• Arkiv

 • Kalender

  februari 2014
  m ti o to f l s
  « Jan   Mar »
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  2425262728  

2014-02-25 Sveriges Regering justitieminister Beatrice Ask och EU-kommissionen

Denna skrivelse är en komplettering till skrivelse av 2014-02-21 till minister Ask och EU-kommissionen.

 

I denna skrivelse kan du bl.a. läsa följande;

 

Bästa minister Beatrice Ask och EU-kommissionen(komplettering till anmälan emot Sverige av 26-27 november 2013 Ares(2013): 3569905 (e-postmeddelandet skickat den 26 november 2013) och Ares(2013: 3587237  (e-postmeddelandet skickat den 27 november 2013).)

 

Av Högsta förvaltningsdomstolens beslut av datum 2014-02-05 i de samordnade målen 2378-2382-13, 2383-13, 2384-13 och 6195-13 framgår av beslutet, citat; Någon sådan handling som efterfrågas förvaras inte hos domstolen. Högsta förvaltningsdomstolen avslår därför Ulf Bittners yrkande.

 

 Alltså högsta domstolens anställda domare på begäran kan icke bevisa att dessa, som i dessa samordnade målen, har avlagt domared. Uppenbart är att bevisbördan ligger på domare att kunna bevisa att dessa avlagt domared. 

 

Målen är utifrån EU-rättighet till fri rörlighet

 

EU-rättigheten till fri rörlighet ägs av respektive svensk medborgare BN, AL, JA och UB(de klagande), detta är ett notoriskt faktum.

 

EU-rätten befäster och fastslår att omvänd bevisbörda gäller utifrån att dessa fyra svenska unionsmedborgare äger EU-rättighet via befäst i Rättighetsstadgan unionsmedborgarskap(se ingressen) och EU-praxis gällande i Sverige som direktverkande lag på området gränsöverskridande bättre/effektivare vård.

 

Bevisligen har icke Högsta förvaltnings domstolens domare, på begäran av part, kunnat bevisa att domare eller inblandade i handläggningen, avlagt domared.

 

Därför konstateras att när en domstol på parts begäran icke kan bevisa att domare eller handläggare av mål inom domstol Icke har avlagt domar ed så erbjudes unionsmedborgare icke vad som anges i Rättighetsstadgans artikel 47.

Alltså Sveriges högsta förvaltnings domstols anställda som dömer i målen har icke kunnat bevisa på begäran att dessa har avlagt domar ed.

 

Om domared i Sverige

Källa http://sv.wikipedia.org/wiki/Domared

 

Domared

En domared är en ed som en ledamot i en svensk domstol måste avlägga för att kunna tjänstgöra som lagfaren domare eller nämndeman.

Eden avläggs med försäkran på heder och samvete inför domstolen eller rättens ordförande. I gammeldags formuleringar försäkrar man att man skall döma så rättvist som möjligt och aldrig ta några ovidkommande hänsyn. Man lovar också att inte sprida ut eller tala om för andra sådant som förekommit vid rättegången och som inte skall bli offentligt, till exempel vad som sagts vid rättens enskilda överläggning. Den som svär eden lämnar genom domareden långtående försäkringar om att de i sin dömande verksamhet skall tillämpa de svenska rättsreglerna och inte låta sig påverkas av var de politiskt hör hemma.

Domareden regleras i 4 kap. 11 § Rättegångsbalken och lyder:

Jag N.N. lovar och försäkrar på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar; aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap, vänskap, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må; ej den saker göra, som saklös är, eller den saklös, som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller andra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla.

 

 

Bästa justitieminister Ask och EU-kommissionen uppenbart bevisligen har Sveriges Högsta förvaltningsdomstol icke alls bevisat att dessa är behörig domstol där domare har avlagt domared.

Alltså erbjudes icke unionsmedborgarna i dessa samordnade målen vad som ges vid handen i Rättighetsstadgan och särskilt då via artikel 47.

 

 • Uppenbart åvilar bevis bördan att bevisa att domared har avlagts å de anställda inom Högsta domstolen.

 • Uppenbart är att EU-rättighet till fri rörlighet innefattas av att inskränkaren av denne EU-rättighet skall bevisa sin rätt till att inskränka utifrån på förhand kända förutsättningar(lagstiftning)

 • Här är uppenbart att i Sverige anno 2014 sitter svensk domstolsanställda domare i högsta instans och bevisligen icke alls kan på begäran bevisa att dessa avlagt domared gentemot allmänheten.

 • Därmed kränks EU-rättighet till fri rörlighet och därtill då även vad Rättighetsstadgan då bl.a. artikel 47.

 

 

Svenska folket som innehaver ett suveränt unionsmedborgarskap kan icke på något sätt acceptera att detta sker generellt och systematiskt(bevisligen sker det icke i ett enskilt fall) och därför begäres att minister Ask agerar mycket kraftfullt för att värna att rättssäkerhet erbjudes allmänheten och därtill vad Rättighetsstadgan ger vid handen, särskilt då via artikel 47.

 

 

Du läser mera via skrivelsen till Sveriges Regering justitieminister Beatrice Ask och EU-kommissionen via denna länk

 

Kompletterande skrivelse till Sveriges regering minister Beatrice Ask(20140221) och EU-kommissionen 20140224

 

Du läser Högsta förvaltningsdomstolens beslut av datum 2014-02-05 via denna länk

 

HFD beslut 20140205 ang begärt bevis för avlagd domared i de samordnade målen BN AL JA UB

 

Pressmeddelandet via denna länk

 

http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/sveriges-regering-justitieminister-beatrice-ask-965348

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu