• Arkiv

Archive for mars 3rd, 2014


2014-03-03 Landstinget Västernorralnd; Lissabonfördraget med däri Rättighetsstadga gäller för alla svenska unionsmedborgare

Rättighetsstadgan läser du via denna länk  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0389:0403:sv:PDF    I denna Rättighetsstadga finnes via artikel 35 följande, citat, Artikel 35 Hälsoskydd Var och en har rätt till tillgång till förebyggande hälsovård och till medicinsk vård på de villkor som fastställs i nationell lagstiftning och praxis. En hög nivå av skydd för människors hälsa ska säkerställas vid […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu