• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 191

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 191

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 191

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

RING P 1 SVERIGES RADIO OCH DELGE DEM FAKTA Telefon 020-22 10 10 eller maila dem [email protected], skicka massutskicket till SR P1

Detta MASSUTSKICK delgives alla talmännen/kvinnorna i Sveriges riksdag och ska säkerställas av dessa rättssäkert delgivas alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag. Och  ska registreras i laga ordning av registratorerna enligt nedan, begär dagboksblad/registerutdrag med vändande epost till [email protected]

[email protected]

 

[email protected]

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera fakta och bevis delgives alla i detta massutskick;

 

 

Det verkliga biovapnen är de sk ”vaccinerna” delges av advokat dr Reiner Fuellmich i denna mycket viktiga videointervju

Advokat dr Reiner Fuellmich och hans team delger mycket viktig video, vittnesmål till Corona Kommittén av Mike Adams

Det finns inget isolerat Covid-19 virus enligt detta vittnesmål av sakkunnige Mike Adams. Måste ses video, ca 49 minuter, se denna video och sprid vidare i alla dina nätverk

Where to find the isolate?

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/Ad-hoc_15_english_title:6

 

 

 

Varför WHO är en korrupt, ohälsosam organisation

Läs mer i de bifogade PDF filerna, både engelsk och svensk maskinöversättnings versioner. Se också denna video DOKUMENTÄR OM VÄRLDSHÄLSOORGANISATIONEN

https://www.bitchute.com/video/kEn3iVabHtao/

 

 

Publicerat 2021-09-04

I Umeå den 4 september 2021 delger leg. läkaren Glenn Dormer vad han kommit fram till om ”vaccinerna” efter att forskat om ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Leg. läkaren Glenn Dormer kan du läsa mer om och av här

https://botasverige.se/

https://botasverige.se/file/brev_till_generaldirektor_JohanCarlson_FHM_kort_version_swe.pdf

PDF filen bifogas även som bifogad PDF, 1 sida, brev till generaldirektör Johan Carlsson FHM

https://botasverige.se/file/Brev_slutgiltig_version_for_utskick_20210701.pdf

PDF filen bifogas även som bifogad PDF, 6 sidor, Långa versionen….

 

Leg. läkaren Glenn Dormer delger bl.a. i denna video av 4 september 2021 offentligt i Umeå, på torget mitt i stan, följande,

 

DET FINNS INGEN MEDICINSK FÖRDEL MED ATT TA ”VACCINERNA” VARKEN FÖR MÄN, KVINNOR ELLER BARN

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk och skriv till SVT och TV 4 att debatten om detta ska släppas fram i SVT och TV 4, för att värna och skydda nationen Sveriges medborgare/invånares liv, hälsa och framtida livskvalitet. Videon är ca 32 minuter.

Noteras särskilt; ”vaccinerna” är ett läkemedels experiment/ genetiskt experiment som avslutas 2023, ett experiment med bl.a. nationen Sveriges invånare som försöksråttorna.

Nationen Sveriges invånare har inte informerats om detta. Rättigheten till att få fullständig information och upplysning har aktivt förhindrats och KRIMINELLT undanhållits  av Sveriges alla Regioner/fd landsting och därmed har ingen av nationen Sveriges medborgare/invånare säkerställts rätt till vad lag ger vid handen om INFORMERAT SAMTYCKE!

Särskilt då inte alla som bedrägligt och uppsåtligt lurats genom detta kriminella BEDRÄGERI av Sveriges alla Regioner till att ta injektionerna med dessa skadar och dödar ”vaccinerna”

 

KRIMINELL SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET AV ALLA SVERIGES REGIONER

Alltså bevis för att Nürnberg konventionen, Helsingfors deklarationen, Patientlag och svensk grundlag Regeringsformen undanhålls och inte åtföljes av Sveriges alla Regioner, och detta beskyddas uppenbart av Sveriges Regering och deras medlöpare, bl.a. då Sveriges Riksdag, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner

Sveriges alla Regioner/fd landsting har marknadsfört ”vaccinerna” som vanliga vaccin, vilket är ett grovt uppsåtligt kriminellt bedrägeri som uppenbart orsakat skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare. Alltså per definition BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.bitchute.com/video/uDrHzcdUwN4T/

 

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

 

2021-09-05

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/05/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-191/

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGAS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

Ytterliga mer fakta och bevis som är av mycket stort allmänt intresse

 

Vaccin behövs med andra ord inte över huvud taget.

FAKTA Publicerat 2021-09-01, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

‘Natural Immunity’ Lawsuit Over COVID-19 Vaccine Mandate Ends in Surprising Result

En genomgången covid-19 infektion ger i förhållande till ”vaccinerna” 13 gånger lägre risk att infekteras på nytt, 27 gånger lägre risk att få symtom och 8 gånger lägre risk att dö av en covidinfektion.

Vaccin behövs med andra ord inte över huvud taget.

SE VIDEON, CA 4 MINUTER, LÄS UNDERTEXTEN OCH REFERENSERNA, OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=u9B_WfI-_io

 

 

MYCKET VIKTIGA VIDEOS, MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, MASSOR AV FAKTA SOM ÄR AVGÖRANANDE FÖR NATIONEN SVERIGES MEDBORGARES LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET

Spetsspecialist sakkunnige världskände dr Robert Malone delger massor av FAKTA

FAKTA Publicerat 2021-09-04 MÅSTE SE VIDEO; SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ca 4 minuter

Natural Immunity Is 20X More Effective Than The Vaccine

https://rumble.com/vm2zi1-natural-immunity-is-20x-more-effective-than-the-vaccine.html

 

 

FAKTA Publicerat 2021-09-04 MÅSTE SES VIDEO, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, ca 4 minuter

We’re Being Set Up For ‘Escape Mutant Virus’

https://rumble.com/vm30bh-were-being-set-up-for-escape-mutant-virus.html

 

 

 

FAKTA Publicerat 2021-09-04 ca 4 minuter med dr Naomi Wolf som SKA SPRIDAS VIDARE i alla dina nätverk

No Reason For Kids To Be Subjected To Experimental Procedure Vaccine

https://rumble.com/vm30qh-no-reason-for-kids-to-be-subjected-to-experimental-procedure-vaccine.html

 

 

”VACCINERNA” FUNGERAR INTE, MEN ÄR EXPERIMENTELLA LÄKEMEDELS EXPERIMENT, DÄR FÖRSÖKSRÅTTORNA ÄR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE

 

 

FAKTA Publicerat 2021-09-04 ca 4 minuter med dr Naomi Wolf , sprid vidare i alla dina nätverk

The Goal Is Ending Our Freedoms

https://rumble.com/vm31ql-the-goal-is-ending-our-freedoms.html

 

 

Fakta Publicerat 2021-09-04 ca 2 minuter video

FDA Officials Resign In Protest

https://rumble.com/vm2zuj-fda-officials-resign-in-protest.html

 

 

Advokat dr Reiner Fuellmich och hans team delger mycket viktig video, vittnesmål till Corona Kommittén

Publicerat 2021-09-02 , ca 4 timmars video om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, och om bl.a. skolmedicinen och den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

Session 67: The Pushers (English)

https://odysee.com/@Corona-Ausschuss:3/sca67_converted_720p_english:a

 

Pfizer-dokument som är av stort allmänt intresse, citat

2021-09-04

Ibland dyker hemligstämplade kontrakt upp på nätet. Tack till den som uppmärksammade mig på detta! Här kan ni själva läsa vad dessa läkemedelsföretag svär sig fria från medan deras försökskaniner får bära evig skada.

Läs mer och sprid vidare, se också bifogade pdf filen pfizer….

https://bakomkulisserna.biz/2021/09/04/kontrakt-mellan-varandra-firar-unionen-genom-institutionen-for-logistik-i-halsa-vid-halsoministeriets-verkstallande-sekretariat-och-foretaget-pfizer-export/

 

 

Det kom ett mail som DU får del av, citat

Snacka om skrämselpropaganda!

Media gör allt för att skrämma oss, men tänk efter! Man basunerar ut att intensivvårdsavdelningar (IVA) ”går på knäna”, att belastningen på sjukhusens personal är enorm, och att det är de ovaccinerade som skapar problemet.

I statistiken kan vi bara få fake-news, t ex om någon dör efter att ha fått sprutan, inom 1–14 dygn, så anses denne ha dött av covid-19.

https://stefanwhilde.se/2021/09/01/medias-skramporr-alltmer-desperat/

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu