• Arkiv

 • Kalender

  november 2014
  m ti o to f l s
  « Okt   Dec »
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930

2014-11-22 Landstinget Västernorrland – rättsrötans landsting – fortsätter att utmärka sig på EU:s enorma vårdmarknad, vart har rättssäkerheten och patientsäkerheten tagit vägen?

Landstinget Västernorrland har tidigare omskrivits via denna blogg, du kan läsa mera via denna länk

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/?s=landstinget+v%C3%A4sternorrland

 

Anmälan har gjorts till Åklagarmyndigheten i Sundsvall, se länken ovan, men Åklagarmyndigheten har icke öppnat utredningar, vilket är synnerligen märkligt då grund fanns för brottsmisstankar.

 

Nu har landstinget Västernorrland återigen kommit i ”fokus” för lagens långa arm, det återstår att se hur många ”kriminella” som finns anställda inom detta landstinget Västernorrland, det avgör nämligen domstol, endast brottsmisstanke innebär att ingen ännu är dömd.

 

Är landstinget Västernorrlands strategi och taktik att via ”kriminella” (icke laglydiga) anställda, som icke tillämpar av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare, konkurrera med oschysta medel/ icke legala medel och därtill som synes tvärtemot av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare?

 

HÄRSKARTEKNIK, SOM STRIDER EMOT AV SVERIGES RIKSDAG TIDIGARE BESLUTAT?

 Alltså bedriva yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård och vinna ”konkurrens fördelar” med att icke tillämpa de regelverk som landstinget Västernorrland är ålagda att åtfölja?

Landstinget Värmland är endast en av väldigt många aktörer på EU:s enorma vårdmarknad där det råder fri rörlighet/konkurrens, hur många ytterligare flera landsting konkurrerar på samma sätt som landstinget Västernorrland är en befogad fråga?

 

Sundsvalls Tidning har publicerat följande;

 

Landstingschefer misstänks för brott

Sex toppchefer i Landstinget Västernorrland har delgivits misstanke om brott.

 

”Primärvårdschefen Markus Kallioinen är en av dem som misstänks för brott.

– Jag har delgivits misstanke om brott, men i övrigt vill jag inte ge några kommentarer, säger Kallioinen.

 

Arbetsmiljöverket gjorde en åtalsanmälan i våras på grund av de många övertidstimmar som läkare tagit ut vid sjukhusen i Örnsköldsvik och Sollefteå. Arbetstidslagen tillåter max 200 timmars övertid, men det ska finnas läkare som jobbat över 600 övertidstimmar.

Enligt Mittnytt är övriga chefer som förhörts och delgivits misstanke om brott vårdområdescheferna Anders Nelvig, Karin Rapp, Lena Berglund Friberg, samt verksamhetscheferna Kristina Gullersbo och Per Carlehed.”

 

Läs mera

http://www.st.nu/medelpad/sundsvall/landstingschefer-misstanks-for-brott

 

Kvinna misstänkt för 700 dataintrång

Kvinnan från Örnsköldsvik misstänks för dataintrång i patientjournaler vid mer än 700 tillfällen.

Mot sig har hon 41 anmälare.

– Jag har svårt att tro att vi haft ett så omfattande dataintrång tidigare i Västernorrland, säger Jan Åström, utredare på polisen i Örnsköldsvik.

Åström bedömer att han genomfört ungefär 50 förhör med kvinnan, som är i 40-årsåldern.

”Den misstänkta kvinnan är en före detta landstingsanställd. Det var under hennes anställningstid på landstinget som de påstådda brotten ska ha skett.”

 

Läs mera

http://www.st.nu/angermanland/ornskoldsvik/kvinna-misstankt-for-700-dataintrang-1

 

LÄKARTIDNINGEN HAR PUBLICERAT FÖLJANDE;

Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C79ULäkartidningen.se 2014-11-19

Utredningen om otillåtet övertidsuttag bland läkare i Västernorrland

Sex landstingschefer delgivna misstanke om brott

Sex landstingschefer i Västernorrland, varav minst tre läkare, riskerar åtal för brott mot arbetstidslagen, enligt SVT Mittnytt. Bo-Göran Widman, ordförande i Ångermanlands läkarförening, kommenterar till Läkartidningen: »Verksamhetscheferna är ansvariga för att arbetstidslagen följs men de ska också ges möjlighet att ekonomiskt agera och anställa de individer som krävs«.

 Läs mera

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/11/Sex-landstingschefer-delgivna-misstanke-om-brott/

 

Tidigare har här kunna läsas på denna blogg;

Per Valberg, utifrån arbetsgivare ansvaret inom landstinget Västernorrland, utgår från att din kompetens tydligt och klart ger vid handen att ett sådant ansvar finnes och därtill är ur juridisk vetenskap innebörden fullt förstålig för dig, så begäres av dig mycket skyndsamt svar på detta öppna brev.

 

Rättighetsstadgan och svensk rätt ger vid handen att myndighetsutövare är skyldig att på anmodan och begäranmycket skyndsamt prestera och leverera ett beslut, som hittills förvägrats allmänheten via ingående i landstingsdirektörens stab Per Skude.

Läs mera

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2014/03/19/2014-03-19-ytterligare-oppet-brev-till-landstinget-vasternorrland-landstingsstyrelsens-ordf-per-valberg/

 

 

Denna dag 2014-11-22 delges via press och nyhetsmeddelande följande;

 

Vård Sverige; landstingsvården i Sverige är den rättssäker och patientsäker?

 

Över väldigt lång tid har nogsamt följts av undertecknad vad som händer inom landstinget Västernorrland, vid personliga kontakter/erfarenheter och via andra källor, och något är allvarligt fel inom landstinget Västernorrland. Är det så inom alla andra landsting i Sverige?

 

Nu senast konstateras via [1]Läkartidningen 2014-11-19 att ” Sex landstingschefer delgivna misstanke om brott. Sex landstingschefer i Västernorrland, varav minst tre läkare, riskerar åtal för brott mot arbetstidslagen”.

 

Tidigare har konstaterats bl.a. [2] Landstingsstyrelsens ordf. Per Valberg har fått ett Öppet brev bl.a. då utifrån som synes förekommande maktkorruption inom landstinget. Per Valberg har över tid informerats via skrivelser om vad som försiggår men hittills vägrat kommunicera eller erbjuda mötestid, som sedan tidigare har begärts” och [3]” Det är synnerligen anmärkningsvärt när ett landsting via uppenbar osanning bedriver yrkesverksamhet inom hälso- och sjukvård, se skrivelse publicerad 2014-03-10 på denna sida. När man aktivt systematiskt gör allt för att förhindra att vårdgaranti lag skall gälla för 79 årig kvinna”.

 

En myndighetsutövare har att tillgodose medborgarna i första hand. Allmänheten är uppenbart i beroendeställning till myndighetsutövarna inom landstinget Västernorrland och som det upplevs har ”den makten” över medborgarna helt missuppfattats av anställda inom landstinget. Alltså eftersom det förpliktar ansvarstagande av myndighetsutövarna, som allmänheten/skattebetalarna är i beroendeställning till. De anställda skall känna lag och rätt och dessutom tillämpa denna lag och rätt fullt ut gentemot allmänheten, inget annat kan anses som rättssäkert eller patientsäkert!

 

Tillämpar anställda inom landstinget Västernorrland lag och rätt som Sveriges riksdag instiftat sedan tidigare? Personligen har ”skådats given häst i munnen”, bl.a. anställd ingående i landstingsdirektörens stab Hälso- och sjukvård, chefsläkare Per Skude(kvalitets- och patientsäkerhetsenheten) och överläkare Jan Söderlund(länssjukhuset i Sundsvall, geriatriska avd.).

Uppenbar osanning. Dessa bägge ovan nämnda har hävdat att vård och behandling kan nekas allmänheten om mötet med vårdgivaren spelas in via ljudupptagning, vilket tills motsatsen är bevisad och ställd bortom all rimligt tvivel är en ren lögn i deras myndighetsutövning. Dvs. ”uppenbar osanning” och därtill aktivt vilseledande och undanhållande av lag och rätt, som gäller för alla offentlighetsanställda inom alla landsting i Sverige.

 


[1] Citeras som: Läkartidningen. 2014;111:C79U Läkartidningen.se 2014-11-19 http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2014/11/Sex-landstingschefer-delgivna-misstanke-om-brott/

 

Hur kom det sig att Åklagarmyndigheten i Sundsvall lade ner anmälan emot landstinget Västernorrland när som synes skälig brottsmisstanke för bl.a. egenmäktigt förfarande och som synes skyddande av brottsmisstänkt anställd, då skyddande av överläkaren Jan Söderlund(Sundsvalls sjukhus), som synes skyddas av alla chefer ovanför honom, ända upp till landstingsstyrelsens ordförande Per Valberg, då alla är informerade via skrivelser om vad som hänt. Men ingen har hört av sig eller ställt upp på begärda möten med bl.a. landstingsdirektören Anders L. Johansson och landstingsstyrelsens ordf. Per Valberg.

 

Då i ärende som sedermera visat sig vara helt OK inom landstinget Västernorrland, nämligen att som vårdtagare värna om rättssäkerhet och patientsäkerhet med att via ljudupptagning spela in mötet/samtalet emellan vårdgivare och vårdtagare.

 

BEVIS FINNS

Bevisen finns och delges med omtanke till alla Sveriges vårdtagare/landstingsskattebetalare och journalister(mer bevis finnes för journalister som värnar en demokratisk utveckling) bl.a. genom att alla kan avlyssna samtalet emellan vårdgivaren landstinget Västernorrland av datum 2014-11-19 och vårdtagare/landstingsskattebetalare.

 

Du laddar ner mp 3 filen där hela samtalet mellan vårdgivaren landstinget Västernorrland och vårdtagaren kan återhöras via denna länk

 

https://www.dropbox.com/s/666kbp1ud7fcgqf/Sundsvalls%20sjukhus%2020141119%20specialist%20tandv%C3%A5rd.mp3?dl=0

 

Historik

2013-11-18 vid besök hos vårdgivaren landstinget Västernorrland, överläkare Jan Söderlund, Sundsvalls sjukhus, passerade som synes doktor Söderlund vad som ges vid handen i Brottsbalken, via bl.a. som synes egenmäktigt förfarande, med att stänga av medhavd av vårdtagare ljudupptagnings utrustning och vägrade/undanhöll EU-rättigheten till vård och behandling,  om  mötet/samtalet spelades in.

 

Vård och behandling förhindrades aktivt av överläkare Jan Söderlund, utan stöd för det i EU-rätt eller svensk lag och rätt; Det blev således ingen vård och behandling, som synes därmed via att anställd i landstinget Västernorrland, överläkare Jan Söderlund, som synes i lagens mening undanhöll, underlät och förhindrade gällande lag och rätt i Sverige, instiftad sedan tidigare av Sveriges riksdag. Söderlund som myndighetsutövare skall känna lag och rätt!

 

Brottsmisstanken är känd av som synes alla chefer ovanför den anställde överläkare Jan Söderlund, ända upp till landstingsdirektören Anders L. Johansson och landstingsstyrelsens ordf. Per Valberg. Men som synes har dessa ytterst ansvariga icke gjort anmälan av brottsmisstänkt anställde överläkaren Jan Söderlund, som synes uppstår då ytterligare brottsmisstanke nämligen skyddande av brottsmisstänkt och som synes trolöshet mot huvudman/tjänstefel och underlåtenhetsbrottsmisstankar.

Vilket ansvar har landstinget Västernorrlands ”topptjänsteman” landstingsdirektören Anders L Johansson och landstingsstyrelsens ordf. Per Valberg(som synes bär arbetsgivare ansvaret)?

 

Du återhör det korta mötet med överläkaren Jan Söderlund, innan denne utan lov stänger av ljudinspelningsutrustningen, via denna länk

 

https://db.tt/pWX6AtLT

 

Avslutningsvis

I skrivelse 2014-11-11 med dnr 14FPTN270  till landstinget Västernorrland har de ytterst ansvariga uppmanats, citat;

 

Därmed konstateras att landstinget Västernorrland och ytterst ansvarige tjänsteman inom landstinget och landstingsstyrelsens ordf. har att mycket skyndsamt taga ansvaret, som synes icke alls finnes eller existerar hos den anställde Skude i Landstingsdirektörens stab Hälso- och sjukvård. Det kan icke på något sätt vara representativ rättssäkerhet eller patientsäkerhet när Skude ”rockar loss” i textmassa utan något stöd alls i gällande lag och rätt, som synes rent fabulerande i dennes myndighetsutövning som allmänheten är i beroendeställning till.

 

Hänvisar till Debatt artikel av myndighetschefen Fredrik Lennartsson, på myndigheten Vårdanalys, se bifoga Word fil. Hänvisar därtill till tidigare översänd HD-dom och Rättighetsstadga, som återigen bifogas som pdf-filer. Hänvisar därtill till tidigare kommunicerat i denna kommuniceringsföljetong och går att i sin helhet går att läsa om du skrollar ner och börjar att där läsa vidare i kommuniceringskedjan.

 

Att någon tager ansvaret för att bistå som synes den maktmissbrukande Skude, som icke alls som synes har stöd för något delgivet sen tidigare, bör vara självklart, om någon alls tager ansvar inom landstinget Västernorrland, som synes behöver Skude kvalificerad hjälp och omsorg, vård och behandling, då det som synes är så att en myndighetsutövare icke kan ”makta över” allmänheten och de anställda utan stöd alls i gällande lag och rätt av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare.

 

Att landstinget har ett mycket stort ansvar inom vård och omsorg är uppenbart, att i omsorg om vilsefaren anställd bör ansvaret hos arbetsgivare vara än större, ett så kallat arbetsgivare ansvar bör föreligga. Vem som tager detta ansvaret återstår att se. Dvs. finnes någon ansvarig alls hos de ytterst ansvariga?

 

Ser fram emot återkoppling från de ytterst ansvariga för att säkerställa att allmänhetens förtroende återställs och att anställda som icke har förmåga att infoga sig i av Sveriges riksdag beslutat sedan tidigare omhändertages på ett ansvarsfullt sätt.

 

Begär således i ett beslut av den ytterst ansvarige tjänstemannen, landstingsdirektören, och landstingsstyrelsens ordförande, som synes har ett arbetsgivare ansvar, mycket skyndsamt, om vilka åtgärder som kommer att vidtagas utifrån det som delgivits i denna skrivelse och sen tidigare, vilket går att följa om du skrollar ner.

 

Se särskilt tidigare kommunicerat och begärt den 10 november 2014 22:08, citat;

 

”Alltså förtydligas ytterligare, om sådant rättsäkert beslut icke är undertecknad tillhanda före 17:00 2014-11-13 är det ett notoriskt faktum och erkänt sakförhållande att anställde Skude bedriver myndighetsutövning gentemot dels anställda och dels gentemot allmänheten som endast är att konstateras som ”fabulerande” och ren ”härskarteknik” som icke alls är utifrån av Sveriges riskdag beslutat sedan tidigare.”

 

Slut citat.

Noteras skall att inget beslut kom från landstingsdirektören Anders L Johansson  eller landstingsstyrelsens ordf. Per Valberg.

 

 Pressmeddelandet läser du via denna länk

 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/landstinget-vaesternorrland-1087807


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu