• Arkiv

SVARA DOKTORN: Zink viktigt för att motverka Covid-19

 

 

Mycket viktig och allmänbildande artikel av SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin, publicerad 2020-11-03, sprid vidare i alla dina nätverk, citat

 

 

Zink viktigt för att motverka Covid-19

 

 

Den kände amerikanske läkaren Dr Joseph Mercola presenterar dagligen på sin blogg medicinsk forskning, som i grunden avslöjar läkemedelsindustrins kontinuerligt pågående desinformation, vars huvudsakliga syfte är att öka deras vinster på denna enormt lönsamma marknad.

 

 

En av de absolut vanligaste dödsorsakerna i västvärlden är ”iatrogena sjukdomar”, d.v.s. sjukdomar som direkt är en följd av läkemedel och läkares ingrepp i sina patienters liv.

 

 

Den amerikanske cellbiologen och pionjären inom epigenetik, Bruce Lipton, hävdar med emfas och på goda grunder, att iatrogena sjukdomar är den absolut vanligaste dödsorsaken, åtminstone i USA, vanligare än t.ex. både cancer och hjärt- och kärlsjukdomar. Det finns egentligen ingen anledning tro att det skulle vara på annat sätt i Sverige.

 

 

Jag har i flera sammanhang nämnt apotekare Cecilia Lenanders undersökning av 1700 äldre skåningars medicinanvändning för några år sedan. Hon fann att åtta av tio (80 %) hade sjukdomar som direkt berodde på deras av läkare förskrivna ”godkända läkemedel”!!

 

 

Reaktionen hos hälsovårdande myndigheter och i media: NOLL! Vi godtar alltså utan vidare att våra skattemedel (via högkostnadsskyddet) används för att göra våra äldre sjuka!

 

 

Skolmedicinens inkompetens och den ekonomiska styrningen blir extremt tydligt i samband med det man nu kallar ”Corona-pandemin”, där man hävdar att tusentals människor avlidit och avlider av detta virus.

Och man hävdar att det i princip inte finns något sätt att förebygga eller bota ”Covid-19”, som man kallar den aktuella sjukdomen. Man väntar nu bara på ett vaccin – och försöker under tiden undvika smitta via olika tekniska åtgärder – nedstängning av olika samhällsfunktioner, bärande av ansiktsmask mm.

Samtliga sådana åtgärder tycks på sikt göra betydligt mer skada än nytta! Möjligen kan ett hastigt framtaget vaccin ha liknande verkan!

 

 

I en av sina senaste artiklar (länk senare i denna text) berättar Dr Mercola specifikt om ämnet zink, som har en alldeles avgörande betydelse för vårt immunförsvar och förmågan att skydda oss mot skadliga mikrober som bakterier och virus.

 

 

I vetenskapliga studier har man visat, att en plasmanivå av zink under 50 mikrogram per dl ökar risken flerfaldigt för att dö i Covid-19, om man är inlagd på sjukhus. Och för varje enhet halten av zink ökar, så minskar risken att dö med ca 7 %.

 

 

Zink fungerar inuti cellen genom att förhindra virusets replikation (”förökning”). Men eftersom det här handlar om en jon, så behövs en ”transportör”, som hjälper zinkjonen att ta sig in genom cellmembranet. Sådana ”jonoforer” är bl.a. klorokin, hydroxiklorokin, quercetin och epigallokatekingallat (som finns i grönt te).

 

 

Dessa medel har i princip förbjudits i Sverige – trots att det finns en övertygande empirisk erfarenhet av livräddande behandling med framför allt hydroxiklorokin!

 

 

Just zink är också ett mineral som är nödvändigt för att våra lukt- och smaksensorer skall fungera. Som av en händelse (!) är förlust av lukt och smak hos dem som drabbas av Covid-19 inte ovanligt. Men har den officiella sjukvården ens kontrollerat plasmanivån av zink hos de Covid-sjuka?

 

 

Ett effektivt medel om man drabbas av hosta, andnöd och feber (som är vanligt hos Covid-patienter) är sedan att andas in väteperoxid via nebulisator (som gör en ”dimma” av ämnet). Inget som sjukvården tycks bry sig om – eller kanske ens känner till.

 

 

Trots att konventionell sjukvård alltså hävdar, att det inte finns något att göra mot virusinfektioner – så finns det således en hel del åtgärder man kan vidta (något Dr Mercola inte nämner är kolloidalt silver, som tycks vara verksamt mot de flesta virusstammar – och är absolut oskadligt).

 

 

Det finns alltså en del att bli upprörd över i Socialstyrelsens och Folkhälsomyndighetens sätt att agera (eller inte agera) i nuvarande situation!

 

 

Länk till Dr Mercolas artikel:

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/11/02/low-zinc-levels-increase-risk-of-death-with-covid.aspx?

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6970093/posting/zink-viktigt-f%C3%B6r-att-motverka-covid-19

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu