• Arkiv

Riksåklagare Petra Lundh: Varför BESKYDDAR riksåklagaren Petra Lundh synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar och tystnadskulturen, som är ett hot mot demokratin?

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

Följande är mottagare av denna skrivelse

 

 

 

Från: Jessica Seger <[email protected]>
Skickat: den 4 juli 2022 20:49

 

Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]e; [email protected]; [email protected]

 

Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; torbjörn sassersson <[email protected]>; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

Ämne: Varför BESKYDDAR riksåklagaren Petra Lundh synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar och tystnadskulturen, som är ett hot mot demokratin?

 

 

 

Kom särskilt ihåg tisdagen 5 juli 2022 i ALMEDALEN att riksåklagare och ytterst ansvarige myndighetschef Petra Lundh framträder i frukostseminarium 08.30-09.30 om att Ingen pratar – tystnadskulturen vid brott. Ett hot mot demokratin?

 

 

Uppenbart och fullt bevisbart är att densamma riksåklagaren Petra Lundh som synes beskyddar synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar som bl.a. grova uppsåtliga BEDRÄRIER, som du läser mera om i denna Word fil.

 

Läs denna artikel först. Publicerat bl.a. i Expressen om

Polisen utreder riksdagspolitikers misstänkta bedrägerier med adresser

RIKSDAGEN

Publicerad 14 jun 2022 kl 12.09

Förundersökning inleds efter SVT:s Uppdrag gransknings, UG:s, avslöjande om riksdagsledamöter som anklagats för att vara skrivna på felaktiga adresser och kvitterat ut ersättningar från riksdagen.

Brottsmisstanken gäller bedrägeri.

Beslutet om förundersökning togs på måndagseftermiddagen.

Det är polisens avdelning för särskilda utredningar, SU, som ska sköta utredningen.

– Det har kommit flera anmälningar från lite olika håll efter tv-programmet. Det är programmet som just nu utgör underlaget för förundersökningen, säger chefsåklagare Per Nichols vid Särskilda åklagarkammaren.

https://www.expressen.se/ekonomi/polisen-utreder-riksdagspolitikers-misstankta-bedragerier-med-adresser/

 

 

 

BEDRÄGERI 1

Vad som ”kommit till” oss, och alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och därmed varje enskild riksdagsledamot, som dessa är delgivna om, i massutskicken över tid, är BEDRÄGERI 1, och notoriskt faktum och erkänt sakförhållande är

 

-       att PCR TEST BEDRÄGERIET är fastställt i bl.a. 2 Portugisiska fastställande domar, som fastställt

-       att PCT TESTERNA är ovetenskapliga och inte tillförlitliga.

Inget av de politiska partierna i Sveriges riksdag och ingen av riksdagsledamöterna i Sveriges riksdag har bestridit ovanstående, trots att dessa haft möjligheten, alla dessa i Sveriges riksdag är delgivna dessa fakta i massutskicken över tid.

Trots detta erkända sakförhållande inom EU har inget av de politiska partierna i Sveriges riksdag, därmed ingen enskild riksdagsledamot, säkerställt offentlig debatt i Sveriges riksdag om PCR TEST BEDRÄGERIET gentemot nationen Sveriges Folk & Barn.  Effekten blir således att PCR TEST BEDRÄGERIET är allmänt känt och beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och därmed då också av varje enskild riksdagsledamot.

Erkänt sakförhållande är uppenbart att skattemedel utifrån enorma ekonomiska incitament används för att grovt uppsåtligt och planerat bedrägeri och borgat vägen för de sk ”vaccinerna”, som bevisligen skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt.  Därmed då också nationen Sveriges Folk & Barn.

Således konstateras att PCR TEST BEDRÄGERIET i Sverige mot nationen Sveriges Folk & Barn är det största bedrägeriet i Sveriges historia, och detta har finansierats med skattemedel. Noteras särskilt; att detta PCR TEST BEDRÄGERI är en del i den globalistiska agendan som får nationella konsekvenser då bl.a. i Sverige.

 

 

 

BEDRÄGERI 2

I Sverige har de sk ”vaccinerna” marknadsförts mot/till nationen Sveriges Folk & Barn som vanliga vaccin, grovt uppsåtligt och planerat utifrån enorma ekonomiska incitament, och också detta med skattemedel, och media är uppenbart involverade/medskyldiga och delaktiga i bägge bedrägerierna.

De sk ”vaccinerna” är bevisligen inga vanliga vaccin, de är toxiska genterapier och spikproteinerna är toxiska gifter som generellt och systematiskt förgiftar, skadar och dödar mänskligheten globalt och nationellt, i en globalistisk agenda, som i Sverige nationellt BESKYDDAS av Sverige regering, Sveriges riksdag och alla deras medlöpare.

För att nämna några av dessa medlöpare Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner/fd landsting, Åklagarmyndigheten i Sverige och SVT/ SR / TV 4 / RIKSMEDIA / TT TELEGRAMBYRÅ och uppenbart också beskyddas av fria alternativa internetmedia.

Alltså då utifrån att alla dessa ovan omnämnda får/delgives massutskicken och dessa uppenbara synnerligen värsta planerade BEDRÄGERIERNA i svensk historia mot nationen Sveriges Folk & Barn. Och fortfarande pågår och riksdagsledamöterna är inte ”uthängda” och ”drevade” offentligt utifrån dessa notoriska fakta, bevis och erkända sakförhållanden som bevisligen alla kan och kunnat läsa sig till bl.a. i massutskicken.

Massutskicken som under veckan som varit med tanke på/ mot och fokus på förestående ALMEDALSVECKAN.

Nu senast under veckan som varit, bara att läsa innantill vad som DELGIVITS och även specificerat till vilka e-postmottagare, noteras särskilt, att utöver dessa specificerade epostadresserna går 34 massutskick listor ut bl.a. då till Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och ytterst ansvarig riksåklagare Petra Lundh, Åklagarmyndigheten i Sverige och väldigt många flera inom Sverige och utanför Sverige.

Riksåklagaren Petra Lundh: Det största BEDRÄGERIET i världshistorien, PCR TEST BEDRÄGERIET är väl känt av riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige 2022 07 01

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/07/01/riksaklagaren-petra-lundh-det-storsta-bedrageriet-i-varldshistorien-pcr-test-bedrageriet-ar-val-kant-av-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-och-anstallda-inom-aklagarmyndigheten-i-sverige-3/

 

Riksåklagaren Petra Lundh: Det största BEDRÄGERIET i världshistorien, PCR TEST BEDRÄGERIET är väl känt av riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige 2022 06 29

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/29/riksaklagaren-petra-lundh-det-storsta-bedrageriet-i-varldshistorien-pcr-test-bedrageriet-ar-val-kant-av-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-och-anstallda-inom-aklagarmyndigheten-i-sverige-2/

 

Riksåklagaren Petra Lundh: Det största BEDRÄGERIET i världshistorien, PCR TEST BEDRÄGERIET är väl känt av riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige 2022 06 28

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/28/riksaklagaren-petra-lundh-det-storsta-bedrageriet-i-varldshistorien-pcr-test-bedrageriet-ar-val-kant-av-riksaklagaren-och-myndighetschefen-petra-lundh-och-anstallda-inom-aklagarmyndigheten-i-sverige/

 

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige med många fler DELGIVES information och upplysning om fullständig rättsosäker handläggning inom Åklagarmyndigheten i Sverige 2022 06 27

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/27/riksaklagare-och-myndighetschef-petra-lundh-och-dennes-anstallda-inom-aklagarmyndigheten-i-sverige-med-manga-fler-far-information-och-upplysning-om-fullstandig-rattsosaker-handlaggning-inom-aklagarmyn/

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Ass professor, läkare doktor Björn Hammarskjöld och Ulf Bittner har gjort många åklagaranmälningar om bl.a. PCR TEST BEDRÄGERIET till Åklagarmyndigheten i Sverige, och dessa läggs ned generellt och systematiskt, alltså läggs ner utan att förundersökning inleds och i fullständigt rättsosäkra beslut. Alltså beslut som inte är fullständigt motiverade, vilket är uppenbart grundlagsbrott, vilket påvisats och bevisats till ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, huvudkontoret, Stockholm, Åklagarmyndigheten i Sverige, utan åtgärd, tystnadskulturen råder fullt ut.

Allt fullt bevisbart, bl.a. redogjort för i massutskicken över tid, som är i laga ordning registrerat av registrator vid Socialdepartementet och registrator vid huvudkontoret för Åklagarmyndigheten i Stockholm.

 

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I STOCKHOLM ÄR I ALMEDALEN 2022

 

Träffa åklagare i Almedalen

På tisdag den 5 juli arrangerar Åklagarmyndigheten tre seminarier i Almedalen, men åklagare deltar också i andra arrangörers seminarier.

 

Arrangör Ämne Tid Åklagare
Åklagarmyndigheten  Tystnadskulturen 5 juli 8.30–9.30 RÅ Petra Lundh
Anna Svedin
Helene Gestrin
Åklagarmyndigheten  Krigsbrott 5 juli 10–10.45 Hanna Lemoine
Reena Devgun
Åklagarmyndigheten  Våldtäktsanmälningar 5 juli 11–11.45 Eva Johnsson
Helene Gestrin

https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/traffa-aklagare-i-almedalen/

 

 

Välkommen till våra seminarier i Almedalen

Allt du vill veta om krigsbrott, tystnadskultur och våldtäktsanmälningar. Tisdagen den 5 juli arrangerar Åklagarmyndigheten tre seminarier i Almedalen. Bland annat deltar riksåklagaren i en paneldebatt om tystnadskulturen vid brott.

Från kl. 8.30 tisdag den 5 juli i Bulhuset på Cramérgatan 2 i Visby kommer bland annat riksåklagaren, advokater, domare, krigsbrottsåklagare, civilsamhället, poliser, med flera samtala och diskutera ämnen som krigsbrott, tystnadskultur och våldtäktsanmälningar.

Program

8.30– 9.30 Frukostseminarium
Ingen pratar – tystnadskulturen vid brott. Ett hot mot demokratin?

10.00–10.45
Rwanda, Syrien och nu Ukraina – så utreder Sverige krigsbrott i andra länder.

11.00–11.45
Ökar antalet våldtäkter eller är det fler som anmäler?

Varmt välkommen till våra arrangemang!

https://www.aklagare.se/nyheter-press/aktuellt-pa-aklagarmyndigheten/almedalen-2022-allt-du-vill-veta-om-krigsbrott-tystnadskultur-och-valdtaktsanmalningar.-vi-medverkar-i-almedalsveckan/

 

Noteras särskilt om vad som delgivits i massutskicken under veckan som varit

Covid-19-injektionen är ett biovapen. Ett biovapen krig mot mänskligheten, ett planerat biovapen krig! Bevisa motsatsen om DU har en annan uppfattning!

Vänd dig i största förtroende med dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich, kontakt uppgifterna finner du i detta massutskick.

DEMOCIDE(du förstår mer efter att läst dagens massutskick, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

Bästa riksåklagare och ytterst ansvarige myndighetschef Petra Lundh och alla anställda åklagare inom Åklagarmyndigheten i Sverige, det finns spetsspecialist sakkunniga opartiska och sakliga med synnerligen högsta trovärdighet och kompetens, som ni såklart har tillgång till tack vare åberopad vittnesmål i alla åklagaranmälningar som gjorts av ass professor, läkare doktor Björn Hammarskjöld och Ulf Bittner.

 

 

 

 

Advokat dr Reiner Fuellmich och dennes kontakter över hela världen, som åberopats som vittnen i många åklagaranmälningar, som DELGIVITS om i tidigare massutskick och i tidigare ÅKLAGARANMÄLNINGAR.

 

Alltså som bevisligen är gjorda, men lagts ner utan förundersökning, i fullständigt rättsosäkra beslut, vilket är erkända sakförhållanden, som inte motbevisats av Åklagarmyndigheten i Sverige i laga ordning, eftersom det undanhållits BESLUT, som begärts, för att i förvaltningsdomstol prövas fullständigt rättssäker.

 

Det är nämligen allmänt känt och erkänt sakförhållande

 

 • att ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE är en myndighet och därmed inte är en domstol

 

 

 

En av de världskända sakkunniga som avlämnat vittnes mål till advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team är dr David E Martin, du kommer få DELGIVIT i detta massutskick ytterligare fakta i dagens massutskick från dr David E Martin, läs artikeln och se videon bästa anställda Petra Lundh och alla åklagare anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige. Och sprid vidare i alla era nätverk.

Ni förstår strax varför!

 

 ”VACCINERNA” / BIOVAPEN SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN, ERKÄNT SAKFÖRHÅLLANDE SOM INTE MOTBEVISATS AV NÅGON INOM STATEN SVERIGE, TROTS ATT MÖJLIGHET FUNNITS OCH FINNS!!!

 

”FAKTUM ÄR ATT INJEKTIONERNA ÄR HANDLING AV BIOVAPEN OCH BIOTERRORISM”

 

 

 

Bevisbördan att bevisa det motsatta åvilar Sveriges regering, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och därmed Sveriges riksdags alla politiska partier och deras medlöpare och beskyddare, bl.a. Åklagarmyndigheten i Sverige.

 

Publicerat 2022-06-28 Mycket viktig intervju, se videointervjun med den spetsspecialist sakkunnige opartiske, saklige och synnerligen kompetente och trovärdige världskände dr David E Martin, läs hela artikeln och sprid vidare, maskinöversättning, citat

700 miljoner världen över kommer att dö från CV19 Vax år 2028 – Dr. David Martin

 Dr. David Martin har ett djupt CV inom medicinsk vetenskap och investeringar. Dr Martin driver också ett företag (M·CAM International) som finansierar banbrytande innovation över hela världen.

Han är också en av nyckelpersonerna som söker rättvisa i stämningar som stämmer medicinska företag och den federala regeringen som är involverad i att leverera de så kallade ”vaccinerna” för CV19.

Enkelt uttryckt, enligt Dr. Martin, är CV19-”vaccinerna” biovapen.

Big Pharma och regeringen visste det och visste också att det skulle orsaka massiva dödsfall och permanenta skador. Dr Martin säger:

”Det kommer att bli mycket värre. . . . Det är inte ett ”vaccin” mot Corona virus.  Det är en spikproteininstruktion för att få människokroppen att producera ett toxin. . . . 

Faktum är att injektionerna är en handling av biovapen och bioterrorism.

De är inte en folkhälsoåtgärd. Fakta är mycket enkla.

Detta var överlagt. . . . Detta var en kampanj av inhemsk terror för att få allmänheten att acceptera den universella vaccinplattformen med hjälp av ett känt biologiskt vapen. Det är deras egna ord och inte min tolkning.”

Hur många kommer att dö av CV19-biovapnen?

Dr. Martin säger,

”Som egen uppskattning letar de efter 700 miljoner människor globalt, och det skulle sätta USA:s deltagande i den injicerade befolkningen till 75 miljoner till 100 miljoner människor. . . . 

 

Det finns många anledningar till varför de hoppas att det kommer att vara mellan nu och 2028 eftersom det finns ett litet problem med illikviditeten i programmen Social Security, Medicare och Medicaid. Så ju färre mottagare av Social Security, Medicare och Medicaid, desto bättre.

 

Inte överraskande var rekommendationen att personer över 65 år var de första som fick injicering.”

Dr. Martin tror att de katastrofala effekterna av CV19-injektionerna snart kommer att drabba den medicinska industrin. Dr. Martin förklarar,

”Den smutsiga hemligheten är . . . det finns många piloter som har problem med mikrokärl och koagulering, och det håller dem borta från cockpiten, vilket är ett bra ställe att inte ha dem om de ska kasta en propp för en stroke eller en hjärtattack.

Problemet är att vi kommer att se exakt samma fenomen inom hälso- och sjukvårdsbranschen och i mycket större skala.

Så vi har nu, tillsammans med det faktiska problemet. . . av människor som blir sjuka och människor som dör, har vi faktiskt det som riktar sig till sjukvårdsindustrin stort.

Vilket innebär att vi kommer att ha sjuksköterskor och läkare som kommer att vara bland de sjuka och döda. Det betyder också att de sjuka och döende inte heller kommer att få vård.”

 

Dr. Martin och hans grupp stämmer alla från president Biden tillsammans med FDA, CDC, Pfizer, Moderna och många andra för dödsfallen och skadorna från CV19-biovapnen som bedrägligt utpekats som ”vacciner”.  

Nästa stora rättegång är den 6 juli 2022, i federal domstol i Utah.

 

Dr. Martin hävdar att ”det här är mycket värre” än Nürnbergrättegångarna mot nazister efter andra världskriget och tillägger:

Detta är organiserad brottslighet. . . . De har gömt sig bakom immunitetsskölden som fritar dem från produktansvar genom att namnge leveransen av ett biovapen – ett vaccinationsprogram. . . .

Detta är faktiskt en kriminell handling. Detta är ett inhemsk terrordåd och det är ett antitrustbrott. Det här är utpressning. Det här är gammaldags utpressning, och det är inte annorlunda än pöbeln på 1920-talet.

 

 

Detta är gammaldags utpressning för personlig vinning och vinst på bekostnad av människoliv.

Du måste kalla det vad det är, och det är organiserad brottslighet.

Jag skulle säga att nazisterna var bättre än de som gör det här. . . .

Den verkliga frågan är varför amerikanska medborgare utvecklade ett vapen för att döda amerikaner och fick betalt för att göra det?

Det är en moraliskt upprörande fråga, och tyvärr är det nästan ingen som ställer den.”

Det finns mycket mer i intervjun på 1 timme och 3 minuter.

SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://usawatchdog.com/up-to-700-million-worldwide-will-die-from-cv19-vax-by-2028-dr-david-martin/

 

 

Den tyske advokaten Reiner Füllmich: COVID-19- ”vacciner” var avsedda för experiment på människor

2022-06-29 Läs hela artikeln, se videointervjun, och sprid vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

German lawyer Reiner Füllmich: COVID-19 ”vaccines” were designed to experiment on the human race

 Maskinöversättning

 

Advokaterna sa att när man tittar på de tillgängliga bevisen verkar det huvudsakliga målet med injektionerna vara global avfolkning.

 

Füllmich sade också att advokaterna, som förbereder en internationell stämning mot Pfizer, inte längre tvivlar på att förgiftning och massmord genom ”vaccinerna” avsiktligt begås mot människor.

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEOINTERVJUN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

https://citizens.news/633439.html

Bästa riksåklagare och ytterst ansvarige myndighetschef Petra Lundh och alla anställda åklagare inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE.

 

Ingår det enligt gällande lag i Sverige att ni ska BESKYDDA den globalistiska och nationella kriminella maffian och deras BEDRÄGERI verksamhet, som uppenbart beskyddas utifrån enorma ekonomiska incitament, och därtill grovt uppsåtligt och planerat har marknadsförts synnerligen PLANERAT BEDRÄGLIGT som vanliga vaccin mot nationen Sveriges FOLK & BARN?

 

Du/ni förstår mera efter att läst dagens massutskick, och tidigare massutskick, som delgivits er alla.

UNDER ALMEDALS VECKAN KAN & SKA SÅKLART DEN ANSTÄLLDE RIKSÅKLAGAREN & YTTERST ANSVARIGE MYNDIGHETSCHEFEN PETRA LUNDH REDOVISA SVARET PÅ FRÅGESTÄLLNINGEN

 MED EXPERIMENTELL GENTERAPI MOT COVID det största bedrägeriet i mänsklighetens och nationen Sveriges historia

 Noteras särskilt att i Sverige har denna experimentella genterapi marknadsförts som vanliga vaccin, de sk ” vaccinerna” är bevisligen inga vanliga vaccin, således DET STÖRSTA BEDRÄGERIET mot nationen Sveriges FOLK & BARN i svensk historia, och ingen kan BEVISA DET MOTSATTA!!

 

Om DÖDAR ”VACCINERNA” / BIOVAPEN och om DEN KRIMINELLA MAFFIAN den kriminella vaccin / läkemedelsindustrin, en global och nationell yrkesverksamhet inom skolmedicinen  som skadar och dödar systematiskt och generellt med sk ”mediciner” och sk ”vacciner”.

 

Alltså om DEN KRIMINELLA MAFFIAN som i SVERIGE BESKYDDAS  av Sveriges Regering, Sveriges Riksdags alla riksdagsledamöter, och därmed av Sveriges riksdags alla politiska partier. Därtill beskyddas uppenbart DEN KRIMINELLA MAFFIAN av Åklagarmyndigheten i Sverige.

 Motsatsen har inte bevisats av varken Sveriges Regering, Sveriges Riksdag eller Åklagarmyndigheten i Sverige, trots att dessa haft den möjligheten över tid.

 

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN / BIOVAPEN KRIGET SOM DÖDAR MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

NOTERAS SÄRSKILT

Historiskt har VAERS visat sig rapportera endast 1% av faktiska vaccinbiverkningar

 

Beakta detta särskilt när DU läser artikeln här nedan publicerad 2022-06-29

 

 

MED EXPERIMENTELL GENTERAPI MOT COVID det största bedrägeriet i mänsklighetens och nationen Sveriges historia

Publicerat 2022-06-29 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln läs hela och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

29 031 Covid-19-vaccindödsfall, 240 022 allvarliga skador rapporterade till VAERS, eftersom CDC medger att systemet inte övervakar säkerhetssignaler

 

Varje fredag publicerar VAERS rapporter om vaccinskador som mottagits från ett angivet datum. Rapporter som lämnas till VAERS kräver ytterligare utredning innan ett orsakssamband kan bekräftas.

 

Historiskt har VAERS visat sig rapportera endast 1% av faktiska vaccinbiverkningar .

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.globalresearch.ca/29031-deaths-240022-serious-injuries-reported-vaers-cdc-admits-not-monitoring-system-safety-signals/5784588

 

 

MED EXPERIMENTELL GENTERAPI MOT COVID det största bedrägeriet i mänsklighetens och nationen Sveriges historia

Publicerat 2022-06-27 maskinöversättning, läs hela artikeln, sprid vidare, citerar lösryckta delar ur artikeln, citat

 

Mer än 750 000 döda, 30 miljoner skadade på grund av Covid Vax

USA:s federala organ som ansvarar för landets hälso- och sjukvårdspolitik fortsätter att blunda för det förödande antalet dödsfall och skador som är förknippade med experimentell genterapi mot Covid, aka Covid- ”vacciner”.

 

Alla allvarliga reaktioner av injektionerna förklaras ”sällsynta”. Steve Kirsch, kalifornisk teknikentreprenör och grundare av Vaccine Safety Research Foundation (VSRF), har uppskattat att injektionern har gjort att så många som fem miljoner amerikaner inte kan arbeta, 30 miljoner skadade och mer än 750 000 döda, den 24 juni, 2022.

 

Enligt den senaste undersökningen gjord av Pollfish på uppdrag av VSRF är ”vaccinerna” förknippade med ett mycket stort antal biverkningar, inklusive dödliga och livsförändrande.

 

Det betyder att ”vaccinationerna” bör avbrytas omedelbart.

Även det stora antalet biverkningar som potentiellt är kopplade till ”vaccinerna” är långt mer än tillräckligt för att beslutsfattarna ska stoppa kampanjen tills en grundlig utredning är gjord, enligt den senaste rapporten från World Council for Health.

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://thenewamerican.com/survey-more-than-750000-dead-30-million-injured-because-of-covid-vax/

 

 

 

PÅMINNELSE TILL ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE SKA SÅKLART MYCKET NOGSAMT TA TILL SIG FAKTA & BEVIS SOM DELGIVES I MASSUTSKICKEN

 

Påminner alla anställda inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE återigen om ex officio principen

Citat

Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

https://lagen.nu/begrepp/Ex_officio

 

 

 

Om tystnads och BESKYDDAR KULTUREN fortsätter inom Åklagarmyndigheten i Sverige, under ledning av ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, är det uppenbart som synes så

 • att riksåklagaren och myndighetschefen den anställde Petra Lundh och anställda åklagare inom Åklagarmyndigheten i Sverige är del i/av den GLOBALISTISKA AGENDAN som delgives om i dagens massutskick till Åklagarmyndigheten i Sverige och deras medlöpare i den GLOBALISTISKA AGENDAN!

 

Bevis bördan åvilar den anställde Petra Lundh att bevisa det motsatta, och det finns inget bättre forum för det än i ALMEDALS VECKAN!

 

 

Med eller mot Globalisternas Agenda?

Bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och alla anställda åklagare inom Åklagarmyndigheten i Sverige

Rannsakningens tid är här och nu, är ni alla inom Åklagarmyndigheten i Sverige en del av Globalisternas Agenda?

 

 Alltså vad som uppenbart  DELGIVES er i dagens massutskick och DELGIVITS er, och väldigt många flera medlöpare, i tidigare massutskick. Alltså nationen Sveriges Folk och Barn, skattebetalarna, era UPPDRAGSGIVARE är såklart berättigade till svaret på denna mycket viktiga frågeställning.

Med eller mot Globalisternas Agenda?

ALMEDALS VECKAN DÄR RIKSÅKLAGAREN PETRA LUNDH HAR ATT BEKÄNNA FÄRG

Är det något som ska upp på agendan och dagordningen i ALMEDALS VECKAN bästa riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh så är det uppenbart den GLOBALISKSA AGENDA mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

Alltså en globalistisk agenda som systematiskt och generellt skadar och DÖDAR MÄNSKLIGHETEN inom yrkesverksamheten i skolmedicinen globalt och nationellt.

 

 

 

Med eller mot Globalisternas Agenda?

GROVT UPPSÅTLIGT PLANERAT DET STÖRSTA & VÄRSTA BEDRÄGERIET I MÄNSKLIGHETENS HISTORIA

Alltså då med sk ”mediciner” och sk ”vaccinerna”, som utifrån enorma ekonomiska incitament planerat, uppsåt finnes således, GROVT UPPSÅTLIGT PLANERAT DET STÖRSTA & VÄRSTA BEDRÄGERIET i mänskligheten och nationen Sveriges historia, mot nationen Sveriges Folk, Barn, skattebetalarna, väljarna, dvs. finansierat av UPPDRAGSGIVARNA inbetalda skattemedel.

 

Med eller mot Globalisternas Agenda?

 

PLANERAT ÖVERLAG MORD UTIFRÅN ENORMA EKONOMISKA INCITAMENT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

DESSA SK ”VACCINERNA” / BIOVAPEN HAR I SVERIGE GROVT UPPSÅTLIGT OCH PLANERAT MARKNADSFÖRTS SOM VANLIGA VACCIN

Dessa sk ”vaccinerna” har i Sverige grovt uppsåtligt och PLANERAT marknadsförts som vanliga vaccin, vilka dessa sk ”vaccinerna” bevisligen inte är, vilket bevisats i tidigare väldigt många massutskick.

Med eller mot Globalisternas Agenda?

PCR TEST BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD

Detsamma gäller såklart i fråga om PCR BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och som därmed får effekten PLANERAT ÖVERLAGT MORD med de sk ”vaccinerna”, i bägge delarna utifrån enorma ekonomiska incitament, som skattebetalarna, er uppdragsgivare, säkerställt kommit MEDLÖPARNA och dessa som uppenbart är medlöparnas följeslagare, kom särskilt ihåg Nürnberg rättegångarna!

 

 

Med eller mot Globalisternas Agenda?

KOM SÄRSKILT IHÅG

 

Att i Portugisisk domstol, alltså inom EU, har 2 FASTSTÄLLANDE DOMAR fastställt PCR TEST BEDRÄGERIET, dvs. i 2 fastställande domar fastslagits att dessa PCR TEST är ovetenskapliga och inte tillförlitliga, som tidigare delgivits om i massutskicken, som är i laga ordning registrerat av registrator inom bl.a. Socialdepartementet och Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontor i Stockholm.

 

 

 

EFFEKTEN BLIR ATT ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE OCH YTTERST ANSVARIGE RIKSÅKLAGARE & MYNDIGHETSCHEF PETRA LUNDH BESKYDDAR KRIMINELL VERKSAMHET, DET PLANERADE PCR TESTBEDRÄGERIET

Med eller mot Globalisternas Agenda?

Bevisbördan

 

 • att bevisa det motsatta ägs av ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh, och det bör vara i synnerligen största och högsta FOKUS i ALMEDALEN för den ytterst ansvarige anställde Petra Lundh.

 

 

90 % av världens befolkning kommer att dö – Globalisternas Agenda

 

 

Med eller mot Globalisternas Agenda?

NU FÅR DET VARA NOG; DÖDAR ”VACCINERNA” / BIOVAPEN och därmed biovapen kriget mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN ska STOPPAS OMEDELBART

 

 

Med eller mot Globalisternas Agenda?

Sveriges regering, Sveriges riksdag, alla riksdagsledamöterna och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och deras medlöpare ska tvingas att bekänna färg gentemot nationen Sveriges FOLK & BARN. Därtill då såklart Åklagarmyndigheten i Sverige, och där särskilt ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh.

 

 

Med eller mot Globalisternas Agenda?

RANNSAKNINGENS TID ÄR HÄR OCH NU

Rannsakningen tid är här och nu, det finns ingen återvändo, ansvar ska utkrävas utifrån PCR TEST BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera utifrån de sk ”vaccinerna”/ biovapen, som i ett biovapenkrig systematiskt generellt skadar och DÖDAR i yrkesverksamhet inom skolmedicinen mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

 

 

Globalisternas Agenda

Kom särskilt ihåg Nürnberg rättegångarna!

Kom särskilt ihåg att nazisterna som bara följde order också var DELAKTIGA/ MEDSKYLDIGA och dömdes till döden i Nürnberg rättegångarna!

Med eller mot Globalisternas Agenda?

90 % av världens befolkning kommer att dö – Globalisternas Agenda

MÅSTES SES & SPRIDAS VIDARE!!!

2022-06-21 Sanningen och verkligheten kommer alltid fram, se denna videointervju och sprid den vidare i alla dina nätverk, för detta är enormt viktigt och allmänbildande om MAFFIAN den kriminella ”vaccin” / läkemedelsindustrin och deras MEDLÖPARE.

 

MEDLÖPARNA som uppenbart BESKYDDAR MAFFIAN och den skadar och DÖDAR VERKSAMHET som bedrivs mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN.

 

Du förstår verkligheten när DU sett denna mycket viktiga och ALLMÄNBILDANDE videointervjun, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

Dr. Rima Laibow – DEVASTATING! 90% of the Global Population Will Die – Globalist Agenda

Maskinöversättning

 

Dr Rima Laibow är den läkare som 2009 avslöjade Alex Jones och Jesse Ventura att det skulle bli en framtida pandemi där globalisterna skulle avfolka världen med 90 % genom ”vacciner”.

 

I den här intervjun delar hon den förödande verkligheten med oss om hur detta kommer att uppnås om vi fortsätter att gå den här vägen, att det kanske redan är för sent för många och vad mer de har planerat för mänskligheten baserat på hennes information och forskning.

 

Originalfilmen av Dr. Rima som avslöjar sin historia kan hittas via denna länk:

 

https://zeeemedia.com/interview/conspiracy-theory-doctor-exposed-globalist-plan-for-un-directed-depopulation/

 

Dr Rimas webbplats och podcast finns här:

http://www.opensourcetruth.com/

http://www.opensourcetruth.com/ost-podcast/

https://rumble.com/c/c-905913

 

SE DENNA MYCKET VIKTIGA VIDEOINTERVJU OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://rumble.com/v197ohr-dr.-rima-laibow-devastating-90-of-the-global-population-will-die-globalist-.html

 

 

2022-07-01

Delgivning om DELAKTIGHET och meddelat ansvar i PCR TEST BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera,

alltså bl.a. med de sk ”vaccinerna” och de sk ”medicinerna”,

till Sveriges riksdags alla politiska partier och därmed till Sveriges riksdags alla enskilda riksdagsledamöter och deras medlöpare

 

Medlöparna innefattar bl.a. Sveriges Regering, Socialdepartementet, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Sveriges Kommuner och Regioner, Sveriges alla 21 Regioner/fd landsting, anställda tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner och Åklagarmyndigheten i Sverige

 

Därtill medlöparna inom SVT / SR / TV4 / RIKSMEDIA / TT TELEGRAMBYRÅ och stora delar av fria alternativa internetmedia, som uppenbart bevisligen inte har avslöjat och ”drevat” och ”hängt ut” t.ex. Sveriges riksdags alla riksdags ledamöter.

 

 

Alltså då om varför DEBATTEN om bl.a. PCR BEDRÄGERIET undanhållits och underlåtits av SVERIGES RIKSDAG gentemot nationen Sveriges Folk & Barn, och därmed har alla enskilda riksdagsledamöter beskyddat detta fullständiga pågående vansinne, som bl.a. delges om i dagens massutskick och delgivits i tidigare massutskick.

 

Bästa riksåklagare och ytterst ansvarige Petra Lundh, huvudkontoret, Stockholm, och alla anställda åklagare i Sverige inom Åklagarmyndigheten i Sverige

Generellt och systematiskt har Åklagarmyndigheten i Sverige beskyddat PCR BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN / PLANERAT ÖVERLAGT MORD med de sk ”vaccinerna” / biovapen, som generellt och systematiskt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, vilket delgivits Åklagarmyndigheten i Sverige i väldigt många massutskick, och delgives återigen.

 

Det finns enormt många brottsmisstänkta inom ramen för vad Brottsbalken ger vid handen.

 

Bl.a. Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, som också delgivits om delaktighet och meddelat ansvar i PCR TEST BEDRÄGERIET med mera, i massutskicken, och återigen delgives detsamma i dagens massutskick.

 

Därtill har ass professor och läkaren doktor Björn Hammarskjöld och Ulf Bittner gjort många åklagaranmälningar, som redovisats i massutskicken, och därmed också delgivits till Sveriges riksdag med flera medlöpare i Corona bedrägerit/ PCR TEST BEDRÄGERIT med mera.

 

Allt är i laga ordning registrerat hos Socialdepartementets registratur och dessutom registrerat av registrator hos Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret i Stockholm, och därmed delgivits till ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh.

 

 Men Uppdrag Granskning, som också delgives dessa massutskick, har inte granskat det största och värsta BEDRÄGERIET mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, alltså nämligen PCR BEDRÄGERIET/ BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN, PLANERAT ÖVERLAGT MORD med mera.

 

Bevisat är sedan tidigare i massutskicken

Att det finns inom EU 2 st. fastställande domar, i Portugisisk domstol, som fastställt att PCR TESTERNA är ett bedrägeri, dvs. är fullständigt ovetenskapliga och inte alls tillförlitliga.

 

Alltså detta har delgivits Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, Uppdrag Granskning, Åklagarmyndigheten i Sverige, SVT/SR/TV4/RIKSMEDIA/ TT TELEGRAMBYÅ med väldigt många flera i Sverige och utomland som får dessa massutskicken.

 

FÖRUNDERSÖKNING UNDANHÅLLS OCH UNDERSLÅTS

Alltså ingen förundersökning har inletts inom Åklagarmyndigheten i Sverige och ingen granskning eller rapportering har utförts av media i Sverige.

 

Noteras särskilt; vilket är fullt ut bevisbart, i dagens och tidigare massutskick DELGIVES om följande;

PÅMINNELSE TILL ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE

ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE SKA SÅKLART MYCKET NOGSAMT TA TILL SIG FAKTA & BEVIS SOM DELGIVES I MASSUTSKICKEN

 

 

Påminner alla anställda inom ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE återigen om ex officio principen

Citat

Ex officio

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

https://lagen.nu/begrepp/Ex_officio

 

 

Så vem ska granska ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE och ytterst ansvarige riksåklagare och myndighetschefen Petra Lundh och dennes anställa åklagare inom Åklagarmyndigheten i Sverige utifrån

 

 • att dessa underlåtit och undanhållit nationen Sveriges Folk & Barn
 • att inleda förundersökningar utifrån fakta och bevis som bevisligen delgivits Åklagarmyndigheten i Sverige?

 

Noteras särskilt

 • att den världskände advokaten dr Reiner Fuellmich och dennes kontakter som avgivit vittnesmål i Corona Investigative Committee har åberopats som vittnen, dels i ÅKLAGARANMÄLNINGARNA och dels i massutskicken.

 

Därtill har advokaten dr Reiner Fuellmich med flera säkerställt bevis och fakta som redovisats i GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION, och det är vittnes mål som såklart Åklagarmyndigheten i Sverige opartiskt, sakligt och objektivt då har

 • att införliva i en fullständigt rättssäker FÖRUNDERSÖKNING, annat bör betraktas som landsförräderi och högförräderi mot UPPDRAGSGIVARNA nationen Sveriges Folk & Barn, och såklart skattebetalarna i Sverige.

 

 

Att Åklagarmyndigheten i Sverige har BESKYDDAT synnerligen mycket allvarliga BROTTMISSTANKAR

och underlåtit och undanhållit nationen Sveriges Folk & Barn och skattebetalarna rannsakning av ytterst synnerligen mycket allvarliga brottsmisstankar, och underlåtit och undanhållit

 • att FÖRUNDERSÖKNINGAR inledes är synnerligen mycket allvarligt och anmärkningsvärt.

 

 

Än mer synnerligen mycket anmärkningsvärt är

 • att de anställda och ytterst ansvarige riksåklagaren och myndighetschefen Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige fullständigt rättsosäkert undanhållit och underlåtit, alltså i rättssäker, opartisk, saklig och objektiv handläggning undanhållit och underlåtit
 • att tillämpa svensk grundlag Regeringsformen och vad som ges vid handen i överstående över svensk grundlag EURS/ Rättighetsstadgan, en rättsakt i Lissabonfördraget, som gäller som svensk direktverkande lag.

 

Och därtill undanhållit och underlåtit EU-domstolens och Europa domstolen för mänskliga rättigheters prejudicerande domar.

 

 

 

Riksåklagare och myndighetschef Petra Lundh och dennes anställda inom Åklagarmyndigheten i Sverige äger bevisbördan utifrån

 • att rättighetsbärarna är rättighetsbärare av rättigheterna i Rättighetsstadgan/ EURS
 • att bevisa det motsatta, inskränkaren, Åklagarmyndigheten i Sverige, av rättigheterna äger bevisbördan

 

 

Rättighetsstadgan finner DU här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/22/rattighetsstadgan-en-rattsakt-i-lissabonfordraget/

 

 

Europeiska Konventionen för Mänskliga Rättigheter finner Du här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/06/22/europeiska-konventionen-for-manskliga-rattigheter/

 

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under ca 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN i ett biovapenkrig mot mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Notera särskilt följande

HÖGFÖRRÄDERI AV LANDSFÖRRÄDARNA MOT NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

Citat

 

Högförräderi är enligt nu gällande svensk rätt brott mot rikets säkerhet i syfte att lägga landet under främmande välde. Förräderibrott kan falla under brott mot Tryckfrihetsförordningen.

 

I Sverige styrs straffet av 19 kapitlet 1 § brottsbalken:

Den som, med uppsåt att riket eller del därav skall, med våldsamma eller eljest lagstridiga medel eller med utländskt bistånd, läggas under främmande makt eller bringas i beroende av sådan makt eller att del av riket skall sålunda lösryckas, företager handling som innebär fara för uppsåtets förverkligande, dömes för högförräderi till fängelse i tio år eller på livstid eller, om faran var ringa, i lägst fyra och högst tio år.

 

I svenska strafflagen förekom inte uttrycket högförräderi, men vad 8 kapitlet l § stadgade om ”förräderi” motsvarar i stort sett andra lagars högförräderibestämmelser. Straffet var (till 1921) dödsstraff eller straffarbete på livstid. Var faran ringa, nedsattes dock detta straff till straffarbete i sex till tio år. Krigsförräderi har fram till 1973 haft dödsstraff som möjlig påföljd under krigstid, men har aldrig tillämpats. Därefter är alla dödsstraff förbjudna i Regeringsformen.

 

Numera är straffet i Sverige fängelse på mellan 10 och 18 år (eller på livstid). Vid ringa fara är straffet fängelse i mellan 4 och 10 år.[1]

 

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%B6gf%C3%B6rr%C3%A4deri

 

 

 

Landsförräderi mot nationen Sveriges FOLK & BARN

 

Citat

Den som, då riket är i krig,

1. hindrar, missleder eller förråder dem som är verksamma för rikets försvar eller förleder dem till myteri, trolöshet eller modlöshet,

2. förråder, förstör eller skadar egendom som är av betydelse för totalförsvaret,

3. åt fienden anskaffar krigsfolk, egendom eller tjänster, eller

4. begår annan liknande förrädisk gärning,

skall, om gärningen är ägnad att medföra avsevärt men för totalförsvaret eller innefattar avsevärt bistånd åt fienden, dömas för landsförräderi till fängelse på viss tid, lägst fyra och högst tio år, eller på livstid.

– 22 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)

 

Läs mer

https://sv.wikipedia.org/wiki/Landsf%C3%B6rr%C3%A4deri

2022-06-21

Nu faan får det vara nog – Knapptryckarlåten, av läkaren doktor Mikael Nordfors

SE VIDEON, LYSSNA, LÄS UNDERTEXTEN, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=eRDsoy7qi3c

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

 

Läs denna mycket viktiga artikel och sprid den vidare i alla dina nätverk, citerar lösryckta delar, maskinöversättning, citat

COVID-19-pandemin var aldrig vad de hävdade, men ”vaccin” pandemin är VERKLIG

 

Wuhan-coronaviruset (COVID-19) orsakade aldrig en pandemi. Men de så kallade vaccinerna som skapats för att svara på COVID-19 gjorde det.

 

Detta enligt Dr Reiner Fuellmich, en tysk rättegångsadvokat som framgångsrikt har vunnit mål mot megabolag. I sitt hemland leder Fuellmich den extra parlamentariska Corona Investigative Committee, en organisation som ligger i spetsen för att kämpa mot covid-19-restriktioner och vaccinationer  och som arbetar för att få till en Nürnberg-liknande rättegång mot de nationer och företag som har begått brott mot mänskligheten under pandemisk. (Relaterat: Chockerande rapport tyder på att COVID-19-vaccin har orsakat miljontals dödsfall över hela världen .)

 

 

Han tillade att den verkliga pandemin är de hälsokomplikationer som orsakas av covid-19-vaccinerna . ”Ingenting som vi ser är verkligt förutom den skada som vaccinerna – de så kallade vaccinerna – framkallar.”

 

 

Fuellmich leder kampen för att hålla anstiftare av pandemi ansvariga

Fuellmich leder också en organisation som heter People’s Court of Public Opinion. Den här gruppen har publicerat flera rapporter som beskriver de många kränkningar av mänskliga rättigheter som politiker, forskare och företagsledare runt om i världen tillfogade under covid-19-pandemin.

 

Under en offentlig utfrågning i februari, som sammankallades för att stimulera allmänhetens stöd för att väcka rättsliga mål mot de viktigaste kriminella enheterna och organisationerna, utvecklade Fuellmich i detalj hur pandemin orsakad av coronaviruset utformades .

 

”För det första finns det ingen corona-pandemi, utan bara ett PCR-test ”plandemi” som drivs av en utarbetad psykologisk operation utformad för att skapa ett konstant tillstånd av panik bland världens befolkning,” förklarade han. ”Den här agendan har varit planerad länge.”

 

Fuellmich hänvisar till polymeraskedjereaktionstester som allmänt krediteras som det mest exakta sättet som människor kan ta reda på om de har covid-19 eller inte. Men som Ben Armstrong noterade under sitt program, ”The Ben Armstrong Show”, var testerna felaktiga från första början.

 

 

De flesta som testade positivt fick veta att de var asymtomatiska fall. Men, som Armstrong noterade, i verkligheten var de alla falska positiva.

 

”Du vet att det är en bluff. Det finns inget sådant”, sa han. ”Om du är asymtomatisk betyder det att du inte är sjuk. [Du kan inte] infektera andra människor medan du har noll symtom. Nej, det händer inte. Om du är sjuk och du är smittsam där du kan smitta andra människor, kommer du alltid att ha symtom. Det kommer att finnas symptom på det.”

 

Fuellmich noterade att de konspiratörer som var ansvariga för pandemin också var avgörande för att främja användningen av ”dödliga experimentinjektioner” och för att demonisera och avfärda användningen av effektiva behandlingar som vitamin C och D och zinkregimer, ivermektin och hydroxiklorokin.

 

Slutmålet för pandemin, enligt Fuellmich, är att upprätta en en världsregering som använder en gemensam valuta.

 

”Detta involverar befolkningskontroll som, enligt deras uppfattning, kräver både en massiv minskning av befolkningen och manipulering av DNA från den återstående populationen med hjälp av experimentella mRNA-injektioner,” sa Fuellmich.

 

Se det här avsnittet av ”The Ben Armstrong Show” från  New American när programledaren Ben Armstrong berättar om hur covid-19-vaccinerna orsakade den verkliga pandemin .

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEON, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://citizens.news/623695.html

 

 

 

Covid-19-injektionen är ett biovapen.

NOTERAS SÄRSKILT

Har du annan uppfattning vänd dig med största förtroende och dina BEVIS till advokat dr Reiner Fuellmich och därmed alla de spetsspecialist sakkunniga från hela världen som har KOMPETENS som inte existerar i Sverige, och är synnerligen högst TROVÄRDIGA, opartiska, sakliga och objektiva, som värnar om mänskligheten och nationen Sveriges FOLK & BARN

 

 

Läs mer om GRAND JURY THE COURT OF PUBLIC OPINION

Pressmeddelande Förhandlingar med den stora juryn

https://grand-jury.net/Media%20Release%20Grand%20Jury%20Proceeding%2002-05-2022.pdf

 

LÄS MER

https://www.grand-jury.net/

 

Läs mer om advokat dr Reiner Fuellmich och dennes team i Corona Investigative Committee

https://corona-ausschuss.de/en/

 

Se videos som under ca 2 års tid publicerats och delger om den kompetens som inhämtats till Corona Investigative Committee

https://odysee.com/@Corona-Investigative-Committee:5

 

 

 

GLAD OCH TREVLIG FORTSÄTTNING PÅ DEN SVENSKA SKÖNA VARMA SOMMAREN TILL ALLA GODA MEDMÄNNISKOR

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu