• Arkiv

Archive for mars 7th, 2024


Region Västernorrland HÖGFÖRRÄDERIET; Inom Region Västernorrland fortsätter bedrägeri verksamheten SVERIGE GRANSKAS 2024 03 07

    Region Västernorrland; Inom Region Västernorrland fortsätter bedrägeri verksamheten  SVERIGE GRANSKAS 2024 03 07         Från: [email protected] <[email protected]> Skickat: den 7 mars 2024 14:51 Till: ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘[email protected]’ <[email protected]>; ‘Krister Bjermert’ <[email protected]> Ämne: Delgivning om demokratiutveckling, yttrandefrihet, bedrägerierna mot allmänheten och tidsspillan pga. underlåtenhet att följa lag och säkerställa rättssäkerhet mot […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu