• Arkiv

SVERIGES REGERING: Delgivning om meddelat ansvar, Sveriges regering och deras medlöpare är delgivna om att VACCINET är per definition en GENTERAPI och därmed ingår Sveriges regering i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare — CORONA MAFFIAN SKADAR & DÖDAR — Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare — VACCIN VANSINNET

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

SVERIGES REGERING:

Delgivning om meddelat ansvar, Sveriges regering och deras medlöpare är delgivna om att VACCINET är per definition en GENTERAPI och därmed ingår Sveriges regering i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

 

Du läser mera och sprider vidare i alla dina nätverk

http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/12/TILL-ER-ALLA-GODA-SVENSKA-MEDBORGARE-2020-12-17-ok.pdf

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 12 17 ok

 

 

DU KAN OCKSÅ LÄSA HÄR NEDAN

 

 

FAKTA/BEVIS OM VACCIN/GENTERAPI EXPERIMENT VANSINNET

Irish Professor Dolores Cahill & French Geneticist Alexandra H. Caude on C-19 Vaccine

Sveriges regering och deras medlöpare ska avsättas med omedelbar verkan och rannsakas inför domstol, eftersom dessa uppenbart bevisligen generellt och systematiskt utsätter nationen Sveriges medborgare för Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

Nürnberg-koden

Enligt Nürnbergrättegångarna blev det också helt klart att ingen kan förklara sig oskyldig för att han/hon bara ”lyder order”.

Var och en är personligen skyldig för egna handlingar som bryter mot någon av Nürnbergkonventionens tio punkter.

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2020-12-17

 

Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet

 

 

Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen, socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), Sveriges alla regioner(fd landsting), Umeå Universitet, SVT/SR/TV4 och riksmedia, förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är att tjäna och betjäna nationen Sveriges medborgare/era uppdragsgivare

 

 

Sveriges Regering med flera medlöpare har bedrägligt uppsåtligt vilselett nationen Sveriges medborgare i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och nationen Sveriges medborgare

 

 

Delgivning om meddelat ansvar till Socialminister Lena Hallengren och Sveriges regering, Sveriges riksdag, folkhälsomyndigheten, SVT/SR/TV4, riksmedia, Sveriges alla regioner(fd landsting) m.fl. som uppenbart inte gjort det jobb som krävs för att värna nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet

 

 

Skattemedel används uppenbart bevisligen inte på ett effektivt sätt för skattebetalarna dvs. majoriteten av nationen Sveriges medborgare!

 

 

Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

 

FAKTA/BEVIS OM VACCIN/GENTERAPI EXPERIMENT VANSINNET SOM SVERIGES REGERING UPPENBART BEVISLIGEN BESKYDDAR OCH STÅR BAKOM & TÄNKER UTSÄTTA NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE FÖR

 

 

Vaccin som inte är vaccin utan är genterapi, du förstår mer när du sett videon!

 

 

MÅSTE SES VIDEO SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare ska avsättas med omedelbar verkan och rannsakas inför domstol, eftersom dessa uppenbart bevisligen generellt och systematiskt utsätter nationen Sveriges medborgare för Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare.

 

 

Fundera över varför VACCIN EXPERIMENTET/GENTERAPI VANSINNET sjösätts World Wide och i Sverige mot nationen Sveriges medborgare, vaccin som uppenbart är ett genterapi experiment på mänskligheten, som strider emot Nürnberg-koden, alltså fullständigt vansinne, ca 83 min, värd varenda minut, SPRID VIDARE, publicerad 2020-12-14, citat

 

 

Irish Professor Dolores Cahill & French Geneticist Alexandra H. Caude on C-19 Vaccine

https://www.brighteon.com/3d0b1172-1e75-4757-ae04-28c1ac48db7b

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/17/irish-professor-dolores-cahill-french-geneticist-alexandra-h-caude-on-c-19-vaccine-dec-14-2020-must-see-maste-ses-spridas-vidare-i-alla-dina-natverk-corona-bedragerietbro/

 

https://lbry.tv/@commonlifeofcommonpeople:6/MedicalExpertsOnC19Vaccine:c

 

 

 

DOLORES CAHILL: The World Must Know Covid Lie Vaccine Dolores Cahill

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/17/dolores-cahill-the-world-must-know-covid-lie-vaccine-dolores-cahill-corona-maffian-skadar-dodar-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-vaccin-va/

 

 

 

Nürnberg-koden

LÄS MERA

https://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-exhibitions/special-focus/doctors-trial/nuremberg-code

 

 

 

Forskning som involverar människan

Forskningsetiken sprang fram ur flera skeenden och händelser vid tiden för andra världskriget vilka kraftigt upprörde både forskare och allmänhet.

Framförallt var det nazisternas grymma och ofta dödliga forskning på människor som uppmärksammades.

LÄS MERA

http://www.codex.vr.se/forskningmanniska.shtml

 

 

 

Nürnberg-koden

Enligt Nürnbergrättegångarna blev det också helt klart att ingen kan förklara sig oskyldig för att han/hon bara ”lyder order”.

Var och en är personligen skyldig för egna handlingar som bryter mot någon av Nürnbergkonventionens tio punkter.

 

 

  1. Individens samtycke krävs.
  2. Experimentet skall ge resultat av nytta till samhället och vara noga planerat.
  3. Experimentet skall baseras på resultaten av experiment på djur och på etablerad medicinsk kunskap.
  4. Experimentet skall vara upplagt för att förhindra onödiga fysiska och mentala plågor och skador.
  5. Inga experiment skall utföras om anledningen att tro att död eller skador som ger men för livet kan inträffa.
  6. Riskerna får aldrig vara större än den potentiella nyttan för mänskligheten
  7. Noggranna förberedelser skall vara gjorda för att även osannolika risker undviks.
  8. Experimentet skall genomföras av endast vetenskapligt kvalificerade personer.
  9. Under utförandet av experimentet skall individen ha möjlighet avbryta experimentet.
  10. Experimentledaren måste avbryta experimentet omedelbart om risker för försökspersonens hälsa föreligger

 

 

 

Läs också gällande svensk lag om BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

Lag (2014:406) om straff för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser

https://lagen.nu/2014:406

 

 

 

GLÖM ALDRIG VAD SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE REDAN VISAT SIG VARA KAPABLA TILL

https://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/16/covid-vansinnet-i-sverige-sjukskoterska-om-den-havererande-aldrevarden-det-har-ar-mord-corona-maffian-skadar-dodar-coronabedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges/

 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/16/covid-vansinnet-i-sverige-sjukskoterska-regionernas-rekommendationer-torterar-vara-aldre-till-dods-corona-maffian-skadar-dodar-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-n/

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/16/covid-vansinnet-sverige-lakare-foresprakar-beprovad-c19-medicin-riskerar-legitimationen-corona-maffian-skadar-dodar-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sv/

 

 

YTTERLIGARE MERA AV MYCKET STORT ALLMÄNT INTRESSE

 

 

Dr. Carrie Madej – VACCINE MANUFACTURERS ARE PROTECTED BY LAW TO NEVER BE SUED

Dr. Carrie Madej – War on human mankind

https://newtube.app/user/AlternativeMedia/l6PLhzd

 

 

 

The Biggest Conspiracy Behind COVID-19 Now Proven

https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2020/12/16/covid-conspiracy.aspx?ui=7b01ddb5801f007f354823b4c1826b7954ff8bdf6a9954f402b527372450045b&cid_source=dnl&cid_medium=email&cid_content=art1ReadMore&cid=20201216_HL2&mid=DM749013&rid=1036153684

 

 

 

Citat

The COVID-19 Data Is A ”Travesty”

Although people have tragically died from Covid-19, the way the Covid-19 death data is recorded in many countries around the world has produced, and continues to produce, an inflated death toll. This inflated death toll has then been, and continues to be, used by fascist-style bureaucracies, in conjunction with scientific priesthoods, to terrify the general public into obedience.

Läs mera, lär mera och se video, och sprid vidare i alla dina nätverk

https://cms.zerohedge.com/medical/covid-19-data-travesty?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zerohedge%2Ffeed+%28zero+hedge+-+on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zero%29

 

 

 

 

The Covid-19 Data is a ‘Travesty’ (FULL VIDEO) – How the UK and US Covid Death Data is Inflated

Although people have tragically died from Covid-19, the way the Covid-19 death data is recorded in many countries around the world has produced, and continues to produce, an inflated death toll.

This inflated death toll has then been, and continues to be, used by fascist-style bureaucracies, in conjunction with scientific priesthoods, to terrify the general public into obedience.

Se videon och sprid vidare i alla dina nätverk

https://www.youtube.com/watch?v=z_D8wrAc3-4

 

 

 

Citerar lösryckta delar ur artikel, citat

PFIZER GIVEN LEGAL PROTECTION FOR COVID VACCINE

Additionally, I would like to bring to your attention a recent story I read in relation to the Covid-19 vaccine. A report in the Independent newspaper states that the UK government has given Pfizer legal indemnity for its vaccine rollout, which protects the pharmaceutical giant from being sued by people who experience any potential issues with the new vaccine. NHS staff who will be administering the vaccine, are also protected.

Slut citat

https://cms.zerohedge.com/medical/covid-19-data-travesty?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zerohedge%2Ffeed+%28zero+hedge+-+on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zero%29

 

 

 

Se video, ca 12 minuter, sprid vidare, citat

Event 201 Pandemic Exercise – The Highlights Reel

On 18 October 2019, Event 201 took place in New York. It was a drill, or a discussion on how the world would cope with a pandemic. Then coincidentally in Jan 2020, COnVID happened.

https://newtube.app/user/DwyaneBarry/x8E0Gae

 

 

 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN, KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR, alla politikerna i Sverige UTAN PERSONLIGT ANSVAR!

DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN HAR BL.A. MAKTEN ÖVER SKATTEMILJARDERNA

 

 

 

ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER INGÅR I DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN HAR SJÄLVA SÄKERSTÄLLT UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

 

 

SVERIGES SITTANDE REGERING KAN SÄKERSTÄLLA ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR FÖRSVINNER LIKA SNABBT SOM BLIXTEN, MEN GÖR DET INTE,

 

TROTS ATT ALLA RIKSDAGS PARTIERNA HAR DEN UPPFATTNINGEN SOMMAREN 2018

Majoriteten av nationen Sveriges medborgare föds med fullständigt personligt ansvar och dör med fullständigt personligt ansvar, all makt utgår från nationen Sveriges medborgare/folket, ser och förstår DU VANSINNET och FÖRTRYCKET I VAD den samhällsfarligaste Klanen i Sverige står bakom

 

 

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN OCH RANNSAKAS INFÖR DOMSTOL

Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan instifta om att UTAN PERSONLIGT ANSVAR ska förpassas till soptippen.

Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan säkerställa att FÖRFATTNINGSDOMSTOL säkerställs.

 

 

VARFÖR BESKYDDAS DEPOPULATIONS AGENDAN OCH CORONA BEDRÄGERIET/BROT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE AV SVERIGES REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH RIKSMEDIA MED FLERA MEDLÖPARE

 

STÄLL DIG FRÅGAN OM VARFÖR SITTANDE REGERING I SVERIGE INTE SÄKERSTÄLLT ATT I SNABB LAGSTIFTNING,

SOM MED DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET, SÄKERSTÄLLT ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR UPPHÖR LIKA SNABBT SOM LAGSTIFTNINGEN OM DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET TILLKOM?

 

 

 

Kom särskilt ihåg

GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN

Skolmedicinen EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET= folkrättsbrott mot mänskligheten och NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLAN, EN MAFFIA UTAN PERSONLIGT ANSVAR, ÄR ETT ENORMT HOT MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARES LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET

 

 

 

DET STÖRSTA HOTET MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN ÄR DE MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA I SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES ALLA REGIONER OCH

DERAS MEDLÖPARE TJÄNSTEMÄN/TJÄNSTEKVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER

 

 

 

Det krävs uppenbart ett ENORMT FOLKUPPROR FRÅN NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE MED FULLSTÄNDIGT PERSONLIGT ANSVAR FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

Syltryggarnas paradis

Enormt många svenska medborgare är uppenbart missnöjda i Sverige. Väldigt många har drabbats, bevisligen, och enormt många är såklart oroliga för sina nära och kära.

 

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar demokrati, rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga rättigheterna, för du kommer förmodligen inte få läsa eller höra om detta genom svensk main stream

media eller av någon inom Sveriges Regering eller Sveriges riksdag, vi utgår från det tills motsatsen är bevisad

 

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa jag värnar framför allt annat.

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://soundcloud.com/ulf-bittner

Sweden

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)  SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu