• Arkiv

Archive for april 19th, 2024


SVERIGE GRANSKAS delger nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare, vårdkonsumenterna med flera SANNINGEN som ingen kommer undan 2024 04 18

    SVERIGE GRANSKAS delger nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare, väljare, vårdkonsumenterna med flera SANNINGEN som ingen kommer undan 2024 04 18   Denna delgivning är i laga ordning registrerad av registrator vid Socialdepartementet, du finner beviset här nedan Socialdepartementet 2024 04 19  https://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2024/04/Socialdepartementet-2024-04-19.pdf       Från: [email protected] <[email protected]> Skickat: den 19 april 2024 […]

THE BIOWEAPONS WAR. Injections against humanity; Problems and solutions with Dr. Ana Mihalcea SVERIGE GRANSKAS 2024 04 18

    THE BIOWEAPONS WAR. Injections against humanity; Problems and solutions with Dr. Ana Mihalcea  SVERIGE GRANSKAS 2024 04 18   Must see, about 35 minutes, what does humanity and the nation of Sweden’s people, children, taxpayers and health care consumers, ”vaccinated” or unvaccinated, have in their blood? IT WAS ALL PLANNED     IT […]

BIOVAPENKRIGET Injektionerna mot mänskligheten; Problem och lösningar med Dr Ana Mihalcea(SV TEXT) SVERIGE GRANSKAS 2024 04 18

    Måste ses, ca 35 minuter, vad har mänskligheten och nationen Sveriges Folk, barn, skattebetalare och vårdkonsumenterna, ”vaccinernade” elle ovaccinernade,  i sitt blod?   ALLT VAR PLANERAT     DET BÖRJADE MED DET PLANERADE KRIMINELLAPCR TEST BEDRÄGERIET SOM FÅTT DÖDLIG EFFEKT   Och hur många kommer överleva detta som Sveriges regering, Sveriges riksdag, alla […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu