• Arkiv

Uppdrag Granskning; Kompletering till Har UPPDRAG GRANSKNING & SVT för avsikt att fortsätta beskydda det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET? SVERIGE GRANSKAS 2024 02 29

 

 

Uppdrag Granskning;  Kompletering till  Har UPPDRAG GRANSKNING & SVT för avsikt att fortsätta beskydda det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET?  SVERIGE GRANSKAS 2024 02 29

 

Inspelat samtal UPPDRAG GRANSKNING ansvarig utgivare Axel Björklund finner du här

https://rumble.com/v4gri1k-uppdrag-granskning-ansvarig-utgivare-axel-bjrklund.html

 

 

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 29 februari 2024 07:50

Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Kopia: ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bittner’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>

 

Ämne: KOMPLETTERING till Har UPPDRAG GRANSKNING & SVT för avsikt att fortsätta beskydda det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET?
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning från SVERIGE GRANSKAS finns officiellt publicerad här

 

 

SVT

Hanna Stjärne, vd SVT

Uppdrag Granskning

Axel Björklund, Ansvarig utgivare och projektledare

 

Kopia Region Västernorrland med flera

Registraturen inom Region Västernorrland ska säkerställa att denna delgivning i laga ordning registreras, begär dagboksblad med vändande epost till [email protected]

 

Socialdepartementet

Registraturen vid Socialdepartementet ska i laga ordning registrera denna delgivning, begär dagboksblad med vändande epost till [email protected]

 

 

2024-02-29

 

KOMPLETTERING till Har UPPDRAG GRANSKNING & SVT för avsikt att fortsätta beskydda det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

SVERIGE GRANSKAS DELGER MÄNSKLIGHETEN DENNA SYNNERLIGEN VIKTIGA INTERVJU MED KAREN KINGSTON, SE DEN OCH SPRID VIDARE TILL ALLA SKATTEBETALARE I SVERIGE

 

Karen Kingston the queen of proof, truth and evidence p2 (SvenskTextad)

https://rumble.com/v4g9xox-karen-kingston-the-queen-of-proof-truth-and-evidence.-svensktextad.html

 

 

ALLT VAR PLANERAT, VILKET MED ALL TYDLIGT REDOVISAS I INTERVJUN MED KAREN KINGSTON, TILL OCH SVT /UPPDRAG GRANSKNING OCH ÖVRIGA SKATTEBETALARE I SVERIGE KAN SJÄLVA FINNA ALLA FAKTA & BEVIS OM MAN AVSÄTTER TID FÖR DETTA!

Karen Kingston är spetsspecialist sakkunnig, förmodligen den främsta inom sitt område i världen, därtill saklig, opartisk och objektiv utifrån fakta och bevis, därför har mainstream media/SVT i Sverige såklart censurerat, dvs. underlåtit och undanhållit all den kunskap, fakta och bevis som Karen Kingston delgivit över mycket lång tid

https://karenkingston.substack.com/

 

 

ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA UTIFRÅN GIGANTISKA EKONOMISKA INCITAMENT PCR TEST BEDRÄGERIET, ETT GIGATISKT BEDRÄGERI SOM FÄLLER HELA KORTHUSET

 

 

Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia.

Du läser mer i den delen i Word filen PCR bedrägeriet av Margareta Skantze som har samhälls ansvar och tager samhällsansvar.

 

 

Sammantaget, se mailet nedan av den 28 februari 2024 17:48, utifrån fakta och bevis som SVT/UPPDRAG GRANSKNING med flera nu delgivits av SVERIGE GRANSKAS; hur kommer SVT/UPPDRAG GRANSKNING att fortsätta att beskydda denna planerade kriminella  terror agenda med mera mot mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljarna och vårdkonsumenterna

 

Kommer SVT/UPPDRAG GRANSKNING ta deras samhällsansvar och uppdrag för skattebetalarna och redovisa fakta och bevis på bästa sändningstid och därmed opartiskt, sakligt och objektivt säkerställa att skattebetalarna i Sverige får valuta för alla skattemedel som SVT/ UPPDRAG GRANSKNING bevisligen finansieras av, skattebetalarna är således SVT/UPPDRAG GRANSKNING arbetsgivare, som SVT/ UPPDRAG GRANSKNING ska opartiskt, sakligt och objektivt tjäna och betjäna.

 

 

 

Vänligen återkoppla mycket skyndsamt för nationen Sveriges Folk/skattebetalarna är berättigade till att få ett klart och tydligt besked i denna HJÄRTEFRÅGA och överlevnads fråga för mänskligheten mycket skyndsamt

 

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

Från: [email protected] <[email protected]>
Skickat: den 28 februari 2024 17:48
Till:[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Kopia: ‘Margareta Skantze’ <[email protected]>; ‘Björn Hammarskjöld’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Ulf Bittner’ <[email protected]>; ‘Jan Olov Häggström’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘YRSA’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Elsa Widding’ <[email protected]>; ‘Andreas Sidkvist’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>
Ämne: Har UPPDRAG GRANSKNING & SVT för avsikt att fortsätta beskydda det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET?
Prioritet: Hög

 

Denna delgivning till SVT från SVERIGE GRANSKAS är officiellt publicerad här

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2024/02/28/uppdrag-granskning-har-uppdrag-granskning-svt-for-avsikt-att-fortsatta-beskydda-det-planerade-kriminella-pcr-test-bedrageriet-sverige-granskas-2024-02-28/

 

SVT

Hanna Stjärne, vd SVT

Uppdrag Granskning

Axel Björklund, Ansvarig utgivare och projektledare

 

Kopia Region Västernorrland med flera

Registraturen inom Region Västernorrland ska säkerställa att denna delgivning i laga ordning registreras, begär dagboksblad med vändande epost till [email protected]

 

Socialdepartementet

Registraturen vid Socialdepartementet ska i laga ordning registrera denna delgivning, begär dagboksblad med vändande epost till [email protected]

 

 

2024-02-28

 

Bifogar det inspelade samtalet med Axel Björklunds telefonsvaren av denna dag, se mp 3 filen UPPDRAG GRANSKNING…..

 

Bifogar återigen WORD filen PCR bedrägeri 240213 om Det stora bedrägeriet: utan PCR-testerna ingen pandemi av fd anställde inom SR Margareta Skantze, som har och tager ett enormt samhälls ansvar och under om varför SVT och UPPDRAG GRANSKNING gjort detsamma?

 

Läs den bifogade Word filen mycket nogsamt, Axel Björklund har fått denna Word fil sedan tidigare av Margareta Skantze och vad som undertecknad vet har Margareta Skantze ej fått någon återkoppling alls om  vad som bl.a. omnämnes i Word filen, citat; Det är hög tid att bryta tystnaden kring det som måste ses som det största medicinska och politiska bedrägeriet i mänsklighetens historia. Minst 26 miljarder svenska skattekronor bekostade PCR-testerna, slut citat

 

 

 

Sedan tidigare har SVERIGE GRANSKAS och undertecknad över mycket lång tid, flera år tillbaka i tiden tipsat Axel Björklund och anställda inom UPPDRAG GRANSKNIN om detta PCR TEST BEDRÄGERIET utifrån gigantiska ekonomiska incitament och även delgivet Sveriges Riksdag, Sveriges Regering, Socialdepartementet med flera medlöpare, före valet 2022 och efter valet 2022, om detta gigantiska bedrägeri som fäller hela korthuset, utan någon återkoppling alls. Tystnads och beskyddar kulturen i Sverige som i ett nötskal.

 

Alltså att beskydda det kriminella planerade utifrån gigantiska ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET, som inte alls är förenligt med svensk grundlag Regeringsformen, ingen har officiellt kunnat motbevisa detta, och ingen debatt alls om detta i Sveriges Riksdag, före valet 2022 eller efter valet 2022. Och det får då effekten att detta gigantiska bedrägeriet kriminellt beskyddas av dessa.

 

Socialutskottet och socialminister Jacob Forssmed är delgiva om detta sedan tidigare och i nutid men även därifrån totaltystnad. Alla beskyddar således detta gigantiska kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET, som fortfarande bevisligen pågår. I den delen fullt ut bevisbart, bl.a. genom detta inspelade samtalet med Region Västernorrlands smittskyddsläkare efter att stabsläge utlystes i höstas, du hör det inspelade samtalet här

Region Västernorrland smittskyddsläkare Maria Tempe

https://rumble.com/v3t3077-region-vsternorrland-smittskyddslkare-maria-tempe.html

 

 

Flera anmälningar över tid har gjorts till Åklagarmyndigheten i Sverige, till riksåklagare Petra Lund och dennes efterträdare och Åklagarkammare i Sverige, som i vissa fall bara lagts ner utan förundersökning och helt utan den lagstadgade motiveringsplikten som bl.a. finns fastställt i EU-lag Rättighetsstadgan, som äger företräde över svensk grundlag Regeringsformen, se i den 11:14(för domstolar) och 12:10 för makt och myndighetsutövare. Noteras särskilt i den delen att EU-rättigheterna i Rättighetsstadgan ägs av rättighetsbärarna och det får effekten att inskränkaren av rättigheterna äger bevisbörda att bevisa var de har stöd för inskränkningarna av bl.a. artikel 41 i Rättighetsstadgan, och sådana bevis har inte rättssäkert säkerställts av riksåklagare eller andra inom Åklagarmyndigheten i Sverige, således synnerligen allvarliga brottsmisstankar även uppstår i den delen.

 

I de 3 senaste anmälningarna om PCR TEST BEDRÄGERIET har riksåklagaren och registraturen inte ens skicka dnr eller ärende nummer till undertecknad, och dessa 3 anmälningar från höst 2023 innefattar anmälan av riksåklagare Petra Lundh, av Region Stockholm och av Folkhälsomyndigheten, alltså som synes beskyddar även Åklagarmyndigheten i Sverige även dessa detta gigantiska utifrån enorma ekonomiska incitament PCR TEST BEDRÄGERIET.

 

Bifogar även PDF filen ALLT BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLA PCR TEST BEDRÄGERIET & HELA KORTHUSET FALLER MED DET…, 32 sidor. Läs den mycket nogsamt.

 

Ytterligare mera fakta och bevis finns till förfogande, bl.a. då  om att övertid är alla kommuniceringar och delgivningar till Socialdepartementet med många flera registrerat av registrator vid Socialdepartementet, sedan minst 2019 och fram till dagsdatum

 

 

En befogad frågeställning som alla skattebetalare i Sverige är berättigade till svar på är

 

Har UPPDRAG GRANSKNING & SVT för avsikt att fortsätta beskydda det planerade kriminella PCR TEST BEDRÄGERIET?

 

 

Vänligen återkoppla mycket skyndsamt

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare. bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://swebbtube.se/c/knapptryckarna_channel/videos

https://www.brighteon.com/ channels/sverigegranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på TWITTER

https://twitter.com/SverigeGranskas

 

SVERIGE GRANSKAS nu också på RUMBLE

https://rumble.com/c/c-3348662

 

Sverige

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (internationellt 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu