• Arkiv

Archive for oktober, 2020


DEN KRIMINELLA LÄKEMEDELSINDUSTRIN & SKOLMEDICINEN DÖDAR: ”Läkare starkt kritisk till svensk vård: Big pharma-korruption dödar fler än covid-19″

  Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk, du förstår strax mera och varför!       BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH TORTYR presteras dagligen mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare inom skolmedicinen och den kriminella läkemedelsindustrin.   Denna skadar och dödar verksamhet är inte på något sätt förenlig med att åtfölja svensk lag […]

Statsminister Stefan Löfvens Sveriges Regering m.fl. & BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare

    Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare i pågående CORONA BEDRÄGERIET är uppenbart mycket allvarligt.   Hur ska så allvarliga brottsmisstankar kunna undanröjas den samhällsfarligast KLANEN I SVERIGE, klanen UTAN PERSONLIGT ANSVAR?   Citat   Sveriges Regering och statsminister Stefan Löfven m.fl. har förmodligen skrivit under sina egna ”dödsdomar”!     Är dessa […]

CORONA BEDRÄGERIET MEDICAL FASCISM : World leaders are planning new lock downs to introduce “The World Debt Reset Program” which includes universal basic income and vaccination requirements

    MEDICAL FASCISM INGÅR I CORONA BEDRÄGERIET MOT MÄNSKLIGHETEN       Corona bedrägeriet publicerat 2020-10-19, sprid vidare om detta planerade Corona bedrägeri mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, citat     World leaders are planning new lock downs to introduce “The World Debt Reset Program” which includes universal basic income and vaccination requirements […]

MÅSTE LÄSAS: Open letter to the UK Government, Governments of the World and the Citizens of the World

    Open letter to the UK Government, Governments of the World and the Citizens of the World WDAOpenLetter   Du hittar detta öppna brev även här WORLD DOCTORS ALLIANCE https://worlddoctorsalliance.com/     SKRIV PÅ OCH STÖD DET ÖPPNA BREVET https://worlddoctorsalliance.com/contact/        

BEFOGAD FRÅGESTÄLLNING: Varför tiger Sveriges Regering och Folkhälsomyndigheten med flera om pågående Corona Bedrägeri och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare?

    Är avsikten att fortsätta att hålla nationen Sveriges medborgare i rädslans grepp när man uppenbart undanhåller om Corona bedrägeriet och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare?     Är detta den plan som Sveriges Regering och Folkhälsomyndigheten har som målsättning, citat   NYCKELPUNKT: Den grundläggande Modus Operandi för att smuggla över mycket […]

Statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering stod bakom och beskyddade skadar och dödar verksamheten i Sverige under pågående Corona bedrägeriet 2020

    Att följa myndigheternas råd är varje persons plikt, inskärpte statsministern i sitt tal till nationen den 22 mars, med anledning av coronans utbredning i Sverige.         Statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering stod bakom och beskyddade skadar och dödar verksamheten i Sverige under pågående Corona bedrägeriet 2020(tidigare också, eftersom skolmedicinen […]

SVENSKA DAGBLADET: I det konstiga landet där många av de äldre dog

    Statsminister Stefan Löfven och Sveriges regering stod bakom och beskyddade skadar och dödarverksamheten i Sverige under pågående Corona bedrägeriet 2020(tidigare också, eftersom skolmedicinen tillåts, utan laga stöd, att bedriva skadar och dödar verksamhet inom Vård Sverige, alla regioner/fd landsting)     BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN och nationen Sveriges medborgare blev vardagsmat i Sverige under […]

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

    Läs gällande lag om BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN I SVERIGE, citerar lösryckta delar, läs hela, citat     Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser     Brott mot mänskligheten     2 §  För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande […]

MEDICAL TYRANNY/ SKOLMEDICINEN DÖDAR: KORRUPTIONEN DÖDAR ÅLDERSRIKA I SVERIGE

    Mycket viktig artikel av Björn Hammarskjöld, publicerad 2020-10-15, MÅSTE LÄSAS och spridas vidare i alla dina nätverk, citat     KORRUPTIONEN DÖDAR ÅLDERSRIKA I SVERIGE     Det är förskräckligt när ”makthavarna” helt saknar kunskap om hur hälso- och sjukvård ska bedrivas.     Att man tillsätter medicinska chefer i strid med Regeringsformens […]

Ansvariga måste ställas till svars för samhällsförstörelsen

    Publicerat 2020-10-17, MÅSTE SES OCH SPRIDAS VIDARE, mycket allmänbildande om hur Sverige vansinnet säkerställts av KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR, citat     Ansvariga måste ställas till svars för samhällsförstörelsen https://www.youtube.com/watch?v=bewMKjzN4kc    Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu