• Arkiv

2014-03-19 Ytterligare öppet brev till landstinget Västernorrland landstingsstyrelsens ordf. Per Valberg

 

I detta ytterligare öppna brev kan du bl.a. läsa om vad som sker inom landstinget Västernorrland.

 

Du får del av bl.a. följande;

 

 

Per Valberg, utifrån arbetsgivare ansvaret inom landstinget Västernorrland, utgår från att din kompetens tydligt och klart ger vid handen att ett sådant ansvar finnes och därtill är ur juridisk vetenskap innebörden fullt förstålig för dig, så begäres av dig mycket skyndsamt svar på detta öppna brev.

 

Rättighetsstadgan och svensk rätt ger vid handen att myndighetsutövare är skyldig att på anmodan och begäran mycket skyndsamt prestera och leverera ett beslut, som hittills förvägrats allmänheten via ingående i landstingsdirektörens stab Per Skude.

 

Skude är uppenbart utifrån juridisk vetenskap icke kompetent och bevandrad i svensk rätt eller EU-rätt utifrån bl.a. Rättighetsstadgan, citerar ur [1]Rättighetsstadgan artikel 41.2c;

Artikel 41  Rätt till god förvaltning 2. Denna rättighet innebär bl.a. att c) förvaltningen är skyldig att motivera sina beslut


Du läser hela detta ytterligare öppna brev via denna länk 

 

Landstingsstyrelsen ordf Per Valberg om arbetsgivare ansvaret gentemot myndighetsutövande utövare av myndighet 20140319

 

Pressmeddelandet via denna länk

http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/landstinget-vaesternorrland-974449


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu