• Arkiv

Archive for mars 14th, 2023


Karen Kingston: Att ignorera Pfizers biovapenbrott får dem inte att försvinna, det gör USA delaktiga i biokrigföring

    Måste ses och spridas vidare över hela världen, avgörande för mänskligheten, citat   Att ignorera Pfizers biovapenbrott får dem inte att försvinna, det gör USA delaktiga i biokrigföring   Kongressen får höra att mRNA-injektioner är ”genredigerande terapier.” Det är de inte. De är biovapen. USA kommer att vara medskyldiga till krigsförbrytelser om vi inte åtalar […]

Karen Kingston: Dear Congress: Ignoring Pfizer’s Bioweapon Crimes Doesn’t Make Them Go Away, it Makes the United States Complicit in Biowarfare 2023 03 14

      Must be seen and spread around the world, crucial for humanity, quote Dear Congress: Ignoring Pfizer’s Bioweapon Crimes Doesn’t Make Them Go Away, it Makes the United States Complicit in Biowarfare   Congress is being told the mRNA injections are ‘gene-editing therapies.’ They’re not.They’re bioweapons. USA will be complicit in war crimes […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu