• Arkiv

Jacob Forssmed — Delgivning från SVERIGE GRANSKAS om Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi, av Margareta Skantze — SVERIGE GRANSKAS 2024 02 15

 

 

Socialminister Jacob Forssmed med flera medlöpare; Delgivning från SVERIGE GRANSKAS om Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi, av Margareta Skantze  — SVERIGE GRANSKAS 2024 02 15

 

 

Till denna delgivning har bifogats 4 st. filer innefattandes fakta artikel av Margareta Skantze, du finner dem, på svenska och på engelska, via dessa länkar

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi — av  Margareta Skantze 

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/det-stora-bedrageriet-utan-pcr-testerna-ingen-pandemi-av-margareta-skantze-2024-04-13/

 

The great deception: without the PCR tests no pandemic by Margareta Skantze

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/14/the-great-deception-without-the-pcr-tests-no-pandemic-by-margareta-skantze-2024-02-13/

 

 

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS är offentligt publicerad här

 

 

SVERIGE GRANSKAS delger 2024-02-15 delgivning till

 

Socialminister Jacob Forssmed, Socialutskottet i Sveriges riksdag, alla politiska partierna i Sveriges riksdag, alla gruppledarna för de politiska partierna i Sveriges riksdag och riksdagsledamot Elsa Widding(oberoende partilös)

 

PCR TEST BEDRÄGERIET FÄLLER HELA KORTHUSET

 

HELA KORTHUSET FALLER SAMMAN TOTALT; det började med det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET som fått DÖDLIGA effekter – SVERIGE GRANSKAS 2024-02-15

 

Denna delgivning ska i laga ordning registreras av registrator, begär dagboksblad/ diarieförteckning med vändande epost till [email protected] , [email protected] och [email protected] med vändande epost och därtill fullständiga kontaktuppgifter på handläggaren av ärendet

 

 

 

2024-02-15

 

HJÄRTEFRÅGA FÖR NATIONENS SVERIGES FOLK; DET KRIMINELLA PLANERADE PCR TEST BEDRÄGERIET, SOM FÄLLER HELA KORTHUSET, ingen i Sveriges regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten, Sveriges 21 Regioner och deras medlöpare, före valet 2022 och efter valet 2022, har offentligt bevisat det motsatta, trots att detta pågått sedan 2020-07-21 enligt fakta och bevis från Folkhälsomyndigheten i deras egna Vägledningar.

 

Alltså beskyddas detta kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET som fått dödliga effekter för mänskligheten och nationen Sveriges Folk av Sveriges riksdags alla politiska partierna och riksdagsledamot Elsa Widding, före valet 2022 och efter valet 2022, har du/ni annan uppfattning äger du/ni BEVISBÖRDAN att bevisa  offentligt det motsatta mycket skyndsamt, dock senast 2024-02-22

 

 

FAKTA UTIFRÅN FAKTA OCH BEVIS

 

Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi.

Margareta Skantze har samhällsansvar, tar samhälls ansvar, läs de bifogade Word filerna och PDF filerna(sammantaget 4 st. bifogade filer), dels på svenska och dels på engelska, utifrån fakta och bevis om  Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi. All heder till Margareta Skantze. Har du/ni annan uppfattning utifrån fakta och bevis äger du/ni bevisbördan att bevisa det motsatta dock senast 2024-02-22.

 

 

Alla i Sveriges riksdag, och ansvariga ministrar i Sveriges regering, före valet 2022 och efter valet 2022, hade kunnat göra detsamma, fakta och bevis är sedan lång tid dessa delgivna, och i laga ordning registrerat av registrator vid Socialdepartementen, men ingen har gjort det, alltså dessa beskyddar det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, har du/ni delgivna denna delgivning äger du/ni bevisbördan att bevisa det motsatta offentligt mycket skyndsamt dock senast 2024-02-22.

 

 

All heder till Margareta Skantze som tager samhällsansvar och har civilkurage för att lyfta fram detta i ljuset för att självklart ska detta debatteras offentligt och rannsakas offentligt av nationen Sveriges Folk. Alltså då utifrån fakta och bevis, som delges av Margareta Skantze. Alltså ty ynkryggarna som beskyddar detta gigantiska kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET är uppenbart delaktiga i och medskyldiga till ett gigantiskt planerat kriminellt utifrån ekonomiska incitament HÖGFÖRRÄDERI, mot nationen Sveriges Folk, tills motsatsen är offentligt bevisat, och bevisbördan ägs av de ovan omnämnda.

 

 

Alltså ynkryggarna som bevisligen inte tagit eller har samhällsansvar i Sveriges regering, Sveriges riksdag och deras medlöpare är bevisligen delaktiga i och medskyldiga till detta gigantiska bedrägeri tillsammans med främmande makt WHO, och effekten är uppenbart av detta då ett HÖGFÖRRÄDERI mot nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare och vårdkonsumenterna. Har du/ni annan uppfattning äger du/ni bevisbördan att bevisa det motsatta offentligt, dock senast 2024-02-22.

 

 

 

PCR TEST BEDRÄGERIET HAR FÅTT DÖDLIG EFFEKT FÖR MÄNSKLIGHETEN, bonusinformation utifrån fakta och bevis

 

 

” Det betyder att det var totalt 1 026 512 dödsfall i England under denna period och de vaccinerade stod för 94 % av dem, medan de ovaccinerade stod för bara 6 % av dem.

Detta tyder mer på att Covid-19-injektionerna är dödliga och bevisar att de dödar människor. Och vi kan vara säkra på att covid-19-vaccinering kraftigt ökar dödligheten.”

 

 

Publicerat 2024-02-15 maskinöversättning, citat

COVID-klyftan: Analysera Englands chockerande 1 miljon vaccinerade dödsfall jämfört med bara 61k ovaccinerade dödsfall

 

Chockerande uppgifter som släppts av den brittiska regeringen visar att under de senaste två åren har den vaccinerade befolkningen i England drabbats av ett upprörande antal dödsfall jämfört med den ovaccinerade befolkningen trots att cirka 30 % av befolkningen inte ens har fått en enda dos av Covid-19 vaccin.

 

Det som är ytterst oroande med dessa officiella siffror är att de vaccinerade överträffar de ovaccinerade med avseende på dödsfall i varje enskild åldersgrupp sedan juli 2021, trots att 30 % av befolkningen inte ens har fått en COVID-19-injektion.

Så mycket att det var 965 609 dödsfall bland de vaccinerade jämfört med bara 60 903 dödsfall bland de ovaccinerade mellan juli 2021 och maj 2023.

 

Det betyder att det var totalt 1 026 512 dödsfall i England under denna period och de vaccinerade stod för 94 % av dem, medan de ovaccinerade stod för bara 6 % av dem.

 

Detta tyder mer på att Covid-19-injektionerna är dödliga och bevisar att de dödar människor. Och vi kan vara säkra på att covid-19-vaccinering kraftigt ökar dödligheten.

 

Så när kommer regeringen att avbryta användningen av dem?

 

Läs hela artikeln

https://expose-news.com/2024/02/15/analyzing-englands-shocking-c19-vaccine-deaths/

 

 

Noteras särskilt

Fakta och bevis, precis som med det kriminella planerade PCR TEST BEDRÄGERIET, kommer i ljuset, sanningen och verkligheten utifrån fakta och bevis går inte att stoppa

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu