• Arkiv

Notification of notified responsibility to the Minister of Social Affairs Lena Hallengren, the Swedish Government and all elected members of parliament in the Swedish Parliament and others. accomplice in the factual issue of the Corona fraud / Crime against humanity and the nation’s citizens of Sweden 2020 11 24 – SPREAD WORLD WIDE THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANITY AND CITIZENS OF SWEDEN

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

Here you can see the entire email and all recipients and those who have received a copy

 

Notification of notified responsibility to the Minister of Social Affairs Lena Hallengren, the Swedish Government and all elected members of parliament in the Swedish Parliament and others. accomplice in the factual issue of the Corona fraud / Crime against humanity and the nation’s citizens of Sweden

Parts of the text in Swedish and parts in English, use google translation

Listen to today’s interview with Dr. Reiner Fuellmich and Professor Björn Hammarskjöld, you will hear exactly the same thing as those notified if notified responsibility has now been notified

 

 

 

PLEASE SPREAD WORLD WIDE THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANITY AND CITIZENS OF SWEDEN

 

 

Quote

 

 

Från: Ulf Bittner [mailto:[email protected]] Skickat: den 25 november 2020 00:46 Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]

 

 

Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Björn Hammarskjöld’; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Jesper Johansson’; ‘torbjörn sassersson’; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Michael Zazzio’; [email protected]; [email protected]

 

Ämne: SPREAD WORLD WIDE THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN
Prioritet: Hög

 

 

 

 

Socialminister Lena Hallengren och Sveriges Regering

[email protected]

[email protected]

 

Sari Båging kanslisekreterare hos Lena Hallengren, 08-405 54 02

[email protected]

 

Yvonne Mörke, departementets sekreterare 08-405 33 86

[email protected]

 

 

Kopia för kännedom och åtgärd till alla folkvalda i Sveriges riksdag genom gruppledarna

S [email protected]  M  [email protected]

SD [email protected] C [email protected] [email protected] KD [email protected]

L [email protected] MP [email protected]

 

 

Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, myndighetschef Petra Lundh och verksjuristen Roger Waldenström

[email protected]  [email protected] [email protected]

 

 

 

SÄPO/säkerhetspolisen

[email protected]

 

 

 

 

Kopia för kännedom;

Dr. Reiner Fuellmich (advokat)

[email protected]

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos Socialdepartementet och Åklagarmyndigheten i Sverige, huvudkontoret, begär med vändande e-post registerutdrag med dnr och fullständiga kontaktuppgifter på handläggare av ärendet.

 

 

Sekretess prövning; ingen sekretess då ärendet är av mycket stort allmänt intresse för nationen Sveriges alla medborgare.

 

2020-11-24

 

Delgivning om meddelat ansvar till Socialministern Lena Hallengren, Sveriges regering och alla folkvalda riksdagsledamöter i Sveriges riksdag m.fl. medlöpare

 

 

Lyssna, lär och inse, för sent skall syndarna vakna, tid finns ännu att göra bot och bättring! Sanningen kommer segra, lika bra att ni alla inser det!

 

 

 

SPREAD WORLD WIDE 

THE TRUTH ABOUT SWEDEN AND DEPOPULATION AGENDA AND CORONA FRAUD/CRIME AGAINST HUMANANITY AND CITIZENS OF SWEDEN

 

 

SVERIGE GRANSKAS/ SWEDEN EXAMINED

Dr Reiner Fuellmich about Crimes Against Humanity and Corona Fraud part 2  2020 11 24

 

https://soundcloud.com/ulf-bittner/dr-reiner-fuellmich-about-crimes-against-humanity-and-corona-fraud-part-2-2020-11-24

 

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

 

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

SVERIGE GRANSKAS

https://soundcloud.com/ulf-bittner

 

Sweden

e-post [email protected] 

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)

SKYPE nr voulf56

 

This message is meant for the addressee only and may contain confidential and legally privileged information. Any unauthorised review, use, copying, storage, disclosure or distribution of this e-mail and any attachments is strictly prohibited. If you are not the named recipient or have otherwise received this communication in error, please destroy this message from your system and kindly notify the sender by e-mail. Thank you for your co-operation

 

Varning! E-post till och från Sverige, eller som passerar servrar i Sverige, avlyssnas av Försvarets Radioanstalt, FRA.

 

WARNING! E-mail to and from Sweden, or via servers in Sweden, is monitored by the National Defence Radio Establishment.

 

End quote

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu