• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 186

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 186

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 186

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

Ur gårdagens massutskick, vilket borde fått Sveriges riksdag att STOPPA ”VACCINERNA” med omedelbar verkan, och sittande Sveriges regering att avgå med omedelbar verkan, och SVT//SR/RIKSMEDIA, FRIA ALTERNATIVA MEDIA att jubla i skyn och att deras journalister säkerställt idag stora rubriker, men funkar dessa journalister/fria och alternativa medier som de ska????? Är dom alla politiskt korrekta????

FAKTA/FACIT om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Covid -vacciner orsakar en folkhälsokatastrof

I hela den 30-åriga historien om den federala regeringens rapporteringssystem för vaccinbiverkningar (VAERS) har det aldrig funnits en klass av injektioner som är mer dödliga än Fauci Flu-skott.

 

Den japanska läkarföreningens ordförande säger till läkare att förskriva Ivermectin mot COVID

 

‘This Ends The Debate’ – Israeli Study Shows Natural Immunity 13x More Effective Than Vaccines At Stopping Delta

 

Noteras särskilt; Skolmedicinen och därmed den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin bedriver generellt och systematiskt skadar och dödar verksamhet sedan urminnes tider, det har blivit än mer tydligt under Corona bedrägerit/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. då Sveriges riksdag, regionpolitikerna, anställda inom stat, regioner och kommuner, och SVT//SR/RIKSMEDIA, FRIA ALTERNATIVA MEDIA, är uppenbart delaktiga i att detta kan fortgå, för det gör det bevisligen, eller hur?

Aldrig tidigare i världshistorien har så många av mänskligheten dödats, oavsett nationalitet, eftersom ”vaccinerna” uppenbart dödar oavsett nationalitet, globalt dödar ”vaccinerna” mänskligheten generellt och systematiskt!

Om vi nu förstår det och har tillräcklig kapacitet att TÄNKA SJÄLVA så ska frågor ställas till alla i SVERIGES RIKSDAG;

 

Var finns lagstödet för att skolmedicinen i Sverige äger laglig rätt att bedriva skadar och dödar verksamhet????

Samma sakfråga ska såklart ställas till Sveriges alla regioners politiker i regionfullmäktige dvs. Var finns lagstödet för att skolmedicinen i Sverige äger laglig rätt att bedriva skadar och dödar verksamhet????

Samma sakfråga ska såklart ställas till Sveriges Regioners alla anställda dvs. Var finns lagstödet för att skolmedicinen i Sverige äger laglig rätt att bedriva skadar och dödar verksamhet????

 

Därtill ska frågan ställas;

Var finns lagstödet i svensk lagstiftning för att Sverige som rättssäker rättsstat kan bedriva affärsverksamhet, med nationen Sveriges skattebetalares medel, med MAFFIAN, alltså den uppenbart globalt välkända kriminella vaccin och läkemedelsindustrin, som uppenbart tillverkar t.ex. ”vaccinerna” som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Följdfrågan blir då såklart;

ANVÄNDS SKATTEMEDEL PÅ ETT EFFEKTIVT SÄTT FÖR SKATTEBETALARNA I SVERIGE?

Och svaret kan endast bli NEJ!

 

Det bör och ska alla sk journalister och redaktörer, ansvariga utgivare, inom SVT/SR/TV4, riksmedia och fria alternativa media begripa, det är självklart fullständigt vansinne att alla dessa sammantaget tillåter detta fullständiga vansinne fortgå.

 

ALLA DESSA OVAN OMNÄMDA ska förslagsvis ”hängas ut” eftersom dessa uppenbart är delgiva om vansinne som pågår i dessa massutskicken, som de får del av, vilket är enkelt att kontrollera via t.ex. Socialdepartementets registratur.

Alltså där massutskicken är i laga ordning registrerade och inte belagda med sekretess.

Sekretess som t.ex. Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, där massutskicken är sekretess belagda hos dem, alltså med myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh som ytterst ansvarig myndighetschef.

 

HÄNGAS UT” och drevas, som riksmedia brukar göra, för vad är alternativet, inbördes krig eller att denna generella och systematiska skadar och dödar verksamhet i samverkan och samarbete med MAFFIAN den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin får fortsätta och affärsverksamheten tillåts fortsätta med nationen Sveriges medborgares skattemedel, är det vad nationen Sveriges alla medborgare vill?????

 

I en demokratisk rättssäker rättsstat skulle detta aldrig kunna hända, som bevisligen händer och har hänt, men i en diktatorisk styrd diktatur kan allt hända, och allt detta händer uppenbart i nationen Sverige under ”piratflaggan” Sverige är en rättsstat med demokrati, där det är fullt lagligt att skolmedicinen skadar och dödar generellt och systematiskt nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

Och detta beskyddas uppenbart av myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, för annars hade detta fullständiga vansinne varit STOPPAT för länge sedan och de involverade som synes varit dömda till mycket långa fängelsestraff.

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

2021-08-31

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGAS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

Galnare och galnare blir det när galningar har makt, som i FN, du förstår strax mer, nu går FN ut och avslöjar att man planerar att vaccinera världens befolkning var femte månad…, citat

Global Nightmare: UN Announces Plan to Forcibly Inject The World Population Every Six Months – Forever

https://banthis.tv/watch?id=612d76bf548c5c7ab3dd8516

Alla fredsälskande nationen Sveriges medborgare med civilkurage och mod kan värna om demokratin, rättssäkerheten och de grundläggande mänskliga rättigheterna, ingen kan gör allt men alla kan göra något!

 

EFTERLEVNAD AV LAG????

Lagar och författningar – Lagefterlevnad

Region Jämtland Härjedalen fick igår epostskrivelse, dessförinnan telefonsamtal, du får del av den verkligheten här nedan, citat

Begäran om telefonmöte med Mikael Ferm, Regionstabschef och Sanna Othman, Regionjurist

Från: martin_private_law <[email protected]>
Skickat: den 30 augusti 2021 23:34
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; Ulf Bittner <[email protected]>
Ämne: Begäran om telefonmöte med Mikael Ferm, Regionstabschef och Sanna Othman, Regionjurist

 

REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

Postadress: Box 654, 831 27 Östersund
E-post: [email protected]
Telefon: 063-14 75 00 (växel)

ÄRENDE

Telefonmöte med anställda

Kontaktuppgifter till de anställda i fråga om telefonmötestider

Mikael Ferm, Regionstabschef

070-2090674, [email protected]

Sanna Othman, Regionjurist

063-147586, [email protected]

Jag begär att detta registreras i laga ordning som ett tillägg i det diarieförda ärendet registrerat den 11/3-2021, dnr RS/231/2021.

Jag begär bekräftelse på att det är diariefört och dagboksblad med vändande e-post att ärendet har diarieförts som ett tillägg i ovan nämnda diarienummer.

2021-08-30

Tack för ett trevligt samtal idag med Mikael Ferm, Regionstabschef.

Undertecknad tillsammans med Ulf Bittner begär härmed telefonmöte med Regionstabschef Mikael Ferm och Regionjurist Sanna Othman.

Förslag till telefonmötestid

15:00 31/8-2021 alt. 15:00 1/9-2021

Dagens samtal med Mikael Ferm finns i bifogad mp3 fil.

Vänligen läs igenom följande.

Lagar och författningar – Lagefterlevnad, finns även som bifogad pdf fil.

https://centuri.regionjh.se/ledningssystem/exportedfiles/02380.pdf

Regionens egna dokument godkänt av Mikael Ferm

 Vänligen läs också igenom följande.

Varför bryter världens regeringar mot Nürnbergkonvensionen, finns även som bifogad pdf fil.

https://nyadagbladet.se/debatt/varfor-bryter-varldens-regeringar-mot-nurnbergkonventionen/

Vi kommer att diskutera Lagefterlevnad av Patientlag 3:e, 4:e kapitlet i det begärda telefonmötet mer er

Alltså diskutera om detta generella och systematiska rättssäkerhetsproblem som är av stort allmänintresse för alla skattebetalare i Jämtland/Härjedalen och alla nationen Sveriges medborgare / invånare.

Viktigt att ni också har läst igenom Nürnbergkonventionen och Helsingforsdeklarationen om informerat samtycke.

https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnbergkonventionen

https://en.wikipedia.org/wiki/Declaration_of_Helsinki

Jag och min kollega Ulf Bittner ringer upp Er på: 063147553 el. 070–2090674

Vänligen bekräfta i vändande epost vilket av de 2 föreslagna telefonmötestider som passar er, notera särskilt i denna begäran vad Förvaltningslag ger vid handen

Mvh

Martin Borin och Ulf Bittner

Slut citat

Det inspelade samtalet är på ca 6 MB, alltså inspelat samtal med regionstabschef Mikael Ferm, det kan du åter höra, gör så här, skicka ett mail till Region Jämtland Härjedalen och begär ut det inspelade samtalet, det ska nämligen vara i laga ordning registrerat av registrator, då i ärende nr/ diarienummer dnr RS/231/2021. Hänvisa till e-post skrivelsen av 2021-08-30

 

Du tillskriver således denna e-postadress [email protected] , alltså registraturen REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN

 

De bägge övriga bifogade pdf filerna kan du läsa genom att klicka på dessa länkarna

Lagar och författningar – Lagefterlevnad (mycket intressant läsning, där Mikael Ferm och REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN bevisligen vet och informerar/upplyser om att lag ska åtföljas)

https://centuri.regionjh.se/ledningssystem/exportedfiles/02380.pdf

Varför bryter världens regeringar mot Nürnbergkonvensionen

https://nyadagbladet.se/debatt/varfor-bryter-varldens-regeringar-mot-nurnbergkonventionen/

 

 

Det finns ljusglimtar, se här vad SVT TEXT publicerat, citat

 

Slut citat

 

DET ÄR ALLVAR NU, FAKTA FRÅN FRIA MEDIA ÖVER HELA VÄRLDEN GER VID HANDEN OM VERKLIGHETEN

 

SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA OCH STORA DELAR AV FRIA/ATLERNATIVA MEDIA I SVERIGES är uppenbart långt efter verkligheten och sanningen om den skadar och dödar verksamhet som skolmedicinen i Sveriges bedriver generellt och systematiskt, utan lagstöd, som en KRIMINELL MAFFIA, skadar och dödar nationen Sveriges medborgare/invånare med bl.a. ”vaccinerna”/biovapnen, du förstår strax mer!

 

 

Björn Hammarskjöld delgiver FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN en skrivelse av 2021-08-30, läs den och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Pandoras Covid-19- ask har sprängts

Från: Björn Hammarskjöld <[email protected]>
Skickat: den 30 augusti 2021 10:37
Till: [email protected]
Ämne: Pandoras Covid-19- ask har sprängts

Tjänare Folkhälsomyndigheten och dess GD Johan Carlsson eller ersättare!

Pandoras Covid-19-ask har sprängts!

Nu har myndigheterna i Japan stoppat injektionerna av Modernas modRNA-injektioner enligt Reuters 1, Nikkei Asia 2 och även Sveriges Radios Ekot 3.

Orsaken uppges att myndigheterna i Japan har upptäckt främmande material med magnetiska egenskaper i injektionerna.

Det finns många personer som har påpekat för våra myndigheter att injektionerna innehåller magnetiskt material och begärt att injektionerna har upphört.. Något annat svar från våra myndigheter har man inte fått än att läkemedelsbolagen gör sina egna tester och garanterar att innehållet stämmer överens med vad som uppgetts till myndigheten inför det.

Jag har personligen observerat magnetiska egenskaper runt injektionsstället hos två personer på olika platser i Sverige. Den ena personen hade fått sin första injektion mindre än ett dygn tidigare, den andra hade fått sin andra injektion en månad tidigare. Se mitt brev till Läkemedelsverket se Läkemedelsverkets Dnr 4.1.2-2021-051147 om anmälan om otillåtna tillsatser till Comirnaty och begäran att upphöra med injicering av modRNA typ Comirnaty.

Att myndigheten inte synes ha utfört sedvanliga leveranskontrollanalyser är synnerligen besynnerlig och helt oprofessionellt. I stället har man uppenbarligen helt litat på läkemedelsbolagens egna uppgifter och vi vet att de misstänkt kriminella läkemedelsbolagen brukar betala miljoner i böter för att ha lurat myndigheterna 4, läs även en bok av Peter C. Gøtzsche 5.

Vi vet inte nukleotidsekvensen i injektionerna då sekvensen är sekretessbelagd enligt Läkemedelsverket. Då har vi ingen susning om vad för slags modRNA som injiceras i den som accepterar injektionen. Är endast en av nukleotiderna fel kan det bli ett helt annat protein och okänt som tillverkas i kroppen. Dessutom kan en och samma nukleotidsekvens läsas på tre olika sätt vilket ger tre helt olika proteiner.

Söker man frivilligt och accepterar en tid för injektionen så anser regionerna i Sverige att man är informerad och att man accepterar injektionen utan att få den information som varje person ska ha enligt Patientlagen 3 och 4 kapitlen.

Jag har begärt att man måste stoppa injektionerna av modRNA intill dess myndigheterna har analyserat innehållet i injektionssprutorna.

Då vi nu vet att injektionerna mot Covid-19 synes innehålla material med magnetiska egenskaper finns det minst två olika orsaker:

A. Järnjoner (Fe III) i hydrogel. Färglöst och är magnetiskt så länge järnjonerna sitter fast i hydrogelen

B. Grafen och/eller grafenoxid, en av tre former kol kan anta 6 kolatomer hopkopplade i sexringar med tjockleken en atom, en otroligt vass kniv som kan skära sönder alla former av små celler. Grafen och framför allt grafenoxid har många olika magnetiska egenskaper, leder elektricitet extremt bra och är 10 gånger starkare än stål.

Grafen/grafenoxid är giftigt 7 och kan leda till lungskador och det saknas för närvarande kunskap om hur kroppen kan bli av med grafen. Grafen är färglöst som enskiktsmolekyler, grafenflingor, och blir mörkare ju större antal skikt av grafenflingor som staplas på varandra.

Det finns flera olika metoder att minska sjuklighet och död i influensaliknande infektioner (ILI) inklusive Covid-19. Detta innebär att orsaken till provisoriskt tillstånd för experimentella injektioner mot Covid-19 inte längre föreligger. Dessutom saknas etiskt tillstånd för att experimentera på människa med injektioner mot Covid-19.

Ät vitamin D3 enligt Livsmedelsverkets rekommendationer för nyfödda per kg.
(400 IE/3 kg*75 kg= 10 000 IE). Vid serum/plasmakoncentration av vitamin D3 på mer än 125 nmol/L finns nästan inga ILI i samhället.

Vid begynnande hosta använd inhalationer av ren budesonid var gång man hostar och hostan brukar upphöra ganska snart.

Använd Ivermektin om inte budesonid fungerar. Visat i Indien att det fungerar.

Det saknas nu alla anledningar att fortsätta använda dessa modRNA-injektioner som därmed ska upphöra omedelbart.

  1. Jag begär att den mottagande läkemedelsmyndigheten själv måste [låta] analysera innehållet i injektionerna.
  2. Jag begär att Folkhälsomyndigheten i avvaktan på analyser av innehållet i de experimentella injektionerna mot Covid-19 beslutar att samtliga injektioner med Covid-19 ska upphöra omedelbart.
  3. Jag begär också ett skyndsamt svar med beslut och överklagandehänvisning senast 2021-08-30 kl 16:00

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Molekylärbiolog som arbetat på lab med mässlingsvirus RNA under 8 år och med HIV:s höljprotein under 2 år

 

1Reuters https://www.reuters.com/world/asia-p…ei-2021-08-25/

2Nikkei Asia https://asia.nikkei.com/Spotlight/Coronavirus/COVID-vaccines/1.6m-Moderna-doses-withdrawn-in-Japan-over-contamination

3Ekot kl 12 2021-08-29 https://sverigesradio.se/avsnitt/1771744

4https://sverigesradio.se/artikel/1292433

5https://newsvoice.se/2020/04/ny-bok-peter-c-gotzsche-vacciner-sanning-logn-och-kontroverser/

6Kol kan finnas i tre olika fysikaliska former, 1. amorft kol (kolpulver, aktivt kol), 2. grafit som består av många lager och flak av grafen, används som kol i elmotorer och i blyertspennor, och 3. diamanter som bildas under högt tryck och temeratur,

7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3212228/
Conclusion

In conclusion, our primary studies have indicated that GO could produce cytotoxicity in dose- and time-dependent means, and can enter into cytoplasm and nucleus, decreasing cell adhesion, inducing cell floating and apoptosis. GO can enter into lung tissues and stop there and induce lung inflammation and subsequent granulomas highly dependent on injected dose. Exposures to GO may induce severe cytotoxicity and lung diseases. It should be the first report. Although GO has been investigated for biomedical applications such as cell imaging and drug delivery [30-35], because of GO’s long-term stay in kidney and being very difficult to be cleaned by kidney, therefore, GO may not own good application prospect in human body. How to decrease or abolish the toxicity of GO is still a challengeable task for in vivo biomedical application. Further work will focus on investigating the possible mechanism of interaction between GO and immune cells in human body or mice.

Slut citat

 

 

Dr. Peter Breggin Warns the World: COVID-19 Vaccines are a Bioweapon

https://banned.video/watch?id=6129789606e1ac73023522f8

 

 

Robert F. Kennedy, Jr. warns America: “We all need to resist” vaccine tyranny… the time has come!

https://www.afinalwarning.com/548701.html

 

 

MÅSTE SES/SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, CITAT

Investigative Journalist Predicts: ”MILLIONS OF PEOPLE WILL DIE FROM COVID VACCINE”

 

https://banned.video/watch?id=612c5236566e3e765d962047

 

 

US doctors become ”murder factories” as doctors, nurses

given the order to KILL patients with ventilators and vaccines

https://naturalnews.com/

 

 

 

 

 

Mycket viktig videointervju, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, FAKTA om ”vaccinerna” som generellt och systematisk skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, sprid vidare i alla dina nätverk

Mikroskopiexpert: Injektionsflaskor innehåller grafenoxid, parasiter, rostfritt stål

Dr Robert Young, en mikroskopi expert håller två doktorer säger att han har granskat innehållet i de fyra offentligt tillgängliga CoV-19 ”vaccin”, och bestämt flaskorna innehålla grafenoxid, dödliga parasiter och rostfritt stål, bland andra metaller och innehåll.

Dr Jane Ruby ansluter sig till Stew Peters för att bryta fynden och utfärdar en VARNING till alla som överväger ympningen.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vlunsc-microscopy-expert-vials-contain-graphene-oxide-parasites-stainless-steel.html

 

 

 

How They Are Killing You And Calling It ‘Covid’ – David Icke Dot-Connector Videocast

https://banned.video/watch?id=6128cc5f6e43507132d63f4c

 

 

Grafenoxid och okända rörliga element som finns i Chiromas -injektionsflaskan

La Quinta Columna vilar inte lite när det gäller att analysera flaskor. Som Ricardo Delgado och Dr José Luis Sevillano tidigare hade meddelat lyckades de få en injektionsflaska med Chiromas antiflu -vaccination . Detta är samma vaccin som används för att inokulera äldre på äldreboenden.

Den nya analysen bekräftar än en gång att grafenoxid tillsammans med andra okända elektroniska komponenter och rörliga element skapar de så kallade vågorna , tillsammans med strålningen från 5G-antenner .

SARS-CoV-2-bluffen smular mer och mer för varje dag. Speciellt när vaccinflaskor analyseras redan när de redan finns i andra delar av världen. Och inte bara injektionsflaskor utan blod av inokulerade människor ger också obehagliga överraskningar.

Den mest intressanta frågan nu är vad som är de rörliga elementen. La Quinta Columna har fokuserat på grafenoxid och kommer att fortsätta att fokusera på det och alla fenomen runt det. Men de ber om hjälp från andra kollektiv för att undersöka vad dessa element orsakar så mycket nyfikenhet. När allt kommer omkring , varken grafenoxid eller nanoprocessorer , eller elektroniska komponenter , eller konstiga saker som rör sig bör vara i ett vaccin.

SE VIDEON OCH LÄS MER, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.orwell.city/2021/08/chiromas.html

 

 

 

Is graphene oxide what caused Japanese authorities to suspend Moderna’s “contaminated” covid vaccines?

At least 1.63 million doses of Moderna’s Wuhan coronavirus (Covid-19) “vaccine” have been suspended in Japan after it was discovered that the vials contain “contamination” in the form of “foreign materials.”

 

On August 26, the country’s health ministry discovered that at least 390 doses, or 39 vials, of the Moderna injection from eight different vaccination sites contain the mystery substances, which strangely enough were found to be magnetic.

https://www.afinalwarning.com/548616.html

 

 

Head of Tokyo Medical Association says “now is the time” for all covid patients to get ivermectin, not vaccines

https://www.afinalwarning.com/548659.html

 

Pfizer Call Regarding ”Franken-Shot” Deadly Side Effects (Pt.1)

https://banned.video/watch?id=612c5f6c53b2ca7726f01883

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu