• Arkiv

DNA:t kommer att kunna kontrollera din kropp och själ! Covid-”vaccinet” är ett mRNA-vaccin, vilket är en helt ny typ som aldrig tidigare har godkänts, licensierats och distribuerats i stor omfattning. Det förändrar din kropps DNA och replikerar och kontrollerar din kropp.

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

Bifogad PDF fil

Why I am not vaccinated against Covid-19_Warum ich nicht gegen Covid-19 geimpft bin

 

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN i ett biovapen krig mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, erkänt sakförhållande

 

Alltså som Sveriges regering och Sveriges riksdags alla politiska partier, alltså varje enskild riksdagsledamot och deras medlöpare, bl.a. då ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE och där ytterst ansvarige riksåklagaren Petra Lundh och anställda åklagare inom Åklagarmyndigheten i Sverige, äger bevisbördan att motbevisa gentemot  nationen Sveriges Folk & Barn, därtill mycket skyndsamt.

 

 

Uppenbart BESKYDDAR dessa och deras ovanstående OCH DERAS MEDLÖPARE biovapenkriget/ ”vaccinerna”, eftersom dessa inte STOPPATS, och därmed är dessa ovanstående DELAKTIGA i och medansvariga till bl.a. Brott Mot Mänskligheten / PCR TEST BEDRÄGERIET/ PLANERAT ÖVERLAGT MORD!

 

Notera särskilt att de sk ”vaccinerna” marknadsförts som vanliga vaccin till / mot, och marknadsförs fortfarande, som vanliga vaccin mot/ till nationen Sveriges Folk & Barn, vilka dessa sk ”vaccinerna” BEVISLIGEN INTE ÄR!

 

Läs och sprid vidare i alla dina nätverk denna artikel, maskinöversättning, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Användningen av RNA-”vacciner” för att kontrollera den mänskliga hjärnan förklaras av en neurobiologiexpert från CIA vid en konferens på West Point Military Academy

Den oberoende journalisten Guy Boulianne har en mycket viktig information om möjligheten att använda RNA-”vaccin” för att manipulera våra hjärnor.

 

Denna hypotes kom inte från en skrytsam konspirationsteoretiker: det var en neurobiologiexpert från CIA som presenterade den för West Point Military Academy.

 

DNA:t kommer att kunna kontrollera din kropp och själ

 

Covid-”vaccinet” är ett mRNA-vaccin, vilket är en helt ny typ som aldrig tidigare har godkänts, licensierats och distribuerats i stor omfattning. Det förändrar din kropps DNA och replikerar och kontrollerar din kropp. 

 

Hon är extremt farlig på många sätt. dr Morgan avslöjar att de nu kan lagra och gömma bilder och filma i DNA och bakterier, han säger också att bara 1 gram mänskligt DNA kan lagra motsvarande 7 miljarder iPADS, tänk på det, bara 1 gram, det är helt fantastiskt!!!

Han säger att informationen och bilderna också kan lagras i bakterier på människokroppen, som sedan kan placeras i en skål, och om samma bakterier förökar sig, deras ättlingar är också kodade med samma information.

 

Han säger också att det är möjligt att programmera en cell och rikta den till vilken del av kroppen som helst, inklusive hjärnan, som sedan också kan omprogrammeras och kontrolleras av en yttre kraft.

 

Det betyder att Covid-19-”vaccinet” kan innehålla all teknik som du kommer att höra i den här videon. 

 

Precisionsnivån för denna teknik är så hög att nanorobotar i miniatyr av dammpartiklar kan programmeras att attackera vilken del av kroppen som helst för att leverera nyttolast eller virus direkt in i blodomloppet, organ, hjärna, ögon, etc. till. Den kan också ligga vilande i vilken del av kroppen som helst och förbli där obemärkt tills lämplig elektronisk signal avges för att återaktivera den.

 

Läs hela artikeln och se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://unser-mitteleuropa.com/cia-neurobiologie-experte-ueber-die-steuerung-des-menschlichen-gehirns-mittels-rna-impfstoffen/

 

 

Maskinöversättning, läs hela artikeln och sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

Vapentillämpningen av bioteknik är ett sådant brott,

så det är inte bara polisen som behöver oroa sig och som är bäst betjänt av att erkänna sanningen och hjälpa till att ställa det brottssyndikat som de har blivit delaktiga i inför rätta.

 

Det räcker här inte att anmäla åklagare som arbetar för samma brottssyndikat eftersom det vid det här laget står klart att åklagarna också är medskyldiga av vilka skäl som helst, rädsla eller andra skäl.

 

Vi behöver snarare militär rättvisa och militära domstolar, eftersom de civila domstolarna är komprometterade. 

 

Läs mer och se videos, sprid vidare i alla dina nätverk

https://iceni.substack.com/p/the-weaponization-of-biotech

 

 

 

 

Maskinöversättning, citat

Dr Charles Morgan berättar om möjligheterna med CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats).

 

Syftet med detta dokument är att förklara varför människor inte vaccinerar sig mot Covid-19!

https://www.docdroid.net/1YveDZi/why-i-am-not-vaccinated-against-covid-19warum-ich-nicht-gegen-covid-19-geimpft-bin-pdf

 

CRISPR är tekniken som används för att göra Covid-19- ”vaccinerna”.

Dr Charles Morgan talar med kadetter och fakulteter vid West Point om en rad ämnen, inklusive psykologi, neurobiologi och vetenskapen om människor i krig.

Dr Morgans neurobiologiska och rättsmedicinska forskning har etablerat honom som en internationell expert på posttraumatisk stressyndrom, ögonvittnesminne och mänsklig prestation under förhållanden med hög stress.

Evenemanget organiserades och hölls av Modern War Institute i West Point. Hela videon: https://www.youtube.com/watch?v=FDYaj…

 

CIA neurobiologiexpert på mänsklig hjärnkontroll med hjälp av RNA-”vacciner” https://unser-mitteleuropa.com/cia-ne…

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.youtube.com/watch?v=FAnM9XhUdio

 

 

 

Varför jag inte är ”vaccinerad” mot Covid-19

Läs hela pdf filen och sprid vidare

Why I am not ”vaccinated” against Covid-19

https://www.docdroid.net/1YveDZi/why-i-am-not-vaccinated-against-covid-19warum-ich-nicht-gegen-covid-19-geimpft-bin-pdf

 

Du kan också läsa i den bifogade pdf filen Why I am not……


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu