• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 195

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare ”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 195

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

OBS MYCKET VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

TIDEN ÄR INNE ATT VÄRLDSBEFOLKNINGEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE RESER SIG MOT MEDICINSK TYRANNI

”VACCIN” DÖDAR TSUNAMI 195

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR I DET VÄRSTA BROTTET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

RING P 1 SVERIGES RADIO OCH DELGE DEM FAKTA Telefon 020-22 10 10 eller maila dem [email protected], skicka massutskicket till SR P1

Detta MASSUTSKICK delgives alla talmännen/kvinnorna i Sveriges riksdag och ska säkerställas av dessa rättssäkert delgivas alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag. Och ska registreras i laga ordning av registratorerna enligt nedan, begär dagboksblad/registerutdrag med vändande epost till [email protected]

[email protected]

 

[email protected]

 

OBS MYCKET VIKTIG INFORMATION TILL NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE

Viktiga D3 vitaminet; Om vuxna finge en vuxendos av D3 skulle arbetsgivarna spara i genomsnitt 3 sjukdagar per år och anställd Då behövs 400 IE / 3 kg * 75 kg = 10 000 IE D3 per dag och man hamnar på mer än 125 nmol/L i koncentration av D3 i blodet och man slipper alla förkylningar

Björn Hammarskjöld, Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi, F.d. överläkare i pediatrik, Filosofie licentiat i Biokemi vid Stockholms Universitet (1971),Molekylärbiolog som arbetat på lab med mässlingsvirus RNA under 8 år och med HIV:s höljprotein under 2 år

[email protected]

Läs också om hur du hjälper ditt immunförsvar att bli i toppform genom en startdos

VITAMIN D3 STARTDOS

https://kostkunskap.blogg.se/2014/january/vitamin-d3-startdos.html

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

MÅSTE SES VIDEON

2021-09-08 Över hela världen skadas och dödas mänskligheten, oavsett ålder, av det medicinska experimentet med injektionerna som är ett genetiskt experiment, en skadar och dödar verksamhet inom skolmedicinen och därmed inom den kriminella vaccin och läkemedelsindustrin.

När STARTAR MEDIA DREVET inom SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA och fria/alternativa media mot detta fullständiga vansinniga medicinska experiment med de genetiska experiment ”vaccinerna”?

DE DELAKTIGA och DELGIVNA inom skolmedicinen, Sveriges Regering och deras medlöpare, anställda inom stat, regioner/fd landsting och kommuner ska såklart ”hängas ut” och såklart rannsakas inför opartisk, saklig och objektiv internationell domstol.

 

SYSTEMATISKA OCH GENERELLA BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

För som synes är fullständigt uppenbart

-       att denna skadar och dödar verksamhet beskyddas, denna KRIMINELLA SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHE inom skolmedicinen beskyddas som syner bl.a.  myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Sprid vidare i alla dina nätverk, se videon, ca 7 minuter, nu får det vara nog, nationen Sveriges medborgare/invånare kan kräva

-       att medierna, ovan omnämnda, ska göra jobbet och starta ett tidigare aldrig skådat DREV mot detta fullständiga vansinniga medicinska experiment mot mänskligheten, med ”vaccinerna”, och nationen Sveriges medborgare/invånarna, ”vaccinerna” skadar och dödar generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande, globalt och nationellt, oavsett nationalitet

”VACCINERNA”: Injektionerna som globalt inom skolmedicinen generellt och systematiskt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN oavsett ålder

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/09/injektionerna-som-globalt-inom-skolmedicinen-generellt-och-systematiskt-skadar-och-dodar-manskligheten-oavsett-alder/

MÅSTE LÄSAS OCH SPRIDAS

COVID19 vaccination increases mortality of unvaccinated European children                                                                                    

 

COVID19 vaccination increases mortality of unvaccinated European children, May update

Hervé Seligmann

 

Summary

Weekly COVID19 vaccination in total populations (ourworldindata.org/covid-vaccinations) increases weekly total mortality (euromomo.eu) of children 0-14 years old in January-May 2021 (unvaccinated at that period) from 22 European countries.

 

Above 44, results indicate vaccine protection after week 5. These population-level results match previous individual-level results. In those below 15 years, which are unvaccinated, adverse effects start 3-4 weeks after vaccination and gradually increase until the end of the period examined, 20 weeks after vaccination.

 

At the level of the whole population of children below 15 in these 22 countries, a weekly 1% increase in vaccination of adults results in 29 additional deaths of children, an 8% increase in the average weekly children death rate.

 

Comparing health of unvaccinated children with no, one and both parents vaccinated could test whether vaccine shedding accounts for indirect vaccine effects affecting unvaccinated children, without vaccinating children.

 

Direct adverse vaccination effects are probably stronger than indirect effects, predicting strong or extreme direct postvaccination adverse reactions in the young.

 

Direct vaccine effects probably mask indirect adverse vaccine effects in adult populations.

Overview

LÄS MER OCH SPRID VIDARE

https://www.medicdebate.org/node/2452?language=en

 

 

2021-09-08 FAKTA, se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Whistleblower! Nurse DESTROYS ”Delta” Narrative, VACCINATED Patients Fill Hospital!

Patients filling the hospitals are VACCINATED! Period!

https://rumble.com/vm936v-whistleblower-nurse-destroys-delta-narrative-vaccinated-patients-fill-hospt.html

 

Brasiliens president Bolsonaro delger Brasiliens medborgare och invånare FAKTA OM INJEKTIONERNA

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/08/brasiliens-president-bolsonaro-delger-brasilens-medborgare-och-invanare-fakta-om-injektionerna/

 

 

Självklart ska nationen Sveriges medborgare VARNAS FÖR ”VACCINERNA”, ”vaccinerna”/biovapnen ska STOPPAS, det finns fakta som styrker generell och systematisk skadar och dödar agenda genom dessa ”vacciner”/biovapen och ”mördar vapen” mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]  

2021-09-09

KOM SÄRSKILT IHÅG; VARFÖR COVID-19 INJEKTIONERNA BRYTER EMOT ALLA 10 PUNKTER I NÜRNBERGKONVENTIONEN!!!

Nürnbergrättegångarna fastställde att ingen någonsin mer ska vara med om medicinska experiment utan samtycke. 

COVID-19 ”vacciner” är genterapi. PANDEMIN ÄR ETT BIOVAPENPROJEKT.

 

 

Hjälp till att sprida vidare massutskicket och denna information/upplysning i alla dina nätverk med denna länk

 http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/09/sveriges-regering-och-deras-medlopare-del-195/

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh och alla anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige här kommer ytterligare videos och FAKTA som ni alla ska se och sprida vidare i alla era nätverk, om ni är en del av en rättsstat som utger sig för att vara en demokrati, och värnar nationen Sveriges medborgares/invånares liv, hälsa och framtida livskvalité så STOPPA ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN med omedelbar verkan!

 

Det ska såklart vara i ert uppdrags bästa och intresse för nationen Sveriges medborgare/ invånare (ER UPPDRAGS GIVARE) och mänskligheten bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh!

 

VACCINERNA”/biovapnen och skolmedicinen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare generellt och systematiskt, erkänt sakförhållande som uppenbart är erkänt sakförhållande som du och dina anställda har att förhålla sig till.

 

I Sveriges beskyddas detta fullständiga vansinne av Sveriges regering och deras medlöpare, bl.a. regioner/fd landsting politikerna och anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, regioner/fd landsting och kommuner, och uppenbart beskyddas dessa av SVT/SR/TV4, RIKSMEDIA och stora delar av alternativ/internetmedia

 

Ytterliga mer fakta och bevis som är av mycket stort allmänt intresse

 

FAKTA; ”VACCINERNA” MEDICINSKT EXPERIMENT,

injektionerna som skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, ”vaccinerna” är ett medicinskt experiment, och DET HAR UNDANHÅLLITS ALLMÄNHETEN generellt och systematiskt av Staten Sverige och Sveriges Alla Regioners politiker och anställda gentemot deras uppdragsgivare och finansiärer nationen Sveriges medborgare och invånare.

 

Erkänt sakförhållande som alla journalister, redaktörer inom SVT/SR/TV/RIKSMEDIA och desamma inom fria/alternativa internetmedia har att förhålla sig till som erkänt sakförhållande.

 

När startar DREVET mot Sveriges regering och deras medlöpare bästa journalister och redaktörer, för DREVET ska säkerställa att detta aldrig mer kan hända.

Alltså precis som med det som hände i koncentrationslägren under nazisternas ledning nämligen mediciniska experiment som systematiskt och generellt skadade och dödade!

Ni som rättat in er i ledet ska såklart ”hängas ut” och DREVAS in i oändligheten och rannsakas som synes DELAKTIGA i BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, sätt igång, det kommer att  vara enormt mycket som ska avslöjas, tystnadskulturen och beskyddar kulturen ska såklart KROSSAS!

 

 

Att BESKYDDA generell och systematisk KRIMINELL skadar och dödar verksamhet inom skolmedicinen är uppenbart som synes ett mycket allvarligt brott enligt BROTTSBALKEN

Var finns lagstödet i svensk lagstiftning för denna skadar och dödar verksamhet som uppenbart bevisligen bedrivs av anställda yrkesverksamma leg, läkare och leg. sjuksköterskor inom Sveriges alla Regioner/fd landsting, och vilket lagstöd har arbetsgivarna inom Sveriges alla Regioner för att deras anställda bedriver som synes KRIMINELL skadar och dödar verksamhet mot deras arbetsgivare/finansiärer skattebetalarna?

2021-09-08 se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Ethics Professor Gives One Final Lesson Before Being Fired For Refusing The Covid Vaccine

 

https://banned.video/watch?id=61390c5492973d1364372cdb

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE/INVÅNARE

Publicerat 2021-09-08 Fler och fler, mer och mer AVSLÖJAS om Corona bedrägeriet/Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare. Hur länge ska Sveriges regering och deras medlöpare tillåtas undanhålla

FAKTA om vad de uppenbart varit fullt ut DELAKTIGA i?

Se videon och sprid vidare om ”vaccinerna” och den globala skadar och dödar verksamhet som såklart ska STOPPAS MED OMEDELBAR VERKAN! Citat

Fauci EXPOSED: Immediate Criminal Charges, Premeditated Mass Murder

Dr. Anthony Fauci has had an unprecedented amount of unilateral authority granted to him by the regime, and remains the highest-paid bureaucrat in federal government, despite not being elected by ”We The People”.

https://rumble.com/vm8uuv-fauci-exposed-immediate-criminal-charges-premeditated-mass-murder.html

 

Fauci bioweapons funding CONFIRMED, smoking gun proves covid vaccines based on govt biowarfare program

https://www.afinalwarning.com/551554.html

 

Publicerat 2021-09-08 MYCKET VIKTIG VIDEO SOM SÅKLART SKA SPRIDAS VIDARE, maskinöversättning, se videon och läs mera, citerar lösryckta delar, citat

Dr Martín Monteverde om biverkningarna av COVID -vaccinet och hur NAC och zink hjälper till att behandla dem

Den argentinska läkaren Martín Monteverde berättar vad han ser ur klinisk synvinkel hos sina patienter och hur han lyckades återställa en av dem med N-acetylcystein och zink , behandling som föreslagits av Dr José Luis Sevillano .

Enligt vad han rapporterar har han sett alla slags biverkningar. Tyvärr är inte alla behandlingsbara, liksom fallet med gravida kvinnor som missfall efter att ha ympats med denna experimentella substans.

Vi påbörjade behandlingen som rekommenderades av Dr Sevillano , N-acetylcystein och zinktillskott. Och, tack och lov, denna 20-åriga tjej på 5 dagar blev bättre. Hon förbättrade sig mycket. 

Vi ser alla möjliga effekter av vaccinet. För att inte tala om tyvärr gravida kvinnor som har fått vaccinet och förlorat sina graviditeter , vilket verkligen är en tragedi.

https://www.orwell.city/2021/09/side-effects.html

 

 

MÅSTE SES VIDEON

Ca 24 miunter som alla ska se, som vill förstå den verklighete vi lever i av idag, citat

Mass Hypnosis And Covid – Mass Hypnosis Explained

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XnyiiTpfPhc&feature=share

 

Måste läsas artikel, MYCKET VIKTIG ARTIKEL, sprid vidare

Publicerat 2021-09-08 av miljöingenjör Solveig Silvering, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Tillåter värdlandsavtalet att USA/NATO gör experiment på civilbefolkningen i Sverige?

Till Försvarsmakten och kopia till Torsås kommun och skall diarieföras.

Försvaret har tagit ett beslut att lägga ner ärendet om klagomål om riktad strålning på min fastighet. De har inte bevisat att det är inte deras signal, men mina inspelningar av dessa signaler kan faktiskt kopplas till försvarets jaktplan, en signal som inte dessa flygplan normalt avger.

Signalen är bara riktad på mitt hus, vilket jag tycker är mycket underligt och särskilt på sängkammaren från norr, men även från söder. Jag har försökt via vårt rättssystem få hjälp, men nekats.

Denna ständiga tortyr  har nu pågått i drygt 13 år. Jag har nu skrivit ett brev till Försvarsmakten, ett slags förhandsinformation om att jag kommer att öppna ett nytt ärende och gå vidare till Europadomstolen för brott mot mänskliga rättigheter.

Jag lägger ut brevet som är mitt enda skydd mot staten Sverige som bryter mot de mänskliga rättigheterna och tillåter experiment (?) på den svenska befolkningen.

Slut citat, LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVER

https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2021/09/08/tillater-vardlandsavtalet-att-usa-nato-gor-experiment-pa-civilbefolkningen-i-sverige/

Läs också den bifogade pdf filen Mitt CV….

 

 

Måste läsas artikel, MYCKET VIKTIG ARTIKEL

Publicerat av Börje Peratt 2021-09-06, läs hela denna MYCKET VIKTIGA ARTIKEL OCH SPRID VIDARE, citat

 

Det är uppenbart att svenska massmedier som Aftonbladet, Bonnierpressen nu med DN i spetsen och SVTs nyhetsredaktioner bedriver en samfälld kampanj mot vaxmotståndare.

TEXT: BÖRJE PERATT

Huruvida det är en lydig härmfågelinsats (operation Mockingbird) eller pressreleaser från hydran är kanske inte viktigt i nuläget. Det är lätt att konstatera att det är en samordnad strategi iscensatt av främmande fientlig makt vilket rubriceras Högförräderi. Aftonbladet, Bonnierpressen och Public Service (SVT) blir här kollaboratörer dvs landsförrädare.

Här kan nämnas journalisten Sebastian Comar Alm (31) på Aftonbladet som ignorerar fakta och adekvat kritik mot Covid 19 och istället skriver falska påståenden om att det flertal av antivaxrörelsens medlemmar som arbetar inom den svenska sjukvården tillhör extrema högerrörelser.  Påståendet saknar grund och utmynnar en hatpropaganda mot självständigt tänkande vårdpersonal. Istället är det så att majoriteten av kvinnliga vaxmotståndare är utbildade och särskilt kunniga inom vård och hälsa och med känsla för medmänniskan.

DN-journalisten Erik Helmerson har utnyttjat sin position för att propagera för tvångsvax av svenska folket med oprövat MRNa “vaccin”.

Det kan ses som ett förräderi mot svenska folket som ska tvingas att ovetandes ingå i en experimentell och vetenskapligt oprövad vaxkampanj som bevisligen orsakat skada och död på vaxade.

Både Alm (§6.7) och Helmerson (§6.4)  liksom Wolodarski nedan har  i början av September 2021 ställts inför Svenska Folkdomstolen.

Några av de senaste DN-publikationerna härrör från Peter Wolodarski som med flera artiklar riktade mot vaccinmotståndare och som i flera artiklar manar på att upphäva mänskliga fri- och rättigheter.

Hans uppfattningar som sprids som senapsgas leder till stöd för diktatur och av detta skäl står nu Wolodarski anklagad inför Svenska Folkdomstolen §6.9.

 

En annan DN-journalist är Maria Gunther som med artikeln Forskare: Risk för radikalisering bland vaccinmotståndare Länk tror sig komma undan hets mot dem som har laglig rätt att undslippa injiceringar av ett medicinskt försöksmedel.

Nämnda artikel ifrågasätter rent av erkända fakta att det rör medicinskt försök och artikeln blir ett skräckexempel på fejk news och propaganda. Här citeras en Andreas Önnerfors som tillåts sprida hatpropaganda mot forskare som står för vaxkritiska fakta och förmedlar lögner som går lätt att motbevisa med lite faktagranskning. Det som en journalist ska göra men som Gunther ”missat”.

 

Ett utsnitt ur artikeln vittnar om hur hennes ”journalistik” förvandlas till illvillig propaganda.

– ”Där finns en radikaliseringspotential. Rörelserna har legitimerade läkare som frontfigurer, för att förpacka det konspirationsteoretiska budskapet på ett mer acceptabelt sätt. Men de använder också en vokabulär där man kan avkoda att det handlar om ganska radikala idéer. De kallar inte vaccinet för vaccin utan för injektionen, säger Andreas Önnerfors, idéhistoriker och dekan i humaniora vid European Academy of Sciences and Arts i Salzburg.

– Med det vill de säga att det här inte är ett vaccin som testats och prövats ordentligt innan det släpptes på marknaden. De säger istället att just nu är Sveriges befolkning och resten av världen utsatt för medicinska experiment.”

Här förnekar Andreas Önnerfors att det rör ett oprövat experiment som saknar godkännande från alla etablerade vetenskapliga, etiska och lagliga instanser.

Önnerfors begår ett flagrant övertramp vilket kan rendera i han ställs inför Folkdomstolen för lögn och förräderi. DN-journalisten Maria Gunther som förmedlar texten bär också ett ansvar. Huruvida hon ska ställas inför Folkdomstolen får folket avgöra. https://humantribunalen.wordpress.com/2021/08/07/svenska-folkdomstolen/

Dags också att pröva TV4 reportern Marcus Oscarsson som berättar “Glada nyheter i kampen mot anti-vaxxarna” att vaccineringen i Sverige går riktigt bra.

Oscarsson har sedan uppmanat sina egna besökare att svara på frågan om dessa anser att Sverige ska överväga att neka ovaccinerade tillträde till restauranger.

Han rapporterar att TV-anställda i USA får sparken – kom till jobbet ovaccinerade. 2021 08 06. Allt fler företag och arbetsgivare i USA kräver att de anställda har vaccinerat sig och tre personer får nu sparken från CNN för att de kom till jobbet ovaccinerade.

Och sedan påstår han att smittspridningen ökar men anger inga bevis för det. Jovisst bör Oscarsson ställas inför Folkdomstolen.

Nyligen ställdes också Agnes Wold inför Folkdomstolen och en nyligen utförd omröstning har fällt henne som ensam ansvarig för sina uttalanden och därmed skyldig till vilseledning och förräderi.

Börje Peratt

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://humanismkunskap.org/2021/09/06/massmediernas-forraderi-mot-svenska-folket/

 

 

 

Måste läsas artikel, MYCKET VIKTIG ARTIKEL AV PER SHAPIRO, ”Han har arbetat många år som undersökande journalist och dokumentärmakare, bland annat för P1 Dokumentär, Kaliber och Uppdrag granskning”, förmodligen den viktigast artikeln Per Shapiro skrivit i dennes liv, sprid vidare i alla dina nätverk

Publicerat 2021-09-08 citat

“Dags för en riktig debatt om covidvaccinen”

Ett demokratiskt samhälle borde välkomna en debatt om huruvida vaccinerna mot covid-19 är säkra. Det skriver Per Shapiro, frilandsjournalist med bakgrund från Sveriges Radio och Uppdrag granskning.

Den senaste tiden har sett en till synes samordnad vaccinpass-kampanj från Sveriges största ledarsidor, med olika varianter på uppmaningen att det är dags för hutuerna att sluta dalta med tutsierna (förlåt, jag menar för de vaccinerade att sluta dalta med de ovaccinerade) och skyndsamt införa medicinskt apartheid i Sverige.

Vi ska återkomma till innehållet i dessa ledarstick men för att tydligare se hur denna propagandakampanj är utformad kan det vara behjälpligt att studera en viktig förlaga den massiva indoktrinering vi nu utsätts för.

I sin bok Concpiracy Theory In America undersöker professor Lance deHaven-Smith hur ordet konspirationsteori/konspirationsteoretiker kommit att bli det högpotenta smutskastningsord det är idag, och hur det effektivt används för att undvika en saklig debatt om ett för makten känsligt ämne. Enligt deHaven-Smith användes ordet knappast utanför akademiska kretsar fram till mitten av 1960-talet. Han spårar dagens smutskastningsvalör till ett CIA-memo som underrättelsetjänsten skickade ut till sina kontakter inom massmedia 1967. Bakgrunden var att den officiella versionen av Kennedymordet blev alltmer ifrågasatt och att de försök som gjorts att räta ut de många frågetecknen hade lyckats dåligt i argumentationen.

Memot är för långt för att här återges i sin helhet, men det huvudsakliga budskapet är väldigt enkelt att sammanfatta: sluta ge er in i faktadiskussioner om Kennedymordet! Det var kontraproduktivt att försöka övertyga skeptiker om hur ”den magiska kulan” kunde komma från fel håll, varför Cadilacen presidenten färdats i hade tvättats före den forensiska undersökningen och hur man kunde tillåta liket att flyttas till Washington före obduktion, samt en hel uppsjö av andra konstigheter.

Gå inte in i argumentation“, löd memot, “utan rikta in er på karaktären hos de som ifrågasätter den officiella versionen. Förklara att de är konspirationsteoretiker, besatta av sin egen förträfflighet“.

Det tog några år, förklarar deHaven Smith, sedan hade den nya innebörden av ordet konspirationsteoretiker satt sig i det allmänna medvetandet, och har sedermera kunnat användas med skrämmande framgång när man vill undvika en debatt i sakfrågan.

 

 

Åter till propagandakampanjen på svenska ledarsidor.

Hur kan en opinionsbildare följa CIA:s recept om man vill föra fram ett kraftfullt budskap utan att ha sanningen på sin sida i tillräcklig omfattning för att föra en ärlig debatt?

Jo, man smyger in det påstående som ligger till grund för hela resonemanget lite omärkligt som en premiss, nästan lite i förbigående. Typ något sådant här: ”Eftersom det nu är klarlagt att Kennedy mördades av en ensam skytt kan vi nu ta i med hårdhandskarna mot de som sprider desinformation och konspirationsteorier som skadar landets anseende.” Och sedan, när den lögnaktiga premissen är insmugen kan man med stor formuleringsskicklighet lägga ut texten om varför vi nu måste få ett slut på den för nationen så skadliga debatten.

 

Eller så här:

Covidvaccinen är en succé”, inleder DN:s Erik Helmerson sitt ledarstick.

Vaccinerna gör verkligen sitt jobb”, skriver Peter Wolodarski.

Ingen behöver längre tvivla på covidvaccinens effektivitet“, skriver Expressens ledarskribent Anna Dahlberg.

 

Det vill säga, det är precis dessa frågor – huruvida vaccinerna mot covid-19 är säkra, effektiva och nödvändiga – som ett öppet och demokratiskt samhälle borde välkomna en debatt om.

Men den debatten tycks mainstream-media inte vilja ge oss, antagligen av samma anledning som CIA inte ville ha någon debatt om Kennedymordet – det var ingen debatt man var säker på att vinna.

I stället följer man alltså CIA-memot. Man smyger in denna premiss som inte tål att ifrågasättas, och sedan använder man sin stilistiska arsenal till att demonisera alla som inte rättat in sig i vaccinledet. Anna Dahlberg jämför i en passus med gängkriminella som tillåts terrorisera ett helt område. ”Majoritetens intresse av trygghet och frihet får stå tillbaka för de kriminellas frihet”. Wolodarski skriver att ”En minoritets egoism, nonchalans eller ointresse går ut över resten av samhället.

Och det handlar här inte om vänster-höger. I vaccinfrågan talar etablissemanget med en röst. På Aftonbladets ledarsida skriver tidningens politiska chefredaktör Anders Lindberg att “Vaccinmotståndet och den flora av konspirationsteorier som sprids på internet är en samhällsfara.

Bortom demoniseringen och smutskastningen är ledarsticken väldigt fattiga på substans. Cherryplockade uppgifter tagna ur sitt sammanhang.

Exempelvis när det gäller att ovaccinerade utgör en belastning på intensivvården (IVA) som ledarskribenterna lyfter som ett jätteproblem, handlar det just nu om drygt 40 IVA-patienter i hela landet, att jämföra med drygt 500 när det var som värst förra våren.

Detta antal måste dessutom ställas i relation till antalet allvarliga biverkningar av vaccinet, i dagsläget drygt 5600 av alla rapporter som Läkemedelsverket har handlagt.

För att uppfylla myndighetens kriterier för allvarlig biverkning krävs är den ”leder till döden, är livshotande, nödvändiggör sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, leder till invalidisering, medför missbildning eller är annan medicinskt viktig händelse”.

Slår vi ut detta över tid blir det cirka 150 allvarliga biverkningar per vecka, alltså att jämföra med de drygt 40 patienter som nu ligger på IVA.

Biverkningarna är mycket sällsynta“, försäkrar DN:s chefredaktör.

Sällsynta?

Totalt i Sverige har på drygt 8 månader 73 566 möjliga biverkningar av coronavaccin anmälts, att jämföra med att Läkemedelsverket i snitt brukar få in cirka 8000 rapporter om misstänkta biverkningar årligen – för samtliga läkemedel och vacciner.

Och aldrig i världshistorien har så många misstänkt vaccinrelaterade dödsfall rapporterats efter ett vaccin. Det gäller i alla system som registrerar detta: VAERS i USA, EudraVigilance, Yellow card i Storbritannien, Legemiddelsverket i Norge.

Vaccinerna gör verkligen sitt jobb“, fortsätter Wolodarski. “Det inger hopp i pandemimörkret, även om det snart kan komma att behövas påfyllning och vaccin för barn”.

Här får vi en hint om det som många av oss redan anar, att man kommer fortsätta att krypa ned i åldrarna och snart även inkludera barn från 12 år i vaccinationsprogrammet mot covid-19.

Någon debatt om det ändamålsenliga i detta verkar vi som sagt inte få i de stora medierna. Kanske för att det är extremt svårt att motivera varför individer som löper lika stor risk att dö om de träffas av blixten som att dö av covid-19 ska utsätta sig för en inte obetydlig risk för biverkningar, kända såväl som okända.

Studier från Israel visar att risken för män 16-24 år att drabbas av hjärtmuskel- och hjärtsäcksinflammation ligger på omkring 1 individ per 3000-6000 vaccinerade och USA:s smittskyddsenhet CDC har visat att risken är ännu mer förhöjd att drabbas av dessa hjärtåkommor för pojkar 12-17 år, alltså en mycket högre risk än samma kohort löper att drabbas av svår covid-19.

Att förklara varför den gruppen fullt friska individer ska utsätta sig för risker som ännu inte är överskådliga är lika tacksamt som det var att förklara varför den där ”magiska kulan” kom från fel håll.

Alltså undviks debatten i sak och i stället ägnar sig opinionsbildarna åt smutskastning av alla som känner en fullt berättigad oro.

Så om vi hade redaktörer och publicister som faktiskt såg värdet av en öppen debatt, hur skulle en sådan i så fall kunna se ut?

Ja, då skulle vi på ena sidan ha de som förfäktade den officiella linjen, som vi kan kalla för den experimentella.

Det vill säga att man inte begränsar sig till riskgrupper utan riktar in sig på att vaccinera så stor andel av befolkningen som möjligt, och tar höjd för att vi ständigt kommer att behöva fylla på med nya doser för att möta de mutationer (vaccinresistenta varianter) som massvaccineringen driver fram.

Och på andra sidan skulle vi ha förespråkare för vad vi kan kalla den klassiska epidemiologiska strategin vid till exempel influensa, där man vaccinerar riskgrupper.

 

Dessa debattörer skulle kanske påpeka att den experimentella linjen prövats en gång, då man massvaccinerade mot svininfluensan 2009.

Förutom svårförutsedda biverkningar som förstörde livet för flera hundra barn i Sverige, ledde massvaccineringen mot svininfluensa till precis det som företrädarna för den klassiska linjen den gången varnade för – att vi skulle bli mer sårbara för andra, svårare influensor i framtiden.

Ett par år senare drabbades Sverige och Norge, som massvaccinerat mot svininfluensan, betydligt hårdare av influensa än andra länder, vilket också underströk att skyddseffekten var temporär.

I romanen 1984 skriver George Orwell att den mest effektiva formen av lögn är utelämnande.

Om det stämmer är den massiva kampanj som nu rullas ut av landets ledande opinionsbildare synnerligen lögnaktig.

Den utelämnar i princip alla viktiga omständigheter, som att risken för friska barn och ungdomar att drabbas av svåra biverkningar är betydligt större än risken att drabbas av svår covid, och att man på mycket goda grunder – g utan att vara en foliehatt – kan ifrågasätta den experimentella massvaccinationskampanjen mot covid-19.

Det är ”dags att sluta dalta med vaccinskeptikerna”, förkunnar DN:s Erik Helmerson.

Är det kanske snarare dags att vi kräver en riktig debatt om denna oerhört viktiga fråga och förkastar de publicister och ledarskribenter som hänger sig åt försåtlig propaganda?

 

Per Shapiro, frilansjournalist. Grundare av Folkets Radio

Per Shapiro är journalist och författare.

Han har arbetat många år som undersökande journalist och dokumentärmakare, bland annat för P1 Dokumentär, Kaliber och Uppdrag granskning.

Han har även varit nyhetsreporter på Ekot och P4 Stockholm. Sedan februari i år driver han den oberoende journalistiska podden Folkets Radio.

Slut citat

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Källa till ovan citerat

https://nyadagbladet.se/debatt/dags-for-en-riktig-debatt-om-covidvaccinen/

 

 

 

MÅSTE SES VIDEON

The HighWire with Del Bigtree

Publicerat 2021-09-07 VARFÖR ”VACCINERAS” ALLS?

ALLTSÅ NÄR DU ÄR FÖRSÖKSRÅTTAN I ETT MEDICINSKT EXPERIMENT DÄR MÄNSKLIGHETENS SYSTEMATISKT OCH GENERELLT SKADAS OCH DÖDAS, OCH DENNA INFORMATION UNDANHÅLLS MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

INFORMERAT SAMTYCKE FÖRPLIKTAR

-       ATT DENNA INFORMATION OCH UPPLYSNING SÄKERSTÄLLS RÄTTSSÄKERT MOTTAGARNA AV ”ERBJUDANDET” AV DET MEDICINSKA EXPERIMENTET, MEN SÅ HAR INTE RÄTTSSÄKERT INFORMERATS & UPPLYSTS OM, DET HAR UNDANHÅLLITS AVSIKTLIGT, TILL MOTSATSEN ÄR BEVISAD OCH STÄLLTS BORTOM ALLT RIMLIGT TVIVEL.

-        

Det medicinska experimentet/ genetiska experimentet som ”vaccinerna” bevisligen är, för att deltaga i ett medicinskt experiment, som ”vaccinerna” bevisligen är, ska de som erbjudes ”vaccinerna”, i nationen Sverige alla medborgare/invånare, ska medborgarna/invånarna informeras och upplysas om

-       att det är ett medicinsk experiment/ geneteiskt experiment som avslutas 2023, men så har inte skett i Sverige av något av de 21 av Sveriges Regioner.

 

Alltså som genom deras anställda säkerställer och verkställer

 

-       att nationen Sveriges medborgare/invånare injiceras med injektionerna som per definition inte är vanliga vaccin, men marknadsförts som vanligt vaccin, hade det informerats och upplyst om

-       att dssa ”vaccinerna” är ett medicinskt experiment med mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare, där försöksråttorna i detta medicinska experiment är nationen Sveriges medborgare/invånare, så hade förmodligen ingen eller väldigt få tagit emot dessa injektionerna som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare.

 

Staten Sverige och Sveriges alla Regioner/fd landsting har därmed AVSIKTLIG & PLANERAT gått emot systematiskt och generellt Patientlag bl.a. 3 och 4 kap, Helsingforsdeklarationen och Nurnberg konventionen.

Ett uppenbart generellt och systematiskt Brott Mot Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare.

I denna video delges om FAKTA, som du inte får av staten Sverige och de 21 Regionernas anställda och av skattemedel finansierade, inte heller av politikerna i dessa 21 Regionerna/fd landsting, alltså i slutänden de som verkställer injiceringarna med ”vaccinerna” som bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges meborgre.

Och FAKTA redogöres för i videon, det finns bevisligen behandling som fungerar och använts i mycket stor skala över hela världen, och räddat liv, men undanhållits nationen Sveriges medborgare/invånare, också det uppenbart planerat och avsiktligt undanhållits nationen Sveriges medborgare, se videon och sprid dessa FAKTA som uppenbart inte går att motbevisas av någon i Sverige.

Citat

A DOCTOR’S GRAVE WARNING FOR ISRAEL

A DOCTOR’S GRAVE WARNING FOR ISRAEL

One of the first physicians to publicly recommend Hydroxychloroquine as a treatment for #Covid19, Vladimir Zelenko, MD, recently took part in a symposium with top Israeli rabbis, and did not mince words when warning of the dangers the citizens of the most vaccinated country in the world may be facing. He joins Del in-studio to discuss.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK & VARNA FÖR ”VACCINERNA” SOM BEVISLIGEN SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

https://thehighwire.com/videos/a-doctors-grave-warning-for-israel/

 

Måste ses videon

Publicerat 2021-09-08

Brasiliens president Bolsonaro delger Brasilens medborgare och invånare FAKTA OM INJEKTIONERNA

Se denna dryga minuten videon och SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2021/09/08/brasiliens-president-bolsonaro-delger-brasilens-medborgare-och-invanare-fakta-om-injektionerna/

 

Se videon och sprid vidare

In Memoriam: Victims of COVID-19 ”Vaccines”

https://rumble.com/vkmlux-in-memoriam-victims-of-covid-19-vaccines.html

 

 

 

Bästa myndighetschef och riksåklagare Petra Lundh varför beskyddar Åklagarmyndigheten i Sverige ”vaccinerna”/biovapnen, den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare?

Riksåklagaren och myndighetschefen för Åklagarmyndigheten i Sverige har fått ännu mera FAKTA för att ”STOPPA VACCINERNA”

Bästa riksåklagare Petra Lundh, riksåklagare och myndighetschef för Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Petra Lundh, riksåklagare

Petra Lundh är Sveriges riksåklagare från 1 september 2018.

https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/

[email protected]  [email protected]

STOPPA ”VACCINERNA” OMEDELBART

 

”VACCINERNA” SOM UPPENBART ÄR BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MEN HAR GROVT UPPSÅTLIGT BEDRÄGLIGT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCINER

 

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh var i svensk lagstiftning finns lagstadgat att statens anställda kan bedriva affärsverksamhet med kriminella och bedriva skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges medborgare/invånare, finansierat av och med skattemedel?

”Vaccinerna”/Biovapen mot mänskligheten som marknadsförts som vanliga vacciner, men så är det inte i verkligheten, sanningen är att mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för ett medicinskt experiment/genterapi experiment, där de som ”vaccinerats” av mänskligheten och nationen Sveriges medborgare/invånare är ”försöks råttorna” i detta genterapi experiment!

 

Hur många hade gett samtycke, INFORMERAT SAMTYCKE, till att vara ”försöksråttorna” till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått den informationen och upplysningen innan detta enorma bedrägeri mot mänskliigheten och nationen Sveriges medborgare?

 

Hur många hade gett samtycke till dessa ”vaccinerna”/biovapnen om de fått vetskap innan om att dessa ”vaccinerna” är att betrakta som BIOVAPEN mot mänskligheten, se och läs mera om den delen i dagens massutskick och tidigare massutskick.

 

Informerat samtycket kan du läsa mera om i bl.a. Patientlag 4 kap.

Hur många har blivit upplysta om denna lagstiftning innan de utsatts för ”försökråttor experimentet” via PROPAGANDAN.

Alltså där nationen Sveriges medborgare grovt uppsåtligt bedrägligt vilseletts om att det är vanligt vaccin. Alltså informationen om att bli ”försöksråttor” har inte med en stavelse informerats om i propagandan med/om dessa sk ”vaccinerna”, ”vaccinerna” som uppenbart är biovapen, BIOVAPEN som generellt och systematiskt bevisligen skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

The Pandemic is a Criminal Scam

Över hela världen formligen exploderar dessa enormt viktiga nyheter för mänskligheten och nationen Sveriges invånare. Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare får del av sanningen och verkligheten.

 

Kommer SVT/SR/TV4, riksmedia, alternativ/internetmedia och myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh fortsätta beskydda den kriminella vaccin/läkemedelsindustrin och därmed skolmedicinens generella och systematiska skadar och dödar verksamhet mot nationen Sveriges invånare och medborgare/skattebetalarna eller kommer myndighetschefen och riksåklagaren Petra Lundh säkerställa att ”vaccinerna”/biovapnen STOPPAS OMGÅENDE?

 

VEM GER INFORMERAT SAMTYCKE TILL ”VACCINERNA”/BIOVAPNEN?

FÖRMODLIGEN ALLA SOM INTE FÅTT FULLSTÄNDIG KORREKT INFORMATION OM ”VACCINERNA” SOM ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT MED ”FÖRSÖKSRÅTTORNA” = MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE!

”VACCINERNA”/BIOVAPNEN SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR OCH DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu