• Arkiv

Archive for mars, 2014


2014-03-26 Öppet Brev till Cecilia Malmström, EU-kommissionär om korruption/maktkorruption

Du läser hela Öppna Brevet via denna länk   Öppet Brev till Cecilia Malmström, EU-kommissionär 20140326   Pressmeddelandet via denna länk   http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/eu-kommissionaer-cecilia-malmstroem-faar-oeppet-brev-utifraan-makt-och-myndighetskorruptionen-i-eu-medlemslandet-sverige-976867  

2014-03-25 Till EU-kommissionär Viviane Reding utifrån situationen i Sverige

Att något som synes synnerligen allvarligt är helt fel inom rättssäkerheten i Sverige, det är som synes uppenbart! Det finnes som synes icke minsta tvekan!     EU-kommissionär Viviane Reding är kontinuerligt informerad, återigen informeras Reding, som synes har denne kommissionär icke alls hittills agerat eller reagerat, som synes är då en dold politisk agenda […]

2014-03-22 Försäkringskassan har aktivt undanhållit förhandsavgörande från EG-domstolen, numera EU-domstolen.

Försäkringskassan har aktivt undanhållit förhandsavgörande från EG-domstolen, numera EU-domstolen. EG-domstolen har 16 februari 2006 avgivit [1]2 domar riktade direkt mot Försäkringskassan därmed Sverige om att den obligatoriska [2]rättssäkerhetsprincipen skall tillämpas vid inskränkning av unionsrätten.   Sverige via Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna har generellt och systematiskt undanhållit, underlåtit och förhindrat dessa förhandsavgöranden, via EU-domstolens domar som ovan […]

2014-03-22 EU-rätt om den obligatoriska rättssäkerhetsprincipen

  Rättssäkerhetsprincipen Det viktiga är Rättssäkerhetsprincipen. Vid Sveriges Regerings framträdande i EU-domstolen åberopas flitigt den obligatoriska rättssäkerhetsprincipen bl.a. [1]Bressol-domen. Häri stadgas att det åligger begränsande myndighet att bevisa nödvändighet och proportionalitet i sin lagstiftning för inskränkningen. Precisa omständigheter med underbyggda analyser ska presenteras. Sveriges Regering genom utrikesdepartementet Anna Falk har i EU-domstolen som argument i […]

2014-03-20 EU-kommissionen får del av ärende i Sverige, Ulla Simmons emot Försäkringskassan, nu i Kammarrätten i Stockholm mål nr 7412-13, nu fråga om komplettering till anmälan emot staten Sverige till EU-kommissionen av datum 26-27 november 2013.

   Denna dag har komplettering gjorts i Ulla Simmons ärendet, Ulla Simmons emot Försäkringskassan, som är i rättsinstansen/förvaltningsdomstolen Kammarrätten i Stockholm mål nr 7412-13, för att där avgöras i fråga om prövningstillstånd.     Dessutom har komplettering också gjorts av anmälan emot staten Sverige till EU-kommissionen av datum 26-27 november 2013, då med Ulla Simmons ärendet […]

2014-03-19 Ytterligare öppet brev till landstinget Västernorrland landstingsstyrelsens ordf. Per Valberg

  I detta ytterligare öppna brev kan du bl.a. läsa om vad som sker inom landstinget Västernorrland.   Du får del av bl.a. följande;     Per Valberg, utifrån arbetsgivare ansvaret inom landstinget Västernorrland, utgår från att din kompetens tydligt och klart ger vid handen att ett sådant ansvar finnes och därtill är ur juridisk […]

2014-03-17 Landstinget Västernorrland landstingsstyrelsens ordf. Per Valberg och begäran om mötestid utifrån som synes maktkorruption inom landstinget

  Som synes maktkorruption inom Landstinget Västernorrland   Landstingsstyrelsens ordf. Per Valberg har fått ett Öppet brev bl.a. då utifrån som synes förekommande maktkorruption inom landstinget. Per Valberg har över tid informerats via skrivelser om vad som försiggår men hittills vägrat kommunicera eller erbjuda mötestid, som sedan tidigare har begärts.   Bl.a. har Per Valberg fått information om […]

2014-03-15 Demokrati, rättssäkerhet och myndighetsutövning i Västernorrland

Landstinget Västernorrland Det är synnerligen anmärkningsvärt när ett landsting via uppenbar osanning bedriver yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård, se skrivelse publicerad 2014-03-10 på denna sida. När man aktivt systematiskt gör allt för att förhindra att vårdgaranti lag skall gälla för 79 årig kvinna.   Den fria rörligheten innebär att denna 79 åriga kvinna skulle valt att direkt […]

2014-03-10 Landstinget Västernorrland landstingsstyrelse har dessa ansvaret att anmäla synnerligen allvarliga brottsmisstankar

Maktkorruption inom landstinget Västernorrland   Du får del av skrivelse till landstingsstyrelsen i landstinget Västernorrland, utifrån att landstingsdirektören och landstingsstyrelsens ordf. sedan tidigare vägrat möte, utifrån som synes synnerligen allvarliga  brottsmisstankar inom landstinget via anställda inom hälso- och sjukvård. Som synes ”beskyddarverksamhet” av anställda som synes i myndighetsutövning som synes är misstänkta för som synes […]

2014-03-08 Svensk sjuka sjukvård; Sjukvården i Sverige behöver en haverikommission

  ”Sjukvården behöver en haverikommission   Vi matas nästan dagligen av hemska nyheter om hur oskyldiga människor dött i bombdåd, olyckor, naturkatastrofer och andra vidrigheter runt om i världen. Det är förfärligt – men när skall vården göra något åt de ”bombdåd” de förorsakar i Sverige – varje dag?   Enligt en vårdskademätning från Socialstyrelsen […]Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu