• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 184

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 184

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 184

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

Citat

CONCERNED LAWYERS NETWORK AUSTRALIA

https://concernedlawyersnetwork.net/wp-content/uploads/2020/10/6.11.20-CLN-TO-GOVTS-LETTER.pdf

 

TO: Victorian Premier Daniel Andrews, Victorian Chief Health Officer Brett Sutton, Prime Minister Scott Morrison, Federal Chief Health Officer Paul Kelly AND TO: others named in the schedule attached

Re: Notice of Liability & Potential Claims

FRAUD measures taken by Victorian and Australian governments which were based on the unfounded premise of a Covid19 pandemic existing and/or continuing, leading to declared states of emergency, states of disaster and other related legal measures.

Slut citat

 

Två tredjedelar av de som har dött av deltavarianten av covid-19 i Storbritannien har varit fullvaccinerade.

 

 

”Killer Vaccine” världen över. 7,9 miljarder människor

Covid-19-vaccinet bör stoppas och avbrytas omedelbart över hela världen

”Om vi ​​antar att 10% av dödsfall och biverkningar rapporteras (ett konservativt antagande. Se Harvard Pilgrim Health Care, Inc ), skulle mRNA ”Vaccin” ha resulterat i MINST 350 000 dödsfall och 55 miljoner ” biverkningar” för en kombinerad befolkning cirka 830 miljoner (Storbritannien, EU, USA). ”

 

”Vaccinerna”/biovapnen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN, DEN KRIMINELLA VACCIN/LÄKEMEDELSINDUSTRIN BEDRIVER GENERELL OCH SYSTEMATISK SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och därmed alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, hur kan det vara möjligt att alla ni anställda av skattemedel, alltså era uppdragsgivare är nationen Sveriges medborgare/invånare, kan blunda och beskydda denna  globala och nationella skadar och dödar verksamheten mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, som synes bedrivs av SKOLMEDICINEN och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner i samverkan med deras arbetsgivare?

 

 

 

Är detta fullständiga vansinne förenligt med svensk grundlag och de grundläggande mänskligheterna, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen?

 

Är det myndighetschefen och riksåklagarens Petra Lundhs uppfattning av skolmedicinens skadar och dödar verksamhet är fullt ut legal och var finns då denna legalitet i svensk lagstiftning?

 

BEGÄR återigen ett fullständigt motiverat BESLUT med besvärshänvisning, detta är uppenbart ett generellt och systematiskt rättssäkerhetsproblem, om riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh inte kan styrka att skolmedicinen och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner har fullt lagstöd för

-       att bedriva skadar och dödar verksamhet, ja då är det uppenbart erkänt sakförhållande

-       att myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh synes vara delaktig i och BESKYDDA mycket allvarliga Brottsmisstankar utifrån gällande Brottsbalk, och ska som synes då såklart rannsakas inför domstol utifrån dessa som synes mycket allvarliga brottsmisstankar.

Emotser beslutet via epost, se sedan tidigare kommunicerat om motivering till denna begäran, och mycket skyndsam handläggning av detta begärda beslut.

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

2021-08-29

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

SKOLMEDICINEN, DEN KRIMINELLA VACCIN/LÄKEMEDELSINDUSTRIN BEDRIVER GENERELL OCH SYSTEMATISK SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och därmed alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, hur kan det vara möjligt att alla ni anställda av skattemedel, alltså era uppdragsgivare är nationen Sveriges medborgare/invånare, kan blunda och beskydda denna  globala och nationella skadar och dödar verksamheten mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, som synes bedrivs av SKOLMEDICINEN och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner i samverkan med deras arbetsgivare?

 

Är detta fullständiga vansinne förenligt med svensk grundlag och de grundläggande mänskligheterna, Helsingfors deklarationen och Nürnberg konventionen?

 

Är det myndighetschefen och riksåklagarens Petra Lundhs uppfattning av skolmedicinens skadar och dödar verksamhet är fullt ut legal och var finns då denna legalitet i svensk lagstiftning?

 

BEGÄR återigen ett fullständigt motiverat BESLUT med besvärshänvisning, detta är uppenbart ett generellt och systematiskt rättssäkerhetsproblem, om riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh inte kan styrka att skolmedicinen och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner har fullt lagstöd för

-       att bedriva skadar och dödar verksamhet, ja då är det uppenbart erkänt sakförhållande

-       att myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh synes vara delaktig i och BESKYDDA mycket allvarliga Brottsmisstankar utifrån gällande Brottsbalk, och ska som synes då såklart rannsakas inför domstol utifrån dessa som synes mycket allvarliga brottsmisstankar.

 

Emotser beslutet via epost, se sedan tidigare kommunicerat om motivering till denna begäran, och mycket skyndsam handläggning av detta begärda beslut.

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

YTTERLIGARE MERA FAKTA SOM ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGES OCH DEN ANSTÄLLDE MYNDIGHETSCHEFEN OCH RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH HAR ATT BETRAKTA FULLT UT SOM ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDE, TILLS MOTSATSEN ÄR BEVISAD OCH STÄLLT BORTOM ALLT RIMLIGT TVIVEL AV MYNDIGHETSCHEFEN OCH RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH OCH DENNES ANSTÄLLDA INOM ÅKLAGARMYNDIGHETTEN I SVERIGE

 

ERKÄNDA SAKFÖRHÅLLANDEN

Skolmedicinen bedriver global och nationell skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, tillsammans med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin.

Alltså då bl.a. med ”vaccinerna”, ett genetiskt experiment, som ännu inte är slutfört, där de ”vaccinerade” är försöksråttorna, som uppenbart bevisligen generellt och systematiskt skadas och dödas globalt och nationellt inom nationen Sverige, var finns lagstödet i Sveriges för denna generella och systematiska skadar och dödar verksamheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh?

Var finns lagstödet för att staten Sverige kan bedriva affärsverksamhet med den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och deras skadar och dödar ”vacciner”, som uppenbart är biovapen mot mänskligheten och nationen Sverige medborgare bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh?

Citat;

”Om vi ​​antar att 10% av dödsfall och biverkningar rapporteras (ett konservativt antagande. Se Harvard Pilgrim Health Care, Inc ), skulle mRNA ”Vaccin” ha resulterat i MINST 350 000 dödsfall och 55 miljoner ” biverkningar” för en kombinerad befolkning cirka 830 miljoner (Storbritannien, EU, USA). ”

Slut citat

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och därmed alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, läs igenom alla massutskicken för året 2020-2021 och dagens massutskick och bevisa därefter i begärt beslut om du och dina anställda inte BESKYDDAR denna generella och systematiska skadar och dödar verksamhet som skolmedicinen bedriver globalt och nationellt mot nationen Sveriges medborgare/invånare, detta bedrivs med skattemedel, kan det vara förenligt med att skattemedel används på ett effektivt sätt för skattebetalarna?

 

MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE; FAKTA REDOVISAS I DENNA MYCKET VIKTIGA VIDEO, SE OCH SPRID VIDARE

Korthuset kommer rasa samman fullständigt, läs och sprid vidare i alla dina nätverk, se om FAKTA som redovisas, spola fram till 20 minuter, SE HELA, LÅNGT (CA 120 MINUTER) MEN MYCKET ALLMÄNBILDANDE OCH FAKTA, sprid vidare i alla dina nätverk;

 

 

Maskinöversättning, citat

‘Stop The Shot’ Del III: Vaccinskador och FDA ‘Godkännande’

FDA har meddelat att de har ”fullt godkänt” Pfizer -skottet utan att kalla till en rådgivande kommitté, som tillåter allmänhetens kommentarer eller rapporterar någon av de allmänna säkerhetsuppgifterna.

Truth for Health Foundation tillkännager att vi som allmän välgörenhetsorganisation, som agerar i allmänhetens intresse, sammankallar en internationell expertpanel den 26 augusti 2021 klockan 12.00 Eastern. Vi har sammanställt en medborgarvaccinsäkerhetsgranskningsnämnd, under ledning av Dr. Peter McCullough och Dr. Paul Alexander, internationellt kända experter med erfarenhet av FDA Drug Safety Monitoring Boards. De kommer att analysera data om skador och dödsfall relaterade till COVID -skott i USA (och över hela världen, i den utsträckning data kan erhållas) och kommer att rapportera direkt till allmänheten, i fullständig transparens.

Citizens Vaccine Safety Review Board kommer också att be allmänheten att rapportera vaccinbiverkningar direkt till Foundation Team för expertanalys och fortsatt transparent rapportering till allmänheten – det här är något som Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) skapades för att göra, men det har bevisats att de inte gör det.

Visare och nya medicinska uppgifter av brådskande betydelse för säkerheten, som för närvarande inte rapporteras till allmänheten, kommer att avslöjas av Truth for Health Foundation i sin plikt att varna allmänheten för dessa risker. Denna nya data visar hur brådskande det är att stoppa skottet tills data kan utvärderas oberoende och säkrare alternativ för behandling av COVID -strävan och delas.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://banned.video/watch?id=61279a2dabc8646db85df3d4

 

 

MYCKET VIKTIGA FAKTA

Läs hela artikeln och sprid vidare om FKATA, citat

Två tredjedelar av de som har dött av deltavarianten av covid-19 i Storbritannien har varit fullvaccinerade.

The UK government just reported the following data, tucked away in their report on variants of concern:

Less than a third of delta variant deaths are in the unvaccinated. Let me say that another way – two-thirds of Delta deaths in the UK are in the jabbed.

https://chriswaldburger.substack.com/p/bombshell-uk-data-destroys-entire

 

 

Läs hela artikeln och se videos, sprid vidare om FAKTA, citat

Immunization expert: ‘Unvaccinated people are not dangerous; vaccinated people are dangerous for others’

World Health Organization European Advisory Group of Experts in Immunization former Vice President Professor Christian Perronne yesterday said that all vaccinated people must quarantine over the winter months or risk serious illness.

Perronne specializes in tropical pathologies and emerging infectious diseases. He was Chairman of the Specialized Committee on Communicable Diseases of the High Council of Public Health.

Confirming the rapidly deteriorating situation in Israel and the UK, the infectious disease expert stated: “Vaccinated people should be put in quarantine, and should be isolated from the society.”

https://americasfrontlinedoctors.org/frontlinenews/immunization-expert-unvaccinated-people-are-not-dangerous-vaccinated-people-are-dangerous-for-others/

 

 

 

Mycket viktig artikel, läs hela, se videos och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, maskinöversättning, sprid vidare om FAKTA, citat

”Killer Vaccine” världen över. 7,9 miljarder människor

Covid-19-vaccinet bör stoppas och avbrytas omedelbart över hela världen

 

 

Det finns en världsomspännande trend av vaccin dödsfall och skador.

Men bara en liten del av offren eller familjerna till de avlidna kommer att gå igenom den tråkiga processen att rapportera vaccinrelaterade dödsfall och biverkningar till de nationella hälsomyndigheterna. (se Harvard Pilgrim Health Care Inc Elektroniskt stöd för rapporteringssystem för folkhälsa – vaccinbiverkningar (ESP: VAERS, s. 6) .

 

Baserat på historiska data: 

”Biverkningar från droger och vacciner är vanliga, men underrapporterade. …

Mindre än 0,3% av alla negativa läkemedelshändelser och 1-13% av allvarliga händelser rapporteras till Food and Drug Administration (FDA). På samma sätt rapporteras färre än 1% av vaccinbiverkningarna. (betoning tillagd)

De senaste officiella siffrorna (1 augusti 2021) pekar på cirka 35 000 mRNA -vaccin som rapporterats och registrerat dödsfall i EU, Storbritannien och USA (tillsammans) och 5,5 miljoner rapporterade biverkningar.

 

Vi pratar om mycket höga siffror.

Multiplicera de officiella siffrorna (registrerade och registrerade) med den relevanta parametern för att få de RIKTIGA siffrorna.

Även om vi inte kan fastställa exakta uppskattningar, bör vi kunna fastställa storleksordningen.

Om vi ​​antar att 10% av dödsfall och biverkningar rapporteras (ett konservativt antagande. Se Harvard Pilgrim Health Care, Inc ), skulle mRNA ”Vaccin” ha resulterat i MINST 350 000 dödsfall och 55 miljoner ” biverkningar” för en kombinerad befolkning cirka 830 miljoner (Storbritannien, EU, USA). 

Introduktion

Låt oss inte ha några illusioner, det är inte bara ”experimentellt”, det är ett Big Pharma ”dödande vaccin” som modifierar det mänskliga genomet. Beviset på dödlighet och sjuklighet till följd av vaccininokulation både nuvarande (officiella data) och framtida (t.ex. oupptäckta mikroskopiska blodproppar) är överväldigande.

Många vetenskapliga studier publicerade oberoende bekräftar arten av Covid-19 mRNA-vaccinet som påtvingas hela mänskligheten.

Det uttalade målet är att verkställa världsomspännande vaccination av 7,9 miljarder människor i mer än 190 länder, följt av införandet av ett digitaliserat ”vaccinpass”. Naturligtvis är detta en verksamhet på flera miljarder dollar för Big Pharma.

Resultatet av denna politik har bokstavligen förstört människors liv. Miljontals människor världen över har drivits in i extrem fattigdom.

Och sedan tio månader senare har Covid-19-vaccinet kommit till vår räddning.

 

MRNA -vaccinet presenterades som en evig lösning, som ett medel för att stävja epidemin, rädda liv, återuppta våra krossade nationella ekonomier och återställa en känsla av normalitet i våra dagliga liv.

 

En massiv propagandakampanj inleddes till stöd för vaccinet.

Ett falskt löfte om ett nytt liv. Återgång till förnuft och normalitet.

Allt detta visade sig vara en illusion, spetsad av lögner och påhitt.

 

Finanseliternas och miljardärstiftelsernas ideologi infördes: Vaccinet bekräftades som ett sätt att genomföra World Economic Forums ”Great Reset”:

”Du äger ingenting och är lycklig” : en stiliserad framtid som bygger på skuld och extrem fattigdom i kombination med ett ”mördande vaccin”.

Läs hela artikeln och se videos, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/the-killer-vaccine-worldwide-7-9-billion-people/5749363

 

Om författaren till artikeln här ovan citerad, maskinöversättning, citat

Om författaren:

Michel Chossudovsky är en prisbelönt författare, professor i ekonomi (emeritus) vid University of Ottawa, grundare och chef för Center for Research on Globalization (CRG), Montreal, redaktör för global forskning. Han har undervisat som gästprofessor i Västeuropa, Sydostasien, Stilla havet och Latinamerika. Han har varit ekonomisk rådgivare för regeringar i utvecklingsländer och har fungerat som konsult för flera internationella organisationer. Han är författare till elva böcker inklusive The Globalization of Poverty and The New World Order (2003), Amerikas ”War on Terrorism” (2005), The Global Economic Crisis, The Great Depression of the Twenty-first Century (2009) (redaktör ), Mot ett scenario från andra världskriget: farorna med kärnvapenkrig (2011), krigets globalisering, Amerikas långa krig mot mänskligheten (2015). Han är en bidragsgivare till Encyclopaedia Britannica. Hans skrifter har publicerats på mer än tjugo språk. År 2014 tilldelades han Guldmedaljen för Republiken Serbiens förtjänst för sina skrifter om Natos aggressivitetskrig mot Jugoslavien. Han kan nås [email protected]  Slut citat

YES, IT´S A KILLER ”KILLER VACCINE”

Publicerat 2021-08-25, måste läsas artikel, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, se videon och sprid vidare, citat

The mRNA Vaccine’s Poisonous Potions: Medical Malpractice or “Slow Motion Genocide”?

 

 

The original understanding was to hold a public discussion before approving the experimental mRNA gene therapy, falsely called vaccine, before that inoculation is fully approved as a vaccine.

The approval of the Pfizer mRNA poison is a perfect precedent for approving all other mRNA poisonous potions – thereby making the attempt at reduction of human life (“depopulation”) on earth official – the eugenists have officially won the race.

Although this was predictable, there was hope that counter-voices and real science, as expressed by hundreds and thousands of scientists, might prevail.

So far, this diabolical agenda is overwhelming. It is overrunning the entire UN system, all 193 UN member countries, and foremost the World Health Organization (WHO), the UN-unit which people hope and trust will defend their interests.

Wrong: The WHO was never created to defend the health interests of the people.

It was from the beginning, from its inception in 1948, an instrument to control people from a eugenist perspective, as the creation of WHO was a Rockefeller idea. The Rockefellers and Gates are among the world’s foremost protagonists of depopulation.

In the same vein, rather than an organization that seeks “preventive care”, the WHO was set up from the beginning as a “curative” body, meaning it is promoting pharmaceuticals to heal sick people, rather than preventing people from becoming sick.

The curative means, pharmaceuticals, are based on petrochemicals – gradually killing traditional medicine.

 

Why? The Rockefellers were the owners of the largest hydrocarbon corporation Standard Oil, established in 1870 by John D. Rockefeller and Henry Flagler. It was broken up in 1911 in the guise of US antitrust regulations, just to be reassembled to become in 1999 ExxonMobile, still the world’s largest Hydrocarbon corporation.

The creation of WHO, as we see it today, was a brilliant idea – for the interest groups, Rockefellers, Gates, pharma-industry et al. The brilliance was exacerbated by making WHO a UN body, giving it worldwide authority about matters of health. Unlike other UN agencies which get the bulk of their budgets from the member country quotas, WHO receives 3 to 4 times more funding from the private sector, i.e. mostly pharma-corporations and from the Gates Foundation.

With this background, it becomes clear what role WHO is playing in the defense of human health.

One of the strongest programs is vaccination – a pharma bonanza – and also an obscure sector, because under the guise of vaccination in Africa, India and elsewhere, specific vaccination programs have resulted in rendering women infertile. (see this and this.  Several other articles about WHO-consented infertility drives by vaccination, were “fact-checked” out of the internet – the usual.

 

Thus, many of those Pfizer, Moderna and J&J vaccinated patients may die premature deaths – and in many cases tracing death back to the vaccine will be difficult and may most certainly be disguised as resulting from other causes.

Since “vaccination” started on 14 December 2020, double the number of people died from the COVID vaccines than from all vaccinations in the last 30 years together. And this is based only on the reported cases. It is known, especially in the US with the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), created in 1990, that reporting covers a mere 5% to 10% of all cases.

Maskinöversättning av ovan gul markerat

Många av de vaccinerade Pfizer-, Moderna- och J&J -patienterna kan därför dö i förtid – och i många fall kommer det att vara svårt att spåra döden till vaccinet och kan säkert vara förklädd till andra orsaker.

Sedan ”vaccinationen” startade den 14 december 2020 har det dubbla antalet människor dött av COVID -vaccinerna än av alla vaccinationer under de senaste 30 åren tillsammans. Och detta är endast baserat på de rapporterade fallen. Det är känt, särskilt i USA med Vaccine Adverse Event Reporting System  (VAERS), skapat 1990, att rapporteringen endast omfattar 5% till 10% av alla fall.

Läs hela artikeln och sprid vidare

https://www.globalresearch.ca/mass-genocide-coming/5753988                                                                     

 

Om författaren till artikeln här ovan citerad, maskinöversättning, citat

Peter Koenig är geopolitisk analytiker och tidigare seniorekonom vid Världsbanken och Världshälsoorganisationen (WHO), där han har arbetat i över 30 år med vatten och miljö runt om i världen. Han föreläser vid universitet i USA, Europa och Sydamerika. Han skriver regelbundet för onlinetidsskrifter och är författare till Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; och  medförfattare till Cynthia McKinneys bok ”When China nyser: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis” (Clarity Press-1 november 2020)

Han är forskningsassistent vid Center for Research on Globalization.

Slut citat

 

 

Läs hela artikeln och SPRID VIDARE, det kom ett mail som du får del av, citat

VICTORY! Here in Romania, we, the people, have won the battle against the system’s depopulation by vaccination program.

The government has started closing all vaccination centres. 70% of the population refuses to get vaccinated and all coercive measures have failed.

https://www.irishtimes.com/news/world/europe/romania-halts-most-covid-19-vaccine-imports-as-people-shun-jabs-1.4609115

DET FINNS BEHANDLINGSPROTOKOLL, LÄS MER OM DEM, OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Citerar lösryckt del ur MYCKET VIKTIG artikel, läs hela, publicerad 2021-08-27, maskinöversättning, citat

Det är nu klart att vaccinet inte stoppar COVID -varianter 

Det är nu klart att vaccinet inte stoppar COVID -varianter , och det finns för närvarande över 100 000 rapporterade ”genombrott” -fall av COVID hos fullt vaccinerade individer. Och enligt vaccinolog Dr Geert Vanden Bossche är det möjligen vaccinationskampanjen under en pågående pandemi som driver varianterna.

Eftersom vaccination sannolikt inte stoppar COVID-19, är det dags för medicin och folkhälsa att fokusera mer på tidiga behandlingar och förebyggande av sjukhusvistelser i första hand.

Så låt oss se till att alla läkare och kliniker känner till tidiga behandlingar så att vi kan rädda liv och göra den övergången så smidig som möjligt.

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://newsvoice.se/2021/08/covid-early-treatments/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=covid-early-treatments

 

 

Det kom ett mail du får del av, sprid vidare, citat

Evaluation of silver nanoparticles for the prevention of SARS-CoV-2 infection in health workers: In vitro and in vivo

Studie, nässpray och munskölj; ”The logistic model predicts that if all participants had mouthwashes and nasal rinses, the probability of success (they did not become infected with SARS-CoV-2) would be 84.8%.” ”Proved its inhibitory effect on SARS-CoV-2 infectivity in vitro it is inferred that the use of AgNPs as a mouthwash and nose rinse will be very useful as a prophylactic for the prevention of SARS-CoV-2, not only for health care personnel, but also as additional protection for the general population” ”no adverse reactions were reported by performing mouthwash and nose rinse with AgNPs.”

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0256401

 

 

Se videointervjun publicerad 2021-08-27, maskinöversättning, ca 22 minuter, om bl.a. att ”vaccinerna” fungerar inte, och att ”vaccinerna” är inte godkända, alltså ett genetiskt experiment med mänskligheten som försöksdjur fortsätter, ”vaccinerna”/biovapnen som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare fortsätter att skada och döda mänskligheten, citat

WOW! Dr Paul E. Alexander dök upp på ”The Stew Peters Show”, bekräftade vad vi alla har misstänkt och lämnade ingen tvekan om vad som egentligen ligger bakom COVID -berättelsen.

https://rumble.com/vlrhav-senior-trump-hhs-covid-advisor-drops-bombs-task-force-mislead-potus-no-pand.html

 

 

Maskinöversättning av artikel, se också videos, publicerad 2021-08-26, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och sprid vidare, citat

COVID -vaccinbiverkningar: glödande glödlampor, fluorescerande armar och mer

De lätt synliga biverkningarna av COVID vax blir bara konstigare: glödande glödlampor, fluorescerande fläckar/vener, magnetofektion och mer. Samtidigt visar mikroskopi den förödande effekten på mänskligt blod.

 

KONSEKVENSERNA:

Hur mycket mer bevis behövs för att väcka människor till sanningen om faran med COVID-falskvaccinet?

 

COVID -vaccinbiverkningar fortsätter att uppstå, inklusive nya som att lämna subkutana fluorescerande fläckar och få lampor att lysa upp.

 

COVID -vaccinbiverkningar fortsätta att visa sig som verkligt mystiska och aldrig tidigare skådade fenomen – det vill säga när dessa biverkningar inte är själva döden

Jag har tidigare rapporterat om de konstiga biverkningarna av COVID -vaccinet som började dyka upp för månader sedan, inklusive vaccinets effekt på kvinnors menstruationscykler, dess effekt på de ovaccinerade , dess förmåga att göra människor magnetiska och till och med dess förmåga att göra en person till en nod på Smart Grid genom att göra dem till något som kan kopplas ihop via trådlös teknik eller bluetooth .

Beviset fortsätter att strömma in som bekräftar de bisarra, förödande och dödliga effekterna av COVID-icke-vaccinet eller COVID-falska vaccinet . Låt oss titta på några fler exempel här.

COVID -vaccinbiverkningar: Glödlampor som tänds och lysrör som lyser

Det finns 2 videor av män som har tagit COVID-falskvaccinet och sedan fått bisarra efterverkningar. I den första tar en man en vanlig glödlampa, rör vid dess bas (där den normalt skulle anslutas till ett uttag) till injektionsstället medan han fortfarande har en skjortärm som täcker armen och lampan lyser! Ljuset slocknar när han flyttar bort det från injektionsstället.

Detta visar att effekterna för vissa COVID -växlade inte bara manifesteras som magnetiska utan också som elektriska (vilket inte är förvånande med tanke på att elektricitet och magnetism är två sidor av samma mynt). I den andra videon, använder en man blacklight för att identifiera 3 olika platser på armen där hans kropp lyser kusligt, varav den ena ser ungefär 3-4 tum lång ut och som mannen beskriver som en ven. Glödet verkar komma under hans hud. Är detta bevis på luciferasenzymet som många har varnat för?

 

Clot Shot: Mikroskopi bevisar att Vax får blodceller att staplas som en hög med mynt

Förra året i de tidigare stadierna av pandemin rapporterade vi (i juli 2020) om forskningen från Dr. Robert O. Young , som konstaterade att COVID inte var en virussjukdom och inte var associerad med något virus, utan snarare var patologiskt blod koagulation på grund av toxicitet.

Han uppgav tydligt att en del av denna toxicitet var direkt från vacciner. Han sa allt detta bara några månader efter att Operation Coronavirus lanserades i väst (i mars 2020). Han sa också detta INNAN det ens fanns ett COVID -vaccin.

Händelser har visat att Young har 100% rätt. COVID-falskvaccinet-oavsett om det är tillverkat av Pfizer, Moderna, Johnson och Johnson, AstraZeneca eller något annat Big Pharma-företag har blivit ökänt för sin blodkoagulation eller blodkoaguleringseffekter, så mycket att jabben har fått smeknamnet clot shot .

Det finns två nya videor ( här och här ) inbäddade nedan som visar foton och videor av blodkropparna från COVID -vaccinerade personer. Du kan tydligt se den stora skillnaden mellan de ovaccinerade fritt flödande blodet, där röda blodkroppar rör sig fritt utan att fastna vid varandra, och det stagnerade blodet hos de vaccinerade, där de röda blodkropparna liknar stack av mynt som är limmade på varje Övrig.

 

”… dessa spikproteiner kommer förutsägbart att orsaka blodproppar eftersom… de finns i dina blodkärl. Dr Bhakdi sa sedan till mig att sättet att bevisa detta är att vi måste göra ett blodprov som kallas ett D-dimertest … för att ta reda på att detta verkligen händer … De blodproppar jag pratar om är mikroskopiska. 

Dessa är små … de är bokstavligen på kapillärnivå och de är utspridda i ditt kapillärnätverk. De kommer inte att visas på någon skanning … Så det enda sättet att säkert ta reda på om denna förutsägbara mekanism för koagulation faktiskt hände var att göra detta blodprov som kallas en D-dimer … så jag har nu gjort det på mina patienter … att hitta personer som nyligen fått sitt COVID -skott under de senaste sju dagarna … Jag försöker fortfarande samla mer information. Men på dem jag har hittills har 62% av dem bevis på koagulation. ”

 

”Så det blir därför en del av cellväggen i ditt vaskulära endotel. Vilket innebär att dessa celler som kantar dina blodkärl, som är tänkta att vara släta så att blodet flyter mjukt, nu har dessa små spikiga bitar som sticker ut. 

Så det är absolut oundvikligt att blodproppar kommer att bildas. Eftersom dina blodplättar cirkulerar runt i dina blodkärl. Och syftet med blodplättar är att upptäcka ett skadat kärl och blockera det kärlet för att stoppa blödning. 

Så när trombocyten kommer genom kapillären, träffar den plötsligt alla dessa COVID -spikar som sticker in i kärlets insida, det är absolut oundvikligt att en blodpropp bildas för att blockera kärlet. Det är så trombocyter fungerar. ”

 

COVID -vaccinbiverkningar: Magnetism sprider sig från injektionsstället

Den magnetiska effekten från COVID vax är inte bara begränsad till injektionsstället. Den här videon (inbäddad nedan) är en av många som visar hur den kan spridas från injektionsstället till var som helst på kroppen. Kom också ihåg att doktor Jane Ruby är en av många som tog upp begreppet magnetofektion i en intervju på Stew Peters -showen. Vad som än orsakar att icke-vaccinet producerar magnetism hos sina mottagare placerades där medvetet:

”Vi vet också något annat som är riktigt tragiskt och hemskt: det har avsiktligt lagts till i dessa injektioner. Varför frågar du mig? Eftersom det är en mer aggressiv leveransmekanism för att få in den i varje cell i kroppen. Det är en process som kallas m agnetofektion … de använder magnetfält genom olika kemikalier för att faktiskt koncentrera RNA, mRNA, till människors celler … genom att magnetisera dessa lipid -nanopartiklar med dessa kemikalier skapar du ett forcerat genleveranssystem. ”

COVID-agendan går djupt, så precis som NWO-agendan i allmänhet kan du vara säker på att det finns många anledningar till magnetfektionen, och det är inte bara att förstärka immunsvaret för icke-vaccinet, precis som NWO-agendan inte kan vara förklaras helt enkelt av en sug efter pengar. Den djupare förklaringen har att göra med transhumanism och den syntetiska agendan för att omvandla mänsklighetens inre cellulära landskap för att göra det mer gynnsamt för extern fjärrkontroll.

Läs hela artikeln, se videos och sprid vidare i alla dina nätverk

https://thefreedomarticles.com/covid-vaccine-side-effects-glowing-light-bulbs-fluorescent-arms/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=COVID+Vaccine+Side+Effects%3A+Glowing+Light+Bulbs%2C+Fluorescent+Arms+and+More

 

 

 

MYCKET VIKTIG ARTIKEL, citat

Vaccinerade ”är farliga för andra”

Perronne påminner sedan om att ”i alla länder med massiv injicering av dessa produkter, jag gillar inte termen ’vaccination’, ser vi att de får återkommande utbrott, med nya dödsfall”.

UK Column News journalist Mike Robinson undrar då, apropå det han just hört, om det existerar en pandemi, om det någonsin gjort det och om de ovaccinerade bör vara rädda för existerande och kommande ”varianter”, vilka systemmedia oavbrutet presenterar i inte sällan skrämmande termer. Perronne svarar resolut:

– Det är det precis omvända! Vaccinerade personer riskerar att få de nya varianterna. Gällande smittspridning så har det i flera länder nu visat sig att det är vaccinerade människor som borde sättas i karantän och isoleras från samhället. Ovaccinerade människor är inte farliga, men vaccinerade människor är farliga för andra.

Det har bevisats i Israel nu, där jag är i kontakt med många läkare. De har stora problem i Israel nu: De allvarliga fallen på sjukhus är bland vaccinerade människor. Och även i Storbritannien, som också har ett större vaccinationsprogram, finns det problem.

Perronne avslöjar sedan att sjukhusen aldrig varit fulla på det sätt som systemmedia utmålade det:

– Men ”varianterna” är inte särskilt farliga. Alla ”varianter” sedan förra året är mindre och mindre virulenta. Det är alltid samma förlopp med smittsamma sjukdomar. På mitt sjukhus, i mars-april 2020, var hela byggnaden full av personer med Covid-19; femtio patienter. Men de så kal­la­de ”andra”, ”tredje”, ”fjärde vågen” var bara mycket små vågor, och sjukhusen inte längre fulla. Men i media sa de att alla sjukhus var fulla av patienter. Det är inte sant.

Pandemin är över, ”vaccinen” problemet

Läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.nyatider.nu/vaccinerade-personer-ar-de-som-hotas-av-de-nya-covid-varianterna/

 

 

STOPPA DE GENETISKA EXPERIMENT ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM SYSTEMATISKT OCH GENERELLT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

VAD ÄR INFORMERAT SAMTYCKE & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Hur många av nationen Sveriges medborgare/invånare är medvetna om att de är försöksråttorna i världens största genetiska experiment när dessa ”vaccinerna” injiceras i mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare och ingen vet om hur experimentet kommer sluta.

Alltså allmänt känt för intresserade av sanningen och verkligheten, alltså FAKTA är att dessa ”vaccinerna”/biovapnen generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

GLOBALT OCH NATIONELLT SKADAS OCH DÖDAS MÄNSKLIGHETEN I EN DEPOPULATONS AGENDA SOM TIDIGARE ALDRIG SKÅDATS INOM SKOLMEDICINEN I SAMVERKAN MED DEN KRIMINELLA VACCIN & LÄKEMEDELSINDUSTRIN

Allmänt känt för de som är intresserade av FAKTA är att den informationen och upplysningen undanhålls av folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen, läkemedelsverket, IVO, alla Sveriges regioner/fd landsting, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, anställda läkare och sjuksköterskor i Sveriges alla regioner och kommuner, Sveriges regering och deras medlöpare, Sveriges riksdags alla partier, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internetmedia.

 

BOTA SVERIGE DELGER OFFENTLIGT OM ATT STOPPA ”VACCINERNA”

Noteras särskilt; biverkningar = vaccin/medicin förgiftning som således skadar och dödar mänskligheten, och skolmedicinens skadar och dödar verksamhet uppenbart beskyddas av Sveriges regering och deras medlöpare och uppenbart beskyddas denna skadar och dödar verksamhet också av Åklagarmyndigheten i Sverige och myndighetschef/riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda.

2021-08-29 se videointervjun och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

Läkaren Hanna Åsberg – Stoppa covidvaccination av barn

Läkaren Hanna Åsberg är engagerad i ”Bota Sverige” eftersom hon tycker det var helt fel att endast fokusera på ej beprövade vacciner när det har framkommit att det finns fungerande behandlingar baserade på hydroxyklorokin och ivermektin som är gamla läkemedel med låg risk.

Bota Sverige har satt samman ett brev med den viktigaste informationen. Den finns på botasverige.se. Där framgår att D-vitaminnivån är avgörande för att undvika att bli smittad och inlagd på sjukhus med svår sjukdom. Detta har verifierats i publicerade studier, 5000 i.e. per dag rekommenderas för normalviktiga. Även C-vitamin är viktigt för immunförsvaret.

Fram till idag har läkemedelsverket rapporterat om några hundra avlidna i Sverige som misstänkt biverkan. Då har läkemedelsmedelsverket endast hunnit gå igenom 10-15% av alla biverkansrapporter. Studier har visat att endast 1-10% av alla biverkningar anmäls normalt.

Covid-injektionerna har i storleksordning 1000 gånger fler biverkningar än andra mer konventionella vacciner. Dessutom ger de inte samma skydd.

Bota Sverige kräver att vaccinationsprogrammet stoppas eftersom de andra fungerande behandlingarna fungerar totalt sett bättre med en mindre mängd biverkan.

Läs hela artikeln och se videon OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.vaken.se/lakaren-hanna-asberg-stoppa-covidvaccination-av-barn/

 

 

Det kom ett mail som du får del av, alltså innehållet, som här nedan delges, följ länkarna och läs om sanningen /verkligheten/FAKTA, citat

CONCERNED LAWYERS NETWORK AUSTRALIA

https://concernedlawyersnetwork.net/wp-content/uploads/2020/10/6.11.20-CLN-TO-GOVTS-LETTER.pdf

 

TO: Victorian Premier Daniel Andrews, Victorian Chief Health Officer Brett Sutton, Prime Minister Scott Morrison, Federal Chief Health Officer Paul Kelly AND TO: others named in the schedule attached

 

Re: Notice of Liability & Potential Claims

FRAUD measures taken by Victorian and Australian governments which were based on the unfounded premise of a Covid19 pandemic existing and/or continuing, leading to declared states of emergency, states of disaster and other related legal measures.

 

 

GOVERNMENT FELONY VACCINE FRAUD!!

If someone was hospitalized, admitted to ICU, required mechanical ventilation or died within two weeks of getting the jab they are being counted as “unvaccinated.

https://www.infowars.com/posts/trust-the-science-cdc-counts-people-dying-within-14-days-of-jab-as-unvaccinated/

 

 

THE HYDROXYCHLOROQUINE MEDICAL-MAFIA FRAUD RACKETEERING  

https://americasfrontlinedoctors.org/videos/dr-gold-prescribes-truth-with-dinesh-dsouza/

 

 

 

Two NSW Australia teenagers now dead from lethal Covid poison https://fml.lol/report-2-kids-dead-after-24-000-children-herded-into-stadium-for-jab/

 

Slut citat

 

 

Kalle Hellberg delger i massutskick, citat

Nytt om ”vaccinet”

Från: Kalle Hellberg <[email protected]>
Skickat: den 28 augusti 2021 14:48
Till: Kalle Hellberg <[email protected]>
Ämne: Nytt om ”vaccinet”

 

Under de senaste dagarna har det skett en mycket uppmuntrande utveckling kring vaccingalenskapen:

 

• Danmark avslutar alla COVID -restriktioner, inklusive vaccinpasset.

 

• Tyskland avbryter vaccinlicenser för de kommande två veckorna och lägger ett moratorium på vaxx, i avvaktan på säkerhetsproblem och stoppar alla vaccinationer för tillfället.

 

• Japan återkallar 1,63 miljoner injektionsflaskor med Moderna -vaccinet och hälsominister förespråkar Ivermectin mot covid-19.

 

• Provinsen Alberta i Kanada avslutar alla COVID-restriktioner efter att det inte har bevisats att COVID-19 någonsin har isolerats i mänsklig vävnad.

 

• Högsta domstolen i Texas upphäver maskmandat i offentliga skolor som införs i distrikt i hela staten.

 

 

Anledningen till att allt detta händer är på grund av vad den här sammansatta videon handlar om: de oundvikliga konsekvenserna av att 2 miljarder människor vaccineras.

 

https://forbiddenknowledgetv.net/107947-2/

 

Om du använder webbläsaren Chrome kan det hända att du inte kan ansluta till videon. Byt i så fall till Firefox eller annan webbläsare.

 

Kalle H.

Slut citat

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu