• Arkiv

UK LAWYER EXPOSES THE KILLING OF ELDERLY FOR COVID-19 FIGURES IN CARE HOMES

 

 

Måste ses och spridas vidare i alla dina nätverk, citat

 

UK LAWYER EXPOSES THE KILLING OF ELDERLY FOR COVID-19 FIGURES IN CARE HOMES

https://www.brighteon.com/229a1e5f-dae7-4494-9679-0488f9218abf

 

 

I Sverige sker detsamma, skolmedicinen skadar och dödar generellt och systematiskt World Wide, citat

 

Sjuksköterska om den havererande äldrevården: ”Det här är mord!”

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/04/sjukskoterska-om-den-havererande-aldrevarden-det-har-ar-mord/

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu