• Arkiv

2018-10-09 Politik och EU-FAKTA av Assar Fager

Staten Sverige har över tid försatt sig i en situation som stora delar av svenska folket upplever som samhällsfarligt, detta har säkerställts av proffspolitiker/politiker och makt- och myndighetsutövare utan personligt ansvar.

 

De svenska medborgarna med fullständigt personligt ansvar/skattebetalarna dvs. uppdragsgivarna och finansiärerna bör få tillgång till dessa fakta av SVT/SVR och riksmedia, citera källan gärna, men hänvisa till källan

Citerar delar ur dokumentet Politik och EU-FAKTA av Assar Fager, citat;

 

Är Sverige i god tro?

 

Inför Sveriges omröstning om EU-inträdet 1995 lades en proposition prop. 1994/95:19 på drygt 3500 sidor. På sidorna 410-420 omtalas att EU redan listat 70 länder och som förslag fanns 130 länder som visumpliktiga.

 

Regeringen hade genomfört 2-3 utredningar om yttre gränskontroll och kommit fram till att effektiva övervakningsmedel behövdes och yttre gränsen fick endast passeras vid auktoriserad övergång. Sammantaget ansåg regeringen att detta behövdes mot illegal invandring och oönskade personer från tredjeland.

 

Alltså redan 1994 vet riksdagen att EU har en mycket strikt hållning mot inflöde av främmande personer.

Därav finnes det heller ingen fördelningsmekanism mellan länder inskriven i Lissabonfördraget. Samtidigt finnes heller inget hinder för medlemsländerna att ta emot flyktingar.

Vilket då gör att varje land få stå för egna åtaganden. Innan Du kastar dig över tangenterna så läs ovan angivna EU-handlingar. Du kommer att häpna!

Slut citat

 

Du läser hela dokumentet genom denna länk

POLITIK och EU av Assar Fager oktober 2018 k

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu