• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 180

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 180

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 180

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

Öppet brev till all legitimerad sjukvårdspersonal i Sverige angående etisk prövning

 

Top doctor: Mass vaccination program for COVID will be ‘one of the most deadly’ in history

The forced mass vaccination of Americans will be regarded as one of the most deadly and costly medical mistakes in history, renowned pioneer in the early treatment of COVID-19, Texas cardiologist and internist Dr. Peter McCullough, has said.

https://www.afinalwarning.com/547080.html

 

 

Här gäller att ”putsa” glasögonen ordentligt bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh, läs denna artikel mycket nogsamt och sprid den vidare till alla dina anställda, citat

Varför bryter världens regeringar mot Nürnbergkonventionen?

Om allt gått rätt till skulle alla inför vaccinationen blivit informerade om alla risker, men även fått skriva på att de är fullt medvetna om att de i nuläget är försökspersoner och att de ställer upp på detta frivilligt – efter att ha tagit del av all information.

 

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN DÖDAR MÄNSKLIGHETEN; DET TOTALA ANTALET KAN VARA SÅ HÖGT SOM 650 000, ALLTSÅ DÅ ENDAST INOM EU & USA, JUST NU SKA TILLÄGGAS! Detta kvalificeras nu som ett fullständigt globalt folkmord…..

 

Covid vaccines killed 32,000 people in Brazil, sources say

https://www.afinalwarning.com/546848.html

 

Varje Covid-spruta är ett brott mot mänskligheten

Naturligtvis är informerat samtycke också praktiskt taget omöjligt även för vuxna, eftersom de bara ges en sida av historien. Alla biverkningar och risker censureras praktiskt taget överallt och diskussioner om dem är förbjudna. 

 

 

Myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige ska såklart se de videos som massutskicket innefattas av denna dag och mycket nogsamt därtill läsa hela massutskicket.

Mycket viktig video, som såklart alla förstår är av mycket stort allmänt intresse, ca 5 minuter, se den och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Important information from Italy based Human Rights lawyer, Dr. Renate Holzeisen for all lawyers in Europé…. 

https://odysee.com/@shortXXvids:e/R.Holzeisen-recommedation-for-lawyers:d?r=JCPYgUuvKo7ystKXeRFm9ztHjP7gWnKZ&sunset=lbrytv

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

 

2021-08-25

KOM SÄRSKILT IHÅG

VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGAS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

MÄNSKLIGHETEN RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI,”VACCINERNA”/BIOVAPNEN

Publicerat 2021-08-22 sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Australian Truckers Warn Citizens to Stock Up on Food as They Prepare to Take Over the Country

https://rumble.com/vljove-australian-truckers-warn-citizens-to-stock-up-on-food-as-they-prepare-to-ta.html

 

KORTHUSET KOMMER ATT FALLA SÖNDER FULLSTÄNDIGT

 – DET VÄRSTA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETEN HISTORIA OCH BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

– ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM SYSTEMATISKT OCH GENERELLT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, UPPENBART ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE SOM MYNDIGHETSCHEFEN OCH RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH OCH DENNES ALLA ANSTÄLLA HAR ATT FÖRHÅLLA SIG TILL SOM ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE

 

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN DÖDAR MÄNSKLIGHETEN; DET TOTALA ANTALET KAN VARA SÅ HÖGT SOM 650 000, ALLTSÅ DÅ ENDAST INOM EU & USA, JUST NU SKA TILLÄGGAS!

Detta är som synes bara början, det kommer förmodligen en riktigt allvarlig DEPOPULATIONS säsong framöver, då bl.a. pga. att dessa ”vaccinerna”/biovapnen beskyddas bl.a. SVERIGES REGERING och deras medlöpare!

Alltså anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regionerna/fd landsting och kommuner och såklart deras beskyddare SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa/internet medier

 

Maskinöversättning, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Europeiska unionen rapporterar 1,9 miljoner vaccinskador, 20 595 dödsfall

Media ”faktakontrollanter” försöker misskreditera denna information genom att säga att det inte finns strikta rapporteringskrav och att varje fall inte ”verifierades”. VAERS och EudraVigilance erkänns vara underrapporterade, vilket innebär att de faktiska dödsfallen är mycket högre.

De kombinerade rapporterade vaccindödarna mellan EU och USA är för närvarande cirka 65 000. Om detta bara representerar 10% av de totala dödsfallen kan det totala antalet vara så högt som 650 000 - och detta gäller endast två relativt små geografiska områden på planeten.

Detta inte bara oavsiktliga konsekvenser av en genterapi rusade genom utvecklingsprocessen. Om så var fallet skulle alla mRNA -vacciner ha avslutats efter att till och med 100 dödsfall inträffat.

Detta kvalificeras nu som ett fullständigt globalt folkmord i händerna på Big Pharma Technocrats, längs vägen till den ”stora återställningen” som World Economic Forum främjar. ‘

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE

https://www.technocracy.news/soaring-european-union-reports-1-9-million-vaccine-injuries-20595-deaths/

 

 

2021-08-24 LÄS OCH SPRID VIDARE OM CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, citat

Öppet brev till all legitimerad sjukvårdspersonal i Sverige angående etisk prövning

Det pågår i Sverige en omfattande utprovning av en ny metod av ett experimentvaccin i form av en mRNA-teknik. Detta större försök beräknas vara slutfört i början av 2023 då en riktig utvärdering ska göras, då främst av Pfizer-Biontech och Modernas injektioner.

Efter det stora historiska misstaget med massiva medicinska försök i nazistiska koncentrationsläger under tidigt 1940-tal, ville man efter följande rättegångar stävja sådana inhumana metoder genom att upprätta spärrar, vilket gjordes i Nürnbergkonventionen, senare omformulerad som  Helsingforsdeklarationen. Deras innehåll kan man föredömligt finna på Etikprovningsmyndighetens webbsida.

Varje medicinskt försök som ska genomföras ska alltså omgärdas med strikta bestämmelser som ger objektet, forskningspersonen långtgående rättigheter om exempelvis information och där frivilligheten är stor. För egen del har jag dessutom av fri vilja deltagit i försöket och uppgett mina uppgifter och anmält mig som frivillig att delta i den kontrollgrupp som bör finnas för att man rätt kan utvärdera resultaten.

Legitimerad personal har stort ansvar

Men innan ett medicinskt försök ska kunna ta sin början ska det utsättas för en etisk prövning. Det vill säga de experimentinjektioner som utförts i Sverige av legitimerad personal med åtskilliga miljoner vuxna ska ha underställts en etisk prövning. Före jag anmälde mig att som forskningsperson delta i kontrollgruppen ville jag se vilka i Sverige som godkänt den etiska prövningen så jag beställde en sådan etisk prövning hos såväl Socialdepartementet som hos Etikprövningsmyndigheten. Jag åberopade offentlig handling.

 

Registrator fann ingen Etisk Prövning

Det tydligaste svaret fick jag från registrator på Socialdepartementet som, trots att hon lade sig vinn om att besvara min begäran och också hörde sig för hos sina kollegor, så återfanns ingen sådan prövning. På Etikprövningsmyndigheten kunde de visa upp flera ansökningar om etikprövning, men det gällde för olika forskningsansökningar för att undersöka olika effekter av vaccineringen – men inte någon ansökan om själva den första vaccineringsfasen.

(Den skriftväxling jag haft med dessa redovisas till den som publicerar detta öppna brev.  Vill läsaren se den kan man begära ut mailväxlingen som offentlig handling)

Detta utgör ett dilemma för vaccinerande personal och dessa bör för att inte bryta mot Helsingforsdeklarationen omedelbart vägra att delta i fortsatt vaccinering tills de efter förfrågan kan erhålla bevis för att en sådan etisk prövning finns. Annars är det som nu genomförs enligt Johan Carlssons egna ord enbart ”en logistikövning” i ett brott mot Helsingforsdeklarationen.

Men också var och en som deltar i detta försök kan också dömas då det i utbildningen ingår krav på att för att få en legitimation så ska man ha kunskap om dessa. Det är samma regler som gäller här som i trafiken. och respekten för lagen. Oavsett om man har körkort eller inte och åker fast för trafikbrott så blir man dömd.

Det går inte att skylla på att man inte visste – och det blir till och med värre straff om man helt saknar körkort. I fallet med Brott mot Helsingforsdeklarationen innebär det att man kan dömas för brott mot mänskligheten.

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.vaken.se/oppet-brev-till-all-legitimerad-sjukvardspersonal-i-sverige-angaende-etisk-provning/

 

Ca 8 minuters video, se den och sprid vidare, citat

Nuremberg Code Punishable By Death

Are the petty tyrants who have recklessly mandated vaccines while refusing non vaccinated people food, employment, and basic freedom of choice violating The Internationally recognized Nuremberg Code which is punishable by death?

 

In fact they are violating the set of research ethics principles for human experimentation created by the USA v Brandt court as one result of the Nuremberg trials at the end of the Second World War with abandon.

 

The beginning of The Nuremberg Code reads

”The voluntary consent of the human subject is absolutely essential. This means that the person involved should have legal capacity to give consent; should be so situated as to be able to exercise free power of choice, without the intervention of any element of force, fraud, deceit, duress, overreaching, or other ulterior form of constraint or coercion; and should have sufficient knowledge and comprehension of the elements of the subject matter involved as to enable him to make an understanding and enlightened decision.”

 

Maskinöversättning;

I början av Nürnbergkoden lyder ”Människans frivilliga samtycke är absolut nödvändigt. Detta innebär att den inblandade personen ska ha rättslig förmåga att ge samtycke; bör vara så belägen att den kan utöva sitt fria valfrihet utan att ingripande av varje element av kraft, bedrägeri, bedrägeri, tvång, överreaktion eller annan underliggande form av tvång eller tvång; och bör ha tillräcklig kunskap och förståelse för de berörda ämnets element för att han ska kunna fatta ett förstående och upplyst beslut . ”

https://banned.video/watch?id=6122b1c7b77f1963c170d2f7

 

Barn löper större risk för kardiovaskulär sjukdom från vax än från Covid. Alltså barn ska inte ”vaccineras” för risken är större än nyttan

2021-08-24 se videon med Dr Malone, världs kände spetsspecialist sakkunnig som delger om sanningen och verkligheten om att barn ska inte ”vaccineras” med skadar och dödar ”vaccinerna”, ca 4 minuter, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Kids At More Risk For Cardio Disease From Vax Than They Are From Covid

https://rumble.com/vlmcow-kids-at-more-risk-for-cardio-disease-from-vax-than-they-are-from-covid.html


2021-08-24 se videon och sprid vidare, ca 12 minuter, citat

Dr. Malone Sounds Alarm On Liability Coverage Of Pfizer Vax

https://rumble.com/vlmce2-dr.-malone-sounds-alarm-on-liability-coverage-of-pfizer-vax.html

 

Pfizer Seeking Full Indemnification

https://rumble.com/vlmd4g-pfizer-seeking-full-indemnification.html

 

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-08-23 MYCKET VIKTIG ARTIKEL SOM MYNDIGHETSCHEF OCH RIKSÅKLAGARE PETRA LUNDH OCH DENNES ANSTÄLLDA INOM ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE HAR ATT LÄSA MYCKET NOGSAMT OCH DÄRTILL SPRIDA VIDARE I ALLA DERAS NÄTVERK, gör detsamma Du också, citat

Varför bryter världens regeringar mot Nürnbergkonventionen?

Om allt gått rätt till skulle alla inför covidvaccinationen blivit informerade om alla risker, och även fått skriva på att de är fullt medvetna om att de i nuläget är försökspersoner och att de ställer upp på detta frivilligt. Så är dock inte fallet. Varför bryter världens regeringar mot medicinsk etik och Nürnbergkonventionen genom att inte se till att alla får all informationen innan de tar sprutan? Det frågar sig Annelie Ek.

Foto: Towfiqu barbhuiya/Unsplash

Den pågående vaccinationskampanjen och vaccinpassen är ett brott mot mänskliga rättigheter, skriver Annelie Ek.

 

Om skribenten

 

Annelie Ek är certifierad funktionsmedicinsk terapeut och hälsoskribent med intresse för hälsa och självläkning. Hon är även en bakgrund som högskoleingenjör i elektroteknik med inriktning mekatronik vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Något som slagit mig sedan regeringar världen över köpt in miljontals doser av akutgodkända prevaccin och började injicera befolkningen med dem (ja, “prevaccin” eftersom ett riktigt vaccin karaktäriseras av att bära på rester, levande eller avdödade, av det aktuella viruset) är att ingen som jag känner har blivit informerad om att prevaccinen fortfarande är under utveckling, att den kliniska prövningen inte är färdig hos någon av tillverkarna.

Varför har inte allmänheten blivit informerad om att de ingår i historiens största medicinska experiment när de tackar ja till ett sådant prevaccin som fortfarande är under klinisk prövning?

Till och med på den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA1 står att läsa att vårdgivaren är skyldig att informera patienten om hur det förhåller sig och dela med sig av faktabladen2, 3, 4 från tillverkarna (som också ligger öppna för allmänheten att läsa på FDA).

Kommer regeringar att ta ansvar för att ersätta dem som drabbats av biverkningar och anhöriga till dem som till och med dött av sprutan? Vem ska stå för notan? Vilka ska ställas inför rätta för det brott man nu utsätter hela befolkningar för?

Faktum är att det enligt grundläggande internationella konventioner är ett medicinetiskt brott att inte informera varje mottagare om risker med mera vid användning av ett akutgodkänt läkemedel.

Låt mig ta allt från början och starta i Nürnberg år 1946, där 23 läkare stod åtalade för brott mot medicinsk etik och mänskligheten efter de inhumana experiment man utsatte fångar i koncentrationslägren för under andra världskriget.

Efter utdragna förhandlingar och otaliga förhör och vittnesmål dömdes bland annat sju av dessa läkare till döden för sina grymma handlingar. Till följd av de historiska rättegångarna i Nürnberg, och för att förhindra att motsvarande brott skulle kunna ske i framtiden, skapades Nürnbergkonventionen.

Nürnbergkonventionen5 består av 10 punkter som ska användas som medicinetisk riktlinje för alla medicinska experiment på människor.

Första punkten lyder: Individens frivilliga samtycke krävs.

Vidare står det (översatt och lite nedkortat):

Detta betyder att den inblandade personen ska ha rättslig förmåga att kunna ge sitt samtycke utan intervention av minsta inslag av tvång, bedrägeri, svek, lurendrejeri. Personen ska även ha tillräcklig kunskap och förståelse av alla moment i det aktuella ämnet för att kunna göra ett upplyst beslut.

Lägg nu dessa meningar på minnet så förflyttar vi oss åter till år 2021 och de pågående massvaccinationerna mot allvarlig sjukdom i covid-19. De så kallade vaccinen som används är alla akutgodkända för användning ifall inget annat medel går att tillgå för att bota den aktuella sjukdomen (se kriterier för akutgodkännande i referens 6).

Detta akutgodkännande av läkemedel sker alltså innan läkemedlet är licensierat och godkänt på riktigt7, och mycket riktigt är inget av de prevaccin som används idag färdiga och har alltså inte blivit godkända än på riktigt. De är fortfarande i varierande faser i sina kliniska prövningar och därmed i pågående utvecklingsfas.8, 9, 10, 11

De så kallade vaccinen som används är alla akutgodkända för användning ifall inget annat medel går att tillgå för att bota den aktuella sjukdomen

Så vad innebär detta för dig som mottagare? Jo, till att börja med är det ytterst osäkert att injicera ett medel som fortfarande är under utveckling och det går omöjligen att förutspå vad som kan komma att hända på sikt och ingen vet heller vem som riskerar att drabbas av biverkningar.

Det mest skrämmande är att de flesta som tar sprutan inte har en aning om att det är ett experimentellt vaccin som ej är licensierat och godkänt (på riktigt).

Men om det nu på FDA:s hemsida står klart och tydligt att vårdgivare är skyldiga att informera vårdtagaren vad det är de får insprutat i sina kroppar – varför sker detta inte?

Detta har de alltså skyldighet att göra även om patienten redan bokat tid för vaccination och sitter där med uppkavlad ärm.

Det är här Nürnbergkonventionen kommer in.

För, vilka av alla er som tagit sprutan har blivit informerade om att ni nu deltar i historiens hittills största medicinska experiment?

Har ni blivit informerade om vad som kan hända? Vilka kända biverkningar som finns? Om osäkerheten kring framtida påverkan i kroppen? Har ni fått läsa faktabladet från tillverkaren och förstått det som står där?

Varje person som tar emot ett läkemedel har rätt att läsa all information från tillverkaren, och då på ett språk som individen förstår. Om översättning saknas ska vårdgivaren alltså kunna översätta och läsa högt för individen som naivt kavlat upp och sitter redo att ta emot sin dos.

Det är egentligen väldigt enkelt, men samtidigt når inte informationen vårdtagaren. Varför?

Varför bryter världens regeringar mot medicinsk etik och Nürnbergkonventionen genom att inte se till att alla får all information innan de tar sprutan? Hur kan det fortgå utan att det uppmärksammas?

När det kommer till kritan så har brott begåtts mot mänskligheten genom att inte göra alla medvetna om vad de ställer upp på (frivilligt eller genom att övertalas och tvingas). Igen.

Något vi efter andra världskriget aldrig trodde skulle kunna ske i fria moderna demokratier.

Hur har det blivit så, och vem är ansvarig? Vem ska se till att vaccinskadade får kompensation för förlorad inkomst och ersättning för sitt lidande? Vem ser till att avlidnas familjer får ersättning för förlorad inkomst och stöd vid anhörigs död till följd av detta experimentella prevaccin?

Vem är ytterst ansvarig för att stora delar av världens befolkning inte blivit informerade om risker samt att de ingår i ett gigantiskt experiment?

Om allt gått rätt till skulle alla inför vaccinationen blivit informerade om alla risker, men även fått skriva på att de är fullt medvetna om att de i nuläget är försökspersoner och att de ställer upp på detta frivilligt – efter att ha tagit del av all information.

 

För det är exakt det som Nürnbergkonventionen går ut på: 

Att allt deltagande i medicinska experiment ska vara frivilliga och att alla potentiella deltagare ska ha blivit informerade om exakt hur det förhåller sig.

Är det så svårt att förstå och implementera? Bara av en snabb titt på statistiken senaste 6 åren12 så framgår det med all tydlighet att det inte finns minsta fog för att vaccinera en hel befolkning med ett experimentellt prevaccin. Covid-19 är inte en allvarlig sjukdom och har inte höjt dödstalen signifikant och allra minst bland barn och ungdomar.

Sedan undrar jag över alla lögner som sprids; att infektion inte ger lång immunitet eller att det inte existerar något botemedel. Dessa är så grova lögner att Pinocchio hade ramlat omkull av sin långa näsas tyngd ifall han uttalat dem. Hur kommer det sig att alla VET att vi får livslång immunitet mot vattkoppor och röda hund om vi genomgått infektionen (och överlevt) och att de samtidigt VET att detta inte gäller Covid-19?

På vilket sätt väljer vårt uråldriga immunförsvar ut vilka sjukdomar det ska bilda livslång immunitet mot och vilket det inte ska göra det mot? Självklart sker inget sådant urval, immunförsvaret hanterar all infektion på samma sätt: Eliminera och skapa minne inför framtida exponering av infektionen. För vad händer om immunförsvaret inte lyckas segra? Inte lyckas med konsten att skapa immunitet mot infektionen? Svar: Du dör.

Visst, nu kommer säkert flera säga att Sars-CoV-2 muterar, och det säger jag inte emot – men den lilla skillnad som sker från mutation till mutation kan immunförsvaret hantera och känner därför även igen ett muterat virus.13 Beträffande botemedel finns det förutom ivermektin14, 15 och hyroxyklorokin16 massor av studier17, 18, 19, 20 som visar på att god näringsstatus är A och O för att klara infektionen bra.

Alltså är det bara bluff och båg när vi av någon anledning blir lurade att tro att genomgången infektion inte ger ett tillräckligt skydd eller att det inte finns något botemedel.

 

Det som nu pågår inför öppen ridå är inget annat än bedrägeri och utnyttjande av godtrogna människor som tror att staten vill deras bästa.

Personligen tvivlar jag starkt på det sistnämnda, men jag har samtidigt ingen förklaring till varför de ljuger för oss. För ljuger, det gör de.

Propagandan som matas ut i våra medier är av sådan omfattning att Hitlers egen propagandaminister Joseph Goebbels skulle blivit grå av avund inför våra nutida ledares sätt att sprida sina ord och styra hela befolkningar med järnhand utan att folket ens förstår det själv.

Som om detta inte var nog i detta märkliga skådespel ska du därtill dessutom straffas om du inte vill injicera dig med detta experimentella akutgodkända prevaccin – alldeles oavsett om du redan har naturlig immunitet eller ej (för den naturliga immuniteten gills tydligen inte).

Vaccinpass krävs nu på olika håll i Europa, bland annat i Frankrike, för att få besöka restauranger, butiker med mera. Detta innebär att du inte är välkommen om du inte tagit två sprutor av prevaccinet. Det florerar även ivriga förslag (som jag innerligt hoppas bara är tokiga idéer) på att neka ovaccinerade vård (!).

Till det bör tilläggas att det för det första är ytterst få av alla som smittas som faktiskt behöver sjukhusvård.

För det andra är det nu många av alla fullt vaccinerade världen över som smittas av det virus som prevaccinet är tänkt att skydda mot (fast det i alla faktabladen på FDA:s sida tydligt står att det inte finns något vaccin som förhindrar smitta).

Så varför ska då dessa personer ha rätt till sjukhusvård, men inte de ovaccinerade? Vad är egentligen skillnaden? För att inte tala om den fara alla rökare, alkoholister och andra med osunda vanor utsätter sin kropp för dagligen; ska de inte heller ha rätt till vård?

Vård som bekostas av våra gemensamma skattepengar. Får jag då fråga ifall de, som i ett sådant fall nekas sjukhusvård, då även får skattelättnad (motsvarande vårdkostnader) så att de istället kan finansiera sin vård själva? Det är väl inte mer än rättvist?

Minns även de skrämmande bilderna från 30-talets Tyskland där alla judar var tvungna att bära en stor judestjärna när de rörde sig ute bland folk. De skulle märkas och straffas bara för att de råkade vara judar. Samma sak under apartheidregimen i Sydafrika, men för mörkhyade. Är det så vi vill ha det igen?

Apartheid, fast den här gången medicinsk apartheid mot ovaccinerade, med hjälp av vaccinpass. Ska alla ovaccinerade frysas ut, ses ned på, spottas på, uteslutas ur samhället etcetera? Är det så ni vill ha det? Se in i era hjärtan och låt all information ovan slå rot; fråga er själva varför ni helt plötsligt tycker att vissa människor är mer värda än andra på grund av prevaccinet?

Är det verkligen era egna åsikter eller har ni bara vilseletts att tro detta? Läs på. Gå igenom alla referenser jag angivit i texten och låt allt sjunka in.

Annelie Ek


Källor och referenser:

(1) FDA – Emergency Use Authorization for Vaccines Explained – Se under stycket ”How will vaccine recipients be informed about the benefits and risks of any vaccine that receives an EUA?
(2) FDA – Faktablad Pfizer
(3) FDA – Faktablad Moderna
(4) FDA – Faktablad Janssen
(5) United States Holocost Museum – Nürnbergkonventionen
(6) FDA – Emergency Use Authorization for Vaccines Explained – Se under stycket: ”What is an Emergency Use Authorization (EUA)?
(7) FDA – Emergency Use Authorization for Vaccines Explained – Se under stycket: ”What are the plans for continued monitoring of COVID-19 vaccines authorized by FDA for emergency use?

(8) Clinical Trials – Moderna
(9) Clinical Trials – AstraZeneca
(10) Clinical Trials – Pfizer
(11) Clinical Trials – Janssen
(12 ) Socialstyrelsen – Statistik över totalt antal döda i Sverige från 2015
(13) SARS-CoV-2-specific T cell immunity in cases of COVID-19 and SARS, and uninfected controls Nina Le Bert, et al. 2020-07-15
(14) ICON (Ivermectin in COvid Nineteen) Study: Use of Ivermectin Is Associated with Lower Mortality in Hospitalized Patients with COVID-19 Juliana Cepelowicz Rajter, et al. 2020-08-21
(15) Ivermectin: potential candidate for the treatment of Covid 19 Dhyuti Gupta, et al. July–August 2020
(16) Improving the efficacy of chloroquine and hydroxychloroquine against SARS-CoV-2 may require zinc additives – A better synergy for future COVID-19 clinical trials. Mujeeb Olushola Shittu, Olufemi Ifeoluwa Afolami. 2020
(17) The Role of Vitamin C, Vitamin D, and Selenium in Immune System against COVID-19 (nih.gov) Minkyung Bae and Hyeyoung Kim. 2020-11-25
(18) Zinc and Regulation of Inflammatory Cytokines: Implications for Cardiometabolic Disease (nih.gov) Meika Foster and Samir Samman. 2012-07-04
(19) Can early and high intravenous dose of vitamin C prevent and treat coronavirus disease 2019 (COVID-19)? (nih.gov) Richard Z. Cheng. 2020-03-05
(20) N-Acetylcysteine to Combat COVID-19: An Evidence Review (nih.gov) Zhongcheng Shi and Carlos A Puyo. 2020-10-08

Slut citat Källa till ovan citerat, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://nyadagbladet.se/debatt/varfor-bryter-varldens-regeringar-mot-nurnbergkonventionen/?utm_source=rss

 

Vill Du ha kontakt med Annelie Ek finner du henne här

https://vivoforto.se/

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger 2021-08-23 MYCKET VIKTIG artikel, läs och sprid vidare, citat

Varje Covid-spruta är ett brott mot mänskligheten

De ”vacciner” som nu injiceras i miljoner människor över hela jorden utgör historiens största hot mot mänskligheten – och varje enskild spruta innebär ett brott mot Nürnbergkoden.

 Vaccinationerna” som nu sprids över jorden baseras på lögner – från början till slut. Den första – och alldeles uppenbara – är FDA:s (och Anthony Faucis) påstående om att det inte finns någon bot mot det vi kallar Covid-19.

Covid-19 är en typ av influensa, som är obetydligt allvarligare än andra influensor, och den förebyggs och botas ganska enkelt.

Så finns t.ex. Hydroxiklorokin (b.a. sålt under namnet”Plaquenil) och Ivermektin (Stromectol), som är godkända läkemedel och använts mot Malaria och andra parasitsjukdomar under många decennier (Hydroxiklorokin i närmare 70 år). De torde vara några av världens mest beprövade, effektiva och biverkningsfria läkemedel!

Alla som bott eller rest till malariadrabbade områden har under många år ordinerats Hydroxiklorokin – män, kvinnor, barn, gamla, gravida kvinnor… Och det finns praktiskt taget inga rapporterade biverkningar.

Det visade sig ganska snabbt, att Hydroxiklorokin, särskilt i kombination med zink, insatt i ett tidigt skede, i mycket hög utsträckning förhindrade allvarlig utveckling av Covid-19. Och Ivermektin som profylax är nästan hundraprocentigt effektivt. Men även i ett senare skede av sjukdomen är Ivermektin mycket effektivt.

Här försvann alltså den legala anledningen att utveckla ett vaccin!

Sedan bygger hela processen med att utveckla och sprida ”vaccinet” på fusk och bedrägeri, och för övrigt har man än inte någonstans i hela världen lyckats isolera det virus som sägs ge sjukdomen Covid-19 – nämligen viruset SARS-CoV-2, så egentligen vet vi inte, om detta virus ens existerar, och det finns mycket som tyder på, att det hela är ett digitalt, datakonstruerat begrepp, som inte finns i den fysiska verkligheten.

Nästa stora lögn är det s.k. PCR-testet, som absolut inte kan ge besked om huruvida någon är bärare av ett smittsamt virus – och som på det sätt det regelmässigt används kan ge positiva utslag för nästan vad som helst!

Något som man också ljuger om – i synnerhet våra ansvariga myndigheter (som Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten) och en mycket stor del av läkarkåren – är att man förnekar immunförsvarets roll i detta sammanhang. Trots att det finns ett entydigt, vetenskapligt bevisat samband mellan serumhalten av vitamin D3 och risken för allvarlig sjukdom (t.ex. i Covid-19), så går man ut och VARNAR för tillskott av vitamin D3!

Och generellt verkar läkare närmast skräckslagna inför enkla, naturliga medel för att stärka immunförsvaret. Vitaminer och mineraler (utom möjligen i mikroskopiskt låga doser) avvisar de som ”kvacksalveri”!

Därför är också normaltillståndet för människor i den industrialiserade världen ”sjukdom”. Det finns numera knappt någon som är helt metabolt frisk. Mycket vanligt är som bekant fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer etc.

För övrigt har man också upptäckt att de nu aktuella ”vaccinerna” dramatiskt har ökat förekomsten av olika typer av tumörer!

En av de dagligen upprepade lögnerna i media är också, att dessa ”vacciner” är godkända av FDA (Food and Drug Administration) i USA: De är INTE godkända.

De är tillåtna att användas för vidare försök i ett nödläge – alltså egentligen vad man brukar kalla ”klinisk prövning”. Men eftersom det aldrig varit något ”nödläge”, så är detta en dubbel lögn.

Och att man nu gör ”kliniska prövningar på hela världens befolkning är ett fullkomligt exempellöst vansinne! Ett gigantiskt test på miljoner människor med ett medel, vars långtidseffekter man inte vet något om!

Den sedan allt överskuggande lögnen är att dessa ”vacciner” är både effektiva och säkra! Det har sannolikt redan avlidet fler av ”vaccinerna” och av de drakoniska nedstängningarna i alla samhällen för att ”begränsa smittspridningen” – än det antal som någonsin skulle kunna dö av det aktuella viruset!

Man kan helt enkelt just nu konstatera, att det dagligen förekommer flagranta brott mot Nürnbergkoden – brott som borde anmälas och leda till rättegång i varje enskilt fall. Det som nu sker är utan tvekan ett ”brott mot mänskligheten”, enligt den vedertagna definitionen av det begreppet!

På följande länk kan man höra den välrenommerade läkaren och forskaren, Dr Sucharit Bhakti, redogöra för sin välgrundade uppfattning av detta med covid-vacciner.

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/08/22/microbiologist-explains-covid-jab-effects.aspx

Och här kommer en mycket kort sammanfattning av vem Dr Bhakti är – och hans information om ”vaccinerna”.

 

Bhakdi’s Medical Credentials

Sucharit Bhakdi tog doktorsexamen i Tyskland 1970. Efter ett års kliniskt arbete började han på Max Planck Institute of Immunobiology, där han stannade i fyra år som postdoktor.

Där började han också forska om immunologi. Så småningom hamnade han som ordförande vid institutionen för medicinsk mikrobiologi och hygien vid University of Mainz, där han arbetade i 22 år fram till pensioneringen för nio år sedan. Under den tiden arbetade Bhakdi också med vaccinutveckling och säger att han ”verkligen är pro-vax när det gäller de vaccinationer som fungerar och som är meningsfulla.”

Mycket av hans forskning fokuserade på det som kallas komplementsystemet (en del av det medfödda, eller ospecifika immunsystemet). När det aktiveras slutar komplementsystemet att fungera på ett sådant sätt att det förstör snarare än hjälper dina celler. Intressant nog använder SARS-CoV-2 just detta system till sin fördel och vänder ditt immunsystem mot en väg till självförstörelse.

Samma självdestruktiva väg verkar också aktiveras av COVID-vaccinerna, vilket är en del av varför Bhakdi tror att de är det största hot som mänskligheten någonsin har mött. ”Det är vår plikt att aggressivt informera människor om de faror som de utsätter sig själva och sina nära och kära för genom denna” vaccination ”, säger han.”

 

Efter att ha funderat mycket på denna fråga är Bhakdi övertygad om att injektionskampanjen för COVID måste stoppas.

Genbaserade vacciner är en absolut fara för mänskligheten, och deras användning för närvarande bryter mot Nürnberg-kodexen, så att alla som medverkar till att sprida användningen av dessa ”vacciner” bör ställas inför domstol” , säger Bhakdi.

”Särskilt vaccination av barn är något som är så kriminellt att jag inte har ord för att uttrycka min fasa … Vi är fruktansvärt oroliga för att det kommer att påverka fertiliteten. Och detta kommer att ses om år eller decennier från nu. Detta är potentiellt ett av de största brotten, helt enkelt ett av de största brotten man kan tänka sig …

Som vi alla vet bestäms det av Nürnberg-kodexen, att om experiment ska utföras på människor, så kan detta endast utföras med informerat samtycke.

Informerat samtycke innebär att personen som ska vaccineras måste informeras om alla risker, risk-nytta -förhållanden, potentiella faror och vad som är känt om biverkningar. Detta kan inte göras med barn, eftersom barn inte kan förstå det.

Därför kan de inte ge informerat samtycke. Därför kan de inte vaccineras. Om någon gör det bör han ställas inför en domstol. Om vuxna har informerats och vill få chansen är det okej. Men tvinga inte någon att ta sprutan. Det måste endast vara med informerat samtycke. ”

Naturligtvis är informerat samtycke också praktiskt taget omöjligt även för vuxna, eftersom de bara ges en sida av historien. Alla biverkningar och risker censureras praktiskt taget överallt och diskussioner om dem är förbjudna. Den amerikanska regeringen driver till och med att kriminalisera diskussionen om risker med injektion av COVID.

Slut citat, källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7061010/posting/varje-covid-spruta-%C3%A4r-ett-brott-mot-m%C3%A4nskligheten

 

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger 2021-08-23 MYCKET VIKTIG artikel, läs och sprid vidare, citat

Ivermectin avbryter pandemin i Indien

Det är känt att Ivermectin är mycket effektivt mot det vi kallar Covid-19 – både som förebyggande medel och som behandling.

Vi vet också, att så fort detta blev känt, så förbjöds läkarna att använda medlet. Det tillåts endast för vissa reumatiska sjukdomar – men absolut inte mot Covid-19. Om Ivermectin hade tillåtits på ett tidigt stadium, så hade vi aldrig haft någon ”pandemi”.

Det kan vara intressant att titta litet på på empiriska data, klara erfarenheter från verkligheten.

Indien var till en början mycket hårt drabbat av Covid-19. Efter insatser av Ivermectin har situationen dramatiskt förändrats! Nu kan man knappt längre tala om en pandemi där längre!

Som vi vet är Indien ett av världens mest folkrika länder, och det består av ett antal delstater. Därför kan det vara intressant att titta just på Indien – och jämföra med USA. Och då kan vi konstatera följande:

I enkla siffror:

Uttar Pradesh (med Ivermectin) – 240 miljoner invånare (4,9 % fullvaccinerade)

Covidsmittade per dag 26

Covid-dödsfall per dag  3

USA (utan Ivermectin) – 331 miljoner invånare (50,5 % fullvaccinerade)

Covid-smittade per dag  27 108

Covid-dödsfall per dag  574

Delhi (med Ivermectin) – 31 miljoner invånare (15 % fullvaccinerade)

Covid-smittade per dag  61

Covid-dödsfall per dag  2

Uttrakhand (med Ivermectin) – 11,4 miljoner invånare (15% fullvaccinerade)

Covidsmittade per dag  24

Covid-dödsfall per dag  0

I delstaten Tamil Nadu har man, liksom i USA, motsatt sig användning av Ivermectin.

Befolkning 78,8 miljoner (6,9 % fullvaccinerade.

Covidsmittade per dag 1 997

Covid-dödsfall per dag  33

61 olika studier (23 000 patienter) visar 96 % minskad dödlighet i Covid-19 vid bruk av Ivermektin profylaktiskt (förebyggande).

Meta-analyser av Dr Tess Lawrie och Dr Pierre Kory (publicerade i ”Americas Journal of Therapeutics”).

Se originalpublikation här:
https://www.thedesertreview.com/opinion/columnists/indias-ivermectin-blackout/article_e3db8f46-f942-11eb-9eea-77d5e2519364.html

Slut citat, källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7061039/posting/ivermectin-avbryter-pandemin-i-indien

 

Publicerat 2021-08-23, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

FDA -godkännande olagligt! Läkare avslöjar Pfizer Insats bevisar brott mot straffregler!

FDA -godkännande kan ge advokater MER AMMUNITION att bekämpa mandat och Pfizer -injektionerna från att pressas på dina barn!

Bipacksedeln avslöjar ”kriminella åtgärder”, enligt Dr. Jane Ruby, som ansluter sig till Stew Peters för att diskutera FDA: s oöverträffade åtgärder.

https://rumble.com/vll4b9-fda-approval-illegal-doctor-reveals-pfizer-insert-proves-criminal-regulatio.html

 

 

Läs hela, var med och rösta, sprid vidare, citat

Svenska Folkdomstolen

Här efterfrågas din röst där du i varje anklagelsepunkt kan ge din uppfattning om skyldig, medskyldig eller oskyldig.

Anklagelsepunkter framförda 29 juli 2021 gällande om främmande och fientlig makt drivit Corona-kampanj i Sverige och om svenska statens folkvalda representanter, Sveriges myndigheter och medier begått förräderi mot svensk befolkning.

INNEHÅLL:

1. Förräderi mot den svenska befolkningen

2. Brott mot folkhälsan och ansvariga för skador och död av oprövat medicinskt försök

3. Förräderi mot Svea rike

4. Brott mot svensk grundlag och Romstadgan

5. Folkmord på svensk befolkning

6. Framkallande av masshysteri och psykologiska trauman

7. Krigsförbrytelser

VITTNESMÅL OCH BEVIS

Du läser mer och sprider vidare

https://humantribunalen.wordpress.com/2021/08/07/svenska-folkdomstolen/

 

 

Citerar lösryckta artiklar ur en MYCKET VIKTIG ARTIKEL, sprid den vidare då informationen och upplysningen i texten är av enormt stort allmänt intresse, citat

COVID-19 vaccines ENABLE the development of deadlier coronavirus variants, warns Nobel Prize winner

Maskinöversättning

COVID-19-vacciner Möjliggör utveckling av dödligare coronavirusvarianter, varnar Nobelprisvinnaren

Den franske nobelprisvinnaren Luc Montagnier varnade nyligen för att spridningen av Wuhan-coronaviruset (COVID-19) faktiskt hjälper till att underlätta utvecklingen av  dödligare varianter av coronaviruset .

Montagnier, 89, vann Nobelpriset i medicin 2008 för att ha upptäckt det humana immunbristviruset, eller HIV. Han diskuterade nyligen frågan om vaccinburna COVID-19-varianter med den franske journalisten och regissören Pierre Barnerias från  Hold-Up Media.

Under intervjun förklarade Montagnier att COVID-19-vaccinerna inte stoppar viruset. I själva verket hävdade han motsatsen. Han tror att de ”matar viruset” och hjälper det att utveckla varianter som är mer överförbara och mer resistenta mot mediciner. (Relaterat: CHOCKER: Själva COVID-19-vaccinet skapar fler VIRULENTA varianter som kan decimera den vaccinerade fåren .)

Montagnier varnade för att dessa virusvarianter kommer att orsaka ännu allvarligare hälsokomplikationer än den ursprungliga COVID-19-stammen eller någon av dess tidigare varianter.

Nobelpristagaren fortsatte sedan med att prata om hur massvaccinationer är ett ”oacceptabelt misstag” och är ett ”vetenskapligt fel såväl som ett medicinskt fel”. Montagnier sa att historien kommer att bevisa att hans påstående är korrekt ”eftersom det är vaccinationen som skapar varianterna.”

Montagnier förklarade att COVID-19-vaccinerna skapar antikroppar mot viruset. Detta tvingar i sin tur viruset att ”hitta en annan lösning” för att fortsätta sprida sig i en persons kropp. Så här skapas varianterna av coronaviruset.

”Det är varianterna som är en produktion och resultatet av vaccinationen,” sa han. ”Du ser det i varje land, det är samma sak”, tillade Montagnier. 

”Vaccinationskurvan följs av kurvan för dödsfall. Jag följer detta noga och gör experiment … med patienter som blev sjuka av corona efter att ha vaccinerats.

Framväxten av nya varianter efter vaccin visar att Montagniers teori är korrekt

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.afinalwarning.com/546310.html

 

 

2021-08-23 SE VIDEON OCH SPRID VIDARE

Doctors Being Punished For Prescribing Effective Therapeutics For Covid

https://rumble.com/vlkroy-doctors-being-punished-for-prescribing-effective-therapeutics-for-covid.html

 

2021-08-23 läs hela artikeln och se videon, sprid vidare, maskinöversättning av lösryckta delar, citat

La Quinta Columna om Hum och COVID -vågorna

I sina senaste program har La Quinta Columna gjort nya upptäckter som världens befolkning bör vara medveten om.

En av dem som mest har uppmärksammat sina anhängare är att Hum , vars ursprung var okänt eller tillskrivet skyquakes, är ett ljud som genereras av de geoklimatiska antenner som hela planeten bestrålas med i en plan för massiv avfolkning och transhumanism.

I följande utdrag visar och analyserar Dr José Luis Sevillano och Ricardo Delgado videon som en följare skickade dem. I den kan Hum höras, ett ljud som i sin tur alltid sammanfaller med början på en ny COVID -våg .

Vi vet redan att när det låter är det troligtvis för att de använder väderantennerna för att generera något konstigt , vilket förmodligen är de berömda vågorna .

De förbereder troligen skadan. Och när de tror att det är dags att utplåna allt kommer det att finnas kemiska moln och antenner samtidigt . Och då börjar folk bli sjuka. Efter att redan ha förberett marken räcker det med att ha de två elementen där, och det är allt de behöver för att avsluta det. Jag säger det. Men människor börjar redan bli sjuka. Glöm inte att de redan gör människor sjuka . Redan. De gör det redan.

Se videon, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.orwell.city/2021/08/the-hum.html

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu