• Arkiv

talman Andreas Norlén — Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, Socialdepartementet & Folkhälsomyndigheten 2022 10 29

 

 

Biologisk krigföring mot nationen Sveriges Folk & Barn beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television

 

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN ÄR EN PLANERAD AGENDA MOT MÄNSKLIGHETEN.

 

 

 

BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH PCR TEST BEDRÄGERIET BESKYDDAS AV SVERIGES TELEVISON & SVERIGES RADIO MED FLERA FULLSTÄNDIGT SKATTEFINANSIERADE MEDLÖPARE I SVERIGE 

 

 

SVT och SR underlåter och undanhåller vad skattebetalarna, alltså vad deras UPPDRAGSGIVARE kan kräva, nämligen att SVT & SR ska vara opartiska och sakliga

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

Mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är bevisligen utsatta för det största bedrägeriet i mänskligheten och nationen Sveriges historia

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

SKOLMEDICINEN SKADAR OCH DÖDAR

 

 

 

 

”VACCINERNA” / BIOVAPEN

 

EN EXPERIMENTELL GENTERAPI, ETT MEDICINSKT EXPERIMENT SOM GENERELLT & SYSTEMATISKT SKADAR & DÖDAR MÄNSKLIGHETEN

 

 

Sprid vidare i alla dina nätverk, för uppenbart är att PCR TEST BEDRÄGERIET är grunden till att de sk ”vaccinerna”/ biovapen som DÖDAR & SKADAR mänskligheten generellt och systematiskt

 

 

 

 

 

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 30 oktober 2022 12:13

 

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Talmannen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘torbjörn sassersson’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Boyle, Francis A’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: Biologisk krigföring DEL 2 mot nationen Sveriges Folk & Barn som beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, m.fl. medlöpare
Prioritet: Hög

 

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Socialdepartementet 2022 10 29

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av riksdagsförvaltningens registrator [email protected] som delges denna skrivelse, och registrator Socialdepartementet [email protected] , begär dagboksblad/diarieutskrift med dnr som bevis på att skrivelsen är i laga ordning registrerad till [email protected]

 

Begär därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av vad som är i laga ordning registrerat utifrån denna skrivelse, dels hos riksdagsförvaltningen och dels hos Socialdepartementet

 

Sekretessprövning; ingen sekretess då skrivelsen är av synnerligen mycket stort allmänt intresse i Sverige och därtill internationellt

 

2022-10-29

 

Till Talmannen Andreas Norlén och Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Socialdepartementet 2022 10 29

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD MED MERA

 

 

DEMOCIDE

(du förstår mer efter att läst dagens massutskick till er alla delgivna, sprid vidare i alla dina nätverk)

dödandet av medlemmar av ett lands civilbefolkning som ett resultat av dess regerings politik, inklusive genom direkta åtgärder, likgiltighet och försummelse

Läs mer

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/democide

 

 

BESKYYDAR & TYSTNADS KULTUREN STÅR ÖVER SVENSK GRUNDLAG I SVERIGE, ÄR DET FÖRENLIGT MED EN DEMOKRATISK RÄTTSSTAT?

 

 

VARFÖR BESKYDDAR DEN ANSTÄLLDE RIKSÅKLAGAREN & MYNDIGHETSCHEFEN PETRA LUNDH & DE ANSTÄLLTA INOM ÅKLAGARMYNDIGHETEN I SVERIGE PCR TEST BEDRÄGERIET OCH DESSA MEDLÖPARE?

 

 

 

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://swebbtv.se/w/eQppnH3RKxVensGiBocr3i

 

 

 

Du förstår strax mera om det fullständiga vansinnet som pågår i Sverige mot nationen Sveriges Folk & Barn

 

 

 

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, SVERIGES RIKSDAG OCH SVERIGES REGERING KÄNDE TILL PCR TEST BEDRÄGERIET REDAN UNDER HÖSTEN 2020

 

Bevis

 

LYSSNA OCH SPRID VIDARE

 

Lyssna på det inspelade samtalet med FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 2020 10 17

 

Du kan ladda ner mp3 filen FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN…..2020 10 17 via denna länk, sprid den gärna vidare i alla dina nätverk, tillsammans med denna skrivelse

https://www.jottacloud.com/s/27120f61f8d454d45698ebc5c00fbaf4674

 

 

 

 

 

YTTERLIGARE SÄKERSTÄLLDA BEVIS FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

 

Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån PCR TEST BEDRÄGERIET med mera mot nationen Sveriges medborgare erkänns av

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN.

 

 

 

DET EXISTERADE SÅLEDES INGEN WHO PANDEMI,

SOM BEVISLIGEN ÄR PCR TEST BEDRÄGERIET / BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Pär Vikström, gd staben, Folkhälsomyndigheten, ringdes upp 2020-10-07, på telefon nr 010 – 205 21 75, om vad Folkhälsomyndigheten själva har erkänt och publicerat, du läser det här, citat

 

Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19

 

Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet

vid covid-19.

 

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus

med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av

immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om

någon är smittsam eller inte

 

Slut citat

 

Källa till ovan citerat

www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-…_4uiFBoJybA

 

Noteras särskilt; länk ovan till vad som då fanns publicerat på Folkhälsomyndighetens sida är numera såklart ”bort städad” av Folkhälsomyndigheten

 

Noteras särskilt; Effekterna efter PCR TEST BEDRÄGERIET, som banade vägen för skadar och dödar ”vaccinerna”, som bevisligen inte är vanliga vaccin, är kända över hela världen.

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD MED MERA

 

Ni har alla delgivits om det sedan tidigare, därtill tidigare Sveriges riksdag, alltså innan valet 2022, och talman Andreas Norlén, som var talman även då, alltså alla politiska partierna i Sveriges riksdag, alla riksdagsledamöterna, före valet 2022, och efter valet 2022, är delgivna om fakta och bevis som skulle för länge sedan skulle STOPPAT de sk ”vaccinerna” och PCR TESTERNA, men så har inte skett.

 

 

De sk ”vaccinerna” är ett fortfarande MEGA BEDRÄGERI och pågående MEDICINSKT EXPERIMENT som grovt uppsåtligt bedrägligt utifrån enorma ekonomiska incitament har marknadsförts med skattemedel som vanliga vaccin, ”vaccinerna” som systematiskt och generellt skadar och dödar mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn.

 

Fakta och bevis för det har delgivits er alla från SVERIGE GRANSKAS sedan tidigare kommunicerat.

 

 

LÄS OCKSÅ, vilket tidigare delgivits om i väldigt många massutskick med information och upplysning från SVERIGE GRANSKAS , till Socialdepartementet(i laga ordning registrerat 2020 – 2022) och alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och därtill Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, innan valet 2022 och efter valet 2022, och inte att förglömma att talman Andreas Norlén också delgivits detsamma, läs och notera särskilt följande av Sveriges riksdag instiftad lag;

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

Noteras särskilt; PCR TEST BEDRÄGERIET & MEGA BEDRÄGERIET  med de sk ”vaccinerna” är tills motsatsen bevisats av varje enskild riksdagsledamot, talman Andreas Norlén, och därtill av alla politiska partierna i Sveriges riksdag, uppenbart BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN med mera och därtill i strid mot Nürnberg konventionen, Barn konventionen, Helsingfors deklarationen, svensk grundlag Regeringsformen, många delar i Brottsbalken, och allt vad moral och etik innefattar för de läskunniga av nationen Sveriges Folk & Barn.

 

 

 

Du förstår strax mera.

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD MED MERA

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET FORTSÄTTER BEVISLIGEN, DEN GLOBALISTISKA AGENDA SKA SKYDDAR MED ALLA SKATTEMEDEL OCH DEN FULLT UT GÄLLANDE INOM SVERIGE TYSTNADS & BESKYDDAR KULTUREN

 

 

I avtal mellan Sveriges Regering, dåvarande regering, och SKR(Sveriges Kommuner och Regioner, säkerställs att skattemedel används ytterligare i PCR TEST BEDRÄGERIET mot nationen Sveriges Folk & Barn.

 

Alltså ett politiskt beslut, utan stöd i vetenskap, komihåg Portugal domarna som fastställt i fastställande domar(2 st) att PCR TESTERNA inte är vetenskapliga och inte är tillförlitliga, och notera att densamma informationen har publicerats av FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN under hösten 2020, vilket delgivits om bl.a. i denna skrivelse.

 

 

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD MED MERA

 

 

 

SKR PUBLICERADE MED STOLTHET FÖLJANDE ARTIKEL

 

 

 

 

Publicerad 23 december 2021

NYHET

Nya överenskommelser om vaccinering och testning

SKR och regeringen har slutit två nya överenskommelser för ett fortsatt effektivt vaccinationsarbete och fortsatt storskalig testning och smittspårning.

 

Marie Morell & Lena Hallengren

Staten ersätter regionerna för varje utförd vaccination och varje utfört test. Regionerna tillförs därutöver ytterligare närmare 200 miljoner kronor för att bland annat utöka vaccinationskapaciteten.

Överenskommelse om genomförande av vaccinering mot covid-19

Överenskommelsen innebär att staten avsätter närmare 200 miljoner kronor till regionerna för att bland annat stödja uppskalningen av vaccinationskapaciteten under 2022. Regionerna får även fortsatt ersättning för varje given dos. Ersättningen för dos 1 och 2 som ges till personer som är 18 år och äldre höjs med 50 kronor till 325 kronor för att säkerställa att det viktiga uppsökande arbetet för att höja vaccinationstäckningen ska kunna fortsätta. Ersättningen i övrigt för varje genomförd vaccination är 275 kronor per dos. Regeringen avsätter även 4 miljoner kronor till regiongemensamma kommunikationsinsatser om vaccination genom 1177.se.

Vaccinationer ska utföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommenderade dosintervall och prioritetsordning. Med beaktande av när den andra dosen hittills givits innebär detta att 80 procent av den vuxna befolkningen nationellt kommer att ha kunnat erbjudas en tredje dos under första kvartalet 2022. Nationellt ska 80 procent av personer som är 50 år och äldre ha fått en tredje dos vecka 3. Regionerna har olika förutsättningar för när vaccination med påfyllnadsdos kan genomföras utifrån befolkningens åldersstruktur och tidigare genomförda vaccinationer

− Vaccinering är vårt enskilt skarpaste verktyg mot pandemin. Det är av största vikt att vi säkrar en hög och jämn vaccinationstäckning i hela landet och nu ger vi regionerna och vården stabila och goda förutsättningar för det även under 2022, säger socialminister Lena Hallengren.

− Regionerna har hittills i år gett omkring 17,3 miljoner doser vaccin mot covid-19. Vaccinationstakten har de senaste veckorna varit hög, förra veckan vaccinerades närmare en halv miljon invånare. Regionerna har en hög kapacitet, både för att fortsätta vaccinera brett och för att arbeta uppsökande för att öka vaccinationstäckningen i alla grupper, säger Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation.

Staten och regionerna fortsätter också sitt samarbete för att säkerställa att personer som har rätt att få ut ett covidbevis kan få det. Ett åtagande för regionerna som tillkommer i årets överenskommelse är överföring av uppgifter till E-hälsomyndigheten om vaccination av personer som saknar person- eller samordningsnummer. Överföring av uppgifter direkt från vården gör det möjligt för myndigheten att utfärda ett vaccinationsbevis även till denna grupp.

Överenskommelse om nationell testning och smittspårning för covid-19

PCR-testning, antigentestning (även kallade snabbtestning) och smittspårning är viktiga verktyg för att ställa korrekta diagnoser, begränsa smittspridning och för att få en bra bild av smittläget i landet. Regeringen och SKR har även för 2022 tecknat en överenskommelse om nationell testning och smittspårning som innebär att staten tar kostnaderna och genom Folkhälsomyndigheten bidra till arbetet inom området. Regionerna utför testningen och smittspårning utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

− Den senaste tidens ökande smittspridning understryker behovet av en storskalig testkapacitet. Genom den här överenskommelsen säkras förutsättningarna även under 2022, säger socialminister Lena Hallengren.

− En fortsatt storskalig testning kräver ett fortsatt tätt samarbete mellan staten och regionerna och ett nationellt stöd, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

Staten kommer fortsatt att ersätta regionerna med ett schablonbelopp om 1 100 kronor per PCR-test och 300 kronor per antigentest (även kallat snabbtest).

Regionerna åtar sig att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad avser testning för covid-19. Regeringen avsätter även 350 miljoner kronor för till exempel smittspårning för första halvåret 2022.

Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja genomförandet av överenskommelsen. Uppdraget omfattar bland annat att bistå och stödja regionerna med vägledning, råd och rekommendationer för ändamålsenlig och resurseffektiv testning och smittspårning, samt att följa upp resultaten av regionernas arbete.

Folkhälsomyndigheten har tidigare fått i uppdrag att bidra till att det finns adekvat test- och analyskapacitet avseende covid-19 tillgänglig under 2022, som komplement till regionernas egen kapacitet. I det nu aktuella uppdraget preciseras att Folkhälsomyndigheten i stället från den 1 april ska tillgängliggöra beredskapskapacitet, vilket innebär testkapacitet till en region när regionen överskrider sin andel av 300 000 tester per vecka på nationell nivå.

https://skr.se/skr/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/nyaoverenskommelseromvaccineringochtestning.60391.html

 

 

 

 

VÄRLDENS FÖRMODLIGEN TROVÄRDIGASTE SPETS SPECIALIST SAKKUNNIGE MED HÖGSTA TROVÄRDIGHET & KOMPETENS

 

 

 

DELGER REDAN I DECEMBER 2020 OM FAKTA OCH BEVIS,

 

 

SOM FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN, SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES REGERING OCH MEDIA I SVERIGE UNDANHÅLLIT OCH UNDERLÅTIT ATT DELGE NATIONEN SVERIGES FOLK & BARN

 

 

 

2020-12-17 delgavs världen av professor Francis A Boyle om biologiska krigföringen med de sk ”vaccinerna” / biovapen, du påminns särskilt om det här, som såklart SVT, Sveriges riksdag, Sveriges regering och övriga media i Sverige undanhöll och underlät (censurerade för att kunna fortsätta den globalistiska agendan som dessa uppenbart ingår i, i akt, mening och syfte att systematiskt och generellt skada och döda mänskligheten med de sk ”vaccinerna”, bevisbördan att bevisa det motsatta ägs av dessa omnämnda medlöparna)

 

  • att delge om till nationen Sveriges Folk & Barn, se videointervjun och sprid vidare i alla dina nätverk bästa talman Andreas Norlén och alla ledamöter i nuvarande sittande Sveriges riksdag

 

Experten på biologiska vapen, dr Francis Boyle, kommer till Alex Jones Show för att redogöra för de tidigare erfarenheterna av liknande vacciner mot biologiska vapen som dödade mottagarna, och hur de upprepar samma misstag med Covid-”vaccinet”.

https://banned.video/watch?id=5fdbd681460db90800f7ad55

 

 

 

 

 

 

 

 

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD MED MERA

 

Att Sveriges tidigare riksdag och talman, innan valet 2022, var fullt ut informerade och upplysta om bl.a. PCR TESTEBEDRÄGERIET och de sk skadar och dödar ”vaccinerna” finns bevis för, SVERIGE GRANSKAS har säkerställt att så har säkerställts över mycket lång tid.

 

 

Om detta har också delgivits, som är i laga ordning registrerat av bl.a. Socialdepartementet, också nuvarande sittande Sveriges riksdag och talman Andreas Norlén, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag.

 

 

Bevis

Till Talmannen Andreas Norlén, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Socialdepartementet 2022 10 17

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2022/10/17/talman-andreas-norlen-till-talmannen-andreas-norlen-sveriges-riksdags-alla-riksdagsledamoter-och-darmed-alla-politiska-partierna-i-sveriges-riksdag-och-socialdepartementet-2022-10-17/

 

 

Biologisk krigföring mot nationen Sveriges Folk & Barn beskyddas av alla politiska partierna i Sveriges riksdag och Sveriges Television, alltså de sk ”vaccinerna”/BIOVAPEN är biologisk krigföring mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk & Barn, bevisbördan

 

  • att bevisa det motsatta ägs av varje enskild riksdagsledamot, talman Andreas Norlén, och därmed också av alla politiska partierna i Sveriges riksdag, i nuvarande Sveriges riksdag, och den föregående Sveriges riksdag, före valet 2022.

 

 

SVT med flera inom journalistkåren i Sverige är fullt ut medvetna, informerade och upplysta, av SVERIGE GRANSKAS, men alla dessa sammantaget ingår uppenbart i beskyddar och tystnads kulturen.

 

 

 

 

NOTERAS SÄRSKILT; DOM INOM EU 6 JULI 2022

 

 

”Rättslig framgång i Italien: Akutöverklagan beviljad, injektioner klassificerade som experimentella”

 

Men domaren visade också att det inte finns något behov av att gå till författningsdomstolen eftersom vi vet att dessa substanser (aka Covid-19-vaccin) inte förhindrar infektion.

 

 

För Covid-injektioner förklarade hon att ett informerat samtycke inte är möjligt eftersom vi inte känner till ingredienserna och mekanismerna för dessa substanser på grund av industriell och påstådd militär hemlighet.

 

 

 

DOM INOM EU, ITALIEN

2022-07-18 maskinöversättning, citat

Historiskt beslut mot obligatorisk vaccination av italiensk domstol + Covid-vaccinrisk för mänskligt genom nu lagligt etablerad (Italien)

 

Den 6 juli 2022 godkände domstolen i Florens en dom som ogiltigförklarar den åtgärd som vidtagits av Order of Psychologists of Toscana mot en av dess medlemmar, anledningen är: ”upphävandet av utövandet av yrket riskerar att äventyra primära individuella rättigheter som t.ex. som rätten till försörjning och rätten till arbete”.

 

Domaren slog fast att psykologen inte behöver vaccineras för att utföra sitt jobb genom att konstatera att:

 

  • dessa ämnen förhindrar inte infektion och överföring. Därför kan det inte finnas en skyldighet inför den italienska lagen.

 

  • Hon inser också att dessa substanser framkallar allvarliga biverkningar.
    Därför är det ännu mindre legitimt att tvinga någon att bli injicerad.

 

  • Domaren satte människans värdighet i centrum och hänvisade två gånger till perioden av nazism och fascism. 

 

Obligatorisk vaccination är möjlig om det finns informerat samtycke. För Covid-injektioner förklarade hon att ett informerat samtycke inte är möjligt eftersom vi inte känner till ingredienserna och mekanismerna för dessa substanser på grund av industriell och påstådd militär hemlighet.

 

 

Detta interimistiska beslut grundas på en allvarlig slutsats: det finns ingen rätt att stänga av en medborgare från rätten att arbeta baserat på denna olagliga begäran om vaccination med dessa experimentella substanser.

 

Med detta historiska domstolsbeslut, ”risken för det mänskliga genomet är nu lagligt etablerad” sa Renate Holzeisen, italiensk advokat engagerad i försvaret av de mänskliga rättigheterna, i en intervju för en italiensk radio .

 

 

”Detta kan vara en milstolpe” sa Reiner Fuellmich under Corona-kommittén 113 , och intervjuade Renate Holzeisen.

 

Ingen skyldighet eftersom de officiella uppgifterna visar att dessa experimentella substanser inte förhindrar infektion och överföring bland personer som behandlats med 3 eller fler Covid-injektioner.

 

Först och främst förklarar domaren att baserat på de uppgifter som publicerats av hälsoministeriet , AIFA (italienska läkemedelsmyndigheten) och SSN (italienska hälsotjänsterna), är det mycket tydligt att dessa substanser (aka Covid-vacciner) definieras flera gånger av domaren som ”experimentell”, förhindra inte infektion från viruset. För en obligatorisk vaccination bör substanserna bevisas fungera.

 

Därför, eftersom de inte fungerar, inför den italienska lagen, kan det inte finnas en skyldighet.

 

Läkare som leder intensivvården i Verona har deklarerat i tv att alla Covid-patienter på intensivvården är personer som behandlas med 3 Covid-skott.

Ingen kan tvingas injiceras eftersom dessa substanser framkallar allvarliga biverkningar och detta är baserat på officiella offentliga uppgifter om biverkningar.

 

 

domstolsbeslutet erkänner domaren också att dessa substanser orsakar mycket allvarliga biverkningar som till och med kan leda till döden, och hänvisar även till risken för genetisk mutation.

 

Därför är det ännu mindre legitimt att tvinga någon att bli injicerad.

 

Domaren förklarade att man inte kan offra en individs liv och hälsa till förmån för befolkningen, men baserat på de offentliga uppgifterna från de italienska och europeiska hälsomyndigheterna finns det bevis för att det i slutändan inte ens finns en nytta för samhället.

 

Människans värdighet står i centrum. 

 

 

Obligatorisk vaccination är inte möjlig eftersom det INTE finns något informerat samtycke på grund av industriell och påstådd militär hemlighet angående ingredienserna och mekanismen för dessa injektioner.

 

 

Även om dessa ämnen skulle fungera för att förhindra dessa infektioner, efter nazist- och fascismperioden, kan det inte vara obligatoriskt utan ett informerat samtycke.

 

 

Domaren konstaterade att det inte finns någon nytta för dessa substanser MEN även om det fanns en fördel så kan vi inte offra den individuella rätten i det gemensamma intressets namn, och sätta människans värdighet i centrum.

 

Domaren hänvisade två gånger till nazist- och fascismperioden, till artikel 32 i den italienska konstitutionen som betonade att det finns en anledning till att värdighet är i centrum för den första artikeln i den tyska konstitutionen.

 

Hon förklarade att ett informerat samtycke inte är möjligt eftersom vi inte känner till ingredienserna och mekanismerna för dessa ämnen (industriell och påstådd militär hemlighet).

 

Vi bör påminna om en grupp italienska människorättsaktivister som presenterade en Freedom of Information Act för EMA och till den italienska vårdmyndigheten och bad om tydlig information om ingredienserna och säkerheten för dessa experimentella substanser aka Covid-injektioner. Som ett svar sa EMA att ingen information kan delas eftersom det finns en militär hemlighet på plats.

 

I sitt beslut konstaterade domaren det: ingen information finns tillgänglig om dessa ämnen och även om vi ber om information offentligt får vi den inte. Det finns inget informerat samtycke.

 

I detta historiska beslut drog den toskanska domaren slutsatsen att baserat på alla dessa är diskrimineringen av denna psykolog och hennes avstängning från arbetet helt olaglig. Redan innan hon hörde den andra delen (Toscanas psykologkammare), på grund av den pågående oåterkalleliga skadan som käranden lidit och på grund av de tydliga bevisen, upphävde hon beslutet från Toscanas psykologkammare att avstänga käranden och fastställde en domstolsförhandling i 15 den  september.

 

Men domaren visade också att det inte finns något behov av att gå till författningsdomstolen eftersom vi vet att dessa substanser (aka Covid-19-vaccin) inte förhindrar infektion.

 

Inför den italienska lagen om obligatorisk Covid-vaccination räcker det att säga att avstängningen från arbete för sjukvårdspersonal är olaglig eftersom dessa substanser inte gör vad konstitutionen kräver.

 

 

Obligatorisk vaccination för många andra kategorier av arbetare (lärare, fyrarbetare, militärer, poliser etc.) förutsågs redan och för medborgare över 50 år är den obligatoriska vaccinationen fortfarande i kraft.

 

Detta är det första beslutet med vilket en italiensk domare förklarade den materiella sanningen och påtvingandet av behandlingen är radikalt olagligt.

———————

 

LÄS domstolens beslut här .

 

SE Renate Holzeisen med Reiner Fuellmich på Corona Ausschuss 113 här .

”Rättslig framgång i Italien: Akutöverklagan beviljad, injektioner klassificerade som experimentella”


Stiftung Corona Ausschuss – Session 113

 

Källa till ovan citerat

https://childrenshealthdefense.eu/eu-issues/historic-decision-by-italian-court/

 

 

 

 

 

FRÅGOR

 

1

Kommer Sveriges riksdag, och därmed alla politiska partierna i Sveriges riksdag, och talman Andreas Norlén fortsätta beskydda den globalistiska agendan eller kommer du som enskild riksdagsledamot, och enskild talman Andreas Norlén, värna om nationen Sveriges Folk & Barn mot denna biologiska krigföringen mot era landsmän/kvinnor och barn och därmed STOPPA de sk ”vaccinerna” och PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

 

2

Kommer de involverade utifrån den denna globalistiska agendan säkerställas att ställas till ansvar och rannsakas i domstol utifrån bl.a. vad Nürnberg konventionen med mera som delgivits dig som enskild riksdagsledamot och den näst högste i hierarkin inom Sverige talman Andreas Norlén?

 

3

I Nürnberg rättegångarna rannsakades och dömdes till döden även de som bara följde order, medlöparna i ovan redogjort för i Sverige, och tjänstemän/kvinnor inom stat, kommuner och regioner har uppenbart ”följt order”, är det din uppfattning som enskild riksdagsledamot att dessa är delaktiga i  vad som delgivits er alla nämligen om

DELGIVNING OM MEDDELAT ANSVAR OCH DELAKTIGHET I BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH FOLKMORD MED MERA?

 

 

 

 

Återkoppla mycket skyndsamt, dock senast inom 7 dagar, av särskild stor vikt, för nationen Sveriges Folk & Barn ska såklart informeras och upplysas om ert ställningstagande, för eller mot nationen Sveriges Folks & Barns framtida liv, hälsa och framtida livskvalitet.

 

Att Sveriges Folk & Barn kommer resa sig mot er alla och försvara och värna demokratin, med fredliga medel såklart, är såklart i Sveriges Folks & Barns intresse, dvs. om ni alla i Sveriges riksdag fortsätter på den ingivna vägen att beskydda och tysta ner vad som delgivits er alla, räkna med det!

 

Denna kommunicering kommer att publiceras och därtill ert svar, och det kommer att spridas vidare med hjälp av nationen Sveriges Folk & Barn, nationellt och internationellt, räkna också med det.

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://www.brighteon.com/channels/sverigegranskas

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu