• Arkiv

THE DEADLY VACCINE INDUSTRY : VACCINET ETT KOMMANDE BIOVAPEN mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare — Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare — CORONA MAFFIAN EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin har skrivit en MYCKET VIKTIG artikel 2020-12-11, som alla ska läsa och sprida vidare i alla era nätverk

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

SVARA DOKTORN Sven-Erik Nordin har skrivit en MYCKET VIKTIG artikel 2020-12-11, som alla ska läsa och sprida vidare i alla era nätverk, citat

 

Ett kommande biovapen?

 

Följande är ett försök att tolka en fullkomligt skräckinjagande intervju i med professor Francis A Boyle i Alex Joneś show på den amerikanska kanalen Infowars dot com.

 

 

Uppgifterna där är så fullständigt alarmerande att man undrar om det alls kan ligga någon sanning i dem. De är ungefär på samma nivå som om man skulle få veta att man planerade fälla en atombomb över New York, London, Peking, Kairo eller Paris.

Vissa fakta går att kontrollera, och de tycks till stor del bekräfta det som sägs. Mitt referat är inte fullständigt, men i slutet finns en länk till denna ”show” där var och en kan bilda sig en egen uppfattning.

 

 

Advokaten och forskaren Professor Francis A Boyle berättar i Alex Jones’ show följande häpnadsväckande uppgifter:

Under Kuwaitkriget (1990 – 1991) vaccinerades 500 000 amerikanska soldater (kvinnor och män) mot Anthrax (mjältbrand). Av dessa avled 11 000, och 100 000 blev handikappade för livet! De var alla unga och friska kvinnor och män!

 

 

Enligt professor Francis Boyle kommer nu FDA (Food and Drug Administration i USA) att utfärda ett ”nödsituationsgodkännande” av två vacciner mot det nu aktuella coronaviruset, och de innehåller ”messenger-RNA” (budbärar-RNA), vilket man misstänker kan permanent förändra den vaccinerades genetiska uppsättning – och ge egenskaper som alltså nedärvs i kommande led för all framtid.

 

 

Professor Boyle berättar också att det aktuella viruset, som ger sjukdomen Covid-19, kommer från UNC – the University of North Carolina – och dess BSL3-laboratorium (Bio Safety Level 3 laboratory; ett laboratorium av näst högsta säkerhetsklassen), som utvecklat detta virus med stöd av ett BSL4-laboratorium i Wuhan, Kina.

 

 

En av huvudinvesterarna i projektet skulle vara just FDA, där nu samma personer kan komma att ge sitt godkännande till dessa injektioner – som Dr Boyle kallar ”Frankenshots” (refererande till skräckfiguren Frankenstein)!

 

 

Nu fruktar man att det kommande vaccinet kan vara ett sätt att genomföra det som var nazisterna tanke – att ta bort ”useless eaters” – dem som bara äter och inte bidrar med något, utan bara är en kostnad för samhället. Självklart är detta i så fall i strid mot mot det som beslutades vid Nürnbergrättegångarna 1946 och 1947 och innebär ett ”brott mot mänskligheten”.

 

 

Man kan då tänka sig att gamla och handikappade blir de första offren.

 

 

De som var med och utvecklade det aktuella viruset är alltså nu också de som är i färd med att godkänna vacciner med extremt farligt messenger-RNA – som kan förändra vår genetiska kod. Vi har ingen aning om vad det kan innebära!

 

 

Den springande punkten är, att FDA tillverkade Covid-19 med hjälp av laboratoriet i Wuhan – och nu är i färd med att godkänna vacciner som skall skydda mot dessa virus… Vacciner som möjligen kan ha egenskaper som är mer skrämmande än något annat mänskligheten tidigare utsatts för!

 

 

Vaccinerna kan vara ett experiment på människor av precis det slag som förbjöds enligt Nürbergkoden i tio punkter. Dessa är följande:

 

 

  1. Individens samtycke krävs.

  2. Experimentet skall ge resultat av nytta till samhället och vara noga planerat.

  3. Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad medicinsk kunskap.

  4. Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och mentala plågor och skador.

  5. Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.

  6. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten

  7. Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att även osannolika risker undviks.

  8. Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade personer.

  9. Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta experimentet.

  10. Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

Enligt Nürnbergrättegångarna blev det också helt klart att ingen kan förklara sig oskyldig för att han/hon bara ”lyder order”. Var och en är personligen skyldig för egna handlingar som bryter mot någon av Nürnbergkonventionens tio punkter.

 

 

Det som nu pågår kan vara ett led i den plan för ”depopulation” (minskning av jordens befolkning) som kan ses som ett led i USA:s säkerhetspolitik.

 

 

Nu utsätter också England sina soldater för liknande vaccinationer som USA i Kuwaitkriget. Fransmännen gör det inte, för de har erfarenheter från sina insatser i Indokina tidigare.

 

 

De nya vacciner FDA är på väg att godkänna nu är helt nya, och jag fruktar att vi kommer att få uppleva ”massdöd”!

 

 

Här om dagen i Wall Street Journal fanns en artikel av Scott Gottlieb. Han indikerar vad FDA:s agenda är. Han var tidigare chef för FDA.

 

 

Man kommer att först ta sig an gamla människor, som man kan spåra via sjukvårdssystemet – och sedan slippa deras sjukvårdskostnader. Sedan blir det svarta och ”latinos” (spansktalande invandrare), fattiga, hemlösa och andra grupper liknande dem nazisterna ville utrota.

 

 

Detta är nazisystemets ideologi i funktion!

 

 

Professor Francis Boyle uttrycker uppfattningen att man tidigare kämpat mot nazisterna och deras program. Nu tycks detta program vara på väg att genomföras av oss själva (i USA). Han sammanfattar också motiven i två punkter: Pengar (orimliga mängder) och depopulation, att medvetet minska jordens befolkning.

 

 

De vacciner som nu planeras betraktar han som ”biovapen” – som man nu i stor skala avser användas mot civilbefolkningen i alla länder.

Han påpekar också, att vetenskapen under många år kämpat för att hitta ett vaccin mot både cancer och HIV – och misslyckats i båda fallen, trots enorma ekonomiska insatser. Han anser att möjligheten att hitta ett fungerande vaccin mot Covid-19 är lika omöjlig.

https://79days.news/watch?id=5fcfe95936e1a46b3ed3d33c

 

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

http://www.svaradoktorn.se/427029039/6983137/posting/ett-kommande-biovapen

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu