• Arkiv

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare har mist all trovärdighet och ska avsättas omedelbart

 

Sprid vidare i alla dina nätverk

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare har mist all trovärdighet och ska avsättas omedelbart

 

Läs mera och sprid vidare i alla dina nätverk

 http://static.bloggproffs.se/wp-content/blogs.dir/38861/files/2020/12/TILL-ER-ALLA-GODA-SVENSKA-MEDBORGARE-2020-12-25-gx.pdf

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE 2020 12 25 gx

 

 

 

Du kan också läsa här nedan;

 

 

 

GOD FORTSÄTTNING PÅ JULEN TILL ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

Ett annat möjligt tecken på att en politiker är psykopat är antagligen att han eller hon driver på storslagna och dyrbara projekt.

 

 

Once everyone has received the vaccination, per the new WHO guidelines, PCR tests will run only 25 to 30 cycles instead of more than 35. The cases of false positives will significantly drop, giving the illusion that the vaccine is working.

 

 

TILL ER ALLA GODA SVENSKA MEDBORGARE

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

 

 

Sveriges Regering, Sveriges riksdag, Folkhälsomyndigheten Socialstyrelsen, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret) SBU, Läkemedelsverket, REGION VÄSTERNORRLAND, Sundsvalls kommun, UPPSALA UNIVERSITET, KUNGLIGA VETENSKAPS AKADEMIN, UMEÅ UNIVERSITET, SVT/SR och alla Sveriges landsting/regioner, särskilt riktat till alla proffspolitiker/politiker i fullmäktige i alla landsting/regioner, får del av denna skrivelse

 

 

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras av registrator hos alla makt- och myndighetsutövare som får del av denna kommunicerade skrivelse, begär dagboksblad med vändande e-post

 

2020-12-25

 

 

FAKTA; Hur många har dött av Covid-19?

15 % av i dagsläget 8 000 avlidna personer blir omkring 1 200 personer som har dött av Covid-19. Det blir 0,011 % eller att 99,99 % av Sveriges befolkning har överlevt pandemin som inte kan betraktas annat än som en vanlig förkylning.

https://kostkunskap.blogg.se/2020/december/och-vi-kan-fira-en-god-jul-som-vi-gjorde-forr.html

 

 

 

Delgivning om meddelat ansvar i Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare utifrån meddelat ansvar i Corona bedrägeriet

 

 

Bästa Stefan Löfven, minister Lena Hallengren, regeringen, riksdagen, socialstyrelsen, folkhälsomyndigheten, Åklagarmyndigheten i Sverige(huvudkontoret), Sveriges alla regioner(fd landsting), Umeå Universitet, SVT/SR/TV4 och riksmedia, förhoppningsvis förstår ni alla att er främsta uppgift är att tjäna och betjäna nationen Sveriges medborgare/era uppdragsgivare

 

 

Sveriges Regering med flera medlöpare har bedrägligt uppsåtligt vilselett nationen Sveriges medborgare i fråga om Corona bedrägeriet/Brott mot mänsklighetens och nationen Sveriges medborgare

 

 

DET STÖRSTA BEDRÄGERIGET I NATIONEN SVERIGES HISTORIA. CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN & NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

Sveriges Regering och Folkhälsomyndigheten med flera medlöpare har avsiktligt och bedrägligt undanhållit nationen Sveriges medborgare om de fullständigt bedrägliga PCR testerna, som inte alls är avsedda för diagnostik av sjukdom/COVID 19

 

 

 

 

Har vi ett helt ”gäng” med psykopater i regeringen och riksdagen är en synnerligen befogad fråga i dessa dagar. Alla dessa bör testas per omgående, det är uppenbart, du förstår strax mera.

 

 

 

Säg att det är 8 % av dessa omnämnda som är psykopater, vilket är högst sannolikt, är det då så konstigt att vi är i den situation som Sverige befinner sig i? Säg att de befinner sig i ”topp skiktet” och styr upp de andra, ja du fattar, eller hur?

 

 

 

 

Citat

Ett annat möjligt tecken på att en politiker är psykopat är antagligen att han eller hon driver på storslagna och dyrbara projekt.

 

 

Man kan ju också undra om de senaste decenniernas tillstånd inom politiken, med ständiga nedskärningar av offentlig verksamhet, kan ha gynnat psykopater som vill bli nå politisk makt?

 

 

En psykopat är ju en nästan perfekt person att sköta om nedskärningar i verksamheten. Han eller hon är ju likgiltig för alla protester och känner inte någon som helst empati för dem som drabbas. Psykopaten är i stort sett den perfekta personen att ta hand om nedskärningar och nedläggningar, helt enkelt.

 

 

Då blir hans/hennes läggning nästan enbart en fördel. Ett annat möjligt tecken på att en politiker är psykopat är antagligen att han eller hon driver på storslagna och dyrbara projekt.

 

 

 

Sådana projekt tilltalar ju psykopatens narcissiska drag genom att de ger ära och berömmelse.

Slut citat

Läs mera

http://www.lars-kamel.se/psykopat.htm

 

 

 

Citerar lösryckt del ur mycket viktig artikel, citat

 

 

Once everyone has received the vaccination, per the new WHO guidelines, PCR tests will run only 25 to 30 cycles instead of more than 35. The cases of false positives will significantly drop, giving the illusion that the vaccine is working.

Läs mera

https://blogs.mercola.com/sites/vitalvotes/archive/2020/12/21/who-now-admits-pcr-tests-create-false-positives-_1420_-is-there-a-hidden-agenda.aspx

 

 

 

 

SVERIGE GRANSKAS x 3 nu på Brighteon som julklapp

https://bakomkulisserna.biz/2020/12/24/sverige-granskas-x-3-nu-pa-brighteon-som-julklapp/

 

 

 

Måste läsas och spridas vidare, här finner du de 3 SVERIGE GRANSKAS intervjuerna som synes kan antas

-         att Sveriges regering och deras medlöpare tillsammans med SOUND CLOUD säkerställde

-         att hela SVERIGE GRANSKAS raderades från SOUND CLOUD, men nu finns på icke CENSURER BAR plattform.

 

Sprid vidare länken här nedan, för de andra länkarna till de tre SVERIGE GRANSKAS intervjuerna, som du finner via länken här nedan, kommer förmodligen ”brännmärkas” av FACE BOOK och GOOGLE

 

 

SVERIGES REGERING och deras medlöpare kommer inte undan SVERIGE GRANSKAS X 3 och meddelat ansvar om Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/2020/12/24/sveriges-regering-och-deras-medlopare-kommer-inte-undan-sverige-granskas-x-3-och-meddelat-ansvar-om-corona-bedragerietbrott-mot-manskligheten-och-nationen-sveriges-medborgare/

 

 

 

Ca 4 minuter MÅSTE SES

Urgent News about the Covid-19 vaccine

https://www.brighteon.com/1b6885fa-a1e6-4264-88d2-4016681fd88c

 

 

 

Måste ses, särskilt av Läkemedelsverket, Sveriges regering och deras medlöpare i Corona bedrägeriet/Brott mot mänskligheten och nationen Sveriges medborgare, se videon och sprid vidare om den kriminella läkemedelsindustrin, citat

 

 

Dr. Peter Rost is a former vice president of Pfizer and a whistleblower of the pharmaceutical industry.

Author of ”The Whistleblower, Confessions of a Healthcare Hitman,” Rost is an insider expert on big pharma marketing.

https://www.youtube.com/watch?v=TrCizlAOBAo&feature=youtu.be

 

 

 

LÄKEMEDELSVERKET EN DEL AV CORONA BEDRÄGERIET/BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, MÅSTE LÄSAS OCH SPRIDAS VIDARE, citat

Beslut om dispens för Comirnaty

Publicerad: 22 december 2020

Senast uppdaterad: 22 december 2020

Kategori: Nyhet

Läkemedelsverket har beslutat om dispens för Pfizer AB:s vaccin Comirnaty, koncentrat till injektionslösning, dispersion. Det innebär att företaget får tillhandahålla vaccinet med amerikansk märkning utan bipacksedel samt utan en unik säkerhetsidentifiering (2D-kod).

En dispens är ett tillfälligt godkännande att tillhandahålla ett i Sverige redan godkänt läkemedel, vars märkning på förpackning eller bipacksedel inte överensstämmer med vad som anges i godkännandet för försäljning.

Pfizer AB har ansökt om att få tillhandahålla ett vaccin mot covid-19 med amerikansk märkning utan bipacksedel samt utan en unik säkerhetsidentifiering (2D-kod).

Syftet med en dispens är att möjliggöra tillgång på läkemedel som annars inte skulle kunna användas i Sverige, och därmed tillgängliggöra vaccin för allmänheten i ett snabbare skede.

Vid en beviljad dispens skickas information från läkemedelsföretaget via distributören till berörda intressenter (sjukvårdspersonal och vaccinatörer) gällande ärendet, samt var senast gällande svensk bipacksedel finns att läsa. Det bifogas även en kopia på dispensbeslutet vid leverans av läkemedlet i fråga till vaccinationsställen.

Slut citat

Källan till ovan citerat

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/beslut-om-dispens-for-comirnaty?fbclid=IwAR1TrsJi1xfeYzaT7F8qS48zaGfWFsv5B8_wo2PYb70PRiYo0xXrBvcXsHU

 

 

 

Solveig Silverin har kommunicerat med Läkemedelsverket, citat

 

 

Från: Solveig Silverin [mailto:[email protected]]
Skickat: den 24 december 2020 18:53
Till: Registrator; Registrator
Ämne: Sv: 4.1.2-2020-104649 Ingen bipacksedel på svenska till covid19 vaccin?

 

 

Detta brev har skickats till ytterligare 48 personer.

Jag har nu undersökt om ni lagt in en bipacksedel på svenska, på de godkänna vaccin mot Covid19, som ni utlovat i ett mejl till mig, men jag hittade ingen bipacksedel alls, bara detta se nedan. Om inte jag kan finna en bipacksedel på de godkända vaccinen som ni påstått skall finnas på er webbsida, hur skall då mindre vana personer kunna hitta uppgiften?

Man kräver enligt lag att alla produkter så ock kemiska/biokemiska produkter, vilket vaccin är, skall ha en innehållsförteckning. Därför är det mycket märkligt att man kan spruta in en kemisk sammansättning som är helt oprövad i kroppen på folk, och som man saknar all kunskaper om dess långtidseffekter/bieffekter av och samtidigt kan dölja innehållet, för dem som får detta gift insprutat i kroppen, med hjälp av dispens. Mycket märkligt och oroväckande, att man uppenbarligen avser att riskera skada hela den svenska befolkningens hälsa, som sedan kommer att sakna bevis för vilka biokemiska ämnen de förgiftats med. Och hur skall de vaccinskadade då kunna åberopa ett skadeståndskrav, när de inte fått veta vilka skadliga ämnen de fått insprutat i kroppen?

Jag har uppmanat er tjänstemän som beslutar om dessa vaccin att själva skall låta er vaccineras offentligt i TV, vilket skall bevakas av offentliga personer som är särskilt rädda om sitt förtroende hos folket. Vaccinera ER offentligt med de vaccin ni döljer innehållet i. Vaccinera även era barn och äldre ! GÖR DET!

https://www.lakemedelsverket.se/sv/nyheter/beslut-om-dispens-for-comirnaty

Slut citat

 

 

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

 

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLANEN, KLANEN UTAN PERSONLIGT ANSVAR, alla politikerna i Sverige UTAN PERSONLIGT ANSVAR!

 

 

DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN HAR BL.A. MAKTEN ÖVER SKATTEMILJARDERNA

 

 

 

ANSTÄLLDA TJÄNSTEMÄN/KVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER INGÅR I DENNA MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA KLAN UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

 

UTAN PERSONLIGT ANSVAR KLANEN HAR SJÄLVA SÄKERSTÄLLT UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

 

SVERIGES SITTANDE REGERING KAN SÄKERSTÄLLA ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR FÖRSVINNER LIKA SNABBT SOM BLIXTEN, MEN GÖR DET INTE,

 

 

TROTS ATT ALLA RIKSDAGS PARTIERNA HAR DEN UPPFATTNINGEN SOMMAREN 2018

 

 

 

Majoriteten av nationen Sveriges medborgare föds med fullständigt personligt ansvar och dör med fullständigt personligt ansvar, all makt utgår från nationen Sveriges medborgare/folket, ser och förstår DU VANSINNET och FÖRTRYCKET I VAD den samhällsfarligaste Klanen i Sverige står bakom

 

 

SVERIGES REGERING OCH DERAS MEDLÖPARE SKA AVSÄTTAS MED OMEDELBAR VERKAN OCH RANNSAKAS INFÖR DOMSTOL

 

 

Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan instifta om att UTAN PERSONLIGT ANSVAR ska förpassas till soptippen.

 

 

Sveriges riksdag bör med omedelbar verkan säkerställa att FÖRFATTNINGSDOMSTOL säkerställs.

 

 

VARFÖR BESKYDDAS DEPOPULATIONS AGENDAN OCH CORONA BEDRÄGERIET/BROT MOT MÄNSKLIGHETEN OCH NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE AV SVERIGES REGERING, RIKSDAGEN, SOCIALSTYRELSEN, FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN(ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR), SVT/SR OCH RIKSMEDIA MED FLERA MEDLÖPARE

 

 

 

STÄLL DIG FRÅGAN OM VARFÖR SITTANDE REGERING I SVERIGE INTE SÄKERSTÄLLT ATT I SNABB LAGSTIFTNING,

SOM MED DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET, SÄKERSTÄLLT ATT UTAN PERSONLIGT ANSVAR UPPHÖR LIKA SNABBT SOM LAGSTIFTNINGEN OM DET SAMHÄLLSFARLIGA CORONAVIRUSET TILLKOM?

 

 

 

 

 

 

Kom särskilt ihåg

GLOBALISTERNA MOT MÄNSKLIGHETEN

Skolmedicinen EN SKADAR OCH DÖDAR VERKSAMHET= folkrättsbrott mot mänskligheten och NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE

 

 

 

ALLA UTAN PERSONLIGT ANSVAR

DEN SAMHÄLLSFARLIGASTE KLAN, EN MAFFIA UTAN PERSONLIGT ANSVAR, ÄR ETT ENORMT HOT MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARES LIV, HÄLSA OCH FRAMTIDA LIVSKVALITET

 

 

 

DET STÖRSTA HOTET MOT NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE, DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN ÄR DE MYCKET SAMHÄLLSFARLIGA I SVERIGES REGERING, SVERIGES RIKSDAG, SVERIGES ALLA REGIONER OCH DERAS MEDLÖPARE TJÄNSTEMÄN/TJÄNSTEKVINNOR INOM STAT, REGIONER OCH KOMMUNER

 

 

 

Det krävs uppenbart ett ENORMT FOLKUPPROR FRÅN NATIONEN SVERIGES MEDBORGARE MED FULLSTÄNDIGT PERSONLIGT ANSVAR FÖR ATT VÄRNA DEMOKRATIN OCH RÄTTSSÄKERHETEN

 

 

 

Det viktigaste i en demokrati är tillit och sanningen

VÄLKOMMEN TILL DET SUPERKORRUPTA SVERIGE UTAN PERSONLIGT ANSVAR

 

Syltryggarnas paradis

Enormt många svenska medborgare är uppenbart missnöjda i Sverige. Väldigt många har drabbats, bevisligen, och enormt många är såklart oroliga för sina nära och kära.

 

Sprid mycket gärna vidare i dina nätverk om du värnar demokrati, rättssäkerhet och de grundläggande mänskliga rättigheterna, för du kommer förmodligen inte få läsa eller höra om detta genom svensk main stream

media eller av någon inom Sveriges Regering eller Sveriges riksdag, vi utgår från det tills motsatsen är bevisad

 

Undertecknad har för tydlighetens skull inga bindningar till någon annan gruppering, jag representerar endast mig själv och möjligen ett stort antal åldringar vilkas hälsa jag värnar framför allt annat.

 

 

 

Hälsar den goda medmänniskan med ljusa krafter

 

Ulf Bittner

Ulf Bittner, en av tre i arbetsgruppen AMBU

http://eueeshealthcare.bloggproffs.se/

SVERIGE GRANSKAS

https://soundcloud.com/ulf-bittner

Sweden

e-post [email protected]

e-post [email protected]

telefon 070-357 46 59 (international 0046 70 357 46 59)  SKYPE nr voulf56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu