• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 193

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 193

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

OBS MYCKET VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE

 

Viktiga D3 vitaminet

Om vuxna finge en vuxendos av D3 skulle arbetsgivarna spara i genomsnitt 3 sjukdagar per år och anställd Då behövs 400 IR / 3 kg * 75 kg = 10 000 IE D3 per dag och man hamnar på mer än 125 nmol/L i koncentration av D3 i blodet och man slipper alla förkylningar

Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, F.d. överläkare i pediatrik, Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971),Molekylärbiolog som arbetat på lab med mässlingsvirus RNA under 8 år och med HIV:s höljprotein under 2 år

[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 193

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

RING P 1 SVERIGES RADIO OCH DELGE DEM FAKTA Telefon 020-22 10 10 eller maila dem [email protected], skicka massutskicket till SR P1

Detta MASSUTSKICK delgives alla talmännen/kvinnorna i Sveriges riksdag och ska säkerställas av dessa rättssäkert delgivas alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag. Och ska registreras i laga ordning av registratorerna enligt nedan, begär dagboksblad/registerutdrag med vändande epost till [email protected]

[email protected]

 

[email protected]

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, ytterligare mera fakta och bevis delgives alla i detta massutskick;

SPRID VIDARE, MYCKET VIKTIG INTERVJU; DET ÄR SKARPT LÄGE FÖR MÄNSKLIGHETEN!

KOMMER FRIA/ALTERNATIVA MEDIA TA SITT ANSVAR ELLER ÄR DE SOM MSM SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA?

Du förstår mer efter att sett hela intervjun, som är publicerad på Brighteon, använd därför länkarna som bifogas, för att Brighteon länkar censureras på/av sociala medier. 

 

 

 

                                                                             

 SVERIGE GRANSKAS

Reiner Fuellmich interview together whit professor Björn Hammarskjöld about situation in World and Sweden 2021 09 06 in SWEDEN IS BEING REVIEWED SERIES/SVERIGE GRANSKAS SERIEN          

Se videon, läs undertexten och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Använd dessa länkar när Du sprider vidare, eftersom Brighteon länkar censureras av sociala medier

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/06/reiner-fuellmich-interview-together-whit-professor-bjorn-hammarskjold-about-situation-in-world-and-sweden-2021-09-06/

 

https://www.medicdebate.org/node/2451

 

https://www.medicdebate.org/node/2451?language=en

 

 

 

 

Publicerat 2021-09-07 MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE VIDEO

Dr. Peter McCullough Destroys the Official COVID Narrative In-Studio with Alex Jones

Dr. Peter McCullough of https://www.americaoutloud.com/the-mccullough-report/ joins The Alex Jones Show in-studio to destroy the official COVID-19 narrative.

https://banned.video/watch?id=6136a2193b76170da9351b95

 

Former Pfizer VP warns booster shot is an extermination weapon to mass murder human beings

https://www.afinalwarning.com/548340.html

 

Måste ses video, sprid vidare i alla dina nätverk, mycket viktig video om ”vaccinerna”, läkemedels experimentet, genetiska experimentet på mänskligheten, där mänskligheten är försöksråttorna, ”vaccinerna”  som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten, erkänt sakförhållande tills motsatsen bevisats av Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare, dvs. anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner, citat

Physician in Viral School Board Video Joins Infowars to Expose Medical Tyranny’s Fake Science

https://banthis.tv/watch?id=6132a3a930a45e079f9aaef5

 

 

2021-09-07 publicerat av dr Mercola

The spike protein is the toxic part of the virus responsible for the most unique effects of the virus, such as the blood clotting disorders, neurological problems and heart damage. To expect the COVID shot to not produce these kinds of effects would be rather naïve.

 

Spikproteinet är den giftiga delen av viruset som är ansvarig för de mest unika effekterna av viruset, såsom blodproppar, neurologiska problem och hjärtskador. Att förvänta sig att COVID -skottet inte ger sådana effekter skulle vara ganska naivt.

Läs mer i de tre bifogade pdf filerna dr Mercola och se videon

 

Långsiktiga faror med experimentella mRNA-skott

Se videon, ladda ner den, artikeln och videon tas bort efter 48 timmar

Long-Term Dangers of Experimental mRNA Shots

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2021/09/07/long-term-covid-vaccine-dangers.aspx?

 

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket,

 

REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

 

2021-09-07

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGAS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och

systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

Ytterliga mer fakta och bevis som är av mycket stort allmänt intresse

 

” Miljontals människor världen över har redan testats med början i början av februari 2020. Ändå måste vi dra slutsatsen att dessa uppskattningar (enligt WHO) är ogiltiga om de inte testas igen.”

 

Publicerat 2021-09-06 MYCKET VIKTIG ARTIKEL som delger om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare det väldigt många insatta redan konstaterat nämligen ” Miljontals människor världen över har redan testats med början i början av februari 2020. Ändå måste vi dra slutsatsen att dessa uppskattningar (enligt WHO) är ogiltiga om de inte testas igen.”, maskinöversättning, citerar lösryckta delar, läs hela artikeln, och SPRID, citat

WHO bekräftar att Covid-19 PCR-testet är felaktigt: Uppskattningar av ”positiva fall” är meningslösa. Lockdown har ingen vetenskaplig grund

Den största lögnen, som är erkänd både av vetenskapliga åsikter och WHO är att RT-PCR-testet som används för att ”upptäcka” spridningen av viruset (liksom varianterna) inte bara är bristfälligt utan HELT OGILTIGT.

Från början i januari 2020 grundades alla långtgående politiska beslut som presenterades för allmänheten som ett ”medel för att rädda liv” på felaktiga och ogiltiga RT-PCR-fallspositiver.

Dessa ogiltiga Covid-19 ”uppskattningar” har använts för att motivera inneslutning, social distansering, ansiktsmask, förbud mot sociala sammankomster, kultur- och sportevenemang, nedläggning av ekonomisk aktivitet, samt mRNA ”vaccin” som lanserades i november 202o.

”Ogiltiga positiva” är det underliggande konceptet

Detta är inte en fråga om   ”Svaga positiva” och ”Risk för falskt positiva ökningar”. Det som står på spel är en ”Felaktig metod” som leder till ogiltiga uppskattningar.

 

Vad denna erkännande av WHO bekräftar är att  uppskattningen av covid -positiv från ett PCR -test  (med en förstärkningströskel på 35 cykler eller högre) är ogiltig . I så fall rekommenderar WHO omprövning:   ”ett nytt prov bör tas och testas igen …”.

WHO uppmanar till ”omprövning” , vilket är lika med “We Screwed Up”.

Den rekommendationen är proforma. Det kommer inte att hända.

Miljontals människor världen över har redan testats med början i början av februari 2020. Ändå måste vi dra slutsatsen att dessa uppskattningar (enligt WHO) är ogiltiga om de inte testas igen. 

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.globalresearch.ca/nucleic-acid-testing-technologies-use-polymerase-chain-reaction-pcr-detection-sars-cov-2/5739959

 

SKOLMEDICINEN OCH DEN KRIMINELLA VACCIN & LÄKEMEDELS INDUSTRIN GRÄVER SIN EGEN GRAV MED DERAS SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET MOT MÄNSKLIGHETEN

”VACCINERNA”OCH BL.A. YRKESVERKSAMMA INOM SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR GENERELLT OCH SYSTEMATISKT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

Noteras särskilt; att 1-10 % inrapporteras från skolmedicinen, då kan DU räkna ut själv att skadar och dödar verksamheten inom skolmedicinen med de sk ”vaccinerna” uppenbart är ”legitimerade” av de yrkesverksamma, dvs. att dessa anser sig som synes innehava rättigheten att döda och skada i deras yrkesverksamhet!

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige, Sveriges Regering, Sveriges riksdag, alla Sveriges Regioner/fd landsting, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner och kommuner BEVIS BÖRDAN åvilar den starkare parten, som bevisligen bedriver skadar och DÖDAR VERKSAMHET, var i svensk lagstiftning, de grundläggande mänskliga rättigheterna, Helsingfors deklarationen, Nürnbergs konventionen med mera VAR FINNER NI ALLA DET LEGALA STÖDET ATT BEDRIVA GENERELLT & SYSTEMATISK SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET?

 

Alla journalister/redaktörer/ansvariga utgivare inom SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och fria/alternativa medier ska såklart ställa frågor utifrån ovan redogjort för till dessa omnämnda här ovan, om så inte sker ingår dessa uppenbart i denna skadar och dödar verksamhet. Dvs. är DELAKTIGA OCH HÄRMED DELGIVNA om mycket allvarliga brottsmisstankar utifrån gällande lagar i Sverige, bl.a. då beskyddande av kriminell verksamhet synes var en av alla dessa brottsmisstankar som synes vara synnerligen aktuell.

 

Om ni inte kan bevisa att den rättigheten ägs av er i ovan omnämnt är det uppenbart då

-       att ni alla som synes faller in under synnerligen mycket allvarliga BROTTSMISSTANKAR utifrån gällande lagstiftning nämligen Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser,

 

läs mer i den delen här https://lagen.nu/2014:406, särskilt riktat till de som deltager och härmed delgives om FAKTA i denna skadar och dödar verksamhet, och därtill BESKYDDAR sådan generell och systematisk skadar och dödar verksamhet.

 

 

Publicerat 2021-09-05 Måste läsas och spridas vidare, se videos, citat

1976 Swine Flu Scandal: The CDC’s History of Lying About Vaccine Dangers and Effectiveness

by Brian Shilhavy
Editor, Health Impact News

Back before Big Pharma had total control of the corporate media, there were a few examples of investigative reporting that exposed the corruption in U.S. vaccination programs.

This is a report done by Mike Wallace of 60 Minutes in 1979 about the rushed-to-market Swine Flu vaccine of 1976, and shows how the CDC cannot be trusted for truthful vaccine information.

They lied to the American people, resulting in thousands of people suffering from neurological disorders like Guillain–Barré syndrome who tried to sue the government for damages. More people died from the vaccine than from the Swine Flu. The vaccine was pulled from the market.

Not only did the CDC approve this vaccine without even valid testing proving that the Swine Flu existed, they ran media campaigns claiming many famous people took the shot.

One of them, Mary Tyler Moore, is interviewed by Wallace and she stated that she never took the shot even though CDC propaganda advertising said she did. She had serious doubts about the shot, and even rejected her doctor’s advice to get it, which he later allegedly told her he was glad she did not take his advice once all the information about the experimental shots was known to the public.

 

 

Today’s experimental mRNA and spike protein vaccines, never before used on humans, are causing much more damage than any flu shot ever has, but Big Pharma is firmly in control of the corporate media now, and you need to turn to the alternative media to find the truth.

This is from our Rumble channel, and it is also on our Bitchute channel.

Läs hela artikeln och se videos och SPRID VIDARE

https://healthimpactnews.com/2021/1976-swine-flu-scandal-the-cdcs-history-of-lying-about-vaccine-dangers-and-effectiveness/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat 2021-09-03 läs hela artikeln och SPRID VIDARE i alla dina nätverk, citat

23,252 Deaths 2,189,537 Injured Following COVID Shots Reported in European Union’s Database of Adverse Drug Reactions

 

 

by Brian Shilhavy
Editor, Health Impact News

The European Union database of suspected drug reaction reports is EudraVigilance, and they are now reporting 23,252 fatalities, and 2,189,537 injuries, following COVID-19 injections.

Health Impact News subscriber from Europe reminded us that this database maintained at EudraVigilance is only for countries in Europe who are part of the European Union (EU), which comprises 27 countries.

The total number of countries in Europe is much higher, almost twice as many, numbering around 50. (There are some differences of opinion as to which countries are technically part of Europe.)

So as high as these numbers are, they do NOT reflect all of Europe. The actual number in Europe who are reported dead or injured following COVID-19 shots would be much higher than what we are reporting here.

The EudraVigilance database reports that through August 28, 2021 there are 23,252 deaths and 2,189,537 injuries reported following injections of four experimental COVID-19 shots:

From the total of injuries recorded, almost half of them (1,076,917) are serious injuries.

Seriousness provides information on the suspected undesirable effect; it can be classified as ‘serious’ if it corresponds to a medical occurrence that results in death, is life-threatening, requires inpatient hospitalisation, results in another medically important condition, or prolongation of existing hospitalisation, results in persistent or significant disability or incapacity, or is a congenital anomaly/birth defect.”

 

Health Impact News subscriber in Europe ran the reports for each of the four COVID-19 shots we are including here. It is a lot of work to tabulate each reaction with injuries and fatalities, since there is no place on the EudraVigilance system we have found that tabulates all the results.

Since we have started publishing this, others from Europe have also calculated the numbers and confirmed the totals.*

Here is the summary data through August 28, 2021.

Total reactions for the mRNA vaccine Tozinameran (code BNT162b2,Comirnaty) from BioNTech/ Pfizer: 11,266 deaths and 900,032 injuries to 28/08/2021

 • 24,626   Blood and lymphatic system disorders incl. 152 deaths
 • 24,450   Cardiac disorders incl. 1,683 deaths
 • 236        Congenital, familial and genetic disorders incl. 19 deaths
 • 11,949   Ear and labyrinth disorders incl. 8 deaths
 • 641        Endocrine disorders incl. 5 deaths
 • 14,081   Eye disorders incl. 27 deaths
 • 80,253   Gastrointestinal disorders incl. 478 deaths
 • 236,236 General disorders and administration site conditions incl. 3,176 deaths
 • 1,001     Hepatobiliary disorders incl. 53 deaths
 • 9,767     Immune system disorders incl. 62 deaths
 • 30,314   Infections and infestations incl. 1,101 deaths
 • 11,643   Injury, poisoning and procedural complications incl. 173 deaths
 • 22,593   Investigations incl. 360 deaths
 • 6,702     Metabolism and nutrition disorders incl. 201 deaths
 • 119,503 Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 142 deaths
 • 702        Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 60 deaths
 • 159,148 Nervous system disorders incl. 1,242 deaths
 • 1,057     Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 33 deaths
 • 158        Product issues incl. 1 death
 • 16,281   Psychiatric disorders incl. 150 deaths
 • 3,070     Renal and urinary disorders incl. 187 deaths
 • 14,312   Reproductive system and breast disorders incl. 3 deaths
 • 40,048   Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 1,330 deaths
 • 43,727   Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 99 deaths
 • 1,605     Social circumstances incl. 14 deaths

 

 • 770        Surgical and medical procedures incl. 30 deaths
 • 25,159   Vascular disorders incl. 477 deaths

Total reactions for the mRNA vaccine mRNA-1273(CX-024414) from Moderna: 6,029 deaths and 254,648 injuries to 28/08/2021

 • 4,952     Blood and lymphatic system disorders incl. 56 deaths
 • 7,573     Cardiac disorders incl. 646 deaths
 • 103        Congenital, familial and genetic disorders incl. 1 death
 • 3,189     Ear and labyrinth disorders
 • 202        Endocrine disorders incl. 2 deaths
 • 3,970     Eye disorders incl. 14 deaths
 • 22,184   Gastrointestinal disorders incl. 222 deaths
 • 68,484   General disorders and administration site conditions incl. 2364 deaths
 • 425        Hepatobiliary disorders incl. 24 deaths
 • 2,159     Immune system disorders incl. 11 deaths
 • 7,591     Infections and infestations incl. 385 deaths
 • 5,540     Injury, poisoning and procedural complications incl. 113 deaths
 • 5,006     Investigations incl. 115 deaths
 • 2,478     Metabolism and nutrition disorders incl. 136 deaths
 • 31,975   Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 121 deaths
 • 311        Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 35 deaths
 • 45,022   Nervous system disorders incl. 609 deaths
 • 497        Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 5 deaths
 • 51           Product issues
 • 4,940     Psychiatric disorders incl. 105 deaths
 • 1,510     Renal and urinary disorders incl. 103 deaths
 • 2,685     Reproductive system and breast disorders incl. 3 deaths
 • 11,165   Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 582 deaths
 • 13,810   Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 51 deaths
 • 1,093     Social circumstances incl. 25 deaths
 • 827        Surgical and medical procedures incl. 67 deaths
 • 6,906     Vascular disorders incl. 234 deaths

Total reactions for the vaccine AZD1222/VAXZEVRIA (CHADOX1 NCOV-19) from Oxford/ AstraZeneca4,991 deaths and 965,095 injuries to 28/08/2021

 • 11,578   Blood and lymphatic system disorders incl. 203 deaths
 • 16,203   Cardiac disorders incl. 583 deaths

 

 • 152        Congenital familial and genetic disorders incl. 4 deaths
 • 11,275   Ear and labyrinth disorders
 • 489        Endocrine disorders incl. 4 deaths
 • 17,011   Eye disorders incl. 20 deaths
 • 94,956   Gastrointestinal disorders incl. 252 deaths
 • 253,946 General disorders and administration site conditions incl. 1,220 deaths
 • 812        Hepatobiliary disorders incl. 48 deaths
 • 3,901     Immune system disorders incl. 22 deaths
 • 24,029   Infections and infestations incl. 316 deaths
 • 10,935   Injury poisoning and procedural complications incl. 139 deaths
 • 21,159   Investigations incl. 110 deaths
 • 11,489   Metabolism and nutrition disorders incl. 67 deaths
 • 146,103 Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 69 deaths
 • 498        Neoplasms benign malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 15 deaths
 • 201,405 Nervous system disorders incl. 793 deaths
 • 420        Pregnancy puerperium and perinatal conditions incl. 10 deaths
 • 152        Product issues incl. 1 death
 • 18,212   Psychiatric disorders incl. 43 deaths
 • 3,545     Renal and urinary disorders incl. 46 deaths
 • 12,688   Reproductive system and breast disorders incl. 1 death
 • 33,846   Respiratory thoracic and mediastinal disorders incl. 602 deaths
 • 44,417   Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 35 deaths
 • 1,253     Social circumstances incl. 6 deaths
 • 1,099     Surgical and medical procedures incl. 21 deaths
 • 23,522   Vascular disorders incl. 361 deaths

Total reactions for the COVID-19 vaccine JANSSEN (AD26.COV2.S) from Johnson & Johnson966 deaths and 69 762 injuries to 28/08/2021

 • 644        Blood and lymphatic system disorders incl. 27 deaths
 • 1,108     Cardiac disorders incl. 110 deaths
 • 25           Congenital, familial and genetic disorders
 • 485        Ear and labyrinth disorders
 • 37           Endocrine disorders incl. 1 death
 • 931        Eye disorders incl. 4 deaths
 • 6,462     Gastrointestinal disorders incl. 44 deaths
 • 18,312   General disorders and administration site conditions incl. 239 deaths
 • 90           Hepatobiliary disorders incl. 8 deaths

 

 • 283        Immune system disorders incl. 7 deaths
 • 1,471     Infections and infestations incl. 47 deaths
 • 645        Injury, poisoning and procedural complications incl. 12 deaths
 • 3,683     Investigations incl. 62 deaths
 • 392        Metabolism and nutrition disorders incl. 19 deaths
 • 11,232   Musculoskeletal and connective tissue disorders incl. 22 deaths
 • 30           Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps) incl. 2 deaths
 • 14,569   Nervous system disorders incl. 118 deaths
 • 25           Pregnancy, puerperium and perinatal conditions incl. 1 death
 • 18           Product issues
 • 905        Psychiatric disorders incl. 10 deaths
 • 254        Renal and urinary disorders incl. 9 deaths
 • 629        Reproductive system and breast disorders incl. 3 deaths
 • 2,411     Respiratory, thoracic and mediastinal disorders incl. 84 deaths
 • 2,138     Skin and subcutaneous tissue disorders incl. 4 deaths
 • 192        Social circumstances incl. 3 deaths
 • 522        Surgical and medical procedures incl. 35 deaths
 • 2,269     Vascular disorders incl. 95 deaths

 

COVID-19 Bioweapon Injection Casualties List

CDC: Teens Injected with COVID Shots have 7.5 X More Deaths, 15 X More Disabilities, 44 X More Hospitalizations than All FDA Approved Vaccines in 2021

LÄS MER OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://healthimpactnews.com/2021/23252-deaths-2189537-injured-following-covid-shots-reported-in-european-unions-database-of-adverse-drug-reactions/

 

2021-09-04 MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING, SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

”Vaccinerna” skadar och dödar generellt och systematiskt mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, erkänt sakförhållande , som inte är motbevisat av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. då riksdagsledamöterna i Sveriges Riksdag, alla politikerna/arbetsgivarna i Sveriges alla Regioner/fd landsting, anställda tjänstekvinnor/män inom stat, regioner och kommuner, SVT/SR/TV4,RIKSMEDIA och stora delar av fria/alternativa internet media

Här avslöjas skolmedicinens agenda och skolmedicinens skadar och dödar verksamheten fullständigt, sprid vidare i alla dina nätverk

Physician in Viral School Board Video Joins Infowars to Expose Medical Tyranny’s Fake Science

https://banthis.tv/watch?id=6132a3a930a45e079f9aaef5

 

 

 

 

 

 

MÅSTE SES VIDEON, DU FÖRSTÅR VARFÖR NÄR DU SETT DESSA 17 MINUTER, SPRID VIDARE, MÅSTE SES

Skolmedicinen dödar för pengar, skrämmande men sant! Kriminell dödarverksamhet, som i MAFFIAN!

2021-09-06 Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, ca 17 minuter som du aldrig glömmer, citat

Dr. Ryan Cole is a Mayo Clinic-Trained, Board Certified Pathologist and Medical Director for America’s Frontline Doctors and joined Stew Peters to discuss the extremely dangerous and deadly shots being called ”vaccines”.

https://rumble.com/vm62ig-ivermectin-ok-for-afghan-refugees-hospitals-filled-with-vaccinated-american.html

 

 

Ca 19 minuter av allmänbildning om pågående vansinne, se och sprid vidare

Great Reset Mastermind Announces Plan For The Forced GMO Takeover Of Every Human Body

https://banned.video/watch?id=61357a468990370a2bcd6648

 

 

Publicerat 2021-09-06 Läs hela artikeln och se videon, sprid vidare

Dr José Luis Sevillano förklarar hur vaccinerade individer bestrålas från utsidan och insidan

I ett program av La Quinta Columna nyligen förklarade Dr. José Luis Sevillano att även om befolkningen bestrålas av vågor som avges av 5G- teknik och både inokulerade och icke-inokulerade människor påverkas av strålningen från antennerna, påverkas de som bär grafenoxid i kroppen är de som har det mest negativt.

 

Något som oroar läkaren är att grafenoxid inte bara gör de inokulerade mer mottagliga för elektrofrekvenser, utan det gör dem till levande multiplikatorer av frekvenser . Därför bestrålas de inte bara externt utan internt samtidigt. Och i sin tur kan de göra ovaccinerade människor sjuka .

I följande utdrag ur programmet som Orwell City har valt förklarar Dr Sevillano med egna ord denna komplexa situation.

 

Det är därför Juarez- och Barbastro -studierna genomfördes. Det var mycket slående att människor som systematiskt vaccinerades blev sjuka och många av dem dog medan de ovaccinerade inte gjorde det. Vad nyfiken! När denna bugg försvinner och gör alla sjuka och den vaccinerade dör ändå och den andra inte. Varför? För den här är vaccinerad. Varför dör den då? 

Det var ett mysterium, men nu är det löst. 

 

 

Du analyserar vaccinet, ser att det innehåller grafen, och du har svaret

 

https://www.orwell.city/2021/09/irradiation.html

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

 

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som

 

generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

 

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu