• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 188

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 188

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 188

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, det finns erkända sakförhållande som ger grund till att STOPPA ”VACCINERNA” med omedelbar verkan.

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige och dennes anställda, ytterligare mera fokus på verkligheten och sanningen;

 

 

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

2021-09-02

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGAS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

 

DU LÄSER MER HÄR NEDAN OCH BIFOGADE BILAGORNA, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 2 september 2021 08:26
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia:[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02
Prioritet: Hög

 

DELGIVNING till Sveriges Riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter och talmannen/talmännen 2021-09-02

Uppdrar härmed till talmannen/talmännen att informera, upplysa och delgiva alla folkvalda i Sveriges riksdag denna skrivelse, talmännen är härmed delgivna denna skrivelse.

Talmannen/vice talmännen

Andreas Norlén (M) riksdagens talman.

Tre vice talmän

Åsa Lindestam (S) förste vice talman

Lotta Johnsson Fornarve (V) andre vice talman

Kerstin Lundgren (C) tredje vice talman.

[email protected]

[email protected]

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator, begär med vändande epost dagboksblad/diarieblad till [email protected] som bevis på att de tillskrivna rättssäkert delgivits skrivelsen/delgivningen

 

Denna skrivelse ska i laga ordning också registreras av registratorerna här delgivna [email protected]  [email protected]  [email protected] begär med vändande epost dagboksblad/diarieblad från respektive registrator till [email protected]

 

 

Sekretessprövning: Ingen sekretess då denna delgivning till talmännen och Sveriges riksdags all riksdagsledamöter är av synnerligen mycket stort allmänt intresse och publiceras offentligt, tillika med svaret från registrator, talmännen och Sveriges riksdags all riksdagsledamöter, som emotses mycket skyndsamt till undertecknad och denna epost adress [email protected]

All kommunicering ska se genom epost till [email protected] pga. att undertecknad kan befinna sig på resande fot över tid, därtill över tid på resande fot utanför Sveriges gränser

 

2021-09-02

Bästa talman, talmän och alla Sveriges riksdags riksdagsledamöter är det förenligt med

- att åtfölja grundlag, lag och förordningar

- att Sveriges alla Regioner dvs. fd landsting och

 

 

Där finansierade av skattemedel regionpolitikerna, arbetsgivarna och de anställda presterat och levererat och marknadsfört sk ”vacciner”, och marknadsfört dessa som synes planerat och grovt uppsåtligt bedrägligt vilseledande som vanligt vaccin, men ”vaccinerna” som uppenbart bevisligen är ett genetiskt experiment/läkemedels experiment, där de ”vaccinerade” är försöksråttorna, och dessa av nationen Sveriges medborgare/invånare har undanhållits den informationen och upplysning.

 

 

Härmed konstateras, som erkänt sakförhållande, tills motsatsen är bevisade av er delgivna och tillskrivna…..

 

 

DU LÄSER MER I DEN BIFOGADE FILEN DELGIVNING…..

 

Bilageförteckning

  1. Delgivning..… bifogas som dels Word fil och dels PDF fil, således 2 st. dokument

  2. TILL……., bifogas som bifogad PDF fil, således 1 dokument

  3. Comirnaty……, bifogas som PDF fil, således 1 dokument

  4. Missing……., bifogas som PDF fil, således 1 dokument

  5. Annika Tännström……, bifogas som mp3 fil, således 1 mp3 fil

  6. Socialdepartementet RK……, bifogas som PDF fil, således 1 PDF fil

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu