• Arkiv

BJÖRN HAMMARSKJÖLD: Om: ”Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare” – Förslaget ska omedelbart förpassa till papperskorgen. Remissvar diarienummer Ju2020/04130 Björn Hammarskjöld

 

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

Hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk om regeringsförslaget, fullständigt vansinnet som regeringsförslaget innebär, vilket ska stoppas av nationen Sveriges medborgare, som uppenbart är utsatta för Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

BJÖRN HAMMARSKJÖLD: Om: ”Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare” -  Förslaget ska omedelbart förpassa till papperskorgen.  Remissvar diarienummer Ju2020/04130 Björn Hammarskjöld

 

Läs mera här

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/Remissvar-Ju2020-04130-Bj%C3%B6rn-Hammarskj%C3%B6ld.pdf

 

Remissvar Ju2020-04130 Björn Hammarskjöld

 

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/11/forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar-med-fler-an-atta-deltagare-1.pdf

forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar-med-fler-an-atta-deltagare-1

 

 

 

Du ser här nedan Björn Hammarskjölds mail om ovanstående, citat 

 

Från: Björn Hammarskjöld [mailto:[email protected]]
Skickat: den 18 november 2020 02:27
Till: [email protected]
Kopia: [email protected]
Ämne: Remissvar diarienummer Ju2020/04130 Björn Hammarskjöld

 

Bästa Justitiedepartementet!

Tack för remissen med diarienummer Ju2020/04130.

Remissförslaget synes vara intressant men strider mot Regeringsformens (RF) 2 kapitel 1, 2. 3, 5, 6, 7, 8 §§ . Dessutom saknar det vetenskap bakom de tomma orden varför riksdagen kommer att begå grundlagsbrott mot RF 2:19 om lagförslaget skulle antas.

Vänligen se bifogade remissvar

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi
Virolog och molekylärbiolog

 

Slut citat

 

 

SE VIDEON OCH NOTERA SÄRSKILT FÖLJANDE SOM UNDANHÅLLS NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE AV SVT/SR/TV4, riksmedia med flera

 

Måste ses och spridas vidare i alla dina nätverk

 

 

”German Lawyer Sues The World Over Coronavirus” Must see interview whit dr Reiner Fuellmich about CORONA FRAUD and CRIME AGAINST HUMANITY

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/11/16/german-lawyer-sues-the-world-over-coronavirus-must-see-interview-whit-dr-reiner-fuellmich-about-corona-fraud-and-crime-against-humanity/

 

 

Crimes Against Humanity, fraudulent PCR Tests Taken To Court – Interview with Lawyer Reiner Füllmich

 https://www.youtube.com/watch?v=XQYzb5_kax8

 

 

NOTERA SÄRSKILT AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE FÖR NATIONEN SVERIGES ALLA MEDBORGARE

 

 

Viktigt meddelande

 

 

Vi är utsatta för det kanske största bedrägeriet i historien. De kontraproduktiva insatser som nu görs i samhället måste upphöra, och de ansvariga ställas till svars!

 

 

Följande meddelande/skrivelse har tillställts nedan angivna adressater – och måste i dagens situation bedömas vara oerhört angeläget.

HJÄLP TILL, LÄS MERA OCH AGERA MOT CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6972765/posting/viktigt-meddelande

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu