• Arkiv

Sveriges riksdag HÖGFÖRRÄDERIET — Sveriges riksdag med flera maktmissbrukare om HELA KORTHUSET FALLER SAMMAN TOTALT… — SVERIGE GRANSKAS 2024 01 20

 

 

Sveriges riksdag med flera maktmissbrukare om HELA KORTHUSET FALLER SAMMAN TOTALT… — SVERIGE GRANSKAS 2024 01 20

 

 

Till denna delgivning är bifogad PDF fil som du finner här

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET HELA KORTHUSET FALLER MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET 2023 12 28 f

 https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/01/ALLT-B%C3%96RJADE-MED-DET-PLANERADE-KRIMINELLA-PCR-TEST-BEDR%C3%84GERIET-HELA-KORTHUSET-FALLER-MED-DET-PLANERADE-KRIMINELLA-PCR-TEST-BEDR%C3%84GERIET-2023-12-28-f.pdf

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 20 januari 2024 12:08

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Registrator Riksdagsförvaltningen’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Matikainen Lennart’ <[email protected]>; ‘Katerina Janouch’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘mailto:[email protected]’ <mailto:[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Shapiro Per’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>

 

Ämne: Sveriges riksdag med flera maktmissbrukare om HELA KORTHUSET FALLER SAMMAN TOTALT… delgivning från SVERIGE GRANSKAS 2024 01 20
Prioritet: Hög

 

 

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är offentligt publicerad här

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER

 

Riksdagsledamot Elsa Widding och partiet MOD, alla riksdagspartierna och deras gruppledare/partiledare i Sveriges riksdag om det fullständiga maktmissbruket i Sveriges riksdag, som inte är förenligt med svensk grundlag Regeringsformen

 

HELA KORTHUSET FALLER SAMMAN TOTALT; det började med det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIGA effekter

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad/ diarieförteckning med vändande epost till [email protected] , [email protected] och [email protected] med vändande epost och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet

 

 

2024-01-20

 

Bästa delgivna vänligen återkoppla mycket skyndsamt utifrån er delgivet denna dag är delgivna om och om ni delar uppfattningen eller om ni/du har annan uppfattning. Notera att du/ni äger bevisbördan att bevisa det motsatta offentligt om du/ni har annan uppfattning än vad som delgives er denna dag. Nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna är berättigade till att offentligt få del av er/din utifrån att det är synnerligen mycket stort allmänt intresse utifrån fakta och bevis hur rättssäkerheten säkerställs i ditt/ert offentliga uppdrag i Sveriges riksdag utifrån svensk grundlag Regeringsformen.

 

Läs den bifogade PDF filen ALLT BÖRJADE MED……

 

 

Ytterligare Fakta och bevis

 

BIOVAPEN KRIGET & BIOTERRORISMEN mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk började med de planerade kriminella utifrån enorma gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIG utgång.

 

 

Ett HÖGFÖRRÄDERI tillsammans med främmande makt WHO och deras terror agenda mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenter.

 

Ingen av riksdagsledamöterna, de politiska partierna, partiledarna eller gruppledarna har lyft detta till offentlig debatt i Sveriges riksdag som får effekten att du/ni är delaktiga i och medskyldiga till vad som delges er denna dag och delgivits er i tidigare delgivet från SVERIGE GRANSKAS tills MOTSATSEN är av er motbevisats offentligt gentemot er uppdragsgivare, som ni ska tjäna och betjäna, skattebetalarna, väljarna och vårdkonsumenterna, varken före valet 2022 eller efter valet 2022, det är erkänt sakförhållande och notoriskt faktum, till dess motsatsen är av dig/ er motbevisats offentligt.

 

 

2024-01-18 den förmodligen främste i världen inom sitt område den spetsspecialist sakkunnige opartiske, saklige och objektive med högsta trovärdighet Karen Kingston delger, maskinöversättning, citat

 

Spikproteiner och lipidnanopartiklar är HÖGT GIFTIGA enligt en systematisk genomgång av vetenskaplig litteratur

”Människor som känner till medicin och biologi tänker inte på det (nanopartiklar), vilket är anledningen till att de säger att det är ett ‘mRNA-vaccin’. Okunnighet är lycka. De föll ner i ett oändligt helvete.”

 

 

 

16 januari 2024: modRNA, ”lipid”-nanopartiklar och annan teknik för genredigering har i årtionden misslyckats med att ge några mänskliga fördelar. Sedan mRNA COVID-19-injektionerna släpptes lös på globala civila har dessa nanopartikeltekniker orsakat massiva ökningar av sjukdomar, funktionsnedsättningar, infertilitet och dödsfall hos män, kvinnor och barn under de senaste 3 åren.

 

mRNA-nanopartiklar är massförstörelsevapen och störningsvapen

 

 

 

Sluta kalla mRNA LNP-injektionerna för ”vacciner”.

De är inte ”vacciner”. Varje gång Frihetsrörelsens ledare använder termen ”vaccin” skyddar de Pfizer och andra tillverkare enligt Childhood Vaccine Protection Act.

 

Läs mer och sprid vidare

https://karenkingston.substack.com/p/unlocked-spike-proteins-and-lipid?

 

 

 

 

FAKTA & BEVIS

Covid-19 och Covid-19-injektioner är biologiska och tekniska vapen

 

Bästa riksdagsledamot Elsa Widding, och er övriga delgivna, notera särskilt, publicerat  2024-01-16, SPRID VIDARE till alla dina väljare och partimedlemmar i partiet MOD, och sprid via pressmeddelande, det ingår i att ta samhälls ansvar som riksdagsledamot utifrån sunt förnuft maskinöversättning, citat

 

Bryter: AZ- Maricopa County GOP godkände resolutionen ”Ban the Jab” !!!

Förklarar C19-injektioner som biologiska och teknologiska vapen

 

Resolutionen antogs med 87,4% av rösterna! Totalt 1494 röster avlades, 1306 för och 188 emot. Maricopa County är det största republikanska countyt i landet. Förutom att vara advokat är Dan en före detta West Point-examen och före detta amerikansk armé kontraintelligens och human intelligence officer.

 

I resolutionen förklaras C19-injektionerna vara biologiska och tekniska vapen och guvernören uppmanas att förbjuda distributionen av dem och justitieministern att konfiskera flaskorna och genomföra en rättsmedicinsk analys av innehållet.

 

Hittills har 10 republikanska distriktspartier i Florida antagit resolutionen Ban the Jab. Floridas republikanska församling, National Federation of Republican Assemblies och Republican Liberty Caucus of Florida har antagit resolutioner om förbud mot Jab. Nyligen har Florida Department of Health anslutit sig till uppmaningen att förbjuda Jab. Clackamas County GOP i Oregon och det republikanska partiet i delstaten Idaho har antagit resolutionen Ban the jab.

 

Betrakta:

 

1) Starka och trovärdiga bevis visar att covid-19 och covid-19-injektioner är biologiska och tekniska vapen;

 

2) Pfizers kliniska data avslöjade 1 223 dödsfall, 42 000 negativa fall, 158 000 negativa incidenter och cirka 1 000 biverkningar;

 

3) ett enormt antal människor har dött eller blivit permanent funktionshindrade efter att ha blivit stuckna av Covid-19-injektionerna;

 

4) det finns starka och trovärdiga bevis från Sverige för att Covid-19 mRNA-sprutor förändrar mänskligt DNA;

 

5) myndigheter, media, teknikföretag och andra företag har begått enorma bedrägerier genom att hävda att Covid-19-injektioner är ”säkra och effektiva”;

 

6) en statlig åtalsjury i Florida utreder Covid-19-vaccinbrott;

 

7) fortsatta experiment på människor och förnekande av informerat samtycke är brott mot Nürnbergkoden som utgör brott mot mänskligheten; och

 

8) det är rimligt att fråga och undersöka vem som får mer immunitet från covid-19-vacciner: vaccinerare eller vaccintillverkare; nu är det därför

 

Beslutad, på uppdrag av bevarandet av mänskligheten, AZGOP härmed:

 

1) uppmanar Arizonas guvernör och statliga lagstiftare att förbjuda försäljning och distribution av Covid-19-injektioner och alla mRNA-injektioner i Arizona; och

 

2) uppmanar Arizona Attorney General att omedelbart beslagta alla Covid-19-injektioner och mRNA-injektioner i Arizona för att utföra en rättsmedicinsk analys av dessa så kallade ”vacciner”.

 

Läs mer

https://josephsansone.substack.com/p/breaking-az-maricopa-county-gop-passed

 

 

 

 

 

2024-01-19 läs hela artikeln, se videos och sprid till alla riksdagsledamöter och publicera i pressmeddelande, publicera på partiet MODs hemsida, maskinöversättning, citat

SARS2 fanns i en UNC-frys redan 2018

Med andra ord hävdar de att SARS2 är en produkt av laboratorieteknik.

Läs mer

https://petermcculloughmd.substack.com/cp/140842945

 

 

 

 

Se dr David E Marin och dennes redogörelse i EU- parlamenten, maj 2023, visat över 4 miljarder gånger på internet, och sprid vidare till alla riksdagsledamöter, skicka ut pressmeddelande och publicera på partiet MODs hemsida

Dr. David E Martin: Sanningen om Covid – tal inför EU-parlamentet. SVENSKTEXTAD

Se videon

https://rumble.com/v3eznbm-dr.-david-e-martin-sanningen-om-covid-tal-infr-eu-parlamentet.-svensktextad.html

 

 

 

Läs också dessa patent

https://patents.google.com/patent/US7220852B1/en


https://patents.google.com/patent/US10130701B2/en


https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/patent/US-10130701-B2

 

 

 

Se dessa videos

PCR TEST BEDRÄGERIET HJÄRTEFRÅGAN SOM FÄLLER HELA KORTHUSET

https://rumble.com/v47sbk9-pcr-test-bedrgeriet-hjrtefrgan-som-fller-hela-korthuset.html

 

Högförräderiet/ PCR TEST BEDRÄGERIET fäller hela korthuset (ink Sveriges regering och riksdag mfl.)

https://rumble.com/v45ziw3-hgfrrderiet-pcr-test-bedrgeriet-fller-hela-korthuset-ink-sveriges-regering-.html

 

Tucker Carlson – Stoppa mRNA injektionerna som DÖDAR

https://rumble.com/v47cs4b-tucker-carlson-stoppa-mrna-injektionerna-som-ddar.html

 

Patologen Arne Burkhardts sista varning till världen om mRNA-vacciner som DÖDAR

https://rumble.com/v45yy2i-patologen-arne-burkhardts-sista-varning-till-vrlden-om-mrna-vacciner-som-dd.html

 

Varför PCR-Testerna fäller hela korthuset (ink WHO,WEF Regeringen mfl.)

https://rumble.com/v43t63x-varfr-pcr-testerna-fller-hela-korthuset-ink-whowef-regeringen-mfl..html

 

Varför informerat samtycke fäller hela korthuset (ink WHO,WEF Regeringen mfl.)

https://rumble.com/v453own-varfr-informerat-samtycke-fller-hela-korthuset-ink-whowef-regeringen-mfl..html

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu