• Arkiv

More Studies Confirm the COVID Jab Does More Harm Than Good

 

 

SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN

EN EXPERIMENTELL GENTERAPI, ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

 

 

 

De sk ”vaccinerna” / biovapen ett medicinskt experiment som är giftiga/ toxiska genterapi injektioner som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt, som är i strid mot bl.a. Nürnberg konventionen, Barn konventionen, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Patient lag, och stora delar i Brottsbalken

 

 

2022-10-04 maskinöversättning, citerar lösryckta delar ur artikeln, läs hela och SPRID VIDARE i alla dina nätverk, läs hela artikeln, se videon, citat

Fler studier bekräftar att COVID ”vaccinerna” gör mer skada än nytta

 

 

 

Hjärtläkare kräver att alla COVID-”vacciner” omedelbart ska upphöra att användas eftersom verkliga data visar att de orsakar mer skada än nytta.

 

Om det fanns något förnuft och mänsklighet kvar innanför murarna på våra hälsomyndigheter, skulle dessa ”vaccinerna” dras från marknaden utan dröjsmål.

 

Tyvärr verkar det inte vara fallet, vilket betyder att vi folket är de som måste sätta stopp för blodbadet genom att utbilda varandra och helt enkelt säga ”NEJ” till dessa och alla framtida mRNA-skott.

 

LÄS HELA ARTIKELN, SE VIDEOS, SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://takecontrol.substack.com/p/covid-shots-cause-more-harm-than-good?

 

 

 

More Studies Confirm the COVID Jab Does More Harm Than Good

 

You can read the full article in the original language English via this link

https://www.jottacloud.com/s/271094ca64a191b425abe58bbfbad2ce213

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu