• Arkiv

Archive for mars 22nd, 2014


2014-03-22 Försäkringskassan har aktivt undanhållit förhandsavgörande från EG-domstolen, numera EU-domstolen.

Försäkringskassan har aktivt undanhållit förhandsavgörande från EG-domstolen, numera EU-domstolen. EG-domstolen har 16 februari 2006 avgivit [1]2 domar riktade direkt mot Försäkringskassan därmed Sverige om att den obligatoriska [2]rättssäkerhetsprincipen skall tillämpas vid inskränkning av unionsrätten.   Sverige via Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna har generellt och systematiskt undanhållit, underlåtit och förhindrat dessa förhandsavgöranden, via EU-domstolens domar som ovan […]

2014-03-22 EU-rätt om den obligatoriska rättssäkerhetsprincipen

  Rättssäkerhetsprincipen Det viktiga är Rättssäkerhetsprincipen. Vid Sveriges Regerings framträdande i EU-domstolen åberopas flitigt den obligatoriska rättssäkerhetsprincipen bl.a. [1]Bressol-domen. Häri stadgas att det åligger begränsande myndighet att bevisa nödvändighet och proportionalitet i sin lagstiftning för inskränkningen. Precisa omständigheter med underbyggda analyser ska presenteras. Sveriges Regering genom utrikesdepartementet Anna Falk har i EU-domstolen som argument i […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu