• Arkiv

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar visselblåsaren/ sjuksköterskan och KNAPPTRYCKAREN Marianne Liljeholt och skaparen/kreatören av KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand 2022 07 27

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET / BEDRÄGERIET MED DE SK ”VACCINERNA”, som marknadsförts som vanliga ”vaccin”,  vilka dessa bevisligen inte är

 

SVERIGE GRANSKAS Ulf Bittner intervjuar visselblåsaren/ sjuksköterskan och KNAPPTRYCKAREN Marianne Liljeholt och skaparen/kreatören av KNAPPTRYCKARNA Uffe Bejerstrand 2022-07-27

 

Bl.a. om VÅRD SVERIGE SOM SKADAR OCH DÖDAR NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN systematiskt och generellt med sk ”mediciner” och sk ”vacciner”

 

I fokus hälso- och sjukvården i VÅRD SVERIGE, Sveriges 21 Regioner/ fd landsting, som uppenbart är korrumperad och lagstiftningen som instiftats av lagstiftaren / Sveriges riksdag åtföljes inte av de anställda läkarna, konsekvenserna drabbar vårdkonsumenterna/ skattebetalarna och därmed UPPDRAGSGIVARNA.

SE VIDEON OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.youtube.com/watch?v=-g7Nqup4zww

 

 

 

 VAD ÄR DE SK ”VACCINERNA”/ BIOVAPEN

 

Läs denna artkeln och sprid vidare i alla dina nätverk

 

Bayer-chef säger att covid mRNA-sprutor är ”genterapi” som felaktigt marknadsförs som ”vaccin”.

 

Stefan Oelrich, presidenten för Bayers läkemedelsdivision, erkände för internationella ”experter” under en nyligen genomförd globalistisk hälsokonferens att båda mRNA (messenger RNA) ”vaccinerna” från Pfizer-BioNTech och Moderna inte alls är vacciner , utan snarare ”cell- och genterapi”-injektioner i förklädnad.

 

”Jag brukar alltid säga att om vi för två år sedan hade gjort en enkät till allmänheten – ”Skulle du vara villig att ta emot en gen- eller cellterapi och injicera den i din kropp?” – skulle vi troligen ha fått 95 procent avslag.”

 

Oelrich är också en högljudd förespråkare för det så kallade ”Great Reset”-initiativet, som enligt World Economic Forum (WEF) till stor del drivs av plandemin .

LÄS MER OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://www.afinalwarning.com/572102.html

 

 

 

 

MYCKET VIKTIG INFORMATION UR DOM INOM EU/ ITALIEN, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

Med utgångspunkt från den senaste domen inom EU, Italien, där

EMA EMA =  European Medicines Agency = Europeiska läkemedelsmyndigheten

https://www.ema.europa.eu/en har en viktig del i domen

 

Som ett svar sa EMA att ingen information kan delas eftersom det finns en militär hemlighet på plats.

 

OM ”VACCINERNA”

 

Obligatorisk vaccination är inte möjlig eftersom det INTE finns något informerat samtycke på grund av industriell och påstådd militär hemlighet angående ingredienserna och mekanismen för dessa injektioner.

 

Kom särskilt ihåg att detta togs nyligen upp av advokat dr Reiner Fuellmich

DOM INOM EU, ITALIEN

2022-07-18 maskinöversättning, citat

Historiskt beslut mot obligatorisk vaccination av italiensk domstol + Covid-vaccinrisk för mänskligt genom nu lagligt etablerad (Italien)

Den 6 juli 2022 godkände domstolen i Florens en dom som ogiltigförklarar den åtgärd som vidtagits av Order of Psychologists of Toscana mot en av dess medlemmar, anledningen är: ”upphävandet av utövandet av yrket riskerar att äventyra primära individuella rättigheter som t.ex. som rätten till försörjning och rätten till arbete”.

 

Domaren slog fast att psykologen inte behöver vaccineras för att utföra sitt jobb genom att konstatera att:

 

  • dessa ämnen förhindrar inte infektion och överföring. Därför kan det inte finnas en skyldighet inför den italienska lagen.

  • Hon inser också att dessa substanser framkallar allvarliga biverkningar.
    Därför är det ännu mindre legitimt att tvinga någon att bli injicerad.

  • Domaren satte människans värdighet i centrum och hänvisade två gånger till perioden av nazism och fascism. 

 

Obligatorisk vaccination är möjlig om det finns informerat samtycke. För Covid-injektioner förklarade hon att ett informerat samtycke inte är möjligt eftersom vi inte känner till ingredienserna och mekanismerna för dessa substanser på grund av industriell och påstådd militär hemlighet.

 

Detta interimistiska beslut grundas på en allvarlig slutsats: det finns ingen rätt att stänga av en medborgare från rätten att arbeta baserat på denna olagliga begäran om vaccination med dessa experimentella substanser.

 

Med detta historiska domstolsbeslut, ”risken för det mänskliga genomet är nu lagligt etablerad” sa Renate Holzeisen, italiensk advokat engagerad i försvaret av de mänskliga rättigheterna, i en intervju för en italiensk radio .

 

 

Detta kan vara en milstolpe” sa Reiner Fuellmich under Corona-kommittén 113 , och intervjuade Renate Holzeisen.

 

Ingen skyldighet eftersom de officiella uppgifterna visar att dessa experimentella substanser inte förhindrar infektion och överföring bland personer som behandlats med 3 eller fler Covid-injektioner.

 

Först och främst förklarar domaren att baserat på de uppgifter som publicerats av hälsoministeriet , AIFA (italienska läkemedelsmyndigheten) och SSN (italienska hälsotjänsterna), är det mycket tydligt att dessa substanser (aka Covid-vacciner) definieras flera gånger av domaren som ”experimentell”, förhindra inte infektion från viruset. För en obligatorisk vaccination bör substanserna bevisas fungera.

 

Därför, eftersom de inte fungerar, inför den italienska lagen, kan det inte finnas en skyldighet.

 

Läkare som leder intensivvården i Verona har deklarerat i tv att alla Covid-patienter på intensivvården är personer som behandlas med 3 Covid-skott.

Ingen kan tvingas injiceras eftersom dessa substanser framkallar allvarliga biverkningar och detta är baserat på officiella offentliga uppgifter om biverkningar.

 

 

domstolsbeslutet erkänner domaren också att dessa substanser orsakar mycket allvarliga biverkningar som till och med kan leda till döden, och hänvisar även till risken för genetisk mutation.

 

Därför är det ännu mindre legitimt att tvinga någon att bli injicerad.

 

Domaren förklarade att man inte kan offra en individs liv och hälsa till förmån för befolkningen, men baserat på de offentliga uppgifterna från de italienska och europeiska hälsomyndigheterna finns det bevis för att det i slutändan inte ens finns en nytta för samhället.

 

Människans värdighet står i centrum. 

 

 

Obligatorisk vaccination är inte möjlig eftersom det INTE finns något informerat samtycke på grund av industriell och påstådd militär hemlighet angående ingredienserna och mekanismen för dessa injektioner.

 

 

Även om dessa ämnen skulle fungera för att förhindra dessa infektioner, efter nazist- och fascismperioden, kan det inte vara obligatoriskt utan ett informerat samtycke.

 

 

Domaren konstaterade att det inte finns någon nytta för dessa substanser MEN även om det fanns en fördel så kan vi inte offra den individuella rätten i det gemensamma intressets namn, och sätta människans värdighet i centrum.

 

Domaren hänvisade två gånger till nazist- och fascismperioden, till artikel 32 i den italienska konstitutionen som betonade att det finns en anledning till att värdighet är i centrum för den första artikeln i den tyska konstitutionen.

 

Hon förklarade att ett informerat samtycke inte är möjligt eftersom vi inte känner till ingredienserna och mekanismerna för dessa ämnen (industriell och påstådd militär hemlighet).

 

Vi bör påminna om en grupp italienska människorättsaktivister som presenterade en Freedom of Information Act för EMA och till den italienska vårdmyndigheten och bad om tydlig information om ingredienserna och säkerheten för dessa experimentella substanser aka Covid-injektioner. Som ett svar sa EMA att ingen information kan delas eftersom det finns en militär hemlighet på plats.

 

I sitt beslut konstaterade domaren det: ingen information finns tillgänglig om dessa ämnen och även om vi ber om information offentligt får vi den inte. Det finns inget informerat samtycke.

 

I detta historiska beslut drog den toskanska domaren slutsatsen att baserat på alla dessa är diskrimineringen av denna psykolog och hennes avstängning från arbetet helt olaglig. Redan innan hon hörde den andra delen (Toscanas psykologkammare), på grund av den pågående oåterkalleliga skadan som käranden lidit och på grund av de tydliga bevisen, upphävde hon beslutet från Toscanas psykologkammare att avstänga käranden och fastställde en domstolsförhandling i 15 den  september.

 

Men domaren visade också att det inte finns något behov av att gå till författningsdomstolen eftersom vi vet att dessa substanser (aka Covid-19-vaccin) inte förhindrar infektion.

Inför den italienska lagen om obligatorisk Covid-vaccination räcker det att säga att avstängningen från arbete för sjukvårdspersonal är olaglig eftersom dessa substanser inte gör vad konstitutionen kräver.

 

 

Obligatorisk vaccination för många andra kategorier av arbetare (lärare, fyrarbetare, militärer, poliser etc.) förutsågs redan och för medborgare över 50 år är den obligatoriska vaccinationen fortfarande i kraft.

 

Detta är det första beslutet med vilket en italiensk domare förklarade den materiella sanningen och påtvingandet av behandlingen är radikalt olagligt.

———————

 

LÄS domstolens beslut här .

 

SE Renate Holzeisen med Reiner Fuellmich på Corona Ausschuss 113 här .

”Rättslig framgång i Italien: Akutöverklagan beviljad, injektioner klassificerade som experimentella”


Stiftung Corona Ausschuss – Session 113

Källa till ovan citerat

https://childrenshealthdefense.eu/eu-issues/historic-decision-by-italian-court/

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu