• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare vet med sig om att dessa är skyldiga och delaktiga i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare — CORONA MAFFIAN SKADAR OCH DÖDAR — VACCINET ETT BIOWAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN

 

 

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare vet med sig om att dessa är skyldiga och delaktiga i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare 

 

 

CORONA MAFFIAN SKADAR OCH DÖDAR 

 

 

VACCINET ETT BIOWAPEN MOT MÄNSKLIGHETEN  

 

 

 

 

 

Från: Ulf Bittner [mailto:[email protected]]
Skickat: den 24 december 2020 07:48
Till: [email protected]; ‘marianne liljeholt’; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Aftonbladet’; ‘Expressen’; ‘torbjörn sassersson’; [email protected]; [email protected]; ‘SE Nin’; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘SB Registrator’; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; s.registrat[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘torbjörn sassersson’; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Kim Svinghammar’; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; ‘Lina Berg’; [email protected]; [email protected]; [email protected]; info@folkhalsomyndigheten.se; [email protected]
Kopia: ‘Bittner Ulf’
Ämne: Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 77 Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare
Prioritet: Hög

 

 

 

GOD JUL & GOTT NYTT BÄTTRE ÅR 2021 TILL ALLA NATIONEN SVERIGES GODA MEDBORGARE

JULKLAPP 7 TILL NATIONENS SVERIGES ALLA GODA MEDBORGARE

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN OCH RANNSAKAS INFÖR DOMSTOL

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2020-12-24

 

Till Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

 

Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet

 

 

 

FAKTA; Hur många har dött av Covid-19?

15 % av i dagsläget 8 000 avlidna personer blir omkring 1 200 personer som har dött av Covid-19. Det blir 0,011 % eller att 99,99 % av Sveriges befolkning har överlevt pandemin som inte kan betraktas annat än som en vanlig förkylning.

https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/och-vi-kan-fira-en-god-jul-som-vi-gjorde-forr.html

 

 

 

 

 

 

 

STÖRSTA TACKET TILL FARBROR TOMTÉN LEIF

 

Den sista SVERIGE GRANSKAS intervjun på SoundCloud, innan allt raderades för evigt av Sound Cloud, finns nu att återhöras här

Här på denna plattform kan ingen fascistisk censurerare komma åt vad som uppenbart fick SoundCloud och den globalistiska politiska fascistiska agenda att löpa amok mot SVERIGE GRANSKAS och den sista intervjun, citat

SVERIGE GRANSKAS

MARIANNE LILJEHOLT Avsätt Sveriges Regering Omedelbart 2020 12 22

 

Slut citat

 

 

 

För att inte FACEBOOK och GOOGLE ska stoppa spridningen av denna historiska SVERIGE GRANSKAS intervjun så sprider du den vidare via denna länk

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/24/sound-cloud-stangde-ner-sverige-granskas-2020-12-23-kl-1200-vem-ska-nu-granska-sverige/

 

 

 

De tre SVERIGE GRANSKAS som förmodligen blev för mycket SANNING, som fick bägaren att rinna över, Sound Cloud delgav kl 12:00, 2020-12-23, citat your account has been permanently removed, här ser Du de 3 senaste som synes förmodligen är orsaken

 

SVERIGE GRANSKAS

MARIANNE LILJEHOLT Avsätt Sveriges Regering Omedelbart 2020 12 22

 

 

SVERIGE GRANSKAS

BJÖRN HAMMARSKJÖLD Utbildar Livsmedelsverkets Britta Ekman Om D3 Vitamin 2020 12 22

 

SVERIGE GRANSKAS

BJÖRN HAMMARSKJÖLD Avsätt Sveriges Regering Omedelbart 2020 12 21

 

Läs mera här

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/23/sound-cloud-den-sista-sverige-granskas-intervjun-pa-sound-cloud-var-med-marianne-liljeholt-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare-corona-maffian-fasc/

 

Läs också följande artikel, citat

 

 

Idag har den kriminella maffian stängt ner Ulf Bittners kanal

 

Idag har kriminella maffian stängt ner Ulf Bittners kanal.

 

 

Detta är grundlagsbrott och brott mot offentlighetsprincipen.

 

 

Alla bör begära ut Ulf Bittners massutskick som är skickat till alla myndigheter och regeringen i Sverige.

 

 

Det är allt diariefört och ska finnas tillgängligt för alla att få ut.

 

 

Se till att alla inspelningar finns tillgängliga.

 

 

Verkligen dags att avsätta denna kriminella regering.

 

Slut citat

Källa till ovan citerat

https://bakomkulisserna.biz/2020/12/23/idag-har-den-kriminella-maffian-stangt-ner-ulf-bittners-kanal/

 

 

 

 

BIFOGAR ÅTERIGEN PDF FILERNA SOM BEVISAR ATT SVERIGES REGERING OCH FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN OCH DERAS MEDLÖPARE ÄR DELAKTIGA OCH DELGIVNA OM MEDDELAT ANSVAR I CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

Se de bägge pdf filerna RK….. och Registerutdrag, av datum 2020-12-23, från registraturerna på Socialdepartementet och Folkhälsomyndigheten

 

 Du finner dem här 

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/23/fascismen-tar-strypgrepp-pa-nationen-sveriges-medborgare-sverige-granskas-swebb-tv-censurerade-av-sound-cloud-youtube-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen/  

 

 

 

Noteras särskilt

 

Sveriges Regering och Vård Sverige(alla regioner i Sverige, fd landsting) beskyddar den skadar och DÖDAR VERKSAMHET som skolmedicinen och de anställda läkarna tillsammans med den kriminella läkemedelsindustrin bedriver dagligen i Sverige.

 

 

 

OBS

 

Det finns inget lagstöd alls för att bedriva skadar och DÖDAR VERKSAMHET inom Vård Sveriges regi i gällande svensk lagstiftning och de grundläggande mänskliga rättigheterna

 

 

Sveriges regering och deras medlöpare beskyddar den kriminella läkemedelsindustrins enorma ekonomiska intressen före nationen Sveriges medborgares liv, hälsa och framtida livskvalitet, det är som hugget i sten!

 

 

 

Hjälp till att sprida vidare

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN.. del 77

 

Mycket viktig information till Sveriges alla medborgare

 

Tiden är inne för att hela Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare drabbar SVERIGES REGERING och deras medlöpares fascistiska skadar och DÖDAR agenda

 

 

Nationen Sveriges medborgare kommer att resa sig och sätta STOPP för detta fullständiga vansinne

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

 

Sweden

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)  SKYPE nr voulf56

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu