• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 178

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 178

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 178

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ska såklart se videon och läsa massutskicket särskilt nogsamt även denna dag.

 

DET HÄR ÄR VAD NAZITERNA GJORDE MOT MÄNSKLIGHETEN, SKADADE & DÖDADE GENOM MEDICINSKA EXPERIMNET, DÄRFÖR EXISTERAR BL.A. NURNBERG PROTOKOLLET & SVENSK LAGSTIFTNING

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014406-om-straff-for-folkmord-brott-mot_sfs-2014-406

 

 

Publicerat 2021-08-22 MÅSTE LÄSAS OCH SPRIDAS VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK om Informerat Samtycke, se svensk lag Patientlag 4 kap. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 , när DU sett videon och läst vad som nedan citerats, då förstår DU mer om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare och den skadar och dödar verksamhet som ”vaccinerna” säkerställer.

 

Dvs. systematisk och generell skadar och dödar verksamhet med ”vaccinerna”, ett biovapen krig mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare. Vem i Sverige kan ge INFORMERAT SAMTYCKE när saklig, objektiv opartisk information och upplysning INTE rättssäkert har levererats till nationen Sveriges medborgare/invånare av alla Sveriges Regioner/fd landsting och deras politiker, anställda tjänstemän/kvinnor, läkare, sjuksköterskor och övriga anställda av skattebetalarnas medel.

 

Maskinöversättning (se originalet, se bifogade pdf filen Dr Sucharit Bkadi…..) av lösryckt mycket viktig del att förstå för alla nationen Sveriges medborgare/invånare, citat

 

Informerat samtycke är praktiskt taget omöjligt

 

Efter att ha funderat mycket på denna fråga är Bhakdi övertygad om att injektionskampanjen för COVID måste stoppas.

 

”Genbaserade vacciner är en absolut fara för mänskligheten och deras användning för närvarande bryter mot Nürnberg-kodexen, så att alla som sprider sin användning bör ställas inför domstol” , säger Bhakdi.

 

”Särskilt vaccination av barn är något som är så kriminellt att jag inte har ord för att uttrycka min fasa … Vi är fruktansvärt oroliga för att det kommer att påverka fertiliteten. Och detta kommer att ses om år eller decennier från nu. Och detta är potentiellt ett av de största brotten, helt enkelt ett av de största brotten man kan tänka sig …

 

Som vi alla vet bestäms det av Nürnberg -kodexen att om experiment ska utföras på människor kan detta endast utföras med informerat samtycke.

 

Informerat samtycke innebär att personen som ska vaccineras måste informeras om alla risker, risk -nytta -förhållanden, potentiella faror och vad som är känt om biverkningar. Detta kan inte göras med barn, eftersom barn inte kan förstå det.

 

Därför kan de inte ge informerat samtycke. Därför kan de inte vaccineras. Om någon gör det bör han ställas inför en domstol. Om vuxna har informerats och vill få chansen är det okej. Men tvinga inte någon att ta skottet. Det måste endast vara med informerat samtycke. ”

 

 

Naturligtvis är informerat samtycke också praktiskt taget omöjligt även för vuxna, eftersom de bara ges en sida av historien. Alla biverkningar och risker censureras praktiskt taget överallt och diskussioner om dem är förbjudna. Den amerikanska regeringen driver till och med att kriminalisera diskussionen om risker med injektion av COVID.

Slut citat

Läs mer, se videon, i den bifogade pdf filen Dr Sucharit Bhakdi…..

 

 

Ytterligare citat ur samma pdf fil, maskinöversättning, citat

 

Bhakdi’s Medical Credentials

 

Bhakdi tog doktorsexamen i Tyskland 1970. Efter ett års kliniskt arbete började han på Max Planck Institute of Immunobiology, där han stannade i fyra år som postdoktor.

 

Där började han också forska om immunologi. Så småningom hamnade han som ordförande vid institutionen för medicinsk, mikrobiologi och hygien vid University of Mainz, där han arbetade i 22 år fram till pensioneringen för nio år sedan. Under den tiden arbetade Bhakdi också med vaccinutveckling och säger att han ”verkligen är pro-vax när det gäller de vaccinationer som fungerar och som är meningsfulla.”

 

Mycket av hans forskning fokuserade på det som kallas komplementsystemet. När det aktiveras slutar komplementsystemet att fungera på ett sådant sätt att det förstör snarare än hjälper dina celler. Intressant nog använder SARS-CoV-2 just detta system till sin fördel och vänder ditt immunsystem mot en väg till självförstörelse.

 

Samma självdestruktiva väg verkar också aktiveras av COVID-skotten, vilket är en del av varför Bhakdi tror att de är det största hot som mänskligheten någonsin har mött. ”Det är vår plikt att aggressivt informera människor om de faror som de utsätter sig själva och sina nära och kära för genom denna” vaccination ”, säger han.”

 

Slut citat.

 

 

BÄSTA MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH VAD ÄR GENERELLT OCH SYSTEAMTISKT BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE, OCH VAD ÄR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT GROVT UPPSÅTLIGT VILSELEDANDE BEDRÄGERI MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE?

ANVÄNDS SKATTEMEDEL PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR NATIOEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE?

Att den planerade globala iscensatta plandemin har gett effekt, med ”vaccinerna”/biovapnen, som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, är uppenbart erkänt sakförhållande, och har att motbevisas av den starkare parten Sveriges regering och deras medlöpare, dvs. bl.a. anställda tjänstekvinnor/män inom stat, regioner/fd landsting och kommuner

Läs mer om detta mycket allvarliga brott i svensk lag, se Brottsbalken

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2014406-om-straff-for-folkmord-brott-mot_sfs-2014-406

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

 

2021-08-22

KOM SÄRSKILT IHÅG

VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGAS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh! ”VACCINERNA” och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

Måste ses om MEDICINSK TYRANNI, sprid vidare

Australia Gov’t Tyranny: Man’s Daughter Ripped Out Of Her Father’s Arms

https://www.brighteon.com/52331214-4492-426c-9a9f-f81159d9e783

 

 

Det kom ett mail med budskap/bild, som du får del av, där budskapet är, citat

Is there a tax I can pay to stop Covid-19, or does that only work for climate change?

 

 

Slut citat

 

Information: Basiscamp Shadow Cabinet | A Global Pandemic Exit Exercise

 

Av mycket stort allmänt intresse för mänskligheten

 

Det kom ett mail från Tyskland som DU får del av, DU förstår strax mer, citat

 

Från: Corvin P. Rabenstein <[email protected]>
Skickat: den 21 augusti 2021 15:14
Till: Verborgene_Empfaenger:
Ämne: Information: Basiscamp Shadow Cabinet | A Global Pandemic Exit Exercise

 

Dear companions, friends and colleagues, we would like to inform you that under the direction of Dr. Reiner Fuellmich (who, contrary to some rumors resulting from the cinematic opening of the event, has not been arrested) a live event lasting several days has started since yesterday.

The simulation runs under the name Basiscamp and is organized by members of the Corona Investigative Committee, members of the German party ”Die Basis” and numerous former guests.

The scenario:

The federal government of Germany has resigned and an interim government has been established. Under the leadership of the new Chancellor Dr. Reiner Fuellmich and other interim government members, the current situation is analyzed with the help of actual experts from various fields and a measure evaluation is carried out.

Here you can follow the fully simultaneous interpreted English stream:

Day 1: https://www.youtube.com/watch?v=N1eMLY5WFrU
Day 2: https://www.youtube.com/watch?v=sEG_7iWdOcE

For the coming three days we will publish announcements on the following channel:

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish

We would greatly appreciate if you want to share the news about this event in your network. We want to send a signal how transparent politics and rational decision making can take place in the interest of the people.

All the best
Corvin Rabenstein

 

Stiftung Corona-Ausschuss (Corona Investigative Committee)

Waldenserstr. 22, 10551 Berlin

Tel: +49 30 922 59 670

 

http://corona-investigative-committee.com/

https://t.me/ReinerFuellmichEnglish    Slut citat.

 

 

YTTERLIGARE MER AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE

 

Publicerat 2021-08-21, mycket viktig artikel och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Börjar vi äntligen förstå?

 

Rabbinernas juridiska råd i spänd förväntan inför Zelenkos anförande

 

Man kan nog lugnt påstå att retoriken kring Covid 19 nu trappas upp över hela världen. Vaccinivrarna utnyttjar sina verktyg med restriktioner och olika former av tvångshandlingar för att få de tveksamma till sprutorna, samtidigt som allt fler läkare och forskare går ut med motinformation i syfte att avslöja vad som förefaller vara världshistoriens hittills största bedrägeri med miljarder potentiella dödsfall under den kommande tioårsperioden.

 

Vad är då rätt eller fel i debatten? Varför står den församlade globala maktapparaten konsekvent på förövarnas sida och världens folk på den motsatta, den där man vill kunna låta människorna fortsätta sina liv och bibehålla sina samhällen oförändrade? Är kravet på depopulation så starkt att man kan försvara att en agenda sätts igång i syfte att radikalt minska jordens befolkning genom vad som tycks bli historiens största folkmord?

 

För att förstå detta får vi oväntat hjälp av en läkare från NewYork vid namn Vladimir Zelenko. Han är inte lika meriterad som de toppforskare och Nobelpristagare som också går till angrepp på vaccinationsagendan, men är känd främst genom att med hjälp av sin alternativa kur baserad på hydroxikloroquin ha botat presidenter som Trump och Bolsonaro.

 

Han är dessutom extra intressant genom att vara ortodox jude. Detta har gett honom möjligheten att hålla ett anförande inför rabbinernas juridiska råd i Jerusalem, något som ger en del annorlunda aspekter på frågan.

 

Zelenko går igenom mycket av det som vi redan vet, som vaccinernas orsak till blodproppar och hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och angrepp på immunförsvaret samt autoimmuna sjukdomar. Spikeproteinerna som mångfaldigar sig själv utom kontroll – en fabrik för miljarder spikeproteiner – som vi inte kan styra över. De tre faserna med akutfasen de första månaderna, där många av dödsfallen och biverkningarna visar sig direkt, mellanfasens två till tre år där skadorna på de inre organen visar sig, och den sista fasen där svåra sjukdomar som cancer visar sig. Ju fler injektioner desto större risk.

 

Zelenko ger en bedömning tillsammans med andra kända forskare av hur många vaccinerade som kommer att överleva de tre faserna. Prognosen är nedslående och en liten gallup slutar så här:

  • Dr Vladimir Zelenco : 75% avlider inom fem år.
  • Mike Yeadon f.d. Pfizer:  0,8% inom två veckor, resten avlider inom tre år.
  • Prof. Dolores Cahill:  90%  avlider inom två år.
  • Gert van der Bossche: Flertalet avlider inom tre år.
  • Forskare närstående Fauci (raderad): Samtliga avlider inom tio år.

 

Samtliga prognoser bygger på det faktum att de mediciner som det är väl känt botar Covid på kort tid fortsätter att vara förbjudna.

Viktigast är hydroxikloroquin och Ivermectin, båda i kombination med zink, C-vitamin och D3-vitamin. Dessa behandlingar har stöd av Nobelpristagare som Linus Pauling och Luc Montaigner. Att de trots ständiga påpekanden från forskarvärlden fortfarande är förbjudna visar att detta är ett medvetet brott mot mänskligheten i syfte att döda människor istället för att bota dem.

 

Detta är det tydligaste beviset av alla. Samtidigt är det enklaste sättet att rasera denna djävulska agenda just att distribuera nämnda mediciner till alla, både som profylax och som behandling. Utan dödsfall inga vacciner, inga restriktioner, ingen depopulation och ingen Great Reset! Varför det då ändå inte sker förstår nog alla som följt utvecklingen.

 

Zelenko tar upp frågan med rabbinerna varför Israel leder vaccinationsligan med uppåt 90% vaccinerade. Kommer judarna nu själva att bli utplånade?

Rabbinerna svarar att Israel lyder vad judarna i USA bestämmer och chockas av tanken att de kanske är offer för en intern konspiration? Att Israel går först får övriga världen att följa efter i tron att detta är rätt och ofarligt. Blir man då offrade av sionisterna i USA? Zelenko, som kan sin judiska historia, framhåller att vid uttåget från Egypten kom bara var tionde jude fram till ”det förlovade landet”. De övriga blev offer för att den nya framtiden skulle kunna skapas. Känner någon igen vibbarna från The Great Reset, skapad av judarna Bill Gates, George Soros och Klaus Schwab? Det gjorde i alla fall rabbinerna…

 

 

Rabbi Deutsch efter 20 minuter av Zelenlkos föredragning…

När Zelenko frågar varför inte alla judar i Israel får samma behandling bryts inspelningen efter en kompakt tystnad. Kan vi utgå ifrån att han känner till att det finns vissa mediciner i skrivbordslådan hos de utvalda överlevarna? Zelenko har haft möten med både det israeliska hälsoministeriet och Netanyahu angående sitt protokoll, utan synligt resultat. Netanyahu tog sprutorna vid årsskiftet och har nu efter åtta månader konstaterats sakna antikroppar och uppträder nu offentligt med dubbla munskydd, trots sin vaccination. Den tredje dosen är på väg i Israel…

 

Rabbi Deutsch efter 30 minuter av Zelenkos föredragning…

 

Det är konstaterat att immuniteten är kortvarig efter vaccination, mindre än ett halvår. Det som kvarstår är kommande organskador genom spikproteiner som fortsätter att produceras i kroppen. Därutöver har vi de i nuläget okända effekterna av grafenoxiden. Borde då inte några piller Ivermektin vara en enklare lösning? Vad har man att förlora på att pröva ett läkemedel som saknar biverkningar? Har Bill Gates genom sin finansiering och styrning av WHO gjort alla länders hälsomyndigheter till lydiga knähundar? Detta behöver vi inte acceptera – byt därför omgående ut ledningen för Läkemedelsverket innan det är för sent!

 

Peter Krabbe

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://peterkrabbe.wordpress.com/2021/08/21/borjar-vi-antligen-forsta/

 

 

 

 

 

HALF PAST HUMAN – 1,24 MILJARDER VÄNTADE PÅ ATT DÖ UNDER DE NÄRMASTE ÅREN, MESTADELS I NORDAMERIKA, EUROPA OCH KINA

 

2021-08-21 läs hela artikeln, se videos och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

HALF PAST HUMAN – 1.24 BN VAXXED TO DIE OVER THE NEXT YEARS, MOSTLY IN NORTH AMERICA, EUROPE AND CHINA

 

Läs mer och se videos och sprid vidare

https://blueshift.nu/half-past-human-1-24-bn-vaxxed-to-die-over-the-next-few-years-mostly-in-north-america-europe-and-china/

 

 

 

Ett osynligt hot: den möjliga kopplingen mellan mikrovågsteknik och hälsa

 

MYCKET VIKTIG VIDEO, SE DEN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

”An Invisible Threat: The Possible Link Between Microwave Technology and Health | ENDEVR Documentary”

Maskinöversättning

Ett osynligt hot: den möjliga kopplingen mellan mikrovågsteknik och hälsa | ENDEVR -dokumentär Vi kan inte se vågorna, vi kan inte höra dem, vi kan inte röra dem, men de är runt omkring oss, invaderar luften, bestrålar vår kropp och omgivning. Ett osynligt hot tittar på förhållandet mellan mikrovågsteknik och hälsa och undersöker intressekonflikterna mellan branschrepresentanter, politiker, forskare och konsumenter som lämnar oss oskyddade för effekterna av strålning.

 

Trådlösa nätverk bestrålar mikrovågor utan åtskillnad mellan städer, byar och landsbygden i alla utvecklade länder. Denna ökande exponering stör de biologiska processer som är väsentliga för en sund tillväxt av människor, djur och växter – det påverkar särskilt barn och tonåringar. Vår undersökning går in i tre grupper: telekommunikationsindustrin (mobiltelefonföretag, MMF); officiella organisationer (WHO, IARC, ICNIRP) och officiella vetenskapliga rapporter (BioInitiative, Interphone, CEFALO). ▬▬▬▬▬▬▬▬▬ Prenumerera ENDEVR gratis:https://bit.ly/3e9YRRG

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=wCpXMmD3kWs&t=981s

 

 

Publicerat 2021-08-21 Det spider sig, sanningen och verkligheten, sprider sig som en TSUNAMI över hela världen, mycket viktig videointervju med den världskände saklige och opartiske spets specialist sakkunnige dr Vladimir Zelenko, MÅSTE SES och spridas vidare i alla dina nätverk, citat

Hasidic Jewish Doctor: COVID Medical Tyranny is Genocide Against the Innocent

https://banned.video/watch?id=61203e78d4c0746203057220

 

 

 

Publicerat 2021-08-21 MYCKET VIKTIG information och upplysning delges i denna video, se den och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Doctor Calls for Early Outpatient Treatment over Injections

https://banned.video/watch?id=612039d47c542b61bc57e89f

 

 

 

BIOVAPEN ATTACKEN/”VACCINERNA” SOM SYSTEMATISKT OCH GENERELLT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Publicerat 2021-08-21 SE VIDEON och sprid vidare, citat

WW4: Chicoms Target the West, Launch Bio Weapon Attack

https://banned.video/watch?id=61203d06d4c0746203054cc3

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-08-21, se videointervjun och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Dr. Chris Shaw interview: The coming wave of neurological vaccine damage will CRUSH the world’s health care systems

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/08/21/dr-chris-shaw-interview-the-coming-wave-of-neurological-vaccine-damage-will-crush-the-worlds-health-care-systems/

 

 

2021-08-21 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, se videon och sprid vidare, citat

5G orsakar COVID-19-symtom (strålningssjukdom), seismisk aktivitet, Hum-ljudet och de så kallade vågorna

Under det 111: e programmet av La Quinta Columna gjorde Dr. José Luis Sevillano några mycket viktiga kommentarer om skadorna från 5G -antennerna och de joniserande strålningarna som Geiger -räknare har registrerat de senaste dagarna.

 

Det har redan nämnts att COVID-19 inte är en ny sjukdom utan ett nytt namn på strålningssjukdom . Vi vet också att denna sjukdom orsakas av de elektrofrekvenser som släpps ut av 5G-antenner . Dessa utsläpp går från icke-joniserande till joniserande genom signalmultiplikation , troligen av grafenoxid i miljön (kommer från chemtrails ). Eller med tungmetaller.

 

Och naturligtvis är denna teknik inte bara ansvarig för allt det, utan den är också nära besläktad med den seismiska och vulkaniska aktivitet som observerats runt om i världen sedan pandemin började. Denna teknik som bestrålar oss skulle också vara ansvarig för den berömda Hum.

 

Vi kommer hela tiden att titta på vad de gör med elektromagnetiska fält så att vi kan stoppa dem. För om de får reda på att vi mäter dem kommer de inte att kunna fortsätta med att skapa vågor eller domedag – eller vad det nu kallas – och sånt. Så de kommer inte att kunna göra det.

 

LÄS MER, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE

 

https://www.orwell.city/2021/08/5G-is-a-weapon.html

 

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu