• Arkiv

Det är viktigt att komma ihåg att dessa experimentella ”vacciner” som ges till friska människor inte förhindrar covid-19 eller hindrar att det överförs, och risken att en ung, frisk vuxen dör av covid-19 är extremt liten.

 

 

SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN

EN EXPERIMENTELL GENTERAPI, ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

 

 

De sk ”vaccinerna” / biovapen ett medicinskt experiment som är giftiga/ toxiska genterapi injektioner som skadar och dödar mänskligheten generellt och systematiskt, som är i strid mot bl.a. Nürnberg konventionen, Barn konventionen, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, Patient lag, och stora delar i Brottsbalken

 

 

 

 

 

2022-10-04 citerar lösryckta delar ur en mycket viktig artikel, läs helar och SPRID VIDARE i alla dina nätverk, maskinöversättning, citat

 

Det är viktigt att komma ihåg att dessa experimentella ”vacciner” som ges till friska människor inte förhindrar covid-19 eller hindrar att det överförs, och risken att en ung, frisk vuxen dör av covid-19 är extremt liten.

 

 

CHOCKERANDE – De senaste dödsfallen och skadorna från covid-jab från VAERS (spädbarn, tonåringar och unga vuxna dör efter ”vaccinet”)

 

openvaers.com covid-data (det uppskattas att endast 1 % av vaccinbiverkningarna rapporteras)

 

LÄS HELA ARTIKELN OCH SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

https://expose-news.com/2022/10/04/list-people-murdered-covid-vaccination/

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu