• Arkiv

Delgivning om meddelat ansvar till Socialministern Lena Hallengren, Sveriges regering och alla folkvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag m.fl. medlöpare 2020 11 24 – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

Du får del av hela delgivningen om meddelat ansvar av 2020-11-24, vänligen hjälp till att sprida vidare i alla dina nätverk för sanningen och verkligheten ska fram om Sverige och Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sverige.

 

Du får höra intervjun med dr Reiner Fuellmich och ass professor Björn Hammarskjöld, precis samma som mottagarna av delgivning om meddelat ansvar får sig till livs.

 

Intervjun är på engelska efter som denna intervju sprids över hela världen, hjälp till du med att sprida i alla dina nätverk för denna MEDICAL TERROR mot nationen Sveriges medborgare och Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten är uppenbart ett enormt HOT och HAT emot alla nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet-

 

 

 

Citat

Från: Ulf Bittner [mailto:[email protected]]
Skickat: den 25 november 2020 00:46
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Björn Hammarskjöld’; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Jesper Johansson’; ‘torbjörn sassersson’; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Michael Zazzio’; [email protected]; [email protected]
Ämne: SPREAD WORLD WIDE THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN
Prioritet: Hög

 

Socialminister Lena Hallengren och Sveriges Regering

[email protected]

[email protected]

 

Sari Båging kanslisekreterare hos Lena Hallengren, 08-405 54 02

[email protected]

 

Yvonne Mörke, departementets sekreterare 08-405 33 86

[email protected]

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd till alla folkvalda i Sveriges riksdag genom gruppledarna

S [email protected]  M  [email protected]

SD [email protected] C [email protected] [email protected] KD [email protected]

L [email protected] MP [email protected]

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, myndighetschef Petra Lundh och verksjuristen Roger Waldenström

[email protected]  [email protected] [email protected]

 

 

 

SÄPO/säkerhetspolisen

[email protected]

 

 

 

 

Kopia för kännedom; Dr. Reiner Fuellmich (advokat) [email protected]

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos Socialdepartementet och Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, begär med vändande e-post registerutdrag med dnr och fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet.

 

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges alla medborgare.

 

2020-11-24

 

Delgivning om meddelat ansvar till Socialministern Lena Hallengren, Sveriges regering och alla folkvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag m.fl. medlöpare

 

 

Lyssna, lär och inse, för sent skall syndarna vakna, tid finns ännu att göra bot och bättring! Sanningen kommer segra, lika bra att ni alla inser det!

 

 

 

SPREAD WORLD WIDE 

THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN

 

 

SVERIGE GRANSKAS/ SWEDEN EXAMINED

Dr Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud part 2  2020 11 24

 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2-2020-11-24

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://soundcloud.com/ulf-bittner

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged information. Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail and any attachments is strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise received this communication in error, please destroy this message from your system and kindly notify the sender by e-mail. Thank you for your co-operation

 

Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA.

 

WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment.

 

Slut citat

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu