• Arkiv

Misstänkta fall av covid-19 ska inte anmälas enligt FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN – Hur har man kommit fram till det och VARFÖR? – SVERIGE GRANSKAS utifrån Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

Citat

 

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

 

 

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 27120045HSLF

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

 

 

Föreskrifter om ändring i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall;

beslutade den 24 september 2020.

 

 

 Folkhälsomyndigheten föreskriver med stöd av 5 § 3 smittskyddsförordningen (2004:255) att 4 § i Folkhälsomyndighetens föreskrifter (HSLF-FS 2015:7) om anmälan av anmälningspliktig sjukdom i vissa fall ska ha följande lydelse.

 

 

4 § Misstänkta fall av covid-19 ska inte anmälas.

 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2020.

 

Folkhälsomyndigheten

 

JOHAN CARLSON                                             Bitte Bråstad

 

 

HSLF-FS 2020:23 HSLF-FS 2020:45

 

 

Utkom från trycket den 30 september

[1] Senaste lydelse HSLF-FS 2020:23

 

 

Slut citat. Källa till ovan citerat

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6250183ea135423f8ed6f20c86ef2d04/hslf-fs-45-2020.pdf

 

 

 

Under gårdagen, 2020-11-23, ringdes därför Socialstyrelsen och dennes chefsjurist Pär Ödman upp, för att få klarhet i hur ställningstagandet/beslutet kommit fram och varför detta gäller från 1 oktober 2020, du här samtalet här, läs undertexten och sprid vidare

 

SVERIGE GRANSKAS

Socialstyrelsen Pär Ödman fråga Om MISSTÄNKTA FALL AV COVID 19 SKA INTE ANMÄLAS 2020 11 23

https://soundcloud.com/ulf-bittner/socialstyrelsen-par-odman-fraga-om-misstankta-fall-av-covid-19-ska-inte-anmalas-2020-11-23

 

 

 

Efter detta ovanstående samtal ringdes gd staben på FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN upp, du hör samtalet här med Pär Vikström

 

 

SVERIGE GRANSKAS

Folkhälsomyndigheter Pär Vikström fråga om MISSTÄNKTA FALL AV COVID 19 SKA INTE ANMÄLAS 2020 11 23

https://soundcloud.com/ulf-bittner/folkhalsomyndigheter-par-vikstrom-fraga-om-misstankta-fall-av-covid-19-ska-inte-anmalas-2020-11-23

 

 

 

Ringde därefter upp chefsjuristen Bitte Bråstad , förmiddagen 2020-11-23, för att få dennes uttalande om betydelsen/innebörden av ovan citerat, och den anställde via skattemedel chefsjuristen Bitte Bråstad slängde på luren!

 

 

Fullständiga kontakt uppgifter till den anställde via skattemedel chefsjuristen Bitte Bråstad

 

 

Telefon      010-205 22 42    

          

e-post

 

bitte.brastad@folkhälsomyndigheten

 [email protected]

 

VARFÖR KAN INGEN AV DESSA MAKT- OCH MYNDIGHETSUTÖVARE GE NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE SVARET PÅ HUR OCH VARFÖR MAN KOMMIT FRAM TILL

 

Misstänkta fall av covid-19 ska inte anmälas.

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu