• Arkiv

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN: Varför undanhåller Folkhälsomyndigheten nationen Sveriges medborgare fakta om PCR testet?

 

 

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN:

Varför undanhåller Folkhälsomyndigheten nationen Sveriges medborgare fakta om PCR testet?

 

Du får del av bevis för att allmänheten undanhålls fakta av Folkhälsomyndigheten, citat

 

 

Den här länken fick jag inte av nCOV, varför?

 

Från: Solveig Silverin [mailto:[email protected]]
Skickat: den 9 november 2020 21:22
Till: Ulf Bittner; Kalle Hellberg; Henrik Albertson
Ämne: Den här länken fick jag inte av nCOV, varför?

 

 

Användning av PCR för påvisning av pågående covid-19, en teknisk vägledning

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiuku39ovbsAhUBxYsKHeP6DtsQFjAAegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.folkhalsomyndigheten.se%2Fcontentassets%2Fb2c3b5f226ac45d0926cf351ea15b0dc%2Fanvandning-pcr-pavisning-pagaende-covid-19.pdf&usg=AOvVaw2kBW1M8vVSWcbg0WmPzNKB

 

Mvh

 

Solveig Silverin

 


Från: nCOV <[email protected]>
Skickat: den 9 november 2020 15:20
Till: [email protected] <[email protected]>
Kopia: nCOV <[email protected]>; Registrator <[email protected]>
Ämne: SV: Antal vetenskapligt säkra covid19 fall Sverige?

 

Hej.

Tack för ditt mejl och ber om ursäkt för att svaret dröjt.

Det är laboratoriernas ansvar att säkra tillförlitligheten på analyserna.

Kvalitetskrav: Alla laboratorier som utför tester på uppdrag av en region bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete. I alla PCR-analyser finns det olika kvalitetsparametrar som granskas innan testresultatet svaras ut. Utöver detta deltar laboratorierna som utför diagnostik i olika kvalitetsutskick för att kunna jämföra prestandan mot många olika metoder och andra laboratorier.

 

Träffsäkerhet: Träffsäkerheten har inte beräknats på nationell nivå utan det görs på respektive laboratorium baserat på vilken PCR-metod som används, hur provet hanteras innan analys samt vilket typ av prov som skall analyseras. De kliniska mikrobiologiska laboratorierna gör detta för alla sina analyser inom sitt kvalitetsarbete. Detta är ett väletablerat kvalitetssäkringssystem som finns på de klinisk mikrobiologiska laboratorierna och inkluderar all diagnostik med PCR, alltså inte enbart för covid-19. För alla kommersiella PCR-tester görs utvärderingar för att beräkna träffsäkerheten. Resultatet av dessa utvärderingar framgår av respektive tests bruksanvisning.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/test-for-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/test-for-covid-19/pavisning-av-pagaende-infektion/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/utokad-testning-for-covid-19/fragor–svar/

 

Dödsfallen i Folkhälsomyndighetens statistik är personer som har fått en laboratoriebekräftad covid-19 diagnos (dvs PCR-positiva) och är rapporterade som avlidna i databasen SmiNet. Dödsfallen har antingen rapporterats avlidna av behandlande läkare eller har enligt folkbokföringen avlidit inom 30 dagar efter en covid-19 diagnos. Information om dödsorsaker ingår alltså inte i Folkhälsomyndighetens statistik. I ett begränsat antal fall kan det vara känt av Smittskyddsenheten att dödsorsaken varit icke-covid relaterat och då tas dödsfallet bort ur statistiken.

 

Socialstyrelsen är ansvarig för uppföljningen av dödsorsaker. De har uppgifter om antalet avlidna med dödsorsak covid-19, se länk nedan. I den statistik ingår alla med underliggande dödsorsak misstänkt eller bekräftad covid-19. Detta står beskrivet i faktabladet som beskriver de olika datakällorna, se länk.

https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/statistik/statistik-om-covid-19/statistik-over-antal-avlidna-i-covid-19/

Faktablad om datakällorna kring dödsfallen i covid-19:

 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/statistik/rapportering-av-dodsfall.pdf

Vänliga hälsningar
Raija

_________________________________

Svarstjänst kring covid-19

Folkhälsomyndigheten

 

Från: Info Folkhälsomyndigheten <[email protected]>
Skickat: den 2 november 2020 13:27
Till: nCOV <[email protected]>
Ämne: VB: Antal vetenskapligt säkra covid19 fall Sverige?

 

 

 

Diarieförd i Corona samlingsärende

 

Med vänlig hälsning registrator

 

 

 

Från: Solveig Silverin <[email protected]>
Skickat: den 29 oktober 2020 16:16
Till: Folkhälsomyndigheten Hälsoskydd <[email protected]>
Ämne: Antal vetenskapligt säkra covid19 fall Sverige?

 

Hej! Jag undrar hur vetenskapligt säkra är dessa covid19 tester? Har ni till 100 % vetenskapligt kunnat säkerställa att personer är smittade med Covid19? Att de som sägs ha dött av Covid19, med säkerhet till 100 % är har kunnat fastställa vetenskapligt att de avlidit av covid19. Att ni vetenskapligt kunnat säkerställa att de som blivit svårt sjuka verkligen blivit svårt sjuka av Covidd19.

 

Mvh

 

Solveig Silverin

 

Slut citat

 

Allmänt känt är sedan tidigare, även delgivit Folkhälsomyndigheten, alltså känt även av dem och Socialminister Lena Hallengren, Sveriges regering, Sveriges riksdags alla riksdagsledamöter, citat

 

Dr. Reiner Fuellmich kunde berätta mer om PCR-testet:

 

”Detta PCR-test är den enda grunden för, i Tyskland, men också över hela världen, att fastställa att vi har att göra med en pandemi. PCR-testerna kan inte och får inte användas för att avgöra om vi har att göra med en infektion.

 

 

De är inte godkända för diagnostiska ändamål, och de kan inte heller det. De kan inte hitta någon infektion, de kan bara bestämma att ett specifikt fragment av en molekyl hittades i kroppen, men det kan vara vad som helst, det kan också vara rester, till exempel från processerna i kroppens eget immunsystems kamp mot förkylning och / eller eller något mer ofarligt.

 

 

Testerna kan också ha en positiv effekt på papaya och andra saker, som under tiden också har skrivits om i media.

 

 

 Detta innebär att själva grunden, den faktiska grunden för att fastställa existensen av en pandemi, inte existerar alls ”

(uttalande av Dr. Fuellmich, här, 12: 52-13: 55).

 

Slut citat

 

 

Källa till ovan citerat

https://bakomkulisserna.biz/2020/10/03/konkurs-pa-grund-av-corona-pandemin-en-grupptalan-av-tyska-dr-reiner-fuellmich/

 

 

 

Se också videon med dr Reiner Fuellmich(advokat)

 

Dr. Reiner Fuellmich warns for Crimes against Humanity

 

Går att få med svensk text här, än så länge, ca 49 minuter, sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.youtube.com/watch?v=hfhCEwbRRsI

 

 

Annars på engelska, plattform där ingen censur sker

 

Se videon med dr Reiner Fuellmich, citat

 

 

Crimes against Humanity, MUST WATCH !!

https://www.brighteon.com/5aa03fd2-9653-4fe1-bcf5-0f373ec0bf7b

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu