• Arkiv

SVERIGES RIKSDAG; Varför BESKYDDAR SVERIGES RIKSDAGS alla politiska partier och alla riksdagsledamöter det största och värsta BEDRÄGERIET i mänsklighetens historia? 2022 04 12

 

 

Sveriges riksdags alla ledamöter beskyddar KRIMINELL TERROR & TORTYR av nationen SVERIGES FOLK & BARN 2022 04 12 – SVERIGES REGERING och deras medlöpare … del 334

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post till [email protected]

 

PÅMINNELSE TILL ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

Påminner alla anställda inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE återigen om ex officio principen

Citat

Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

https://lagen.nu/begrepp/Ex_officio

 

Hjälp till att sprida INFORMATION & UPPLYSNING i massutskicket vidare

 https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/04/12/sveriges-riksdag-varfor-beskyddar-sveriges-riksdags-alla-politiska-partier-och-alla-riksdagsledamoter-det-storsta-och-varsta-bedrageriet-i-mansklighetens-historia-2022-04-12/

 

 

”VACCIN” DÖDAR/BIOVAPEN TSUNAMI 334

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

 

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under snart 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVENSKA KYRKAN, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse tillsammans med väldigt många flera inom nationen Sverige och internationellt.’

 

 

 

2022-04-12

 

Bästa SVERIGES RIKSDAG och där alla riksdagsledamöter; VAR ÄR DEBATTEN OM DE SK ”VACCINERNA” / BIOVAPEN / BIOVAPEN KRIGET mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN?

 

Bästa SVERIGES RIKSDAG och där alla riksdagsledamöter; VAR ÄR DEBATTEN OM PCR BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera?

 

 

MYCKET GIFTIGT OCH DÖDLIGT;

SÅ HÄR DÖDAR GENERELLT & SYSTEMATISKT SKOLMEDICINEN GLOBALT OCH NATIONELLT MÄNSKLIGHETEN

 

Den kriminella MAFFIAN vaccin/läkemedelsindustrin och skolmedicinen, globalt och nationellt, går hand i hand, det är allmänt känt över hela världen, så även inom SS/Staten Sverige, och därmed i dessa kretsar nämligen Sveriges regering och deras medlöpare i Corona/PCR TESTBEDRÄGERIET och därmed Brott Mot Mänskligheten, Planerat Överlagt Mord med mera.

 

 

VARFÖR BESKYDDAS DEN KRIMINELLA MAFFIAN/ DEN KRIMINELLA VACCIN/LÄKEMEDELSINDUSTRIN & DÄRMED SKOLMEDICINENS SYSTEMATISKA & GENERELLA SKADAR OCH DÖDARVERKSAMHET MED SK ”MEDICINER” OCH SK ”VACCINER av Sveriges riksdags alla politiska partier och därmed också av varje enskild riksdagsledamot.

 

 

EN GLOBALISTISK OCH NATIONELL PLANERAD AGENDA TILLS MOTSATSEN ÄR BEVISAD

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av varje enskild riksdagsledamot

 

 

Sveriges riksdags alla politiska partier, dvs. Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, undanhåller och underlåter den synnerligen mycket VIKTIGA DEBATTEN om PCR BEDRÄGERIET, och de sk ”VACCINERNA” som uppenbart är BIOVAPEN och därmed ett generellt och systematiskt BIOVAPEN KRIG mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

 

Erkänt sakförhållande och notoriskt faktum, till dess motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel av varje enskild riksdagsledamot.

 

 

Nationen Sveriges FOLK & BARN emotser och begär mycket skyndsamt offentligt svar från varje enskild riksdagsledamot om;

 

VARFÖR UNDANHÅLLS & UNDERLÅTS DENNA SYNNERLIGEN MYCKT AVGÖRANDE DEBATTEN I SVERIGES RIKSDAG?

 

 

ALL OFFENTLIG MAKT I SVERIGE UTGÅR FRÅN FOLKET

Vänligen bästa enskilde riksdagsledamot återkoppla mycket skyndsamt via epost till undertecknads epost adress [email protected]

 

 

Tystnad och därmed inget svar från varje enskild riksdagsledamot strider emot svensk grundlag REGERINGSFORMEN utifrån att all makt utgår från nationen Sveriges FOLK & BARN, därtill ska varje enskild riksdagsledamot säkerställa att den enskilde riksdagsledamoten i sitt svar säkerställer att svaret är opartiskt, sakligt och objektivt utifrån DELGIVNING av dagens massutskick och tidigare delgivningar av massutskick över tid.

 

 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPER KORRUPTA SVERIGE & SVERIGES REGERING/ SVERIGES RIKSDAG SOM UPPENBART BEVISLIGEN BESKYDDAR DET KRIMINELLA PCR BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/ PLANERAT ÖVERLAGT MORD MED MERA

Bevis bördan att bevisa det motsatta ägs av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona/PCR BEDRÄGERIET med mera, och skattebetalarna, därmed också nationen Sveriges FOLK & BARN, emotser bevisen mycket skyndsamt

Vänligen återkoppla i den delen mycket skyndsamt till undertecknads epost adress [email protected]

 

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET / WHO PANDEMI BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD / ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN & DÄRMED BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN VAR/ÄR PLANERAT; tills motsatsen är bevisad och ställt bortom allt rimligt tvivel av varje enskild riksdagsledamot i Sveriges riksdag.

 

 

Citerar lösryckta delar ur artiklar, läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Döljer bevisen för miljontals beställningar av testkit under 2017 och 2018

 

Varför är det så att 2017, två år innan den påstådda covid-19 först dök upp, köptes hundratals miljoner PCR-testkit för Covid-19 upp land efter land och distribuerades över hela världen?

 

 

Argumentet som används för att förneka denna upptäckt är att etiketten ‘COVID’19′ lades till först 2020. Det är dock inte vettigt, eftersom produktkoden för dessa testkit är ‘COVID-19 Test Kit’. Det ändrar inte heller det faktum att två år före pandemin köpte hundratals länder runt om i världen medicinska testkit som specifikt har använts för att felaktigt testa för Covid-19.

 

Denna sjukdom döptes snart till COVID-19, en akronym för Corona Virus Disease 2019. Varför detta namn? Eftersom det påstås ha dök upp 2019.

 

Så varför kommer det sig att 2017, två år innan den påstådda covid-19 först dök upp, köptes hundratals miljoner PCR-testkit för Covid-19 upp land efter land och distribuerades över hela världen?

 

 Gå till följande  webbarkivsida och du hittar en omfattande lista som visar hundratals länder som köpte Covid-19-testkit under 2017. Med EU, Tyskland, USA, Storbritannien och Belgien som de främsta importörerna. Enbart Storbritannien spenderade 6,3 miljoner pund av de brittiska skattebetalarnas pengar på Covid-19-testkit 2017.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källor till ovan citerat

https://www.thelibertybeacon.com/hiding-the-evidence-for-millions-of-test-kit-orders-in-2017-2018/

 

https://www.thelibertybeacon.com/tag/covid-19-test-kits/

 

https://dailyexpose.uk/2021/04/05/proof-the-covid-pandemic-was-planned-millions-of-covid-19-test-kits-sold-in-2017/

 

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2017/tradeflow/Exports/partner/WLD/nomen/h5/product/300215

 

https://wits.worldbank.org/trade/comtrade/en/country/ALL/year/2018/tradeflow/Imports/partner/WLD/nomen/h5/product/382200

 

Björn Hammarskjöld, ass professor, läkare och doktor, delger offentligt i artikel, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

RT-PCR-testerna för SARS-CoV-2 är ogiltiga och ska återkallas och alla restriktioner

Slutsatsen är att RT-PCR-testerna för SARS-CoV-2 är odugliga, ogiltiga och kan inte användas för diagnostiska ändamål.

Tack vare kunskapena i statistik, som WHO påpekade inte bara i januari 2021 utan flera gånger tidigare, har WHO också i praktiken avskaffat pandemin.

Ingen har en aning om hur många fall av Covid-19 från 2019 vi har haft i Sverige under de olika InfluensaLika Infektionsperioderna (ILI).

ILI-perioderna räknas på norra halvklotet från 1 september till och med 31 augusti påföljande år.

Tack vare avsaknaden av positiva RT-PCR-prover så existerar det ingen pandemi av Covid-19.

Det går inte att visa vilka personer som är sant infekterade med Covid-19.

Testets tillförlitlighet saknas helt, dels beroende på de statistiska begränsningarna men också på de begränsningar som finns rörande metodens som sådan, som visats helt sakna relevans då det saknas redovisning av prober och reagenser, både hos kommersiella och egenutvecklade tester.

Läs mer

https://kostkunskap.blogg.se/2022/january/tester-ogiltiga-och-restriktioner-grundlagsvidriga.html

VÄLKOMMEN TILL DET SUPER KORRUPTA SVERIGE & SVERIGES REGERING/ SVERIGES RIKSDAG SOM UPPENBART BEVISLIGEN BESKYDDAR DET KRIMINELLA PCR BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN/ PLANERAT ÖVERLAGT MORD MED MERA

Bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av Sveriges regering och deras medlöpare i Corona/PCR BEDRÄGERIET med mera, och skattebetalarna, därmed också nationen Sveriges FOLK & BARN, emotser bevisen mycket skyndsamt

FAKTA & BEVIS

Publicerat 23 december 2021, citerar lösryckta delar ur artikeln, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

Staten kommer fortsatt att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 1 100 kronor per PCR-test

och 300 kronor per antigentest (även kallat snabbtest). Regionerna åtar sig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad avser testning för covid-19. Regeringen avsätter även 350 miljoner kronor för till exempel smittspårning för första halvåret 2022.

Läs mer

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/nyaoverenskommelseromvaccineringochtestning.60391.html

 

 

Publicerat 2022-04-12, maskinöversättning, läs hela, sprid vidare, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

DE HELT ”VACCINERNADE” STOD FÖR 92 % AV ALLA DÖDSFALL I SAMBAND MED COVID-19 I MARS

Officiella data publicerad av den brittiska hälsosäkerhetsmyndigheten bekräftar att den fullt vaccinerade befolkningen stod för chockerande 92 % av alla Covid-19-dödsfall över hela England under hela mars, men vad som är ännu mer chockerande är att 82 % av dessa dödsfall var bland den trippelvaccinerade befolkningen.

 

Men något ännu märkligare än detta händer också. Covid-19 är för närvarande på väg uppåt igen över hela Storbritannien, men uppgifterna bekräftar fall, sjukhusinläggningar och dödsfall bara ökar bland den trippelvaccinerade befolkningen, medan de minskar avsevärt bland den ovaccinerade befolkningen.

 

Läs mer och sprid vidare i alla dina nätverk

https://dailyexpose.uk/2022/04/12/distracted-boris-kyiv-fully-vaccinated-92-percent-covid-deaths/

 

 

Stor studie visar att icke- ”vaccinerade” är friskare än ”vaccinerade

Läs mer

https://dailyexpose.uk/2022/04/11/study-finds-non-vaccinated-are-healthier-than-vaccinated/

 

 

Publicerat 2022-04-11 om SKOLMEDICINENS och den kriminella vaccin/läkemedelsindustrins BIOVAPEN mot mänskligheten som DÖDAR generellt och systematiskt, MÅSTE SES VIDEON, ca 60 minuter, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citat

PLANDEMIN FORTSÄTTER MEN DESS URSPRUNG ÄR FORTFARANDE ETT ONDSKEFULLT MYSTERIUM

 

Hur blev världen sjuk, hur spreds Covid egentligen och berättade den sataniska eliten för världen om detta biovapen i förväg? 

 

Se videon, som på RUMBLE redan setts i skrivande stund av 429,732 visningar, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v10mnew-live-world-premiere-watch-the-water.html

 

 

Ytterligare mer av synnerligen mycket stort allmänt intresse

 

”VACCINERNA”/ BIOVAPEN OCH BIOVAPEN KRIGET DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD MED GENETISKA GIFTIGA INJEKTIONER/ BIOVAPEN, SOM I SVERIGES MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCIN, VILKET DESSA BEVISLIGEN INTE ÄR

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

 

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under snart 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

MÅSTE SES VIDEON

 

Mycket allmänbildande om sanningen och verkligheten; FAKTA & BEVIS,

DE DÖDAR MÄNSKLIGHETEN MED GIFT INJEKTIONERNA/ BIOVAPEN, SOM I SVERIGE MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCIN, VILKET DESSA SK ”VACCINERNA” BEVISLIGEN INTE ÄR!

 

BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN

Dr Sherri Tenpenny är med i den senaste sessionen hos advokat dr Reiner Fuellmich och advokat Vivianne Fischer, Corona Investigative Committee, 2022 04 08

SE OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, sanningen och verkligheten går inte att STOPPA

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5/Session-99-Dr.-Sherri-Tepenny:0

 

 

Global pandemi av ”vaccinerade” blir värre när fler människor tar dödliga ”vaccinerna”/injektionerna

https://citizens.news/608949.html

 

 

Advokater och experter avslöjar bevis för världsdiktatur under täckmantel av pandemier

Bland expertvittnena finns rådgivare från Världshälsoorganisationen, en FN-tjänsteman, medlemmar av brittiska underrättelsetjänsten, före detta officerare från den amerikanska och brittiska militären, en expert från Center for Disease Control, en tidigare vicepresident från Pfizer, en Nobel pristagare för medicin och många andra vittnen på hög nivå.

 

Maktstrukturerna samarbetade för att iscensätta en pandemi som de hade planerat i flera år (klicka för att se bevis). För detta ändamål skapade de medvetet masspanik genom falska fakta och en socialt utformad psykologisk operation vars budskap de förmedlade genom företagsmedia. Syftet med denna masspanik var att övertala befolkningen att gå med på experimentella så kallade ” vaccinationer ” (vilket de inte är). Dessa har visat sig vara varken effektiva eller säkra, utan extremt farliga och till och med dödliga.

 

Det finns ingen corona -pandemi – bara en PCR-testplandemi, driven av en utarbetad psykologisk operation utformad för att skapa ett konstant tillstånd av panik bland världens befolkning. Den här agendan har varit planerad länge – dess slutligen misslyckade föregångare var svininfluensan för 12 år sedan – och den kokades ihop av en grupp superrika psykopatiska och sociopatiska människor som hatar och fruktar människor på samma gång, inte har någon empati och är drivna. av önskan att få full kontroll över oss alla, världens människor.

 

Själva viruset kan behandlas säkert och effektivt med vitamin C, D, zink, etc., och även med off-label användning av ivermektin, hydroxiklorokin, etc. Men alla dessa (inte ”alternativa” behandlingsmetoder – utan verkliga behandlingsmetoder) förbjöds av dem som använde denna plandemiska skepnad för att driva sitt slutmål, som är att få alla att få de (som vi kommer att visa i detta förfarande) inte bara ineffektiva utan mycket farliga – ja, dödliga – experimentella injektioner .

 

Regeringar har tagits över av World Economic Forum. Deras mål är att få fullständig kontroll över oss alla.

 

Davos-klicken främjar överföringen av världens tillgångar till denna grupp superrika människor, så att vanliga människor år 2030 kommer att ”äga ingenting och vara lyckliga”. De främjar också minskning av världens befolkning och manipulation av mänskligt DNA. I slutändan vill de ha införandet av en världsregering under FN.

 


Bevis på att pandemin planerades med ett syfte

Denna djupgående rapport visar en mängd information som bevisar hur pandemin planerades med ett politiskt och ekonomiskt syfte.

 

 

Det fanns ingen överdödlighet någonstans tills de experimentella injektionerna startade.

 

Massmord av regeringen

En viktig del av agendan har att göra med att minska jordens befolkning.

 

 

LÄS MER OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.stopworldcontrol.com/jury/

 

 

Dr. Reiner Fuellmich: vetenskapliga bevis för att covid är brott mot mänskligheten

https://www.stopworldcontrol.com/fuellmich/

 

 

Se videon och sprid vidare

Biovapenexpert talar ut om amerikanska biolaboratorier i Ukraina Vad händer egentligen i Ukraina? Är Rysslands påståenden om att USA finansierar forskning om biovapen korrekta?

 

https://takecontrol.substack.com/p/biolabs-in-ukraine?

 

 

 

Toppexperter från WHO, FN, Militär, CDC, etc. varnar mänskligheten

Experter från Världshälsoorganisationen, FN, brittiska underrättelsetjänster, USA och Storbritanniens militär, CDC, Pfizer och statliga hälsomyndigheter avslöjar en kriminell agenda för att implementera världsomspännande tyranni, under sken av pandemier. 

https://www.stopworldcontrol.com/

 

 

Kom särskilt ihåg

”IVERMEKTIN ORSAKADE 90% TILL 100% MINSKNING AV SJUKHUSVISTELSE”

https://www.bitchute.com/video/dExKRWCIrENP/

 

 

Det är numera allmänt känt och sprider sig över hela världen, maskinöversättning, citerar lösryckta dela ur artikeln, citat

Stor studie visar att icke-vaccinerade är friskare än vaccinerade

 

Denna studie går till USA:s högsta domstol och bekämpar status quo hela vägen. Ingen vill se det – allra minst läkarkåren och Big Pharma.

 

”Vi har nu inlett vår federala process för att stoppa all diskriminering av amerikaner baserat på deras vaccinationsstatus” , heter det på webbplatsen för kontrollgruppen .

 

”Det faktum att våra obscenta kränkande lagar för närvarande skyddar läkemedelsindustrin från alla konsekvenser för detta bedrägeri, och från de skador som det vanligtvis orsakar, ändrar inte ordboksdefinitionen av ordet bedrägeri. 

 

Banbrytande studie visar ovaccinerade barn är friskare än vaccinerade barn , Children’s Health Defense, 7 december 2020

Läs mer

https://dailyexpose.uk/2022/04/11/study-finds-non-vaccinated-are-healthier-than-vaccinated/

 

 

 

FÖR ATT UTFÖRA BIOFÖRSVARSARBETET ÄR DU AUTOMATISKT ENGAGERAD I SKAPANDET AV BIOLOGISKA VAPEN

 

Det är numera allmänt känt och sprider sig över hela världen, maskinöversättning, citerar lösryckta dela ur artikeln, citat

Biovapenexpert hävdar att USA:s regering finansierade biolaboratorier i Ukraina för att tillverka biovapen för användning mot Ryssland

Enligt biovapenexperten Francis Boyle verkar Rysslands anklagelse om att Ukraina bedriver USA-finansierad forskning om biovapen vara korrekt. Om det är sant, är alla inblandade föremål för livstids fängelse enligt Biological Weapons Anti-Terrorism Act från 1989

 

All forskning med dubbla användningsområden kan användas för militära ändamål, och är det ofta. Som förklarat av Boyle, är tanken bakom ”bioförsvar”-forskning att det kan finnas en naturlig patogen där ute som kan orsaka en pandemi, eller att någon kan släppa ett konstruerat biologiskt vapen som vi måste förbereda ett botemedel mot.

 

Men för att skapa botemedlet – vaccinet – måste de först skapa det inbillade hotet, vare sig det är en uppsupad naturlig patogen genom gain-of-function eller ett syntetiskt biovapen. Så allt detta arbete är ”stötande” eftersom det kan användas för militära ändamål. Ingen bioförsvarsforskning är rent defensiv, för att utföra bioförsvarsarbete är du automatiskt engagerad i skapandet av biologiska vapen.

 

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk

https://dailyexpose.uk/2022/04/11/us-funded-bioweapons-ukraine-use-against-russia/

 

 

 

 

 

Det är numera allmänt känt och sprider sig över hela världen, maskinöversättning, citerar lösryckta dela ur artikeln, LÄS HELA & SE VIDEON, citat

WEF:s slutgiltiga mål är att kontrollera och förändra livet på jorden genom att hacka sig in i människor och ta bort den fria viljan.

 

Klaus Schwab, grundare och verkställande ordförande för World Economic Forum (WEF), är personifieringen av The Great Reset – vars yttersta mål är att avskaffa den demokratiska processen och ge allt ägande och kontroll till den djupa staten – och teknokratisk elit som kontrollerar det.

 

Om Schwab är den farligaste personen som lever idag, förtjänar hans föregångare hedersomnämnanden. I en undersökande rapport av journalisten Johnny Vedmore avslöjas det att Schwab inte var hjärnan bakom WEF och The Great Reset.

 

Den äran går till hans tre mentorer – John K. Galbraith, en kanadensisk-amerikansk ekonom, diplomat och beslutsfattare, Herman Kahn, som skapade koncept om kärnvapenavskräckning som blev officiell militärpolitik, och Henry A. Kissinger, som rekryterade Schwab på ett Harvard internationellt seminarium, som finansierades av amerikanska CIA.

 

”Om du har en anständig kunskap om Klaus Schwabs historia, kommer du att veta att han gick på Harvard på 1960-talet där han skulle träffa dåvarande professorn Henry A. Kissinger, en man som Schwab skulle bilda en livslång vänskap med,” förklarade Vedmore. 19

https://dailyexpose.uk/2022/04/10/ultimate-goal-of-world-economic-forum/

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

VARNING FÖR PSYKOPATEN YUVAL NOAH HARARI

den utropade ”profeten” och högra handen till Klaus Schwab, båda med målet att förändra ditt gud givna DNA i syfte att omkonstruera människan livet

https://rumble.com/v10baw1-live-better-than-god-yuval-noah-harari.html

 

 

 

PANIKEN SPRIDER SIG, SANNINGEN & VERKLIGHETEN GÅR INTE ATT STOPPA

OM ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN OCH BIOVAPEN KRIGET & PCR BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD MED MERA, SANNINGEN & VERKLIGHETEN SOM KOMMER ATT AVSLÖJSAS GLOBALT OCH NATIONELLT INOM MINDRE ÄN EN VECKA, ENLIGT MIKE ADAMS KÄLLOR

 

 

RANNSAKNINGENS TID ÄR HÄR & NU

 

Mike Adams delger i en mycket VIKTIG podd om att stunden är mycket nära, allt kommer att avslöjas och massor av människor kommer att arresteras, mänskligheten kommer att JUBLA, utifrån de källor Mike Adams har, lyssna på podden, ca 12 minuter, och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

Mänskligheten kommer att VINNA denna kamp! Här är hur…

https://www.brighteon.com/73d21bfe-05ec-4889-98e6-d95fcc9c6299

 

 

När du sprider vidare använd denna länk då länkar från BRIGHTEON censureras av sociala medier

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/04/10/humanity-is-going-to-win-this-fight-heres-how/

 

 

FAKTA & BEVIS, det går inte att stoppa sanningen och verkligheten!

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, maskinöversättning, citat

Ju fler ”vacciner” du tar, desto svagare blir ditt immunförsvar

Det råder inte längre några tvivel, baserat på vetenskapen, att bli ”vaccinerad” för Wuhan-coronaviruset (Covid-19) är ett bra sätt att förstöra ditt immunförsvar .

 

LÄS MER

https://citizens.news/608522.html

 

 

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

Maskinöversättning, citat

Global pandemi av ”vaccinerade” blir värre när fler människor tar de dödliga injektionerna

När en större del av den globala befolkningen ”vaccinerats” mot Wuhan-coronaviruset (COVID-19), kommer fler och fler bevis som stöder det faktum att världen för närvarande upplever en pandemi av ”vaccinerade” .

 

”Om det verkligen finns en pandemi av ovaccinerade, varför finns det då inte en överdriven mängd COVID-fall och dödsfall i den minst ”vaccinerade” regionen i världen: Afrika?” frågade journalister från  InfoWars . ”Faktum är att de flesta fall verkar vara i områden med några av de högsta vaccinationsfrekvenserna.”

 

InfoWars  tillade att Afrika har några av de lägsta fallen och dödstalen för covid-19 eftersom det finns höga frekvenser av tveksamhet mot vaccin över hela kontinenten och över 30 olika länder får tillgångar av ivermektin från den mest osannolika källan: Bill & Melinda Gates Fundament. (Relaterat: Varför har Afrika så låga andelar av allvarlig COVID-19-infektion och dödlighet? )

 

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/608949.html

 

 

 

Covid-sprutorna – ett dödligt bedrägeri

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin delger en MYCKET VIKTIG artikel om de sk ”vaccinerna”/ biovapen och biovapen kriget mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN, läs hela artikeln och se videos, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK, citerar lösryckta dela ur artikeln, citat

Covid-sprutorna – ett dödligt bedrägeri

Mot bakgrund av vad vi strikt vetenskapligt i dag känner till om Covid-19 och de s.k. ”vaccinerna” – så borde inte en enda sådan spruta ges till någon – allra minst barn och unga människor!

Att detta fortfarande sker i vårt land – och rekommenderas av myndigheter och läkare – är en oerhörd skandal!

 

Alla som deltar i denna hantering borde åtalas!

Många läkare och forskare världen över kämpar för att sprida kunskapen om detta, men de motarbetas kraftfullt av myndigheter och okunniga läkare.

 

De extremt vinstdrivande och oerhört korrumperade farmakologiska företagen tycks ha skaffat sig makt över nästan alla medier – och lyckas därför dölja den fruktansvärda sanningen om även dessa produkter!

 

På följande länkar kan man se och höra några av de uppgifter som mainstreammedia undanhåller oss.

 

LÄS MER OCH SE VIDEOS, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7119686/posting/covid-sprutorna-ett-d%C3%B6dligt-bedr%C3%A4geri

 

 

 

 

För en tid sedan lämnade läkaren och doktor ERIK ENBY jordelivet och SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin har delgett en artikel om HEDERSMANNEN LÄKAREN DOKTOR ERIK ENBY som DU kan läsa och sprida vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela, citat

En hedersman har lämnat oss

 

För ungefär ett år sedan publicerades Erik Enbys bok ”Läkaren som vägrar låta sig tystas – Min livsresa och sökandet efter nya svar på sjukdomars uppkomst”…

 

Jag hade hoppats att det inte skulle bli hans sista – men nu har han tyvärr tystnat. Onsdagen den 30 mars somnade Erik in. Han skulle ha fyllt 85 år i maj.

 

När boken kom ut skrev jag en recension – som han uppskattade. Jag väljer nu att åter publicera den, eftersom den också innehåller en del av det som varit viktigt i Eriks liv.

 

Förutom att vara en synnerligen spännande och intressant beskrivning av Eriks egen historia, som är i klass med den allra bästa spänningsroman, så ger boken också avsevärda insikter i de delar av den medicinska vetenskapen där han har alldeles unika kunskaper och erfarenheter.

 

 

Redan för ca 40 år sedan bröt han sig loss ur den skolmedicinska tvångströjan och försökte ta reda på vad som var den egentliga orsaken till sjukdomar.

 

 

Detta var inte populärt bland hans kollegor, och ännu mindre hos myndigheter och bland professorer och andra inom vården verksamma, som troget lät (och låter) sig styras av det skolmedicinska paradigmet.

 

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

http://www.svaradoktorn.se/427029039/7117872/posting/en-hedersman-har-l%C3%A4mnat-oss

 

 

 

FAKTA & BEVIS

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

 

SJUKSKÖTERSKA LARMADE OM MISSFÖRHÅLLANDEN I ÄLDREOMSORGEN – FICK SPARKEN

Frilansjournalist Isabelle Eriksson intervjuar sjuksköterskan och ledamoten i Regionfullmäktige i Gävleborgs län, Latifa Löfvenberg, gällande den nya rapporten som släpptes från Inspektionen från Vård och omsorg i tisdags som visade att äldre nekades vård. Något Löfvenberg påtalade tidigt, vilket kostade henne jobbet.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=MFqXm64blII

 

 

Det var planerat

Plandemic Planned in 2019

https://rumble.com/embed/vlm9yp/?pub=ckuol

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

SE VIDEON & SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

“PLANDEMIC 1”

Detta är den första delen av Plandemic, en 26 minuter lång dokumentär med veteranvirologen Judy Mikovits, som har setts av över en miljard människor världen över. Premiären av Plandemic: Indoctornation, med brottsutredaren för tjänstemän, Dr. David Martin, satte världsrekord med 2 miljoner tittare som deltog i den globala livestreamen.
Serierna i två delar smutsades ut av kritiker som ”farlig konspirationsteori”. Amerikanska medier vidtog aldrig tidigare skådade åtgärder för att få massorna att titta bort. När Dr Mikovits gjorde det djärva påståendet att covid-19 manipulerades i ett labb, blev hon utsmetad som ”galen”. När Dr. Martin avslöjade patenten och pappersspåret som bevisade att Dr. Fauci i hemlighet finansierade farliga vinster av funktionsforskning vid Wuhan Lab, skrattade kritikerna.
Ett år senare skrattade de inte längre. Genom olika oberoende undersökningar och ackrediterade studier har varje större påstående som gjorts inom Plandemic-serien validerats som korrekt. Tidvattnet vänder. Sanningen dyker upp.

 

Plandemic uppmärksammas nu för att vara bland de första att varna världen för agendan att minska medborgarnas friheter genom medicinskt tyranni.

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vqyqis-plandemic-1.html?mref=ckuol&mc=39ftz

 

 

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

“PLANDEMIC 2”

PLANDEMIC 2 (aka INDOCTORNATION) med brottsutredaren för tjänstemän, Dr. David Martin, satte också världsrekord med 2 miljoner tittare som deltog i den globala livestreamen. Serien i två delar förklarades ”avvisad” av kritiker över hela världen. I vetenskapens och allmän säkerhetens namn vidtog yttrandefrihetens portvakter oöverträffade åtgärder för att censurera informationen som de kallade ”farlig konspirationsteori”.

 

När Dr. Mikovits gjorde det djärva påståendet att COVID-19 manipulerades i ett labb, hon blev utsmetad som ”galen”.

 

När Dr. Martin avslöjade patenten och pappersspåret som bevisade att Dr. Fauci finansierade farliga resultat av funktionsforskning vid Wuhan Lab, skrattade kritikerna. I dag skrattar inte kritikerna längre. Genom ackrediterade vetenskapliga studier har varje större påstående som gjorts inom PLANDEMIC-serien validerats som korrekt.

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/vqyqag-plandemic-2.html?mref=ckuol&mc=39ftz

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

”VACCINERNA” / BIOVAPEN / BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN, se videon med den världskände dr David E Martin, med synnerligen högsta TROVÄRDIGHEL och med synnerligen högsta KOMPETENS som därtill är opartisk, saklig och objektiv, sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

DR. DAVID MARTIN; BIOVAPNET/ ”VACCINERNA” ÄR ETT ÖVERLAGT MORD I STOR SKALA SOM ÄR ETT FOLKMORD

https://rumble.com/vqv2s0-dr.-david-martin-the-bio-weapon-shot-is-premeditated-murder-at-a-mass-scale.html?mref=ckuol&mrefc=6

 

 

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

Dr DAVID E MARTIN; DE MÖRDAR VÅRA BARN MED ”VACCINERNA”

https://rumble.com/vp7qyv-vaccines-are-murdering-our-children…html?mref=ckuol&mrefc=3

 

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

Allmänt känt över hela världen om PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

ALLTSÅ DET STÖRSTA OCH VÄRSTA KRIMINELLA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA, SOM SVERIGES RIKSDAGS ALLA RIKSDAGSLEDAMÖTER OCH DÄRMED ALLA POLITISKA PARTIER I SVERIGES RIKSDAG BESKYDDAR.

 

SÅLEDES BESKYDDAR SVERIGES RIKSDAGS ALLA LEDAMÖTER DEN KRIMINELLA MAFFIA AGENDAN PCR TESTBEDRÄGERIET.

 

Alltså den kriminella maffian vaccin/läkemedelsindustrin och skadar och dödar verksamhet INOM SKOLMEDICINEN, globalt som nationellt, med sk ”mediciner” och sk ”vacciner”.

 

Dvs. ”vacciner” som fått effekten att de sk ”vaccinerna” /  biovapen och därmed biovapen krig mot mänskligheten och därmed uppenbart PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera, se videon om PCR TESTBEDRÄGERIET och sprid vidare i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

89%-94% av PCR COVID19-tester är FALSKA positiva enligt medicinska experter! 

https://rumble.com/vvfw85-89-94-of-pcr-covid19-tests-are-false-positives-according-to-medical-experts.html?mref=ckuol&mc=39ftz

 

 

PCR BEDRÄGERIET/ FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN EN DEL AV PCR BEDRÄGERIET, BEVISAT OCH BEVIS SOM HÅLLER I DOMSTOL

 

DR. MIKAEL NORDFORS INTERVJUAS AV ULF BITTNER

https://www.bitchute.com/video/6aWF7YXdnfaC/

 

 

 

EN KORT PRESENTATION ÖVERSATT TILL SVENSKA AV HUR COVID-19 BLUFFEN BRYTER MOT NÜRNBERG KONVENTIONEN.

En kort och koncis presentation drygt 5 min som beskriver det arbete Dr. Reimer Fuellmich och hundratalet andra advokater och medicinsk expertis genomför just nu för att få ett slut på Covid-19 bluffen en gång för alla. Covid-19 bluffen bryter mot samtliga 10 koder i Nürnberg konventionen. Straffet för de här brotten kan bli dödsstraff för de som fälls.

https://www.bitchute.com/video/UdxyVDQ7Szeg/

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN OCH BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN, INTE ETT VACCIN, ETT DÖDLIGT GENETISK EXPERIMENT MED DÖDLIGA INJEKTIONER, SÅLEDES PLANERAT ÖVERLAGT MORD TILLS MOTSATSEN ÄR BEVISAD OCH STÄLLT BORTOM ALLT RIMLIGT TVIVEL

 

BEVIS BÖRDAN ÄGS AV SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE, BL.A. SVERIGES RIKSDAGS ALLA POLITISKA PARTIER OCH VARJE ENSKILD RIKSDAGSLEDAMOT.

COVID-19 ”VACCINET” INTE ETT VACCIN DET ÄR ETT GENETISKT EXPERIMENT.

https://www.bitchute.com/video/3Qr0iFAXIepn/

 

 

 

DR. DAVID MARTIN:S TESTIMONY ABOUT THE GRANTS AND PATENTS FROM 2001 AND FORWARD.

 

Dr. David Martin ger ett fullständigt vittnesbörd om bakgrunden till Covid-19 Hoax.
Det hela började redan 2001 när University of North Carolina i Chapel Hill, UNC, beviljades medel för att utveckla kemiska versioner av de naturliga coronavirusen.

 

Resultaten av den utveckling som startade redan 2001 syns idag i de genetiska experiment som kallas: Covid-19 ”vacciner”.

 

Vittnesmålet kretsar också om att CDC och UNC har olagliga patent från 2003 som är patenterande natur vad som strider mot alla lagar om patent över hela världen.

 

100% olagliga patent.

https://www.bitchute.com/video/UiKUgrTHHCfk/

 

 

 

ROBERT F KENNEDY JR INTERVIEW WITH DAVID E MARTIN

https://www.bitchute.com/video/hIxzVO0RzMUI/

 

 

 

FAKTA & BEVIS

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

 

Se videon och sprid vidare,

DÖDLIGASTE ”VACCINET” NÅGONSIN ENLIGT PFIZERS EGNA DATA

Robert Kennedy Jr: Pfizers egna data VISAR att detta är det DÖDLIGASTE ”vaccinet” NÅGONSIN!

https://rumble.com/v106lwz-robert-kennedy-jr-pfizers-own-data-shows-this-is-the-deadliest-vaccine-ever.html?mref=ckuol&mrefc=2

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk, BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN, maskinöversättning, citat

Karen Kingston – Nästa biologiska vapen, hemorragisk feber och slutspelet

Bioteknikanalytikern Karen Kingston anslöt sig idag för att diskutera sin upptäckt av miljontals dollar i finansiering för ebola och olika typer av hemorragisk feber under de senaste 24 månaderna som hon tror kan bli nästa biovapensläpp mot mänskligheten, som förutspåtts av Dr. Li-Meng Yan i en tidigare intervju

 

Karen ger oss bevis på ytterligare forskning och finansiering för utveckling av ”vaccin” mot hemorragisk feber som har följt samma mönster av SARS-CoV-2-forskning och finansiering. Vi diskuterar slutspelet och den globalistiska taktiken för pågående, obegränsad krigföring mot mänskligheten.

 

https://rumble.com/v102z8j-urgent-karen-kingston-next-bioweapon-release-hemorrhagic-fever-and-the-endg.html

 

 

 

 

 

 

PLANERAT ÖVERLAGT MORD

BEVIS FÖR YTTERLIGARE BIOVAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN

Dr. Yan säger att hennes underrättelsetjänst från Kina har visat att det finns bevis för att stödja Gain of Function-forskning om ytterligare biovapen, och hon kommer att fortsätta att tala emot dessa planer trots flera hot mot hennes liv.

https://rumble.com/vvwi7q-dr.-li-meng-yan-wuhan-whistleblower-claims-ccp-plan-to-release-hemorrhagic-.html

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under snart 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

 

Att skriva på namninsamling, sprid vidare i alla dina nätverk

SIGN THE PETITION: Stop the Genetic Engineering of Viruses! Shut Down All Biowarfare Labs Immediately!

Kräv ett omedelbart globalt förbud mot ”Biomedicinsk” och ”Bioförsvars”-forskning med funktionsvinster!

SE VIDEON OCH SKRIV PÅ

https://advocacy.organicconsumers.org/page/18957/petition/1?chain

 

VIDEON finns också här

https://www.youtube.com/watch?v=FFr5Zpzr_0Y&t=4s

 

 

Dr. Lee Merritt: Vi är i det fjärde stadiet av DNA-KRIGET mot mänskligheten

 Brighteon.TV-  värden Dr. Lee Merritt sa till Bob ”The Plumber” Sisson att mänskligheten befinner sig i det fjärde stadiet av DNA-kriget som involverar ”vaccinerna” mot Wuhan coronavirus (COVID-19).

”Vaccinerade” individer kan inte av vaccinera sig själva

https://citizens.news/608577.html

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK OM DE SK ”VACCINERNA” / BIOVAPEN & DÄRMED BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

Se videon publicerad 2022-03- 26 maskinöversättning, citat

‘COVID CRIMES’ / Richard M. Fleming MD vittnar under ed om att COVID-19 är ett biologiskt vapen / mars 2022

Intervju/vittnesmål av dr Richard Fleming, som svarar på frågor om COVID-19:s ursprung och dess (och andra material som innehåller det konstruerade spikproteinet, t.ex. ”vaccinerna”) karaktär av biologiska vapen.

https://odysee.com/FlemingCovidCrimes:53b36ebf5308d0bc81d957a17024cfa0dd2b7079?utm_source=getanewsletter&utm_campaign=cmp_2889916&utm_medium=email

 

 

 

SVERIGES REGERING HAR FÖRSKINGRAT ENORMA SKATTEMILJARDER UTIFRÅN BL.A. PCR TESTBEDRÄGERIET

Varför DEBATTERAS detta inte i Sveriges riksdag, alla riksdagsledamöter ska självklart ställas mot väggen och rannsakas!

 

 

Varför BESKYDDAR SVERIGES RIKSDAGS alla politiska partier och alla riksdagsledamöter det största och värsta BEDRÄGERIET i mänsklighetens historia?

 

Noteras särskilt; utifrån FAKTA & BEVIS existerade aldrig någon WHO PANDEMI eftersom PCR TESTET BEDRÄGERIET är grunden till WHO PANDEMIN, har DU annan uppfattning BEVISA den och vänd dig i största förtroende till advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team.

 

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

PCR TEST BEDRÄGERIET

https://odysee.com/@ScottishUnity:8/PCRdeception:c

 

 

 

FAKTA & BEVIS

99,67 % överlevde ombord Princess Diamond med många äldre och 99,98 % överlevde på USS Theodore Roosevelt.

 

Det var 99,94 % som överlevde den första InfluensaLika Infektionssäsongen i Sverige

Så denna ovetenskapliga inlåsning av oss alla har varit helt onödig och har skadat oss alla inklusive de över 70 års ålder som dött i onödan

 

Läs mer

https://kostkunskap.blogg.se/2022/april/har-vi-glomt-att-kroppens-immunforsvar-ar-enormt-duktigt.html

 

 

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION & UPPLYSNING FÖR ATT FÖRSTÅ HELHETEN AV PÅGÅENDE VANSINNE;

du kan själv ställa in svensk text till denna video, och se sedan alla videos i serien, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVER, MÅSTE SES, citat

Episode 1: What is the Deep State?

https://www.youtube.com/watch?v=cZQEtNh4ang

 

Du finner fortsättningen här

https://www.youtube.com/channel/UC-K2zCpLlUfMTwuITiRBSGw/videos

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN / BIOVAPEN KRIGET MOT MÄNSKLIGHETEN – STOPPA ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN OMEDELBART!

 

Advokat dr Reiner Fuellmich; ”DETTA FOLKMORD ÄR INGEN TILLFÄLLIGHET”

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.bitchute.com/video/SSRNPaWnYFiZ/

 

 

Advokat dr Reiner Fuellmich; ”Vaccinerna är utformade för att döda och avfolka planeten”

Se videointervjun och sprid vidare i alla dina nätverk.

https://rumble.com/vsaft1-reiner-fllmich-and-50-lawyers-the-vaccines-are-designed-to-kill-and-depopul.html

 

 

Bästa myndighetschef/riksåklagare Petra Lundh Åklagarmyndigheten i Sverige och anställda åklagare inom myndigheten, se videon med den världskände spetsspecialist sakkunnige opartiske, saklige med synnerligen högsta TROVÄRIDGHET och KOMPETENS DR DAVID E MARTIN, och sprid vidare i alla era nätverk, om ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN och därmed biovapen kriget mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

Dr. David Martin om biologiska vapen och sätt att åtala brottslingar

https://rumble.com/vztaav-dr.david-martin-about-biological-weapon-and-way-to-prosecute-criminals.html

 

 

 

”Död med COVID” är dödsrubriken för miljontals människor, trots att PCR-testerna resulterar i falskt positiva resultat i 97 procent av fallen.

 

Dog hundratals miljoner människor verkligen av, med eller av allt utom COVID-19, medan de fortfarande märktes som ”Död med COVID?” Om 97 procent av PCR-testerna säger att du har covid när du inte har det, så hade 97 av 100 personer som antingen ”dött med covid” eller ”dött av covid” egentligen inte covid alls. 

 

Så vad dog de av och varför?

LÄS MER

https://citizens.news/606170.html

 

 

 

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under snart 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

Dr. Lee Merritt: Vi är i det fjärde stadiet av DNA-KRIGET mot mänskligheten

 Brighteon.TV-  värden Dr. Lee Merritt sa till Bob ”The Plumber” Sisson att mänskligheten befinner sig i det fjärde stadiet av DNA-kriget som involverar ”vaccinerna” mot Wuhan coronavirus (COVID-19).

”Vaccinerade” individer kan inte av vaccinera sig själva

https://citizens.news/608577.html

 

 

 

Publicerat 2022-04-06, maskinöversättning, sprid vidare i alla dina nätverk denna video, citat

Dr Sucharit Bhakdi – ”Gud rädda oss!!!” – Världens regeringar mördar människor

Dr Sucharit Bhakdi anslöt sig till oss i ett känslosamt tal för att uppmana globala medborgare att ta en laglig ställning mot sina regeringar och hälsomyndigheter som tydligt driver en global avfolkningsagenda, som syftar till att massmörda sina medborgare.

https://rumble.com/vzwjp9-dr.-sucharit-bhakdi-global-depopulation-agenda-and-destruction-of-humanity.html

 

 

 

 

Påminner alla anställda inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE återigen om ex officio principen

Citat

Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

https://lagen.nu/begrepp/Ex_officio

 

 

 

OBS MYCKET VIKTIG INFORMATION OCH UPPLYSNING, läs hela artikeln

Se intervjun med Dr. Astrid Stuckelberger om WHO:s pandemic Treaty Issues

https://worldcouncilforhealth.org/news/2022/03/pandemic-treaty/45591/

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu