• Arkiv

EKOT SVERIGES RADIO: Björn Hammarskjöld tipsar EKO redaktionen på Nyårsafton ” Statsministerns förordningsbrott Att regeringen avgår omedelbart om den verkligen lägger fram ett grundlagsbrytande lagförslag är självklart i en demokrati.”

 

 

SPRID VIDARE I ALLA DINA NÄTVERK

 

 

NOTE! Dissemination of material from this website is permitted – indicating the source!

 

OBS! Spridning av material från denna webbplats är tillåten – med angivande av källan!

 

 

Citat

 

Från: Björn Hammarskjöld [mailto:[email protected]]
Skickat: den 31 december 2020 20:12
Till: [email protected]
Ämne: Statsministerns förordningsbrott Att regeringen avgår omedelbart om den verkligen lägger fram ett grundlagsbrytande lagförslag är självklart i en demokrati.

 

Hej Ekot!

 

 

Jag hörde på 19-sändningen att statsministern försökte förklara sitt regelbrott mot Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

 

Han behöver inte oroa sig om han kunde sin och vår regeringsform, se nedan.

 

 

Den nya Covid-19-lagen som regeringen vill lägga fram är både grundlagsstridig och obehövlig. Pandemin är ingen pandemi när man följer WHO:s egna definition 1. Våra politiker har tappat allt vett och all sans.

 

 

En riksdagsledamot som följer grundlag och avvisar regeringens grundlagsstridiga förslag är en hjälte att hylla. En riksdagsledamot som röstar för regeringens grundlagsbrottsförslag till lag är som en fårskalle som följer sin flock, är inte värdig vårt förtroende längre och ska avgå omedelbart.

 

 

Går man in på Johns Hopkins Dashboard 2 finner man följande siffror 2020-12-28

 

 

Plats

Population

# smittade

# avlidna

% smittade

% avlidna

% avlidna av smittade

Diamond Princess

3 700

712

13

19,2

0,35

1,83

USS Theodore Roosevelt

5 000

1 156

1

23,1

0,02

0,09

Sverige

10 300 000

400 000

8 200

3,9

0,08

2,05

USA

332 000 000

19 300 000

335 000

5,8

0,10

1,74

Jorden

7 700 000 000

81 000 000

1 800 000

1,1

0,02

2,22

 

 

Kryssningsfartyget Diamond Princess och hangarfartyget USS Theodore Roosevelt var helt nedstängda och isolerade. Omkring 20 % smittades och mindre än 0,35 % avled trots att en stor del av passagerarna på Diamond Princess tillhörde riskgruppen över 70 år.

 

 

Detta visar att Lockdown inte fungerar, den bara saboterar de enskilda invånarnas och nationens ekonomi.

 

 

I Sverige har det dött 0,08 % av befolkningen enligt Folkhälsomyndighetens siffror. Det innebär att mer än 99,91 % av invånarna i Sverige har överlevt Covid-19.

 

 

I USA är det 0,10 % av befolkningen och i hela världen är det 0,02 % av befolkningen som har avlidit i Covid-19.

 

 

Vad kan WHO mena med ”drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.”?

 

 

En stor andel av befolkningen utgör enligt min och andras åsikter att minst 30 % av befolkningen drabbas. 10 % är inte en ”stor andel” medan mer än 50 % är mer än ”en stor andel” av befolkningen. 30 % måste då betraktas som lagom.

 

 

Inte ens USS Theodore Roosevelt har uppnått 30 % av besättningen som har drabbats. I Sverige är det 3,8% som har drabbats och både antalet smittade och antalet avlidna är nu på väg nedåt igen.

 

 

Pandemin har alltså per WHO:s egen definition aldrig varit en pandemi.

 

 

Antal smittade kommer att gå ned kraftigt den dagen som Folkhälsomyndigheten inför WHO:s nya regler av 2020-12-07 för definition av fall med Covid-19. WHO hävdar att det inte räcker med dtDT-PCR-test för att ställa diagnos.

 

 

Det krävs en anamnes och status samt smittspårning förutom dtDT-PCR-test med ett Ct-värde på max 20 cykler mot dagens mer än 30-42 cykler. Mer än 20 cykler ger enligt WHO för många falskt positiva dtDT-PCR-test för SARS-CoV-2.

 

 

Genom att följa folkhälsomyndighetens grundläggande råd om att hålla avstånd om minst en meter när man är ansikte mot ansikte, tvätta händerna innan man suger på tummen, petar sig i näsan eller torkar sig i ögat.

 

 

Alla andra försiktighetsåtgärder är något som skrämda människor lägger till ”för säkerhets skull”. Men för alla av dessa överåtgärder saknas det vetenskapliga belägg att det skulle ge någon minskad smittspridning.

 

 

Enligt chefläkaren Inge Bruce i Radio Uppland 2020-12-14 har smittspårarna funnit att allmän plats och allmänna kommunikationer inte ger annat än mycket låg smittspridning. De platser där men ser största smittspridningen är hemmet och arbetsplatsen.

 

 

Det innebär att Sverige kan börja följa våra grundlagar och öppna upp helt alla kulturella evenemang inklusive alla former av idrott med alla åskådare.

 

 

Då hade statsministern och justitieministern kunnat gå på julklappshandling och mellandagsrea utan att själva behöva avgå som de nu naturligtvis bör göra då de bryter mot sina egna förordningar. En regering som utfärdar förordningar ska givetvis följa de de förordningar de har utfärdat.

 

 

Men de slipper avgå tack vare att det inte har funnits en ny pandemilag eftersom de nu kan hävda att förordningen strider mot vår grundlag enligt 12 kapitlet 10 § och får därför inte tillämpas.

 

 

Då måste de nu i stället dra tillbaka den nya pandemilagen eftersom den strider mot vår regeringsforms lagstadgade fri- och rättigheter. Om lagen läggs fram till riksdagen så är den lagen förbjuden att antas enligt Regeringsformens 2 kapitel 19 §.

 

 

Om riksdagen i alla fall lagvidrigt skulle anta den nya pandemilagen så får den inte tillämpas i domstolar enligt 11 kapitlet 14 § eller av myndigheter (inklusive regering och riksdag) enligt 12 kapitlet 10 §.

 

 

Den riksdagsledamot som skulle vara så grundlagsbrytande att den röstar för den nya pandemilagen måste den riksdagsledamoten avgå omedelbart då den ledamoten brutit mot grundlag (RF 2:19).

 

 

Att regeringen avgår omedelbart om den verkligen lägger fram ett grundlagsbrytande lagförslag är självklart i en demokrati.

 

 

Gott Nytt ÅR!

 

 

Önskar vänligen

 

 

Björn Hammarskjöld
Assisterande professor i pediatrik vid Strömstad Akademi
F.d- överläkare i pediatrik
Filosofie licentiat i biokemi vid Stockholms Universitet (1971)
Virolog ovh molekylärbioloh

070-385 09 33

 

 

1WHO:s definition av pandemi: En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land.

2 https://coronavirus.jhu.edu/map.html

 

 

Slut citat

 

 

 

 

 

 


Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu