• Arkiv

Archive for januari 5th, 2023


SVERIGES RIKSDAG: Bästa talman Andreas Norlén Rättsstatens principer existerar inte i denna fascistiska agenda ni alla är delaktiga i 2022 01 05

    Bilagorna till denna delgivning finner du här nedan   SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2022 12 28  https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/01/SOCIALDEPARTEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2022-12-28.pdf   SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_1053 2022 12 19 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/01/SOCIALDEPARTEMENTET-RK_Innehallsforteckning_1053-2022-12-19.pdf   Motion-till-riksdagen-av-Görel-Thurdin-1997-97-Demokrati-rättssäkerhet-och-myndighetsutövning (2)  https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2023/01/Motion-till-riksdagen-av-G%C3%B6rel-Thurdin-1997-97-Demokrati-r%C3%A4ttss%C3%A4kerhet-och-myndighetsut%C3%B6vning-2.pdf         SVERIGES RIKSDAG: Bästa talman Andreas Norlén Rättsstatens principer existerar inte i denna fascistiska agenda ni alla är delaktiga i  2022 01 05   […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu