• Arkiv

Archive for november 5th, 2020


SVERIGE GRANSKAS: Michael Oddane berättar om Kungsträdgården upplevelsen och WAKEUPGLOBE m.m. 2020 11 05

  Lyssna, läs undertexten och sprid vidare i alla dina nätverk     SVERIGE GRANSKAS Michael Oddane berättar om Kungsträdgården upplevelsen och WAKEUPGLOBE m.m. 2020 11 05 https://soundcloud.com/ulf-bittner/michael-oddane-berattar-om-kungstradgarden-upplevelsen-och-wakeupglobe-mm-2020-11-05    

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN gd staben Pär Vikström får kritik återigen nu av Solveig Silverin 2020 11 05

    Lyssna, läs undertexten och sprid vidare i alla dina nätverk Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare     SVERIGE GRANSKAS FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN gd staben Pär Vikström får kritik återigen nu av Solveig Silverin 2020 11 05 https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheten-gd-staben-par-vikstrom-far-kritik-aterigen-nu-av-solveig-silverin-2020-11-05    

Folkhälsomyndigheten får nu bekänna färg….. massutskick till makt- och myndighetsutövarna i Sverige 2020 11 05

    Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare   Folkhälsomyndigheten får nu bekänna färg…..  massutskick till makt- och myndighetsutövarna i Sverige 2020 11 05   Du läser mera i  dessa pdf filerna TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 11 05 FK   […]

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN får skrivelse från Solveig Silverin 2020 11 04

    Mycket viktig skrivelse från Solveig Silverin till FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN av datum 2020-11-04, sprid vidare i alla dina nätverk, citat   Till Folkhälsomyndigheten   Detta brev skall diarieföras. Eftersom Covid19 har påverkat och påverkar hela samhället på alla plan och påverkar enskilda individer socialt och ekonomiskt, har jag som svensk medborgare rätt att få svar […]

World Freedom Alliance av Leif Erlingsson

    Lögnerna om Covid-19: – Alla former av lock-down måste avslutas – Vetenskapligt beprövade läkemedel ska ges till sjuka – Alla covid-19 dödsfall ska utredas på nytt    Läs och sprid vidare i alla dina nätverk   World Freedom Alliance av Leif Erlingsson World Freedom Alliance av Leif Erlingsson 2020 11 05     […]

First Press Conference of The World Freedom Alliance MIRROR

    Se videon och läs undertexten och sprid vidare i alla dina nätverk   First Press Conference of The World Freedom Alliance MIRROR https://www.brighteon.com/6783919e-192f-4882-9f85-06616016975f    Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu