efter vaccination.

När man överväger faktiska data är massvaccination inte nödvändig. Zelenko noterade att rädsla är ett extremt användbart verktyg för att manipulera människors beteende. Han sa att rädsla har använts för att skapa psykologisk motivation för att få ett vaccin som inte är medicinskt nödvändigt, har många potentiella risker och har mycket tveksam effekt.

Zelenko noterade att regeringar runt om i världen använder COVID för att begå det yttersta brottet mot mänskligheten genom att tillåta mänskliga experiment på sina egna människor .

Skydda din hälsa efter vaccination

Individer som beklagar när de vaccineras kan fortfarande skydda sin hälsa. Efter de första tre månaderna efter att ha fått vaccinet minskar risken för koagulation och andra biverkningar.

Zinktillskott är viktigt för att förebygga eller behandla infektioner tidigt eftersom det försämrar viral replikation. Det är också nödvändigt att ta tillägget med en zinkjonofor som quercetin, hydroxiklorokin eller ivermektin.

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://www.afinalwarning.com/545944.html

 

 

 

DET ÄR ETT KRIG MOT MÄNSKLIGHETEN. ”VACCINERNA” ÄR BIOVAPEN SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Publicerat 2021-08-20, se intervjun med den världskände sakkunnig dr Lee Merritt intervjuas av Mike Adams, THE HEALTH RANGER, och sprid den vidare i alla dina nätverk, citat

Dr. Lee Merritt, former US Navy surgeon, warns of catastrophic vaccine risk to active duty soldiers

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/21/dr-lee-merritt-former-us-navy-surgeon-warns-of-catastrophic-vaccine-risk-to-active-duty-soldiers/

 

 

 

TACK VARE DE EXPERIMENTELLA RNA-COVID INJEKTIONERNA

 

Se videon, 14 miuter, och sprid vidare, citat

Humans Become Toxin Factories With COVID Injection, Warns Dr. Kaufman

Human bodies are being turned into factories for dangerous spike proteins thanks to the experimental RNA COVID injections, warns Dr. Andrew Kaufman. And despite claims that the issue would remain at the shoulder, Dr. Kaufman warns that the blood is transporting this RNA all throughout the body, causing serious concerns. Another area of concern is potential shedding of these toxic spike proteins by those who have been injected, though the prominent doctor urged people not to consider vaccinated individuals the enemy. Finally, Dr. Kaufman issues a stark warning about the emerging world of nano-technology and the implications for human liberty.

 

 

Maskilnöversättning

Människor blir giftfabriker med COVID -injektion, varnar Dr. Kaufman

 

Människokroppar förvandlas till fabriker för farliga spikproteiner tack vare de experimentella RNA COVID -injektionerna, varnar Dr. Andrew Kaufman.

 

Och trots påståenden om att frågan skulle ligga kvar vid axeln, varnar Dr Kaufman för att blodet transporterar detta RNA genom hela kroppen, vilket orsakar allvarliga bekymmer. Ett annat orosområde är potentiell utsläpp av dessa giftiga spikproteiner av de som har injicerats, även om den framstående läkaren uppmanade människor att inte betrakta vaccinerade individer som fienden. Slutligen utfärdar Dr Kaufman en skarp varning om nanoteknikens framväxande värld och konsekvenserna för mänsklig frihet.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://thenewamerican.com/humans-become-toxin-factories-with-covid-injection-warns-dr-kaufman/

 

 

 

 

Läs hela artikeln och sprid vidare, citerar lösryckt del ur artikeln, maskinöversättning, citat

Är dessa verkligen ”vacciner” och är de nödvändiga? 

Moderna och Pfizer COVID-19 ”vacciner” är experimentella och använder en genetisk teknik som aldrig tidigare använts på människor. Ironiskt nog står många människor som inte skulle köpa den första upplagan av en ny bilmodell i kö för att ta en injektion de inte vet någonting om, som aldrig framgångsrikt har klarat djurförsök, som aldrig skulle kunna uppfylla den nödvändiga ”säkerhetsnivån” för en ” läkemedel ”, och det är inte godkänt för att förebygga COVID utom som ett nödförsök. 

 

Juridiskt sett är de som får vaccinet namngivna deltagare i ett försök med Food and Drug Admin-nistration (FDA) i steg IV.

 

Dessutom ska ett vaccin förhindra sjukdom. Enligt den definitionen är dessa medel inte vacciner.

De kallas mer korrekt ”experimentella icke -godkända genetiska agenser”. Genom godkännande av tillverkarna själva minskar både Pfizer- och Moderna -produkterna bara symptomen på COVID; de hindrar inte överföring.

 

Ingen har råd att sitta vid sidan av. Gå åtminstone till wonder.cdc.gov/vaers.html och undersök själv vad som händer. Ta inte dessa genetiska agenter utan att göra forskningen. Experimentera inte med dina barn. 

 

Motstå alla försök från regeringen eller företag att ge mandat till något vaccin. Tvingas inte av hot att begränsa dina resor. Låt dig inte lockas av falska löften om mer personlig frihet om du tar injektionerna. 

 

Du behöver inte en biologiexamen. Leta efter sanningen genom att titta på censur. Se ”faktakontrollerna” – och sanningen de försöker dölja. Lyssna på vanliga medier och gör tvärtom. Kom ihåg att om du inte äger rättigheterna till din egen kropp är du en slav.

 

 

Och om du är läkare är det dags att välja din trohet. 

Kommer du att stå för dina patienter? Eller kommer du att gömma dig bakom de medicinska myndigheterna och säga en dag: ”Jag följde bara order.” 

 

Dr Lee Merritt har varit i den privata praktiken för ortopedisk och ryggkirurgi sedan 1995, har suttit i styrelsen för Arizona Medical Association och är tidigare ordförande för Association of American Physicians and Surgeons. Hon är en livslång förespråkare för patienters rätt att välja sin egen sjukvård utan statliga ingripanden.

 

Läs mer och sprid vidare

https://thenewamerican.com/covid-19-vaccines-a-cure-worse-than-the-disease/

 

 

 

 

Studier bekräftar att COVID -injektioner förstör T -celler/immunsystem

Se videon och sprid vidare

Studies Confirm COVID Injections Destroy T Cells/Immune System

https://banned.video/watch?id=611eba01f4d8bd5dc714cb9b

 

 

 

Maskinöversättning, se videon, publicerad 2021-08-20, citerar lösryckta delar, läs hela artikeln, citat

Chockerande fall av neurologisk COVID orsakad av grafen i vaccin lämnar människan i vegetativt tillstånd

Som om den var sammansatt av spåmän med kristallkulor, har globalistmedierna under en tid meddelat att en ” hjärn -tsunami ” kommer. Detta är den så kallade neurologiska covid.

Dr José Luis Sevillano och biostatistiker Ricardo Delgado har ökat medvetenheten om att denna hjärn-tsunami är en följd av att våldsamt introducera grafenoxid i kroppen , vilket görs med så kallade vacciner. 

Grafenoxid rör sig från inokulationspunkten, vid injektion, till hjärnan . Eller från luftvägarna till samma destination, som först passerar genom luktnerverna. 

 

När den passerar blod-hjärnbarriären börjar grafenoxid förorsaka förödelse på neural nivå på grund av excitation som den genomgår av yttre elektromagnetiska fält.

I program 110 hänvisade Ricardo Delgado till Danny Hubbards fall , en äldre man som vaccinerades med Pfizer . Danny har presenterat allvarliga neurologiska problem som lämnade honom i ett vegetativt tillstånd. Dessa skador orsakas huvudsakligen av grafenoxid.

 

Ricardo Delgado: Jag vill att du ska titta på den här videon. Det är kort men väldigt illustrativt. En vaccinerad person som tog Pfizer -bilderna, i det här fallet. Han hade redan magnetism i huvudet , eller vad är detsamma: upphetsade nanopartiklar av grafenoxid som orsakade neurodegeneration. Den berömda neurologiska COVID-19 har lämnat honom i ett vegetativt tillstånd. Detta är den berömda hjärn -tsunamin . Ta en närmare titt. Det är chockerande.

 

Dessa kriminella har allt väldigt bra. Det är dagordningen 20/30. 

De kallar det för agenda 20/30, med sitt lilla mångfärgade märke, där de beskriver att du dessutom kommer att ha ingenting och vara glad. Du vet, för du har inget bra. Du kommer att ha det, död, sjukdom, förstörelse och slaveri . Det är dit vi ska om människor inte blir medvetna. Det är därför, härifrån, säger vi till den här läkaren att hänga där (*). Och till alla människor som kanske lyssnar på oss just nu, ber vi er, snälla, sluta inte som denna herre. 

‘Nej, det är bara det att mina grannar har vaccinerats, och ingenting har hänt dem.’ 

Det här är en långsiktig sak. Effekterna syns med tiden. 

 

Läs mer och se videon, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.orwell.city/2021/08/neurodegeneration.html

 

 

 

FULLSTÄNDIGT VANSINNE I AUSTRALIEN, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Publicerat 2021-08-20 se videon och sprid vidare, citat

EXCLUSIVE FOOTAGE! Kids Dead After Jab in Australia, Eye-Popping Interview With Aussie Veteran

Stew Peters spoke with Royal Australian Air Force Veteran, Alan Hennessy, who bravely came forward to paint the picture of what’s really going on in the land down under.

https://rumble.com/vlgv9j-exclusive-footage-kids-dead-after-jab-in-australia-eye-popping-interview-wi.html

 

Publicerat 2021-08-20 maskinöversättning, citat

Australien lanserar centrum för behandling av covid dödsskott för stadion för att injicera 24 000 barn utan föräldrars samtycke

https://www.afinalwarning.com/545926.html

 

2021-08-20

Australia going full Soviet over COVID-19: Govt. officials now encouraging citizens to rat out neighbors who are having friendly conversations

https://www.afinalwarning.com/544553.html

 

2021-08-20 citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, se videos, lyssna på podden med Mike Adams, och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Health authorities are pushing booster shot extermination plans to hurry and kill the masses before they fully awaken to the covid scam

For anyone paying attention, it’s abundantly obvious now that the entire covid “plandemic” scam is a global depopulation scheme to scare people into taking spike protein bioweapons shots (“vaccines”) that will kill them over time.

 What the globalists didn’t anticipate, however, is the rapid awakening to the truth that’s now spreading like wildfire across the landscape of medicine and science.

With more doctors, PhDs, nurses and health care workers waking up and blowing the whistle every day, the globalists are in a panic to hurry up and kill the masses before the “normies” catch on to the vaccine depopulation scam.

Even the CDC director has now abandoned the original promise of covid vaccines

Remember the original narrative about how vaccines would provide absolute, permanent immunity and protection against covid? That narrative has now collapsed. Even the NYT is no longer claiming the vaccine provides lasting immunity of any kind.

But it gets worse: The CDC’s director, Dr. Walenksy, is now openly admitting that vaccines increase the risk of sickness. They not only don’t work, they actually make sickness worse. Here’s nine seconds of Walenksy admitting this:

 

But people are waking up to the scam, so they’re hurrying their push for booster shots to kill off the masses before they revolt

Because of all the deaths, injuries and outright fraud committed via PCR-diagnosed “cases,” the people of the world are rapidly awakening to the astonishing truth of all this: It’s a scam to achieve global depopulation and authoritarian control over humanity.

As the lockdowns intensify, the people are taking to the streets and demanding an end to the scam. With hundreds of thousands now protesting in France, the establishment there is locking unvaccinated people out of grocery stores, seeking to literally starve out the unvaccinated. This will only serve to wake up the people even faster, adding to the levels of discontent that are now exploding across the planet.

We have arrived at a tipping point. Humanity is awakening at an accelerating rate, so now the globalists are trying to exterminate people as rapidly as possible to stop the spread of truth.

Get full details in today’s Situation Update podcast, which also covers “no-tech” preparedness using bows and blades, along with news about the government-initiated nursing shortage that’s already worsening.

https://www.afinalwarning.com/546587.html

 

Miljöingenjör Solveig Silverin har publicerat artikel 2021-08-20, citerar lösryckt del ur artikeln, läs hela artikeln och sprid vidare, citat

ALC‑0159 Säkerhetsföreskrifterna ger god information om att det är frågan om ett gift som inte borde finnas i ett vaccin. Miljöskyddsåtgärder: Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten. Ämnet kan inte brytas ner utan kommer att lagras i kroppen. Vad händer om det når hjärnan? Mer om ämnena i vaccinet HÄR

Söker man särskilt på ämnet N-ditetradecylacetamid, CAS-nummer 1849616-42-7, får man enbart upp att detta ämne är kopplat till Covid19- vaccin. Det visar sig att ämnet är anmält till EU som i sin tur klassificerat ämnet som ett miljögift, under N: R51/53 Miljöfarligt ämne. EU:s klassificering:  Miljöfarligt ”Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön”. Detta betyder att ämnet är svårnedbrytbart och har en långtidseffekt.


Här alla tabeller över dokumenterade misstänkta biverkningarna av covid19- vaccinerna från EU. Det är väldigt mycket biverkningar. Misstänkta störningar i nervsystemet är framträdande hos dessa vaccin. Ett influensavaccin som kan ge störningar i nervsystemet är väl knappast ett väl utvecklat vaccin? Att ge denna typ av vaccin till barn och unga och riskera skada nervsystemet är synnerligen oansvarigt. Reaktionen på injektionsstället kan omöjligen tolkas som misstänkt biverkning. Det är bevisligen en reaktion på vaccinet.

https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2021/08/20/enligt-offentlig-information-ar-mpeg-dta-ett-av-hjalpamnena-i-pfizers-covid-19-vaccin-vad-ar-det-inofficiellt/

 

 

Publicerat 2021-08-19 av Börje Peratt som intervjuat dr Erik Enby, läs hela artikeln och se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Dr Erik Enby har filmat Pfizer covax och berättar i en intervju med Börje Peratt

Dr Erik Enby var i Stockholm igår 18 augusti. Han ringde och hörde sig för om vi kunde träffas. Tidigare i sommar hade han sänt ett mail som återges nedan och redan då ville jag se vaxfilmerna och be honom berätta mer. Så här kom tillfället att tillsammans se hans mikroskopierade Pfizervaccin och höra hans tankar om det.

https://humanismkunskap.org/2021/08/19/dr-erik-enby-har-filmat-pfizer-covax-och-berattar-i-en-intervju-med-borje-peratt/

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu