• Arkiv

Delgivning: Överklagan av länsstyrelses grundlagsbrytande beslut om begränsning av frihet. av BJÖRN HAMMARSKJÖLD 2020 12 07 – Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare — CORONA MAFFIAN

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Läs och sprid vidare i alla dina nätverk, vad Björn Hammarskjöld denna dag delgivit, som också skickats till socialminister Lena Hallengren, Sveriges regering, citat

 

Delgivning: Överklagan av länsstyrelses grundlagsbrytande beslut om begränsning av frihet

 

 

Från: Björn Hammarskjöld [mailto:[email protected]]
Skickat: den 7 december 2020 16:33
Till: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]
Kopia: [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; Lina Berg; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; so.regerin[email protected]; [email protected]
Ämne: Re: Delgivning: Överklagan av länsstyrelses grundlagsbrytande beslut om begränsning av frihet.

 

Tjänare socialdepartementet, Länsstyrelsen i Uppsala län, förvaltningsrätten i Uppsala!

Till Registrator: Jag begär att detta e-brev med bilagor registreras i laga ordning och att kopia av dagboksblad skickas med vändande e-post tillsammans med kontaktuppgifter till den handläggare som tar hand om ärendet och informerar socialminister Lena Hallengren

Jag har begärt dagboksblad med vändande e-post i ovanstående ärende om att upphäva länsstyrelsens Beslut om förbud mot allmänna sammankomster 20201123

Än har ingen myndighet bemödat sig om att följa vare sig lag eller min begäran om dagboksblad.

Jag begär återigen dagboksblad i ärendet med vändande e-post

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi, Stockholms Universitet (1971)

 

 

Den 2020-12-07 kl. 13:32, skrev Björn Hammarskjöld:

 

 

Tjänare Socialdepartementet och socialminister Lena Hallengren

 

 

Till Registrator: Jag begär att detta e-brev med bilagor registreras i laga ordning och att kopia av dagboksblad skickas med vändande e-post tillsammans med kontaktuppgifter till den handläggare som tar hand om ärendet och informerar socialminister Lena Hallengren

 

 

Till regeringen och Socialdepartementet. Detta är en delgivning rörande det generella problemet med att länsstyrelse och även andra myndigheter synes stifta regelverk som strider mot vår egen grundlag samt EU-rätten. Dessa lagvidriga beslut ska upphävas, annat är det ett erkänt sakförhållande att dessa begränsande lagar är ett brott mot mänskligheten enligt

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser 2, 13, 14, 15, 16 §§

 

 

Nu finns det bevis för att Covid-19-pandemin saknar alla kriterier för att vara en pandemi. Den totala dödligheten är densamma som vanligt och det saknas hittills tecken på ens en total överdödlighet i åldersgruppen 70+ från 1 januari till 4 december 2020 jämfört med senaste fem åren.

 

 

Det krävs nu av regeringen att samtliga positiva prover med rtRT-PCR mot SARS-CoV-2 återkallas på grund av att forskningsfusk ligger till grund för testet rtRT-PCR mot SARS-CoV-2.

 

 

Regeringen måste omedelbart  fatta beslut om att pandemin är över, har aldrig existerat och att vi kan fira jul som före 2020.

 

 

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi, Stockholms Universitet (1971)

 

 

 

Den 2020-12-07 kl. 09:55, skrev Björn Hammarskjöld:

 

 

Tjänare Länsstyrelsen i Uppsala län och Förvaltningsrätten i Uppsala!

(till registrator: Jag begär dagboksblad med vändande e-post efter det att ärendet har registrerats i laga ordning och med angivande av kontaktuppgifter till den tjänsteperson som tilldelats ärendet)

 

 

Jag bifogar ett överklagande av länsstyrelsens Beslut om förbud mot allmänna sammankomster 20201123

 

eftersom det strider mot vår grundlag samt mot EU-rätten. Dessa grundlagar kan inte övertrumfas av en förordning eller annan lag då enligt vår grundlag ”Grundlag  går före lag” (RF 11:14, 12:10)

 

 

Beakta även EURS (bifogad) artikel 20, 41, 42, 45, 51, 52, 53, 54 där det i artikel 51, 52, 53, 54  begärs att myndighet med alla till buds stående medel ska skydda den enskilde EU-medborgaren från myndigheters övergrepp genom lagbrott.

 

 

Jag skickar denna överklagan till både förvaltningsrätten och Länsstyrelsen med den förhoppningen att Länsstyrelsen omedelbart skickar ärendet vidare till förvaltningsrätten med beslut att överklagan inkommit i laga tid på det att förvaltningsrätten omedelbart kan börja behandla

överklagandet

Vänligen

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d. överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i Biokemi, Stockholms Universitet (1971)

070-385 09 33

 

Bilagorna till Björn Hammarskjölds skrivelse ser du här nedan

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/12/2020-12-07-F%C3%B6rvaltningsr%C3%A4tten-i-Uppsala.pdf

2020-12-07 Förvaltningsrätten i Uppsala

 

 

 http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/12/EURS-officiell-OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT.pdf

EURS officiell OJ-C-2007-303-FULL-SV-TXT

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu