• Arkiv

NUVARANDE RESTRIKTIONER I SAMHÄLLET SKA HÄVAS: Covid-pandemin är konstruerad för överlevnaden i SARS-Cov-19 är 99,x procent — Vi lever väl inte i en militärdiktatur – Det är ofattbart vad som sker nu, men fattar tillräckligt många kan de ju inte köra över oss. — Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare — CORONA MAFFIAN BEDRIVER SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

Läs och sprid vidare i alla dina nätverk

 

Nuvarande restriktioner i samhället ska hävas samtliga. 

 

 

Citerar ur ett viktigt mail som kom från en god medmänniska som bryr sig om nationen Sveriges medborgare, citat

 

 

SKÄL:

 

 

1. Läkemedelsindustrin är helt ansvarsbefriade för detta ”Covid-19 vaccin” – så om du blir långtidssjuk och handikappad, oförmögen att arbeta eller ta hand om dina barn, eller om du dör får du ingen ersättning. Du står själv och får lösa det.

Hur i all världen kan vi köpa in något som tillverkaren inte själv tar ansvar för?

Det är helt oacceptabelt. Läkemedelsindustrin beräknas tjäna 1000 miljarder dollar globalt för detta – och har noll ansvar?!?

Tror de att vi är dumma i huvudet?

 

 

2. I 20 år har man försökt få fram vaccin mot SARS men misslyckats. Nu hävdar de ”effektivt vaccin” mot SARS-Cov-19 på mindre än ett år?!

 

 

Detta är ett nytt experimentellt RNA-vaccin, baserat på genmodifiering och nanoteknik – så vansinne att göra massvaccinering med helt okänt preparat. Det är inte vaccin i dess ursprungliga betydelse – utan ett experimentellt Genoccin som ska få våra celler att producera Coronaprotein, en främmande substans som inte går att stänga av.

 

 

3. Detta nya genoccin har inte behövt genomgå annars obligatoriska säkerhets- och toxicitetsanalyser i djurstudier. Dessa måste göras – alltid.

Läkemedelsindustrin har helt sonika fått dispens – så vi vet INGET om säkerheten eller långtidseffekter för detta nya experimentella genoccin som ska injiceras i oss människor.

 

 

Detta går emot Nurenberg koden där det tydligt står att djurförsök ska göras innan man påbörjar försök på människor samt att allt onödigt lidande ska undvikas.

 

 

4. Genoccinet har inte heller genomgått långtidsstudier, så vi vet ingenting om långtidseffekter på kroppen. Pfizers VD baserar sitt uttalande om ”största medicinska genombrottet på 100 år” på endast 28 dagars studier på ca 40 000 personer, och två injiceringar.

Det är ren lögn att uttala sig på det viset på så kort tid och utan oberoende granskning och upprepning av resultaten. Pfizer har inte gjort säkerhetsstudier och noll kunskap om vad som sker i kroppen efter 3, 6 eller 12 månader.

 

 

Det finns oro från världsledande experter att vaccinationerna i dagsläget kan leda till sterilitet och att många som 1 av 10 får så allvarliga biverkningar att de dör. Dessa effekter kan ofta inte ses förrän efter minst 24 månader.

 

 

5. Covid-pandemin är konstruerad för överlevnaden i SARS-Cov-19 är 99,x procent och nu vet vi mer än i våras och sjuktiden på IVA är halverad. Ingen behöver dö för vi vet att exempelvis höga doser Vitamin D, C och zink motverkar risk bli sjuk och snabbar på läkningen. Det kommer inte ha dött signifikt fler människor under 2020 än de föregående åren på 2000-talet.

 

 

Speciellt inte om man räknar bort de 2 800 äldre som i princip avlivades genom att enbart ges morfin eller liknande, vilket hämmar andningen. Räknar man dödlighet per dag under puckeln med överdödlighet i mars då motsvarar det 14 fler döda personer per dag.

 

 

Detta följdes sedan av underdödlighet från juni till mitten av oktober.

 

 

 

Siffrorna för Covid är felrapporterade – detta är INTE en pandemi.

 

 

 

6. PCR-testerna för diagnos av Covid-19 är inte tillförlitliga för det blir 80-90 procent falskt positiva. Kör labbet tillräckligt många PCR-cykler (minst 37 cykler) så plockas det upp fast inget finns i provet. Det finns NOLL korrelation mellan positivt PCR och förekomst av aktivt virus, virilitetsnivån etc. risk att utveckla influensan etc.

 

 

7. Pengarna ska istället läggas på att ge snabba insatser och isolering till de som blir sjuka, särskilt i riskgrupper. Sjukvården kan snabbt vända även en allvarlig infektion idag med den kunskap och forskning som finns. De som blivit långtidssjuka efter Covidinfektion ska också få adekvat hjälp tillbaka, med rätt näring och kost. Finns mycket vi kan göra, inte släppa folk som kan bli hjälpta.

 

 

8. Pengarna ska läggas på att stärka folkhälsa och höja immunförsvaret genom att inspirera och undervisa i hälsofrämjande livsstil, och det ska delas ut gratis kosttillskott i immunstärkande medel. Det kommer kosta en bråkdel av alla miljarderna som går till ett oprövat experimentvaccin – genoccin. 

 

 

9. Nuvarande restriktioner i samhället ska hävas samtliga.

Finns ingen som helst motivering att strypa flödet med arbete och pengar i vårt samhälle med en Covid-infektion som är hanterbar och har 99,x procent överlevnad.

 

 

10. En Pandemi-lag hotar våra grundläggande fri och rättigheter som mötesfrihet och rörelsefrihet.

Vi behöver ingen pandemilag, vi behöver ansvariga politiker som ser till att lyssna på logik och forskning och vågar gå emot strömmarna i världen som inte leder oss åt rätt håll. 

 

 

Ska jag lägg till att vi INTE ska ha denna tillfälliga pandemilag för Covid?

 

 

Den behövs helt enkelt inte. De har blåst upp en storm i ett vattenglas, vi har modern medicin och kunskap – vi kan hantera detta.

 

 

Det är ofattbart vad som sker nu, men fattar tillräckligt många kan de ju inte köra över oss.

Vi lever väl inte i en militärdiktatur?

Slut citat

 

 

Källa till ovan citerat, ett mycket viktigt mail som kom till Ulf Bittner 2020-12-10

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu