• Arkiv

2014-03-08 Svensk sjuka sjukvård; Sjukvården i Sverige behöver en haverikommission

 

”Sjukvården behöver en haverikommission

 

Vi matas nästan dagligen av hemska nyheter om hur oskyldiga människor dött i bombdåd, olyckor, naturkatastrofer och andra vidrigheter runt om i världen. Det är förfärligt – men när skall vården göra något åt de ”bombdåd” de förorsakar i Sverige – varje dag?

 

Enligt en vårdskademätning från Socialstyrelsen dör mellan 3 000 och 4 000 människor i vården varje år på grund av fel och brister. Det motsvarar drygt åtta personer per dag eller sex fullastade jumbojet per år.

 

Dessutom skadas drygt 100 000 människor. Det motsvarar nio procent av alla patienter. Dessa vårdskador ger en extra vårdtid på ca 630 000 vårddygn per år, till en kostnad av närmare sex miljarder. Men de totala kostnaderna är mångdubbelt högre.

Vi får inte bortse från vad detta kostar samhället i övrigt i form av mänskligt lidande, förlorad arbetsinkomst, minskade skatteintäkter, rehabiliteringskostnader, med mera. Skadorna innebär också att ca 1 700 välbehövliga vårdplatser alltid är upptagna av patienter som skadats. Enligt obekräftade uppgifter har kostnaderna varit cirka 100 miljoner kronor för att ta reda på varför fem personer omkom när en Norsk Herkules flög in i Kebnekaise.

 

Det är inte ens så många personer som dör dagligen på grund av brister i vården. Rapporten är på över 200 sidor. Det var dessutom en stor nyhet som kablades ut i media där det till och med gjorts ett reportage i Kalla fakta 131117.”

 

Du läser artikeln via denna länk

 

http://medicinskaccess.se/wordpress/2014/02/24/sjukvarden-behover-en-haverikommission/

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu