• Arkiv

Delgivning till Socialministern, Sveriges regering och alla folkvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag m.fl. om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 2020 11 08

 

 

Du får del av skrivelsen om CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE av 2020-11-08, sprid vidare i alla dina nätverk, sociala media som Face Book, Twitter med flera och maila till alternativa media om detta fullständiga vansinne som pågår i Sverige och övriga delar av världen

 

 

Delgivning till Socialministern, Sveriges regering och alla folkvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag m.fl. 2020 11 08

 

Du läser hela skrivelsen i denna pdf fil

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/Socialminister-Lena-Hallengren-och-Sveriges-Regering-med-flera-mottagare-20201108.pdf

 

 

Socialminister Lena Hallengren och Sveriges Regering med flera mottagare 20201108

 

 

 

Bilagorna till skrivelsen finner du här

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN 05158-2020

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN ULF BITTNER 00029-2020

 

SOCIALDEPARTEMENTET RK_Innehallsforteckning_S2020-00025 20201106

 

SOCIALDEPARTEMENTETN MINISTER LENA HALLENGREN RK_Innehallsforteckning_S2020-00025 20201106

 

 

HELA SKRIVELSEN HÄR NEDAN

 

 

Socialminister Lena Hallengren och Sveriges Regering sida 1 av 5

[email protected]

[email protected]

Sari Båging kanslisekreterare hos Lena Hallengren, 08-405 54 02

[email protected]

Yvonne Mörke, departementets sekreterare 08-405 33 86

[email protected]

Kopia för kännedom och åtgärd till alla folkvalda i Sveriges riksdag genom gruppledarna

S [email protected]  M  [email protected] SD [email protected]

C [email protected] [email protected] KD [email protected]

L [email protected] MP [email protected]

Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, myndighetschef Petra Lundh och verksjuristen Roger Waldenström

[email protected]  [email protected] [email protected]

Kopia för kännedom; Dr. Reiner Fuellmich (advokat) [email protected]

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos Socialdepartementet och Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, begär med vändande e-post registerutdrag med dnr och fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet.

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges alla medborgare.

 

2020-11-08

Delgivning till Socialministern, Sveriges regering och alla folkvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag

Det har kommit allmänheten/era uppdragsgivare svenska folket till kännedom om att nationen Sveriges medborgare är utsatta för systematiskt och generellt Corona bedrägeri/ Brott mot mänskligheten och nationen Sverige medborgare.

Bevisbördan att bevisa det motsatta åvilar Socialminister Lena Hallengren, Sveriges Regering och alla folkvalda riksdagsledamöter.

 

Folkhälsomyndigheten har delgivits följande frågeställning, i ärende dnr

05158-2020 av datum 2020-11-04, som ännu är obesvarad, citat

Från: Solveig Silverin <[email protected]>
Skickat: den 4 november 2020 10:06
Till: Folkhälsomyndigheten Hälsoskydd <[email protected]>
Ämne: Gällande Covid19

Till Folkhälsomyndigheten

Detta brev skall diarieföras.

Eftersom Covid19 har påverkat och påverkar hela samhället på alla plan och påverkar enskilda individer socialt och ekonomiskt, har jag som svensk medborgare rätt att få svar på nedanstående frågor, då man inom sjukvården kräver vetenskapliga belägg för en diagnos:

 

  1. Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha avlidit av Covid19, verkligen har avlidit av Covid19, och/eller på grund av att de insjuknat i Covid19? Har Folkhälsomyndigheten vetenskapligt kunnat fastställt att det inte finns några som helst tvivel, att dessa personer avlidit av Covid19 eller till följd av Covid19? I så fall exakt hur många har avlidet av Covid19 och/eller till följd av Covid19 som vetenskapligt, med säkerhet, kunnat fastställas?

 

  1. Har ni vetenskapligt kunnat fastställa att alla de personer som påstås ha insjuknat av Covid19 verkligen har insjuknat av Covid19, att det inte finns några som helst vetenskapliga tvivel, att dessa personer har eller har haft Covid19? I så fall exakt hur många har vetenskapligt kunnat konstaterats har haft eller har Covid19.

Solveig Silverin

 

Slut citat.

 

Samma frågeställning begäres nu mycket skyndsamt besvaras av Socialminister Lena Hallengren till undertecknad av denna skrivelse

 

Då utifrån att denna frågeställning berör nationen Sveriges alla medborgare utifrån generellt och systematiskt Corona bedrägeri/ Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare är uppenbart tills motsatsen är bevisat och ställt bortom allt rimligt tvivel av er som äger makten över lagstiftning, dvs. Socialminister Lena Hallengren, Sveriges Regering och Sveriges riksdag.

 

Frågeställningen är av mycket stort allmänt intresse utifrån det uppenbara systematiska/generella Corona bedrägeriet/ Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, och därmed uppenbart en frågeställning som Socialminister Lena Hallengren och Sveriges regering är ytterst ansvariga för, då tillsammans med Sveriges riksdags alla folkvalda riksdagsledamöter, det ligger således i nationen Sveriges intresse utifrån att det drabbar generellt och systematiskt hela nationen Sverige.

 

 

Av största vikt är då vad som numera är allmänt känt, citat

 

Dr. Reiner Fuellmich kunde berätta mer om PCR-testet:

”Detta PCR-test är den enda grunden för, i Tyskland, men också över hela världen, att fastställa att vi har att göra med en pandemi. PCR-testerna kan inte och får inte användas för att avgöra om vi har att göra med en infektion. De är inte godkända för diagnostiska ändamål, och de kan inte heller det. De kan inte hitta någon infektion, de kan bara bestämma att ett specifikt fragment av en molekyl hittades i kroppen, men det kan vara vad som helst, det kan också vara rester, till exempel från processerna i kroppens eget immunsystems kamp mot förkylning och / eller eller något mer ofarligt. Testerna kan också ha en positiv effekt på papaya och andra saker, som under tiden också har skrivits om i media.

Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls ”

(uttalande av Dr. Fuellmich, här, 12: 52-13: 55).

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/

Videon som åsyftas i ovan citerat blev censurerad av YouTube, från dr. Reiner Fuellmich, advokat, egen YouTube kanal 2020-10-20, efter att videon visast över 1 500 000 gånger.

Videon finns numera på säker plattform och jag begär att Socialminister Lena Hallengren, Sveriges regering och alla folkvalda riksdagsmöter i Sveriges riksdag och Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, myndighetschef Petra Lundh och verksjuristen Roger Waldenström, mycket skyndsamt ser denna video, då det är i nationens intresse och nationen Sveriges alla medborgares intresse utifrån systematiskt/generellt Coronabedrägeri/ Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Dr. Reiner Fuellmich – Crimes against humanity

https://www.brighteon.com/d4631913-3268-4c90-b03b-d3818af1cdbc

Undertecknad har därtill gjort en intervju med dr. Reiner Fuellmich(advokat), som jag begär att ni alla mottagare av denna skrivelse mycket nogsamt lyssnar till

SVERIGE GRANSKAS

Dr. Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud 2020 10 20

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-2020-10-20

 

Noterar särskilt att i Sverige finns uppenbart en lagstiftning som ger vid handen, citerar lösryckta delar, citat

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

Brott mot mänskligheten

2 §  För brott mot mänskligheten döms, om gärningen utgör eller ingår som ett led i ett omfattande eller systematiskt angrepp riktat mot en grupp civila, den som

  1. dödar en person som ingår i gruppen,
  2. tillfogar en person som ingår i gruppen allvarlig smärta eller skada eller utsätter denne för svårt lidande genom tortyr eller annan omänsklig behandling,

Straffet är fängelse på viss tid, lägst fyra och högst arton år, eller på livstid.

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://lagen.nu/2014:406

 

Begär mycket skyndsam handläggning och återkoppling från er alla tillskrivna, denna skrivelse kommer att publiceras offentligt och därtill er allas mycket skyndsamma återkoppling

Bilagor

1. Bifogar som bifogade pdf fil registerutdrag från Folkhälsomyndigheten, bifogas som pdf filen FOLKHÄLSOMYNDIGHETETEN 05158-2020

2. Bifogar som bifogad pdf fil registerutdrag från Folkhälsomyndigheten, bifogas som pdf filen FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN ULF BITTNER 00029-2020

3. Bifogar som bifogad pdf fil registerutdrag från Socialdepartementet, bifogas som pdf filen SOCIALDEPARTEMENTET………. 20201106

4. Bifogar som bifogad pdf fil registerutdrag från Socialdepartementet, bifogas som pdf filen SOCIALDEPARTEMENTET MINISTER LENA HALLENGREN……20201106

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://soundcloud.com/ulf-bittner

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

 

 DELGIVNINGEN I LAGA ORDNING REGISTRERAD AV REGISTRATOR SOCIALDEPARTEMENTET

 

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/Delgivningen-i-laga-ordning-registrerar-RK_Innehallsforteckning_S2020-00025.pdf

 

 

 243 – Delgivning till Socialministern, Sveriges regering och alla folkvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag m.fl. (6 bilagor) Ank/Exp/Uppr-datum: 2020-11-08

 

 

Delgivningen i laga ordning registrerar RK_Innehallsforteckning_S2020-00025

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu